Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Εκλογαί Αγίων Α' - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-06Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΓΙΩΝ Α'

Περιγραφή

Αργαί Εκλογαί εις: Παναγίαν Γλυκοφιλούσαν Τιμ. Ζώνην της Θεοτόκου, Αποστόλου Ανδρέαν, Άγιον Σπυρίδωνα, Μεγαλομ. Παντελεήμονα, Νεομ. Γεώργιον τον εν Ιωαννίνοις Οσίους Θεοφάνην και Νεκτάριον τους Μετεωρίτας και Μάρτυρες Κήρυκον και Ιουλίταν. Ήχος πλ. Δ'

Έκδοσις
Ι.Μ. Φιλοθέου
Άγιον Όρος

Διαβάστε τον πρόλγο και τα περιεχόμενα του βιβλίου παρακάτω

 


Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 272
Εκδότης: Ιερομ. Ιερόθεος
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
    Ήχος Σελίς
1 Εκλογή αργή εις την Παναγίαν την ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΝ πλ. δ' 1
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 18
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 20
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 23
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 27
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 28
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 31
       
2 Εκλογή αργή εις την ΤΙΜΙΑΝ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
πλ. δ' 33
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 48
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 50
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 51
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 54
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 56
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 59
       
3 Εκλογή αργή εις τον ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ τον Πρωτόκλητον
πλ. δ' 63
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 80
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 81
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 83
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 86
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 87
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 89
       
4 Εκλογή αργή εις τον ΑΓΙΟΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
πλ. δ' 93
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 108
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 110
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 112
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 115
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 118
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 121
       
5 Εκλογή αργή εις τον Άγιον και ιαματικόν ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
πλ. δ' 125
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 143
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 145
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 147
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 151
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 153
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 156
       
6 Εκλογή αργή εις τον ΑΓΙΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ
πλ. δ' 161
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 177
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 179
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 182
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 186
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 187
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 190
       
7 Εκλογή αργή εις τους Οσίους ΘΕΟΦΑΝΗΝ και ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ τους ΜΕΤΕΩΡΙΤΑΣ πλ. δ' 193
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 210
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 212
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 214
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 217
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 218
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 221
       
8 Εκλογή αργή εις τους Αγίους Μάρτυρας ΚΗΡΥΚΟΝ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΑΝ πλ. δ' 223
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ σύντομον πλ. δ' 239
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ σύντομον πλ. δ' 241
  Δόξα ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ αργόν πλ. δ' 243
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 247
  Και νυν ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ αργόν πλ. δ' 249
  ΚΡΑΤΗΜΑ πλ. δ' 253

Ζώντος ακόμη του μακαριστού Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μικραγιαννανίτου Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τη προτροπή αυτού ήρχισα να μελοποιώ μερικάς εκ των Εκλογών τας οποίας ο ίδιος ο π. Γεράσιμος εποίησε, δι' εξυπηρέτησιν των ιεροψαλτών και πλουτισμόν των παννυχίδων των Ι. Μονών.

Σημειωτέον ότι η ΕΚΛΟΓΗ ως είδος μελοποιίας κατέχει εις την μουσικήν μας, μίαν εκ των υψηλών θέσεων, διά την δομήν και τον τρόπον συνθέσεώς της.

Ούτω πως πάσα Εκλογή οφείλει να άρχεται εκ των κλασσικών θέσεων του πλ. δ' ήχου και να διακλαδούται το μέλος αναμιγνυόμενον μετά των ετέρων ήχων κατά τα νοήματα των στίχων του Υμνογράφου. Μοναδικόν παράδειγμα η Εκλογή "Λόγον αγαθόν", του Θεοδώρου Φωκαέως. 

Οι δύο τελευταίοι στίχοι των εκλογών οι και "ευκτικοί" καλούμενοι, συμπληρώνουν τον δέκατον όγδοον αριθμόν ως είθησται υπό των Υμνογράφων, μοι έλεγον τα σοφά χείλη του αειμνήστου π. Γερασίμου μυούμενός με εις την τέχνην και την όλην δομήν και τρόπον της ποιήσεως των Εκλογών, ότε κατά τα πρώτα βήματα της εν λόγω διακονίας μου και υπό τας ευλογίας του επεχείρουν την μελοποίησιν των Εκλογών του.

Εις τον παρόντα τόμον, λοιπόν, προσφέρεται το πρώτον μέρος των Εκλογών του αειμνήστου Πατρός, εις οκτώ Αγίους και ετέρας εορτάς.

Καθηκόντως δ' οφείλω πολλάς και από ψυχής τας ευχαριστίας μου εις την ιεράν Συνοδείαν του αειμνήστου Γέροντος και κυρίως εις τον Γέροντα και συνασκητήν Του Πανοσ. Αρχιμ. κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ Μικραγιαννανίτην ως και εις τον μουσικολογιώτανον και λίαν αγαπητόν μου π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, διά την όλην συμβολήν των εις τας προσπαθεία μου, τας φιλαδέλφους παραινέσεις των, αλλά και την υποκίνησιν και προτροπήν εις το να εκδόσω τας Εκλογάς του μακαριστού Γέροντος.

Δέξασθε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και τον παρόντα όγδοον τόμον της σειράς ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ευχόμενοι διά μεν τον Ποιητήν και Υμνογράφον την μετά των Δικαίων συναρίθμησίν Του, διά δε τον Μελοποιόν χριστιανά και ανεπαίσχυντα τέλη και καλήν απολογίαν ενώπιον του φοβερού Δικαστηρίου του Δικαιοκρίτου ημών Δεσπότου, πρεσβείαις της Κυρίας ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων ημών.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή ΦΙΛΟΘΕΟΥ τη 20η μηνός Απριλίου του σωτηρίου έτους 1992.

Ιερομόναχος Ιερόθεος

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης