Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Εκλογάριον - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-05Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΕΚΛΟΓΑΡΙΟΝ

Περιγραφή

Αι σύντομοι Εκλογαί εις πάσας τας εορτάς, Δεσποτικάς, Θεομητορικάς, Ιεραρχών, Οσίων, Μαρτύρων κ.λ.π. συντεθείσαι υπό του σοφωτάτου ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΙΔΟΥ και μελοποιηθείσαι εις αργοσύντομον στιχηραρικόν μέλος υπό Ιερομ. Ιεροθέου

Εκδοσις
Ι. Μ. Φιλοθέου
Άγιον Όρος

Διαβάστε παρακάτω περιεχόμενα και Πρόλογο

 


Δεμένο
Σελίδες: 400
Διαστάσεις: 17Χ24
Εκδότης: Ιερομ. Ιερόθεος
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
    Ήχος Σελίς
1 Εις την Γέννησιν του Κυρίου και Θεού
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
πλ. δ' 1
2 Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πλ. δ' 23
3 Εις τα άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού πλ. δ' 39
4 Εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού πλ. δ' 55
5 Τη Κυριακή των Βαΐων πλ. δ' 67
6 Τη Κυριακή του Θωμά πλ. δ' 83
7 Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν πλ. δ' 97
8 Εις την Ανάληψιν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού πλ. δ' 115
9 Εις το Γενέσιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου πλ. δ' 133
10 Εις τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου πλ. δ' 147
11 Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου πλ. δ' 159
12 Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου πλ. δ' 175
13 Εις την εορτήν της Αγίας Σκέπης της
Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
πλ. δ' 189
14 Εις την Κοίμησιν της Αγίας και Θεοπρομήτορος Άννης πλ. δ' 203
15 Εις την σεβασμίαν Ύψωσιν του Τ. και Ζωοποιού Σταυρού πλ. δ' 221
16 Εις την Σύναξιν των Αρχαγγέλων πλ. δ' 231
17 Εις το Γενέσιον του Τιμίου ενδόξου Προφήτου
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
πλ. δ' 243
18 Εις την Αποτομήν του Τιμίου Προδρόμου πλ. δ' 259
19 Εις τους Αγίους Αποστόλους πλ. δ' 277
20 Εις τους Αγίους Ιεράρχας πλ. δ' 289
21 Εις τους Αγίους ενδόξους Μεγαλομάρτυρας πλ. δ' 311
22 Εις την εορτήν του Προφήτου Ηλιού πλ. δ' 329
23 Εις την εορτήν των Αγίων και ιαματικών Αναργύρων πλ. δ' 341
24 Εις τους Οσίους και Θεοφόρους Πατέρας
ημών των εν ασκήσει διαλαμψάντων
πλ. δ' 359

Η κατά Θεόν και η διά τον Άγιον Τριαδικόν ημών Θεόν Αγρυπνία, είναι εν έργον πνευματικόν, πάνυ επίπονον, σφόδρα ψυχωφέλιμον και λίαν θεάρεστον.

Η Ιερά αγρυπνία -κατά την διάρκειαν της νυκτός- κατά μόνας ή εντός της Αγίας Εκκλησίας, τυγχάνει η ιερά διακονία πάσης φιλοθέου ψυχής, διψώσης πυριφλεγώς τον Ιησούν Χριστόν και Τούτον Εσταυρωμένον.

Σύμπας δε ο χορός των θεοφόρων Αγίων Πατέρων της αγίας ημών Ορθοδόξου πίστεως, τρανώς κηρύττει, ότι η ιερά ψαλμωδία προς τον Τρισάγιον Σαβαώθ, έστιν έργον αγγελικόν.

Tων γαρ ουρανίων και υπερκοσμίων και ασωμάτων Αγίων Αγγέλων, ίδιον εστιν η ακατάπαυστος υμνωδία, η υπέρ πάτνα βρότειον νουν υπερέχουσα πάντερπνος δοξολογία και ευχαριστία τη Παναγία Τριαδική Μονάδι και Ποιητή ορατών τε πάντων και αοράτων.

Tούτο το χάρισμα και ουράνιον θείον δώρον, το Πανάγιον και Ζωοποιόν και ακτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονον θείον Πνεύμα, εχαρίσατο δι' άβυσσον αγάπης, ημίν τοις Ορθοδόξοις, ίνα ορθοδόξως και ταπεινώς -ως αμαρτωλοί και ουτιδανοί- "ψυχαίς καθαραίς και αρρυπώτοις χείλεσι" άδομεν και ψάλλομεν το Τρισήλιον Φάος, μεγαλύνομεν δε την Αειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν και γεραίρομεν τα συστήματα των Αγίων Πάντων.

Διά τούτο, ω φιλέορτοι, μύσται και ερασταί της ακραιφνούς Βυζαντινής Μουσικής, δέξασθαι παρακαλώ ευμενώς, τον παρόντα έβδομον κατά σειράν τόμον της "Αθωνικής Μουσικής Ανθοδέσμης" τον περιέχοντα τας εκλογάς, ας ψάλλουσι οι πιστοί κατά την τρίτην στάσιν των Πολυελέων, κατά τας ολονυκτίους αγρυπνίας και παννυχίδας των τε Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, ως και των λοιπών μεγάλων εορτών.

Η Ιερά ημών Μονή προσφέρει ταπεινώς και πασιχαρώς -ως πάλαι το εν γαζοφυλακίω δίλεπτον η πιστή χήρα (Μαρκ. ΙΒ', 41-44)- το Εκλογάριον τούτο, πόνημα δε και επιμέλεια του Αδελφού της Ι. ημών Μονής, ευλαβεστάτου Ιερομονάχου Ιεροθέου, ευελπιστούντες και θαρρούντες εις την ευμενή κρίσιν πάντων υμών των φιλοχρίστων Ιεροψαλτών.

Πεπεισμένοι εσμέν, ω πεφιλημένοι εν Χριστώ αδελφοί, ότι διά του παρόντος τόμου, αι ιεραί εκκλησιαστικαί και λειτουργικαί ημών συνάξεις και αγρυπνίαι, θα αποβώσι εισέτι λαμπρότεραι και κατανυκτικότεραι, προς δόξαν, τιμήν, λατρείαν και προσκύνησιν της Υπερθέου Θεότητος και Δημιουργού ημών και ευχαριστίαν της Εφόρου και Προστάτιδος του Αγιωνύμου τούτου Όρους, Κυρίας ημών Θεοτόκου Μαρίας, αλλά και συνέχησιν της Βυζαντινής μουσικής ημών παραδόσεως.

Έρρωσθε εν Κυρίω Ιησού αείποτε.

 

Ο Καθηγούμενος της εν Αγίω Όρει
Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Οσίου Φιλοθέου
† Αρχιμ. Εφραίμ Β'

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης