Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Θεία Λειτουργία - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-02


Εξαντλήθηκε

 

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιγραφή

Κύριε ελέησον, Τυπικά, Τρισάγια - Δύναμις, Όσοι εις Χριστόν, Τον Σταυρόν σου, Χερουβικά σύντομα, Λειτουργικά - Άξιον εστίν, Κοινωνικά Εβδομάδος, Κυριακών και Εορτών, Ύμνοι απολύσεως.

 


 

Πρόλογος

Αγαπητέ και φιλόμουσε αναγνώστα.

Η παρούσα έκδοσις είναι καρπός φιλοπόνου μουσικής μελέτης και ευλογίας του σεβαστού μου Γέροντος Αρχιμ. Εφραίμ.

Κατόπιν προτροπών και ενθαρρύνσεων πολλών αγαπητών εν Χριστώ αδελφών και φίλων, εκδίδεται εις το παρόν βιβλίον της Θείας Λειτουργίας, εν μέρος της ημετέρας μουσικής συλλογής και επιδόσεως εις την Βυζαντινήν Εκκλησιαστικήν Μουσικήν, η οποία αποτελείται εκ πολλών χειρογράφων δοκιμίων υπό μορφήν τευχών, γνωστών ήδη εις πολλούς.

Όσον αφορά τα μουσικά κείμενα των γνωστών και επωνύμων διδασκάλων, ουδείς λόγος· όσον δε τα ημέτερα προσεπάθησα κατά δύναμιν όπως μελοποιηθούν επί τη βάσει παλαιών μουσικών γραμμών μη παρεκκλίνων της παραδόσεως.

Μεταξύ των ημετέρων προσπαθειών είναι και η καταγραφή της σημερινής μουσικής προφορικής ψαλμωδίας, θεραπευομένης υπό των επωνύμων Πατέρων, αξίων συνεχιστών και φυλάκων της Αθωνικής μουσικής παραδόσεως.

Καθηκόντως ευχαριστώ άπαντας τους ποικιλοτρόπως μέχρι τέλους συντελέσαντας εις την ολοκλήρωσιν της παρούσης πρωτοπείρου εκδόσεως, ευχόμενος αυτοίς πλουσίαν την παρά Θεού ανταπόδοσιν.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Φιλοθέου την 13/26 Απριλίου 1987 Κυριακή του Θωμά καθ' ην πανηγυρικώς εορτάζομεν την της Ιεράς ημών Μονής Έφορον και Προστάτιδα Ιεράν εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου την «Γλυκοφιλούσαν».

Αυτής ταπεινός ικέτης
Ιεροδιάκονος Ιερόθεος


Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 416

Έκδοσις: Ιερομ. Ιεροθέου  Ήχος Σελίς
"ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ" Εξαπλά πλ. δ' 1
"ΤΥΠΙΚΑ" Αγιορείτικα Α' Στάσις πλ. δ' 4
      "            "          Β'     " Βαρύς 10
      "            "          Α'     " πλ. α' 13
      "            "          Β'     " πλ. α' 19
"ΑΝΤΙΦΩΝΑ" Β' 23
"ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ" Β' 25
ΤΡΙΣΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ    
  Ήχος Σελίς
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ" Α' 29
ΔΥΝΑΜΙΣ            " Α' 30
      "                  "           Σύντομον Α' 34
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΠΡΙΓΓΟΥ Α' 36
ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΡΙΓΓΟΥ Α' 38
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑ Α' 40
ΔΥΝΑΜΙΣ              " Α' 41
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ Α' 43
ΔΥΝΑΜΙΣ            " Α' 44
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΡΧΑΙΟΝ Β' 47
       "              "             " Β' 48
       "         ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ Β' 49
ΔΥΝΑΜΙΣ "ΒΗΜΑΤΟΣ" Β' 50
      "       "ΒΗΜΑΤΟΣ" Β' 51
      "       "ΣΥΝΗΘΕΣ" Β' 52
      "        ΝΗΛΕΩΣ Β' 54
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ Το Σύνηθες Β' 56
ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΛΑΣΙΟΥ Β' 58
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ Β' 60
ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΒΑΓΙΑΝΝΟΥ Β' 61
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ Β' 64
ΔΥΝΑΜΙΣ            " Β' 66
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ         " Γ' 68
ΔΥΝΑΜΙΣ           " Γ' 69
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΣΤΑΝΙΤΣΑ Δ' 72
ΔΥΝΑΜΙΣ           " Δ' 73
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ         " πλ. δ' 77
ΔΥΝΑΜΙΣ           " πλ. δ' 79
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΚΑΡΑΚΑΣΗ πλ. δ' 81
ΔΥΝΑΜΙΣ           " πλ. δ' 82
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ πλ. δ' 84
ΔΥΝΑΜΙΣ           " πλ. δ' 85
      "                "                 Σύντομον πλ. δ' 87
"ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ"    
  Ήχος Σελίς
ΑΡΧΑΙΟΝ Α' 88
      " Α' 90
ΔΥΝΑΜΙΣ "ΒΗΜΑΤΟΣ" ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΟΥ Α' 91
ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΟΥ Α' 92
      "       ΠΡΙΓΓΟΥ Α' 93
"ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ"    
  Ήχος Σελίς
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΛ/ΣΙΟΥ Β' 97
ΔΥΝΑΜΙΣ                   "            " Β' 98
ΔΥΝΑΜΙΣ "ΒΗΜΑΤΟΣ" ΑΡΧΑΙΟΝ   " Β' 99
      "        ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Β' 100
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΑΡΓΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ Α' 101
       "          ΣΥΝΤΟΜΑ   104
ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ   105
ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ          "   107
 ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ    
  Ήχος
Σελίς
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  Α'  112
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Α'  115
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  Β'  117
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Β'  119
          "
 Β'  121
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
 Γ'  123
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  Γ'  126
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Γ'  129
          "
 Γ'  131
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  Δ'  133
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Δ'  135
          "
 Δ'  137
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  πλ. α'  140
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. α'  143
          "
 πλ. α'  145
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  πλ. β'  148
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. β'  150
          "
 πλ. β'  152
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  Βαρύς  156
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Βαρύς  157
 Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ  πλ. δ'  160
 Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. δ'  162
         "
 πλ. δ'  164
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ    
  Ήχος Σελίς
 "ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ" ΑΡΓΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ
 Β'  167
          "               "      Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
 πλ. α'
 169
          "               "                 "
 πλ. δ'
 170
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
 Α'  175
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 Α'  177
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 Α'  179
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ               "
 Α'  182
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Α'  184
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ               "
 Α'  187
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ            "
 Α'  188
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 Α'  191
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Β' + Α'  192
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ
 Β' + Α'
 196
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Β'  198
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΡΙΓΓΟΥ
 Β'  201
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Β'  203
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Γ'  206
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ             "
 Γ'  209
        "           Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ
 Γ'  210
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Δ'  211
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 Δ'  214
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ
 Δ'  215
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
 Δ'  216
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ       "
 πλ. α'  218
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΟΥ
 πλ. α'  222
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. α'  224
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
 πλ. α'  227
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. α'  229
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΡΙΓΓΟΥ
 πλ. α'  232
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 πλ. α'  234
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ               "
 πλ. α'  237
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. α'  239
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
 πλ. α'  241
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. β'  243
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ
 πλ. β'  246
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. β'  247
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ          "
 πλ. β'  248
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ             "
 πλ. β'  252
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ          "
 πλ. β'  253
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ             "
 πλ. β'  257
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ          "
 πλ. δ'  258
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
 πλ. δ'  261
 ΑΞΙΟΝ ΨΑΧΟΥ
 πλ. δ'  263
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Βαρύς  265
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Βαρύς  268
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Βαρύς  269
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ
 Βαρύς  272
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  Βαρύς  274
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
 Βαρύς  277
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. δ'
 279
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ            "
 πλ. δ'  282
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ         "
 πλ. δ'  283
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΨΑΧΟΥ
 πλ. δ'  286
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ  πλ. δ'  287
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 πλ. δ'  290
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΣΤΑΝΙΤΣΑ
 πλ. δ'  292
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ "ΠΙΣΙΔΙΑΣ"
 πλ. δ'  294
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΒΟΛΤΟΥ
 πλ. δ'  295
 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΡΙΓΓΟΥ
 πλ. δ'  297
 "ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ" Ιεροδ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ    299
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ            
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ "ΝΟΜΟΦΥΛΑΚΟΣ" ΑΝΕΚΔΟΤΑ
   
  Ήχος
Σελίς
 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
 Α'  303
 "   ΤΡΙΤΗ
 Βαρύς  305
 "  ΤΕΤΑΡΤΗ
 Δ'  308
 "  ΠΕΜΠΤΗ
 πλ. δ'
 309

 "  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 πλ. α'
 312
 ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ
 πλ. α'
 314
 ΚΟΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ         
  Ήχος
Σελίς
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ "ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ"
 Α'  316
        "               ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
 Α'  319
        "                          "
 Β'  321
        "                          "  Γ'  322
         "                          "  Δ'  324
         "                          "  πλ. α'
 325
         "                          "  πλ. β'
 327
         "                          "  Βαρύς
 329
         "                          "  πλ. δ'
 330
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΟΡΤΩΝ    
   Ήχος Σελίς
 ΤΗ α' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 Α'  335
 ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
 Βαρύς  338
 ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 πλ. β'
 341
 ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
 Α'  344
 ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
 Α'  348
 ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
 Α'  351
 ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
 Α'  353
 ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
 Α'  356
 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
 Δ'  358
 ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩ ΣΑΒΒΑΤΩ
 Α'  361
 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
 πλ. α'
 363
 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
 πλ. α'
 365
 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
 Δ'  369
 ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
 Δ'  371
 ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
 Βαρύς  375
 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 Α'  380
 ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
 Δ'  382
 ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 πλ. δ'
 385
 ΕΙΣ ΜΝΗΜΑΣ ΑΓΙΩΝ
 πλ. δ'
 388
 "ΕΙΔΟΜΕΝ ΤΟ ΦΩΣ"
 Β'  391
 "ΕΙΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ"
 Β'  393
 "ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ" Αγιορείτικον
 Βαρύς  394
        "            "          Διασκευή
 Βαρύς  395
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ Βαρύς 397

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης