Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Εκλογαί Αγίων Γ' - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-08Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Γ'

Περιγραφή

Αργαί Εκλογαί εις: Τίμιον Σταυρόν, Παναγίαν Εικοσιφοίνισσαν Αγιορείτας Οσίους,Αγίους Πάντας, Φιλοθεΐτας Οσίους, Μεγαλομ. Αρτέμιον, Όσιον Νεόφυτον τον Έγκλειστον, Όσιον Διονύσιον τον εν Ολύμπω και Άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν. Ήχος Δ', και πλ. Δ.

Έκδοσις
Ι.Μ. Φιλοθέου
Άγιον Όρος

Διαβάστε πρόλογο και περιεχόμενα παρακάτω


Αρ. σελίδων: 342
Διαστάσεις: 17 x 24
Εκδότης: Iερομ. ΙερόθεοςΣυνεχίζοντες την έκδοσιν της σειράς "ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ" εφθάσαμεν ήδη εις τον 10ον τόμον αυτής τον και τελευταίον, με υπότιτλον "ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Γ'".

Εις τον ανά χείρας τόμον ως και εις τους δύο προηγουμένους, εμπεριέχονται εννέα αργαί εκλογαί εις εορτάς της Κυρίας Θεοτόκου και διαφόρων Αγίων.

Συγκεκριμένως περιλαμβάνονται, μία σύντομος εκλογή διά τας εορτάς του Τιμίου Σταυρού εις ήχον Δ' "άγια" και έτεραι εις αργόν στιχηραρικόν είδος εις τον αυτόν ήχον και εις τον πλ. Δ'. εις την Παναγίαν την Εικοσιφοίνισσαν, τους Αγιορείτας Πατέρας, εις Πάντας τους Αγίους, εις τους Φιλοθεΐτας Οσίους, εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιον, εις τον Όσιον Νεόφυτον τον Έγκλειστον, εις τον Όσιον Διονύσιον τον εν Ολύμπω και εις τον Άγιον Ισαπόστολον Κοσμάν τον Αιτωλόν.

Πλείστας όσας εγκαρδίους ευχαριστίας οφείλω προς τον Οσιολογιώτατον Γέροντα Δανιήλ Δανιηλίδην, την καλλικέλαδον ταύτην αηδόνα του Περιβολίου της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, την κατατέρπουσαν και κατανύσσουσαν τους φιλακολούθους πανηγυριστάς εις πάσας σχεδόν τας Αγιορειτικάς, επισήμους και μη αγρυπνίας, τον υπό παντός του Αγιορειτικού κόσμου αγαπώμενον και τιμώμενον.

Η έκθυμος ανταπόκρισίς του εις αίτημά μας διά την προλόγησιν του παρόντος εσχάτου τόμου της σειράς "Αθωνική μουσική ανθοδέσμη" είναι δι' εμέ τιμή και ευλογία.

Επίσης θεωρώ υποχρέωσίν μου εκ της θέσεως ταύτης να εκφράσω ολοθέρμους ευχαριστίας προς τον Οσιολογιώτατον Ευθύμιον Μοναχόν, Γέροντα του Ιερού Κελίου του Αγίου Μεγαλομ. Αρτερμίου του εν τη Σκήτη της Προβάτας ευρισκομένου, διά την προσφοράν της εκλογής του Αγίου και κυρίως διά την ποικίλην συμπαράστασιν του εις δυσκόλους στιγμάς κατά την χρονικήν περίοδον της εκδόσεως της δεκατόμου "Αθωνικής μουσικής ανθοδέσμης".

Εν τέλει ζητώ ταπεινά συγγνώμην δι' όσα τυχόν λάθη παρεισέφρησαν εις το όλον έργον, υπαιτιότητί μου, και επικαλούμαι την επιείκειαν όλων, ελπίζων και πιστεύων ότι η παρούσα ταπεινή προσφορά -μικρό λιθαράκι- εις το όλον οικοδόμημα της Πατρώας μας Εκκλησιαστικής Μουσικής, της οποίας ταπεινός διάκονος φιλοδοξώ να γίνω, θα δώση αφορμήν εις άλλους περισσότερον ειδικούς να ολοκληρώσουν τα τυχόν κενά και παραλείψεις.

Παραδίδομεν όθεν το παρόν έργον, όσον ημίν δύναμις αρτιότερον, εις την αγάπην του φιλομούσου και φιλακολούθου πληρώματος της Εκκλησίας μας, ως ελάχιστον χρέος προς την απεραντοσύνην της αγάπης της φιλοστόργου Θεομήτορος, ευελπιστούντες ότι βοηθούμεν κάποιους, έστω και έναν, να εμβαθύνη περισσότερον και διά της Εκκλησιαστικής μας μουσικής ως μέσου να φθάση εις τον μόνον αγαπώμενον και ποθούμενον και να γίνη αποδέκτης του ελέους και των δωρεών της Πανενδόξου Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος Πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, Ης η Δόξα και το Κράτος εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων Αμήν.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Φιλοθέου τη 4η μηνός Οκτωβρίου του σωτηρίου έτους 1999.

Ιερομ. Ιερόθεος

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
    Ήχος Σελίς
1) Εκλογή αργή εις τας εορτάς του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Δ'. 1
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον Δ'. 25
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον Δ'. 28
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν Δ'. 31
  ΚΡΑΤΗΜΑ Δ'. 36
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν Δ'. 38
  ΚΡΑΤΗΜΑ Δ'. 42

2)

Εκλογή αργοσύντομος, ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Δ'.

45

3)

Εκλογή αργή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΝ


πλ. δ'


59
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 80
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 82
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 84
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 87
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 90

4)

Εκλογή αργή εις τους ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΣ Οσίους Πατέρας

πλ. δ'

95
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 117
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 120
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 123

5)

Εκλογή αργή εις ΠΑΝΤΑΣ τους Αγίους

πλ. δ'

131

6)

Εκλογή αργή εις ΦΙΛΟΘΕΪΤΑΣ Οσίους

πλ. δ'

155
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 179
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 181

7)

Εκλογή αργή εις Άγιον ΑΡΤΕΜΙΟΝ

πλ. δ'

185
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 208
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 211

8)

Εκλογή αργή εις τον Όσιον ΝΕΟΦΥΤΟΝ τον Έγκλειστον

πλ. δ'

215
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 236
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 237
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 240
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 244
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 247

9)

Εκλογή αργή εις Όσιον ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ τον εν Ολύμπω

πλ. δ'

251
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 280
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 282

10)

Εκλογή αργή εις Άγιον ΚΟΣΜΑ τον ΑΙΤΩΛΟΝ

πλ. δ'

287
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 309
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργοσύντομον πλ. δ' 312
11 ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΑ πλ. δ' 315
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης