Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Πατριαρχική Μουσική Κιβωτός - Αναστάσιμος Όρθρος Α - Ιερομονάχου Ιεροθέου

Κωδικός: IEROTHEOS-11Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ Α'

 


 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εκ του Αγιωνύμου Όρους και πάλιν το σάλπισμα διά την καθ' ημάς μουσικήν-ψαλτικήν Παράδοσιν!

Ο παγκοίνως γνωστός ιερομόναχος Ιερόθεος Φιλοθεΐτης, ιεροψάλτης δοκιμώτατος αλλά και θιασώτης της καθ' ημάς Πολίτικης Ψαλτικής Παραδόσεως, της τε Πατριαρχικής και Ενοριακής, εκδίδει τόνδε τρίτον Τόμον της "Πατριαρχικής Μουσικής Κιβωτού" περιλαμβάνοντα τον Όρθρον των Κυριακών.

Η εμμονή εις την Παράδοσιν καθώς και η συχνή αναφορά εις τους διαμορφωτάς του συγχρόνου Πατριαρχικού ύφους αειμνήστους Πρωτοψάλτας Ιάκωβον Ναυπλιώτην, Κων/νον Πρίγγον και Βασίλειον Νικολαΐδην, αποτελεί το εχέγγυον διά την εκδοτικήν επιτυχίαν του παρόντος πονήματος!

Ο συγγραφέας εφαρμόζει εν πολλοίς το "αρχαΐζειν νεωτερίζων" αλλά και το "νεωτερίζειν αρχαΐζων" πράγμα το οποίον επιφέρει μίαν χρυσήν τομήν και ούτως ειπείν ένα μέτρον εις την μελοποιείαν!

Συγχαίροντες τον π. Ιερόθεον διά το καθόλου έργον όπερ επιτελεί, επικαλούμεθα την άνωθεν ενίσχυσιν του θεαρέστου έργου του επ' αγαθώ της Ρωμαίικης ψαλτικής Παραδόσεως!...

8 Σεπτεμβρίου 2009

Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας

Πρόεδρος του "εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως"

Διαβάστε παρακάτω τα περιεχόμενα


Δεμένο
Σελίδες: 640
Διαστάσεις: 17Χ24
Εκδότης: Ιερομόν. ΙερόθεοςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
  Σελίς
Ήχος Α'  
Θεός Κύριος. Απολυτίκιον 1
Καθίσματα αναστάσιμα 6
Αναβαθμοί, συντόμως 13
Αναβαθμοί, αργοσυντόμως 19
Αναβαθμοί, αργώς ΜΑΝΟΥΗΛ Πρωτοψάλτου 23
Πασαπνοάριον εωθινού Ευαγγελίου 29
Ο Ν' Ψαλμός 30
Πεντηκοστάρια σύντομα 36
Πεντηκοστάρια αργά 38
Ωδαί Α' και Γ' μετά των τροπαρίων 42
Η Τιμιωτέρα. Οι στίχοι 48
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου
52
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό Ιερομ. Ιεροθέου
52
Ωδή Θ' μετά των τροπαρίων 54
Πάσα πνοή των Αίνων, αργοσυντόμως 57
Στιχηρά Αναστάσιμα 61
Πάσα πνοή των Αίνων, συντόμως 78
Στιχηρά Αναστάσιμα, συντόμως 79
Δοξολογία η συνήθης, συντόμως 83
Δοξολογία και άλλως, συντόμως 89
Δοξολογία η συνήθης, αργοσυντόμως 95
Δοξολογία η συνήθης, αργοσυντόμως επτάφωνος
101
Δοξολογία η συνήθης, αργοσυντόμως Α' με Β'
109
Δοξολογία αργή Ιερόμ. Ιεροθέου τρίφωνος 116
Δοξολογία αργή Ιερόμ. Ιεροθέου τετράφωνος 128
Δοξολογία αργή Ιερόμ. Ιεροθέου επτάφωνος
141
Η υπακοή του ήχου
151
Ήχος Β'  
Θεός Κύριος. Απολυτίκιον 155
Καθίσματα αναστάσιμα 159
Αναβαθμοί, συντόμως 164
Αναβαθμοί, αργοσυντόμως 169
Αναβαθμοί, αργώς υπό ΜΑΝΟΥΗΛ Πρωτοψάλτου 174
Πασαπνοάριον εωθινού Ευαγγελίου 180
Ο Ν' Ψαλμός 181
Πεντηκοστάρια συντόμως 187
Πεντηκοστάρια συντόμως ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πρωτοψάλτου
189
Πεντηκοστάρια αργώς ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου 192
Κύριε ελέησον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 204
Ωδαί Α' και Γ' μετά των τροπαρίων 206
Η Τιμιωτέρα. Οι στίχοι 212
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου 215
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό Ιερομ. Ιεροθέου 215
Ωδή Θ' μετά των τροπαρίων 216
Πασαπνοάριον των Αίνων, αργοσυντόμως 219
Στιχηρά Αναστάσιμα 223
Πάσα πνοή των Αίνων, συντόμως 239
Στιχηρά Αναστάσιμα, συντόμως 240
Δοξολογία συντόμως, η συνήθης 246
Δοξολογία συντόμως, η συνήθης 251
Δοξολογία συντόμως, η συνήθης 257
Δοξολογία συντόμως, η συνήθης 264
Δοξολογία αργή υπό Ιερόμ. Ιεροθέου 273
Η υπακοή του ήχου 284
Ήχος Γ'  
Θεός Κύριος. Απολυτίκιον 287
Καθίσματα αναστάσιμα 293
Αναβαθμοί, συντόμως 299
Αναβαθμοί, αργοσυντόμως 303
Αναβαθμοί, αργώς υπό ΜΑΝΟΥΗΛ Πρωτοψάλτου 309
Πασαπνοάριον εωθινού Ευαγγελίου 315
Ο Ν' Ψαλμός 316
Πεντηκοστάρια συντόμως 322
Πεντηκοστάρια αργώς 325
Ωδαί Α' και Γ' μετά των τροπαρίων 330
Η Τιμιωτέρα. Οι στίχοι 335
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου 338
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό Ιερομ. Ιεροθέου 338
Ωδή Θ' μετά των τροπαρίων 340
Πασαπνοάριον των Αίνων, αργοσυντόμως 343
Στιχηρά Αναστάσιμα, συντόμως 347
Στιχηρά Αναστάσιμα, αργοσυντόμως 363
Δοξολογία συντόμως, η συνήθης 369
Δοξολογία συντόμως, η συνήθης 375
Δοξολογία αργή υπό Ιερόμ. Ιεροθέου 382
Η υπακοή του ήχου 391
Ήχος Δ'  
Θεός Κύριος. Απολυτίκιον 395
Καθίσματα αναστάσιμα 401
Αναβαθμοί, συντόμως 408
Αναβαθμοί, αργοσυντόμως 413
Αναβαθμοί, αργώς υπό ΜΑΝΟΥΗΛ Πρωτοψάλτου 418
Ο Ν' Ψαλμός 424
Πεντηκοστάρια συντόμως 430
Πεντηκοστάρια αργώς 433
Ωδαί Α' και Γ' μετά των τροπαρίων 438
Η Τιμιωτέρα. Οι στίχοι 445
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου 449
Η Τιμιωτέρα, αργώς υπό Ιερομ. Ιεροθέου 450
Πασαπνοάριον των Αίνων, αργοσυντόμως 452
Πασαπνοάριον των Αίνων, συντόμως 456
Στιχηρά Αναστάσιμα, συντόμως 457
Στιχηρά Αναστάσιμα, αργοσυντόμως 470
Δοξολογία, συντόμως η συνήθης, "λέγετος" 476
Δοξολογία, συντόμως και άλλως 483
Δοξολογία, αργοσυντόμως "άγια" 489
Δοξολογία, αργοσυντόμως "χρωματικός" 495
Δοξολογία, αργοσυντόμως "μικτός" 502
Δοξολογία αργή υπό Ιερομ. Ιεροθέου "λέγετος" 509
Δοξολογία αργή υπό Ιερομ. Ιεροθέου "χρωματικός" 519
Η υπακοή του ήχου 528
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΟΙΝΑ ΔΙ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
  Ήχος Σελίς
Ευλογητάρια, συντόμως πλ. α' 531
Ευλογητάρια, αργοσυντόμως πλ. α' 535
Άγιος Κύριος Β' 541
Εξαποστειλάρια Β' 543
Δόξα Πατρί εις 8 ήχους ΠΕΤΡΟΥ Πελο/νησίου - 554
Δόξα Πατρί εις 4 κυρίους ήχους - 556
Εωθινόν Α', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου Α' 559
Εωθινόν Α', το συνήθες
Α' 560
Εωθινόν Α', και άλλως
Α' 562
Εωθινόν Α', και άλλως
Α' 564
Εωθινόν Β', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου Β' 568
Εωθινόν Β', το συνήθες Β' 569
Εωθινόν Β', και άλλως Β' 571
Εωθινόν Β', και άλλως Β' 573
Εωθινόν Γ', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου Γ' 578
Εωθινόν Γ', το συνήθες Γ' 580
Εωθινόν Γ', και άλλως Γ' 582
Εωθινόν Δ', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου Δ' 587
Εωθινόν Δ', το συνήθες Δ' 589
Εωθινόν Δ', και άλλως
Δ' 591
Εωθινόν Δ', και άλλως Δ' 593
Υπερευλογημένη Β' 598
Εωθινόν Ε', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου πλ. α' 599
Εωθινόν ΣΤ', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου πλ. β' 601
Εωθινόν Ζ', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου Βαρύς 604
Εωθινόν Η', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου πλ. δ' 605
Εωθινόν Θ', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου πλ. α' 607
Εωθινόν Ι', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου πλ. β' 609
Εωθινόν ΙΑ', ΠΕΤΡΟΥ Πελοποννησίου πλ. δ' 611
Πολυχρονισμός Πατριάρχου Ιεροσολύμων πλ. δ' 613

 
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης