Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Αναστασιματάριον - Αναστάσιμος Εσπερινός - Ιερομονάχου Ιεροθέου - Πατριαρχική Μουσική Κιβωτός

Κωδικός: IEROTHEOS-01Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Αναστάσιμος Εσπερινός

Περιγραφή

Περιέχει εἰς τούς ὀκτώ ἤχους τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς ἀργοσύντομον καί ἀργόν μέλος: Κεκραγάρια διάφορα, Στιχολογίας, Στιχηρά ἀναστάσιμα, Δόξα, καί νῦν, Δογματικά Θεοτοκία, (49), Ἀπόστιχα ἀναστάσιμα, καί Ἀπολυτίκια. Διανθίζεται δι' ἀπομαγνητοφωνημένων ψαλμωδιῶν ἐκ τῶν εὑρεθέντων ἡχογραφήσεων εἰς ἰδιωτικά ἀρχεῖα, τῶν ἀειμνήστων Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν καί Λαμπαδαρίων κυρῶν Ἰακώβου Ναυπλιώτου, Κ. Πρίγγου, Θρ. Στανίτσα, Ν. Δανιηλίδου καί Β. Έμμανουηλίδου.

Διαβάστε παρακάτω τα περιεχόμενα


Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 608
Έκδοσις: Ιερομ. Ιεροθέου
ΕΙΔΟΣ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ      ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΛΙΣ
Κεκραγάρια διάφορα   Α' 1
        "             "   Β'  17
         "             "   Γ'  29
         "             "   Δ'  40
         "             "   πλ. α'  53
         "             "   πλ. β'  63
         "             "   Βαρύς  73
         "             "   πλ. δ'  81
 
ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

   
Στιχολογία εσπερινού   Α'  93
         "             "   Α'  100
         "             "   Β'  103
         "             "   Γ'  110
         "             "   Δ'  117
         "             "   Δ'  124
         "             "   πλ. α'  127
         "             "   πλ. β'  134
         "             "   Βαρύς  141
         "             "   πλ. δ'  148
 
ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
   
Στιχηρά Αναστάσιμα "τα συνήθη" Α'  157
         "             " Θρ. Στανίτσα Α'  167
         "             "          "             " Α'  170
         "             " "τα συνήθη" Β'  173
         "             " *Θρ. Στανίτσα, Πατριαρχείον Β'  184
         "             " "τα συνήθη" Γ'  187
         "             " "τα συνήθη" Δ'  198
         "             " *Στανίτσα-Εμμανουηλίδου Δ'  209
         "             " * Θρ. Στανίτσα Δ'  216
         "             " "τα συνήθη" πλ. α'  219
         "             " Θρ. Στανίτσα πλ. α'  230
         "             " "τα συνήθη" πλ. β'  234
         "             " Πέτρου Πελοποννησίου πλ. β'  243
         "             " Θρ. Στανίτσα πλ. β'  246
         "             " "τα συνήθη" Βαρύς'  249
         "             " "τα συνήθη" πλ. δ'  260
         "             " Θρ. Στανίτσα πλ. δ'  269
 
ΔΟΞΑ --- ΚΑΙ ΝΥΝ
   
Δόξα Πατρί... και νυν διαφόρων Α'  271
  "      "         "     "   Β'  274
   "      "         "     "   Γ'  278
   "      "         "     "   Δ'  281
   "      "         "     "   πλ. α'  284
   "      "         "     "   πλ. β'  288
   "      "         "     "   Βαρύς  292
   "      "         "     "   πλ. δ'  295
   "      "         "     " Πέτρου Φιλανθίδου, αργά Α'  299
   "      "         "     "    "            "               " Β'  299
   "      "         "     "    "            "               " Γ'  300
   "      "         "     "    "            "               " Δ'  301
   "      "         "     "    "            "               " πλ. α'  302
   "      "         "     "    "            "               " πλ. β'  303
   "      "         "     " Θρασ. Στανίτσα           "
πλ. β'  304
   "      "         "     " Πέτρου Φιλανθίδου      "
πλ. δ'  304
   "      "         "     " Θρ. Στανίτσα              "
πλ. δ'  305
 
ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ

   
Δογματικόν Θεοτοκίον Πέτρου Πελοποννησίου Α'  311
          "             " Το σύνηθες Α'  313
          "             " * Ιακώβου Ναυπλιώτου Α'  316
          "             " * Θρασυβούλου Στανίτσα Α'  319
          "             " Θεοδώρου του Φωκαέως Α'  323
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου Α'  326
          "             " Πέτρου Πελοποννησίου Β'  329
          "             " Το σύνηθες Β'  331
          "             " Θεοδώρου Φωκαέως Β'  333
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου Β'  335
          "             " Πέτρου Πελοποννησίου Γ'  338
          "             " Το σύνηθες Γ'  340
          "             " Θεοδώρου Φωκαέως Γ'  343
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου Γ'  345
          "             " Πέτρου Πελόποννησίου Δ'  349
          "             " Το σύνηθες Δ'  351
          "             " * Νικ. Δανιηλίδου Δ'  354
          "             " Θεοδώρου Φωκαέως Δ'  358
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου Δ'  362
          "             " Πέτρου Πελοποννησίου πλ. α'  367
          "             " Το σύνηθες πλ. α'  369
          "             " Ιακώβου Ναυπλιώτου πλ. α'  372
          "             " * Θρασυβούλου Στανίτσα πλ. α'  375
          "             " Θεοδώρου Φωκαέως πλ. α'  378
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου πλ. α'  381
          "             " Πέτρου Πελοποννησίου πλ. β'  385
          "             " Το σύνηθες πλ. β'  387
          "             " Θεοδώρου Φωκαέως πλ. β'  390
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου πλ. β'  392
          "             " Ιερόμ. Ιεροθέου, αργόν πλ. β'  396
          "             " Πέτρου Πελοποννησίου Βαρύς  400
          "             " Το σύνηθες Βαρύς  402
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου Βαρύς  405
          "             " Ιερόμ. Ιεροθέου, αργόν Βαρύς  409
          "             " Ιερόμ. Ιεροθέου, αργόν Βαρύς  413
          "             " Θεοδώρου Φωκαέως Βαρύς  416
          "             " Πέτρου Πελοποννησίου πλ. δ'  419
          "             " Το σύνηθες πλ. δ'  421
          "             " Θεοδώρου Φωκαέως πλ. δ'  423
          "             " Πέτρου Φιλανθίδου πλ. δ'  426
          "             " Ιερόμ. Ιεροθέου, αργόν πλ. δ'  429
Δογματικά, αποδόσεως
του ήχου, σύντομα
  σειρά  433
Προκείμενον του Σαββάτου   Β'  450
 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
   
Απόστιχα Αναστάσιμα τα συνήθη Α'  453
          "             " Θρ. Στανίτσα Α'  460
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες Α'  462
          "             "         "        Κ. Πρίγγου Α'  464
          "             " τα συνήθη Β'  466
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες Β'  472
          "             "          "       Κ. Πρίγγου Β'  475
          "             " τα συνήθη Γ'  477
          "             "          "       Θρ. Στανίτσα Γ'  482
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες Γ'  485
          "             " τα συνήθη Δ'  487
          "             " * Θρ. Στανίτσα Δ'  493
          "             " Θρ. Στανίτσα Δ'  498
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες Δ'  500
          "             " τα συνήθη πλ. α'  504
          "             " * Θρ. Στανίτσα πλ. α'  510
          "             "          "          Θρ. Στανίτσα πλ. α'  512
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες πλ. α'  515
          "             " τα συνήθη πλ. β'  518
          "             "          "           Θρ. Στανίτσα πλ. β'  525
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες πλ. β'  527
          "             " τα συνήθη Βαρύς  530
          "             "           "          Θρ. Στανίτσα Βαρύς  534
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες Βαρύς  536
          "             " τα συνήθη πλ. δ'  537
          "             " Θεοτοκίον. Το σύνηθες πλ. δ'  543
          "             "           "         Θρ. Στανίτσα πλ. δ'  546
 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

   
Απολυτίκιον Αναστάσιμον   Α'  549
          "             "   Β'  554
          "             "   Γ'  557
          "             "   Δ'  560
          "             "   πλ. α'  563
          "             "   πλ. β'  566
          "             "   βαρύς  568
          "             "   πλ. δ'  571

σ.σ. Τα δι' αστερίσκου σημειούμενα προέρχονται εξ ηχογραφήσεων εκ του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, κατά το έτος 1962.

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης