Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Μουσικός Πανδέκτης - Θεία Λειτουργία (τόμος Δ')

Κωδικός: ZOI-02Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Μουσικός Πανδέκτης

Τόμος Τέταρτος

Θεία Λειτουργία

Ήτοι πλήρης συλλογή των εκλεκτοτέρων μουσικών μαθημάτων, των εν ταις πρωιναίς και εσπεριναίς Ακολουθίαις της Εκκλησίας ψαλλομένων (πλην όσων περιέχει το Αναστασιματάριον), μετά πολλής επιμελείας καταρτισθείσα, προς χρήσιν των την ιεράν υμνωδίαν εν τω ναώ ασκούντων και παντός φιλόμουσου.

 


εξώφυλλο: Σκληρό

Σχήμα: 23,5Χ15
Σελίδες: 363ΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 3
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 5-8
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ κλπ
Κύριε ελέησον πενταπλά. - Έτερα εξαπλά. - Έτερα. - Έτερα. - Παράσχου Κύριε επταπλά. - Έτερα εξαπλά. - Έτερα. - Έτερα.

8-12
ΤΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ
Στάσις Α'. - Και άλλως. - Στάσις Β'. - Και άλλως. - Ο μονογενής. - Έτερον.

12-15  
ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ
Στάσις Α'. - Ευλόγει, αργόν. - Στάσις Β'. - Έτερα, Νικολάου. - Μακαρισμοί κατ' ήχον.

15-32
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ, ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ 32-33
Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
Το σύνηθες μέλος. - Έτερα σύντομα. - Δύναμις, το σύνηθες. - Δύναμις του Κρητός. - Έτερον Καμαράδου. - Έτερον Σαρανταεκκλησιώτου. - Δύναμις του βήματος. - Κύριε σώσον. - Η φήμη του Αρχιεπισκόπου. - Τα της χειροτονίας. - Τρισάγιον Μανουήλ. - Τρισάγιον Νικολάου.34-36
ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ
Το σύνηθες. - Έτερον. - Και άλλως. - Το τρίτον. - Δύναμις. - Δύναμις του βήματος.

47-49
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ
Το σύνηθες. - Δύναμις. - Δύναμις του βήματος.

50-52
Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Εις ήχον γ'. - Εις πλ. α'. - Εις βαρύν. - Εις πλ. δ'.

52-54
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Απόστολος των Θεοφανείων. - Αλληλούια διάφορα. -Ευαγγέλιον Θ' Λουκά. -Δόξα σοι Κύριε, διάφορα.

55-60
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ
Αργοσύντομα. Πέτρου, ήχος α'. - Γρηγορίου, β'. - Του αυτού, γ'. - Πέτρου δ'. - Του αυτού, πλ. α'. - Γρηγορίου, πλ. β'. - Πέτρου, βαρύς. - Του αυτού, πλ. δ'. - Χερουβικά αργοσύντομα Θ. Φωκαέως κατ' ήχον. - Έτερα σύντομώτερα Ιω. Σακελλαρίδου. - Χερουβικά αργά Γρηγορίου κατ' ήχον. - Έτερα αργά. Κωνσταντίνου α'. - Φωκαέως, β'. - Νικολάου, γ'. - Κωνσταντίνου, δ'. - Φωκαέως, πλ. α. -΄Νικολάου, πλ. β'. - Κωνσταντίνου, βαρύς. - Φωκαέως, πλ. δ'.
61-156
ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ
Πέτρου, πλ. β. -΄Ιακώβου, πλ. β'. - Α. Τσικνοπούλου, πλ. β'. - Σακελλαρίδου, πλ. δ'.

156-164
ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ
Πέτρου, πλ. α'. - Γρηγορίου, πλ. α'. - Σακελλαρίδου, πλ. α'.

165-171
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Αγαπήσω σε, διάφορα. - Λειτουργικά εις ήχον α'. - Έτερα, εις πλ. α'. - Έτερον Σε υμνούμεν. - Λειτουργικά εις πλ. α', εις πλ. β', εις βαρύν, εις πλ. δ', έτερα εις πλ. δ'. - Έτερα Σε υμνούμεν.


171-183
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Άγιος, άγιος κλπ., μέλος αρχαίον. - Τα αυτά συντομώτερα. - Επί σοι χαίρει, Ανθίμου. - Το αυτό, Ι. Σακελλαρίδου.

183-192
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Γρηγορίου, εις ήχον α'. - Νικολάου, α'. - Ν. Βλάχου, α'. - Γρηγορίου, β'. - Έτερον β'. - Έτερον β'. - Μελετίου, β'. - Φωκαέως, γ'. - Έτερον, γ'. - Γρηγορίου, δ'. - Φωκαέως, δ'. - Σακελλαρίδου, δ'. - Έτερον εις πλ. α'. - Έτερον πλ. α'. - Ανθίμου, πλ. α'. - Σακελλαρίδου, πλ. α' . -Σκρέκου, πλ. α' . - Έτερον, εις πλ. β'. - Σαρανταεκκλησιώτου, πλ. β'. - Νικολάου, πλ. β'. - Φωκαέως, βαρύς. - Νικολάου, βαρύς. - Φωκαέως, βαρύς. - Έτερον, εις πλ. δ'. - Ανθίμου, πλ. δ'. - Του αυτού, πλ. δ'. - Αναστασίου, πλ. δ'. - Ν. Βλάχου, πλ. δ'.

193-220
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Προ του Κοινωνικού. - Ο ποιών, Πέτρου. - Ομοίως, Γρηγορίου. - Εις μνημόσυνον, Πέτρου. - Ομοίως, Κωνσταντίνου. - Ποτήριον, Πέτρου. - Ομοίως, Γρηγορίου. - Εις πάσαν την γην, Πέτρου. - Έτερον του αυτού. - Σωτηρίαν ειργάσω, Πέτρου. - Μακάριοι ους εξελέξω, Πέτρου. . -  . -221-241
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Πέτρου, κατ' ήχον σύντομα. - Έτερα, υπό Φωκαέως, εις α', β', δ', βαρύν και πλ. δ'.

241-268
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Εις την αρχήν της Ινδίκτου. - Τη εορτή των εγκαινίων. - Εις την ύψωσιν του Σταυρού, δύο διάφορα. - Τη εορτή των Χριστουγέννων, δύο διάφορα. - Τη εορτή των Θεοφανείων, δύο διάφορα. - Εις την Υπαπαντήν. - Εις τον Ευαγγελισμόν. - Εις την Μεταμόρφωσιν.268-291
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Τω Σαββάτω του Λαζάρου. - Τη Κυριακή των Βαΐων. - Τω μεγάλω Σαββάτω.

292-299
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
Τη Κυριακή του Πάσχα. - Τη Κυρ. του Θωμά. - Τη Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. - Τη Πέμπτη της Αναλήψεως. - Τη Κυρ. της Πεντηκοστής. - Τη Δευτέρα του αγ. Πνεύματος. - Τη Κυρ. των αγίων πάντων.


299-318
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ
Κοινωνικά Κυριακών, εις ήχον β', πλ. α', πλ. β', πλ. δ'. - Κοινωνικά συντομώτερα Κυριακών και εορτών.

318-325
ΥΜΝΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
Είδομεν το φως κλπ. εις ήχον β', γ', πλ. α', πλ. α', βαρύν.

326-328
ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ ΤΕΛΕΤΑΣ
Στίχοι του κ' ψαλμού. - Έτεροι. - Στίχοι του οα' ψαλμού.

329-336
ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΔΟΦΩΝΙΚΟΙ
Λίθον, ον απεδοκίμασαν. - Ω θείας, ω φίλης. - Αμαρτωλών τας δεήσεις. - Το όμμα της καρδίας μου. - Τον άναρχον βασιλέα.


336-344
ΩΔΑΙ ΨΑΛΜΙΚΑΙ
Ψαλμός 33ος. - Ψαλμός 144ος. - Ψαλμός 148ος.
Ψαλμός 138ος. - Ψαλμός 22ος. - Στίχοι (Εφέσ. Α', 3-7)

344-353
353-357
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης