Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Όρθρος - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-04Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

Όρθρος

Περιγραφή 

Τριαδικά Κυριακῆς, Εὐλογητάρια ἀργά, Ἐκ νεότητός μου, Πεντηκοστάρια ἑωθινά καί Μ. Τεσσαρακοστής, Πασαπνοάρια Ἰακώβου, Δοξολογίαι ἀργαί (29), Ἀσματικά Τ. Σταυροῦ, Τόν Δεσπότην - Ἄνωθεν, Δι' εὐχῶν, ἀρχαῖον, Πολυχρονισμός Πατριάρχου.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Χάριτι του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών προσφέρομεν σήμερον εις ευρυτέραν κυκλοφορίαν και τον Γ' τόμον της σειράς "ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ", τον περιέχοντα την ακολουθίαν του Όρθρου.

Σκοπός του παρόντος τόμου, καθώς και των προηγουμένων, είναι η διάσωσις και διάδοσις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής και της Αγιορειτικής Παραδόσεως.

Καλλιγράφοντες μεν και δημοσιεύοντες πλείστα όσα παλαιά μαθήματα προερχόμενα εκ διαφόρων μουσικών κωδίκων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους -εξ ων τινά το πρώτον ενταύθα δημοσιεύονται- πιστεύομεν ότι διασώζονται ταύτα εκ του πανδαμάτορος χρόνου.

Καταγράφοντες δε εις την Βυζαντινήν παρασημαντικήν διάφορα μέλη, προσφερόμενα εις ημάς διά στόματος των συγχρόνων ονομαστών Ιεροψαλτών Πατέρων του Αγιωνύμου Όρους, πιστεύομεν ότι διασώζεται και διαδίδεται εις τους απανταχού υμνηπόλους, η σύγχρονη ζώσα Αγιορειτική μουσική παράδοσις.

Εις τον παρόντα τόμον προσφέρονται ως μουσική ανθοδέσμη, διάφορα μέλη εκ της ακολουθίας του ΟΡΘΡΟΥ, ήτοι: ΤΡΙΑΔΙΚΑ, ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ, ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΑ, ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ, καθώς και 28 αργαί Δοξολογίαι.

Τον παρόντα τόμον κοσμουν επίσης αι παλαιαί αργαί Δοξολογίαι του ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ "Νέων Πατρών" εις ήχον Δ' "λέγετον" και πλ. α' ΠΕΤΡΟΥ του "Μπερεκέτη" εις ήχον Α' "τετράφωνον" και πλ. δ', καθώς και διάφορα μέλη εκ των χειρογράφων του Μουσικωτάτου Ιερομονάχου ΙΩΑΣΑΦ του "Διονυσιάτου", Διδασκάλου και Εξηγητού.

Εκφράζω τας πολλάς και εκ καρδίας ευχαριστίας προς τον Παν/τον Αρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΝ. Καθηγούμενον της Ιεράς Μονής ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ διά της ευλογίαν της αντιγραφής των μουσικών χειρογράφων εκ της Βιβλιοθήκης της Μονής καθώς και τον Βιβλιοθηκάριον Αυτής Οσιολογιώτατον Γέροντα ΜΑΡΚΕΛΛΟΝ διά την φιλάδελφον βοήθειάν του εις την όλην μου προσπάθειαν.

Προσέτι οφείλω καθηκόντως να εκφράσω υιϊκώς τας πολλάς και εκ βαθέων ευχαριστίας μου προς τους κατά σάρκα γονείς μου ΘΩΜΑΝ και ΔΙΟΝΥΣΙΑΝ ΤΣΟΝΑΚΑ, διά την υλικήν και πνευματικήν των βοήθειαν εις την εν γένει πορείαν μου.

Δέξασθε λοιπόν φιλόμουσοι αδελφοί και τον παρόντα τόμον και εύχεσθε υπέρ του πονήσαντος αυτόν, όπως εύρη έλεος εν τη ημέρα της Κρίσεως.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή του Οσίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ τη 24η μηνός Ιανουαρίου του σωτηρίου έτους 1989.

Ιερομόναχος Ιερόθεος


Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 446

Έκδοσις: Ιερομ. Ιεροθέου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
ΤΡΙΑΔΙΚΑ    
  Ήχος Σελίς
ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου" Β' 1
ΕΤΕΡΑ Κατά την Αγιορείτικην παράδοσιν Β' 5
ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΡΓΑ    
  Ήχος Σελίς
ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου" πλ. α' 11
ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου" πλ. α' 17
ΙΩΑΣΑΦ "Διονυσιάτου" πλ. α' 24
ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ    
  Ήχος Σελίς
Το εκ παραδόσεως, σύντομον "λέγετος" 31
ΕΤΕΡΟΝ παραδόσεως, σύντομον "λέγετος" 32
ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου" "λέγετος" 34
ΜΑΝΟΥΗΛ Πρωτοψάλτου "λέγετος" 36
ΙΩΑΣΑΦ "Διονυσιάτου" "λέγετος" 39
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ "Συκιώτου" "λέγετος" 41
Κατά την Αγιορειτικήν παράδοσιν "λέγετος" 44
ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου "λέγετος" 47
ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ    
  Ήχος Σελίς
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πρωτοψάλτου Β' 51
Κατά την Αγιορειτικήν παράδοσιν Β' 52
Ο Πεντηκοστός Ψαλμός Β' 53
ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΑ    
  Ήχος Σελίς
ΠΕΤΡΟΥ "Πελοποννησίου" Εξήγησις ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σύντομα Β'  
ΠΕΤΡΟΥ "Πελοποννησίου" Εξήγησις ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ αργά
Β'  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πρωτοψάλτου σύντομα Β'  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πρωτοψάλτου σύντομα Β'  
ΕΤΕΡΟΝ Το εκ παραδόσεως Βαρύς  
ΕΤΕΡΟΝ Το εκ παραδόσεως Βαρύς  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ του "Φωκαέως" Βαρύς  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ του "Φωκαέως" πλ. δ'  
ΙΩΑΣΑΦ "Διονυσιάτου" Β'  
ΙΩΑΣΑΦ "Διονυσιάτου" Βαρύς  
ΙΩΑΣΑΦ "Διονυσιάτου" πλ. δ'  
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΑ ΥΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ    
  Ήχος Σελίς
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Ιερομονάχου "ΚΑΡΤΣΩΝΑ" (1992) Β' 83
ΓΑΒΡΙΗΛ Ιερομονάχου ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Β' 84
ΘΩΜΑ Ιερομονάχου Αδελφότητος "ΘΩΜΑΔΩΝ" Β' 85
ΔΑΝΙΗΛ Μοναχού Δανιηλίδου του "ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ" Β' 86
ΕΤΕΡΟΝ του ΙΔΙΟΥ Β' 86
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μοναχού Δανιηλίδου του "ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ" Β' 87
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Μοναχού του "Μικραγιαννανίτου" Β' 88
ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου του "Φιλοθεΐτου" Β' 89
ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου του "Φιλοθεΐτου" Β' 89
ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου του "Φιλοθεΐτου" πλ. α' 91
ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου του "Φιλοθεΐτου" πλ. δ' 93
ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου του "Φιλοθεΐτου" πλ. δ' 95
ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ιερομονάχου του "Φιλοθεΐτου"
πλ. δ' 96
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ    
  Ήχος Σελίς
ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου" πλ. δ' 99
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Πρωτοψάλτου πλ. δ' 102
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πρωτοψάλτου Β'

105

ΕΤΕΡΑ Κατά την Αγιορειτικήν παράδοσιν Βαρύς 106
ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΑΡΓΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ    
    Σελίς
Ήχος Α'   109
Ήχος Β'   112
Ήχος Γ'
  114
Ήχος Δ'
  117
Ήχος πλ. α'
  120
Ήχος πλ. β'
  122
Ήχος Βαρύς
  125
Ήχος πλ. δ'
  127
ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ    
    Σελίς
Ήχος Α'   130
Ήχος Β'
  131
Ήχος Γ'
  132
Ήχος Δ'
  133
Ήχος πλ. α'
  134
Ήχος πλ. β'
  135
Ήχος Βαρύς
  136
Ήχος πλ. δ'
  137
 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ ΑΡΓΑΙ
   
  Ήχος
Σελίς
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΕΩΣ του "Μπερεκέτη" και "Μελωδού"
Α'
141
Ασματικόν
Α'
149
ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου"
 Α'  153
 Ασματικόν  Α'  159
 ΙΑΚΩΒΟΥ Πρωτοψάλτου
 Α'  161
 Ασματικόν  Α'  168
  ΙΑΚΩΒΟΥ Πρωτοψάλτου  Β'  170
 Ασματικόν  Β'  177
 ΘΕΟΔΩΡΟΥ του "Φωκαέως"
 Β'  179
 Ασματικόν  Β'  186
 ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου"  Γ'  189
 Ασματικόν  Γ'  195
 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ "Νέων Πατρών"
 "λέγετος"  197
 Ασματικόν  "λέγετος"  205
 ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου"  "λέγετος"  212
 Ασματικόν  "λέγετος"  219
 ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου"  "άγια"  222
  ΙΑΚΩΒΟΥ Πρωτοψάλτου  "άγια"  229
 Ασματικόν  "άγια"
 236
 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ "Νέων Πατρών"  πλ. α'  237
 Ασματικόν  πλ. α'  247
 ΠΕΤΡΟΥ του "Βυζαντίου"
 πλ. α'  249
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΛΑΚΗ
 πλ. α'  256
 ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΟΥ
 πλ. α'  263
 Ασματικόν  πλ. α'  271
 ΚΟΣΜΑ Μητροπολίτου Πελαγωνίας του "Μαδετινού"
 πλ. α'  273
 Ασματικόν  πλ. α'  279
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
 πλ. α'
 281
 ΠΕΤΡΟΥ Λαμπαδαρίου του "Πελοποννησίου"  πλ. β'  289
 ΙΑΚΩΒΟΥ Πρωτοψάλτου
 πλ. β'  296
 Ασματικόν  πλ. β'  302
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΛΑΚΗ
 πλ. β'  304
 Ασματικόν  πλ. β'
 311
  ΙΑΚΩΒΟΥ Πρωτοψάλτου  Βαρύς  313
 Ασματικόν  Βαρύς  319
 ΔΑΝΙΗΛ Πρωτοψάλτου
 Βαρύς  321
ΘΕΟΔΩΡΟΥ του "Φωκαέως"
 Βαρύς  328
Ασματικόν  Βαρύς  337
 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (η α' έκδοσις)
 Βαρύς  339
 Ασματικόν  Βαρύς  345
 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (η β' έκδοσις)  Βαρύς  347
 Ασματικόν  Βαρύς  355
 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΕΩΣ του "Μπερεκέτη" και "Μελωδού"  πλ. δ'  357
 Ασματικόν  πλ. δ'  365
  ΙΑΚΩΒΟΥ Πρωτοψάλτου  πλ. δ'  373
 Ασματικόν  πλ. δ'  379
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πρωτοψάλτου
 πλ. δ'  381
 Ασματικόν  πλ. δ'  388
 ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΑ του "Καισανιέως"
 πλ. δ'  390
Ασματικόν πλ. δ' 396
ΚΟΣΜΑ Μητροπολίτου Πελαγωνίας του "Μαδετινού" πλ. δ' 398
Ασματικόν πλ. δ' 405
 ΑΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
   
  Ήχος
Σελίς
 ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ Εξήγησις ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Δ'
407
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΕΩΣ του "Μπερεκέτη" και "Μελωδού"
Δ'
413
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του "Ραιδεστινού"
Δ'
415
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ "ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ"
Βαρύς
417
 Όταν ενδύεται ο Αρχιερεύς, "Άνωθεν οι Προφήται"
Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ "ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ"
Σύντμησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πρωτοψάλτου

Βαρύς

419

ΚΡΑΤΗΜΑ Βαρύς

422

ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Παλαιά μέθοδος
Εξήγησις ΙΩΑΣΑΦ "Διονυσιάτου"
Α'

424

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ πλ. α'

427

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης