Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ψάλτου

Κωδικός: DIA-019


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΨΑΛΤΟΥ

Διαβάστε παρακάτω περιεχόμενα και πρόλογο


Δεμένο
Έκδοση: Ζ'

Σύνολο σελίδων: 318
Διαστάσεις: 14x21Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποβλέπουσα εις την βελτίωσιν των λειτουργικών εκδόσεων αυτής, συνέστησεν ειδικήν Επιτροπήν προς έλεγχον και διόρθωσινα αυτών, ώστε αυταί να βοηθούν εις την ευτακτοτέραν και ορθοτέραν τέλεσιν των ιερών ακολουθιών.

Εν τω πλαισίω της προσπαθείας ταύτης η Επιτροπή ανέθεσεν εις τον ειδήμονα περί τα λειτουργικά αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον π. Κωνσταντίνον Παπαγιάννην την αναθεώρησιν του υπό τον τίτλον Εγκόλπιον του αναγνώστου κυκλοφορούντος λειτουργικού βιβλίου, αι επανειλημμέναι εκδόσεις του οποίου μαρτυρούν την χρησιμότητα αυτού.

Ήδη το υπό του εν λόγω ιερέως καταρτισθέν κείμενον υπό τον πληρέστερον τίτλον Εγκόλπιον αναγνώστου και ψάλτου τίθεται εις την διάθεσιν των ευλαβεστάτων υπηρετών του αναλογίου αναγνωστών και ψαλτών.

Εκφράζοντες τας ευχαριστίας ημών προς τον επιμελητήν της εκδόσεως ταύτης διά το επιλεσθέν υπ' αυτού έργον, ευελπιστούμεν ότι η νέα αύτη έκδοσις θα αποβή χρησιμοτέρα των προηγουμένων διά την "ευσχημόνως και κατά τάξιν" (Α' Κορ. ιδ' 40) τέλεσιν των ιερών ακολουθιών προς δόξαν Θεού και ψυχικήν ωφέλειαν του πληρώματος της Εκκλησίας.

† Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος
Γενικός Διευθυντής
της Αποστολικής Διακονίας

  Πρόλογος 5
  Εισαγωγικόν σημείωμα 7
  Η έναρξις των ι. ακολουθιών 21
  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  
1. Του Σαββάτου και των εορτών 23
2. Των καθημερινών 48
  Θεοτοκία καθημερινών 54
3. Των Κυριακών της Μ. Τεσσαρακοστής 61
4. Των καθημερινών της Μ. Τεσσαρακοστής 66
5. Του Πάσχα και της Διακαινησίμου 72
  Τάξις αρχιερατικής χοροστασίας εν τω Εσπερινώ
76
  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ  
1. Των Κυριακών 79
2. Των εορτών 111
3. Των καθημερινών 115
  Θεοτοκία του Όρθρου 128
4. Του Σαββάτου μετά του Αλληλούια 131
5. Των καθημερινών της Μ. Τεσσαρακοστής 137
6. Το Πάσχα της Διακαινησίμου 148
  Τα μεγαλυνάρια του Πάσχα 153
  Τάξις αρχιερατικής χοροστασίας εν τω Όρθρω 155
  Τάξις ολονυκτίου αγρυπνίας 158
  Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
1. Χρυσοστόμου και Μ. Βασιλείου 172
2. Των Προηγιασμένων 198
  ΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ  
  Της Υψώσεως του τιμίου Σταυρού 203
  Της Θεοτόκου 205
  Της Χριστού Γεννήσεως 209
  Των Θεοφανείων 213
  Της Υπαπαντής 217
  Των Κυριακών Τελώνου - Φαρισαίου και Τυρινής
και του Σαββάτου προ της Πεντηκοστής
219
  Της Κυριακής του Ασώτου 221
  Των Σαββάτων Απόκρεω και Τυρινής 222
  Της Κυριακής της Απόκρεω 225
  Της Α' Κυριακής των νηστειών 226
  Της Γ' Κυριακής των νηστειών 228
  Του Σαββάτου του Λαζάρου 229
  Της Κυριακής των Βαΐων 231
  Του Πάσχα 233
  Της Μεσοπεντηκοστής 234
  Της Αναλήψεως 236
  Της Πεντηκοστής 237
  Της Μεταμορφώσεως 241
  Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 243
  ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΙΚΑ ΕΟΡΤΩΝ  
  Εις το Γενέσιον της Θεοτόκου 245
  Εις την Ύψωσιν του Σταυρού 247
  Εις τα Εισόδια της Θεοτόκου 248
  Εις την Γέννησιν του Κυρίου 250
  Εις την Περιτομήν του Κυρίου 252
  Εις τα άγια Θεοφάνεια 254
  Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου 256
  Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου 258
  Εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρίου 259
  Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου 261
  Τη Α' Κυριακή των νηστειών 263
  Τη Γ' Κυριακή των νηστειών 265
  Τη Κυριακή των Βαΐων 267
  Τη Κυριακή του Πάσχα 269
  Εις την Ανάληψιν του Κυρίου 271
  Τη Κυριακή της Πεντηκοστής 273
 
Κοντάκια της Θ. Λειτουργίας

275
  Αλληλουϊάρια των Κυριακών 288
  Ειρμοί αντί του Άξιόν εστιν 291
  Κοινωνικά 295
  Ευχαί προ της θ. μεταλήψεως 299
  Ευχαριστία μετά την θ. μετάληψιν 301
  ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ  
  Απολυτίκια αγίων κοινά 307
  Ακολουθία του Μνημοσύνου 312

 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης