Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Μικρόν Ευχολόγιον

Κωδικός: DIA-030Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Μικρόν Ευχολόγιον

Η χρήσιμη αυτή έκδοση περιέχει Ακολουθίες του Αγιασμού, του Βαπτίσματος, της επιστροφής στην Ορθοδοξία από τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, του Αρραβώνα, του Γάμου, του Ευχελαίου κ.ά. Επίσης περιέχει Ακολουθίες και Ευχές για διάφορες περιστάσεις. Τέλος, περιέχει σύντομο εορτολόγιο και οδηγίες για τη σωστή μνημόνευση των Αγίων.

Διαβάστε παρακάτω τα περιεχόμενα


Έκδοση: Α'
Σελίδες: 520
Διαστάσεις: 15 x 22ΑΓΙΑΣΜΟΣ  
Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού 13
ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙΟΥ  
Ευχαί εις γυναίκα λεχώ  
- Τη πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδίου αυτής 35
- Εις το κατασφραγίσαι βρέφος, λαμβάνον όνομα τη ογδόη ημέρα από της γεννήσεως αυτού 41
- Εις το εκκλησιάσαι παιδίον, μεθ' ημέρας τεσσαράκοντα
45
- Εις γυναίκα, όταν αποβάληται
52
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ  
Τάξις γινομένη προ του Αγίου Βαπτίσματος. Ευχή εις το ποιήσαι Κατηχούμενον 55
Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος 66
- Ευχαί της απολούσεως
80
- Ευχή εις τριχοκουρίαν
83
- Καταβασίαι Πάσχα
88
- Σταυρού
90
Ακολουθία επιστροφής εις την Ορθοδοξίαν από της Λατινικής Εκκλησίας 92
ΑΡΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ  
Ακολουθία επί Μνήστροις, ήτοι του Αρραβώνος 96
- Του Στεφανώματος, ήτοι του Γάμου
108
- Ευχή επί λύσιν στεφάνων τη ογδόη ημέρα
124
- Κεφάλαια περί διγάμων
125
- Εις Δίγαμον
136
- Επί επανασυστάσει Γάμου διαζευχθέντων
144
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ  
Ακολουθία και Ευχαί των εξομολογουμένων 148
Ευχή συγχωρητική επί εξομολογουμένων 156
- Επί των εν επιτιμίοις όντων και εαυτούς όρκω δεσμούντων
158
- Επί των εξ επιτιμίων λυομένων
159
- Εις λύσιν αφορισμού Ιερέως επί κοσμικόν τινα δεσμευθέντα παρ' αυτού του Ιερέως
159
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ  
Ακολουθία του Αγίου Ελαίου, ήτοι του Ευχελαίου 161
ΕΠΙ ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΙΣΤΟΥ  
Ακολουθία εις Ψυχορραγούντα 206
- Ευχή εις Ψυχορραγούντα
228
- Εις ψυχήν κρινομένην
230
- Μετά θάνατον συγχωρητική
231
Ακολουθία Νεκρώσιμος, ήτοι εις Κεκοιμημένους 232
- Ευχαί συγχωρητικαί
256
- Ευχή εις κεκοιμημένον Ιερέα
261
Επικήδειος Ακολουθία εν τη Διακαινησίμω εβδομάδι 262
Ακολουθία νεκρώσιμος εις Νήπια 274
- κατά την Διακαινήσιμον εβδομάδα 288
Ταφή ετεροδόξων υπό Ορθοδόξων Ιερέων 289
Ακολουθία Νεκρωσίμου "Τρισαγίου" ή "Παραστασίμου" 290
Δέησις υπέρ των προκεκοιμημένων, τω Σαββάτω των Ψυχών 293
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ  
Ακολουθία εις Παράκλησιν ασθενών χειμαζομένων υπό πνευμάτων ακαθάρτων 296
Ακολουθία μεταδόσεως των Αχράντων Μυστηρίων εις ασθενή 319
Ευχαί ήτοι Εξορκισμοί επί πασχόντων υπό δαιμόνων και επί πάσαν ασθένειαν (Βασιλείου του Μεγάλου) 323
- Διά τας αυτάς ασθενείας (Ιωάννου του Χρυσοστόμου) 329
Τροπάρια, όταν σταυροί ο Ιερεύς πάθος νοσήματος διά της αγίας Λόγχης 335
Ευχή εις ασθενούντα 336
- Εις πάσαν ασθένειαν
336
- Εις παν είδος ασθενείας
337
- Εις βασκανίαν
338
- Των Επτά Παίδων εις ασθενή και μη υπνούντα
339
- Επί θεμελίου οίκου
341
- Όταν μέλλη τις εισελθείν εις οίκον νέον 342
- Επί ορύξει φρέατος
343
Ευχαί εις χωράφια, ή κήπους, ή αμπελώνας, όταν συμβή βλάπτεσθαι υπό ερπετών ή άλλων ειδών 344
Εξορκισμός εις κήπους, αμπελώνας και χωράφια 345
Ευχή επί ευλογήσει σπόρου 349
- Εις το ευλογήσαι άλωνα
350
- Εις το φύτευμα αμπελώνος
350
- Εις μετάληψιν σταφυλής τη 6η Αυγούστου
351
- Επί τρυγής αμπέλου
352
- Επί ευλογήσει οίνου
353
- Επί των προσφερόντων απαρχάς οπωρών
353
- Επί ευλογήσει κολλύβων εις μνήμην Αγίου
354
- Εις το ευλογήσαι άλας
355
- Εις το ευλογήσαι ποίμνην
355
- Εις νόσον βοών
356
- Εις κτήνη (Αγίου Μοδέστου)
357
Ευχή ετέρα του αυτού (ποίημα Οσίου Νικοδήμου) 358
- Εις κτήνη (Αγίου Μάμαντος)
360
- Εις το κατασκευάσαι πλοίον
361
- Εις κατασκευήν σκάφους
362
- Εις το ευλογήσαι δίκτυα
363
- Επί της μετάξης, ήτοι σηρικής πλοκής
364
- Εις το ευλογήσαι εδέσματα κρεών τη γία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα
365
- Εις το ευλογήσαι τυρόν και ωά
366
- Επί μέλλοντός τινος πλέειν
367
- Εις το ευλογήσαι τα βαΐα τη Κυριακή των Βαΐων
367
- Εις βασιλόπιτταν
368
- Εις πίτταν Αγίου Φανουρίου
369
- Επί δυσκρασίας αέρων και κλύδωνα θαλάσσης
370
Τάξις γινομένη όταν συμβή τι μιαρόν οιονδήποτε εμπεσείν εις φρέαρ ύδατος 372
- Όταν συμβή τι μιαρόν ακάθαρτον προσφάτων εμπεσείν εις αγγείον οίνου, ελαίου, μέλιτος ή άλλου τινός 374
Ευχή επί σκεύους μιανθέντος

375

- Επί σίτου μιανθέντος ή αλεύρου ή άλλου τινός
376
- Επί των μιαροφαγησάντων
377
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΙ  
Εισαγωγικά τινα 378
Ακολουθία επι τη ενάρξει και λήξει των μαθημάτων εν τοις σχολείοις
379
- Επί τη ενάρξει παντός ιδιωτικού έργου
387
- Επί τη ενάρξει παντός κοινωφελούς έργου
396
- Επί θεμελιώσει Εκκλησίας
404
- Επί θεμελιώσει Σχολείου
412
- Επί θεμελιώσει παντός κτίσματος
420
- Επί εγκαινίοις φιλανθρωπικού καταστήματος
427
- Επί εγκαινίοις αρδευτικών έργων
436
- Επί εγκαινίοις πλοίου
445
- Επί ευλογήσει νέου οχήματος
455
Ακολουθία επί εγκαταστάσει Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής
462
Τάξις ορκωμοσίας Δημοσίων υπαλλήλων
470
Δοξολογία επί τη επετείω διασώσεως πόλεως εξ επιδρομής εχθρών
472
Επιμνημόσυνος Δέησις υπέρ των εν πολέμω πεσόντων
478
- Υπέρ των ευεργετών της Παιδείας του Έθνους ημών
481
Ακολουθία της κοινής Παρακλήσεως εις την υπεραγίαν Θεοτόκον
484
Εορτολόγιον σύντομον 509
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης