Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Βίβλος Παννυχίδος – Πολυέλεοι Β’

Κωδικός: IEROTHEOS-28Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Ιερομόναχος Ιερόθεος

Βίβλος Παννυχίδος – Πολυέλεοι Β’

Εις τον παρόντα τόμον συνεχίζομεν την έκδοσιν γνωστών αλλά κυρίως αγνώστων ΠΟΛΥΕΛΕΩΝ «ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ» και «ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ» προς συμπλήρωσιν του ατελείωτου μουσικού θησαυρού υπό παλαιών και νέων, γνωστών αλλά και αγνώστων Διδασκάλων και Μουσικών.

Διαβάστε παρακάτω τα περιεχόμενα και πρόλογο του βιβλίου


Σκληρό εξώφυλλο

Σχήμα: 17X24

Σελίδες: 455Με ευχαριστιακήν και δοξολογικήν διάθεσιν προς τον Δωρεοδότην Άγιον Τριαδικόν Θεόν ημών, προσφέρομεν σήμερον και τον τρίτον τόμον της σειράς υπό τον γενικόν τίτλον «ΒΙΒΛΟΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΟΣ» και ειδικόν «ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Γ’».

Εις τον παρόντα τόμον συνεχίζομεν την έκδοσιν γνωστών αλλά κυρίως αγνώστων ΠΟΛΥΕΛΕΩΝ «ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ» και «ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ» προς συμπλήρωσιν του ατελείωτου μουσικού θησαυρού υπό παλαιών και νέων, γνωστών αλλά και αγνώστων Διδασκάλων και Μουσικών.

Χάριν των εραστών της θείας τέχνης του Ιερού Δαμασκηνού καταγράψαμεν εκ τριών παλαιών συγκροτουμένων συναυλιών τα μουσικά κείμενα προς χρήσιν και απόλαυσιν των επιθυμούντων.

Εις την συνέχειαν παραδίδομεν την ΕΚΛΟΓΗΝ «ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ» την ψαλλομένην εις Θεομητορικάς εορτάς, εις διαφόρους ήχουν και υπό διαφόρων μελοποιών προς πλουτισμόν και γνώσιν όμορφων και κυρίως βυζαντινών μελών και θέσεων προς καταρτισμόν και πλουτισμόν παντός ενδιαφερομένου.

Ως γνωστόν μετά την γ’ στάσιν, την σύντομον ή αργήν ΕΚΛΟΓΗΝ «ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ» εις τας ΠΑΝΝΥΧΙΔΑΣ ψάλλεται η «ΠΕΡΙΣΣΗ» του ΠΟΛΥΕΛΕΟΥ.

Η ΠΕΡΙΣΣΗ  είναι επί το απλούστερον τα τροπάρια «ΔΟΞΑ, ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ» και το «ΚΑΙ ΝΥΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ» εις το τέλος εκάστου ΠΟΛΥΕΛΕΟΥ.

Το μεν Δόξα αναφέρεται εις τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν το δε Και νυν εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον και Αειπαρθένον Μαρίαν και ούτω κλίνει διά των πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου η ενότης του Πολυελέου συνεχιζομένου διά του πανυγηρικού Όρθρου με τα Αντίφωνα του Δ’ Ήχου τα «Εκ νεότητός μου…».

Άπαντες οι ονομαστοί Παλαιοί Διδάσκαλοι, εμελοποίησαν, εκτός των άλλων, Πολυελέους και κυρίων «Τριαδικά και Θεοτοκία» τροπάρια και μέσα εις αυτά έβαλν τεχνιέντως πολλά στοιχεία και μυστικά από την γνώσιν των εις την πλοκήν των μελικών σχημάτων, εις την διάσωσιν των ρυθμών της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, εις την αποτύπωσιν των ποικίλων συναισθημάτων του ανθρώπου, και εις την κατ’ έννοιαν και κατά μίμησιν μελοποίησιν των ποιητικών κειμένων.

Βλέποντας τας συνθέσεις και μελοποιήσεις αυτών των Μουσικών ανδρών να έρχονται εις τας χείρας μας μέσω των παλαιών και μετά πολλών κόπων εκδοθέντων βιβλίων, θαυμάζομεν και ταπεινώς και ευγνωμόνως στεκόμεθα εμπρός εις το αφθάστου κάλλους, γνώσεως, μελοποιήσεως και μυστικών πλοκών «μέγα πέλαγος» όπου μας άφησαν οι ανωτέρω όντως μεγάλοι Διδάσκαλοι και Ευεργέται του Έθνους.

Αυτής της μυήσεως και χαράς ερχόμεθα δια της επί το αυτό συνάξεως των περισσοτέρων μαθημάτων, Τριαδικών και Θεοτοκίων εις τον παρόντα τόμον, να προσφέρομεν εις το φιλόμουσον κοινόν, συλλέξαντες τα ανωτέρω ξεχασμένα και «σκονισμένα» μαθήματα υπό παλαιών και νέων Διδασκάλων προς καταρτισμόν, γνώσιν και πλουτισμόν, των νέων κυρίως Ιεροψαλτών, δίδοντες το ερέθισμα και την προτροπήν της ψαλμωδήσεώς των εις τα διαφόρους Ιεράς Αγρυπνίας.

Εις το σημείν τούτο πολλάς και από καρδίας εκφράζω τας υιικάς ευχαριστίας μου προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λέσβου Ερεσσού και Πλωμαρίου Κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΝ τον Γ’, διά την μεγίστην προς εμέ τιμήν, της ευλογίας και προλογήσεως του παρόντος ταπεινού συγγράμματος, αλλά και την από καιρού εις καιρόν συναντήσεών μας εις την Νήσον των Αγίων, την Μυτιλήνην, ευλογίας και χαράς εις διαφόρους πανηγύρεις.

Ευχαριστίας οφείλω εισέτι προς τον Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενων της ενταύθα Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων εν Λαγκαδά κύριον ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ ΠΟΥΤΟΥΚΗΝ διά την ύψιστην τιμήν της καταθέσεως του μεστού και περιεκτικού λογιδρίου του και συμμετοχήν εις τον παρόντα τόμον.

Έτι δε ολοκαρδίους, ενθέρμους και αδελφικάς ευχαριστίας οφείλω εις τον Πανοσιολογιώτατον και Μουσικολογιώτατον Ιερομόναχον της Αγίας και Ιεράς Μονής του Δοχειαρίου του Αγίου Όρους Ιεροψάλτην και συνοδοιπόρον εις αρκετάς Παννυχίδας π. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΝ διά την αποδοχήν και Προλογισμόν του παρόντος μουσικού ταπεινού πονήματος.

Πολλάς εισέτι εκφράζω τας ευχαριστίας μου προς τον αξιότιμον κ. ΗΛΙΑΝ ΣΤΑΘΗΝ, μετά της εκλεκτής χορωδίας του, Πρωτοψάλτην της Ιεράς Μητροπόλεως ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ, Χοράρχην, Καθηγητήν και καλλίφωνον Ιεροψάλτην, θεράποντα θερμόν και ικανώτατον της του Θείου και Ιερού Δαμασκηνού υψηλοτάτης Τέχνης, διά την τιμήν της συμψαλμωδήσεως και μουσικής συνευρέσεώς μας εις τας πανυγήρεις και Λατρευτικάς συνάξεις εις τιμήν του εν Αγίοις Πατρός ημών Ρηγίνου Επισκόπου Σκοπέλου του Λεβαδέως. Κλείνοντες τον μικρόν προλογισμόν του παρόντος δευτέρου τόμου των Πολυελέων ό,τι ευρεθεί ελλειπές, λάθος και άμουσον ανήκουν εις τον ταπεινόν συγγραφέα και καπιάσαντα συλλέκτην, η δε Λατρεία, Δόξα, Τιμή και προσκύνησις ας είναι εν τω νυν και εν τω μέλλοντι αιώνι εις τον μόνον Άξιον και Αληθή Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.

Έρρωσθε
Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων
τη 20η μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017.

  "ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ"

   
 Α/Α  ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ  ΗΧΟΣ ΣΕΛΙΣ
1. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ του Χαρτοφύλακος    πλ. δ' 1
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ του "Δοχειαρίτου" πλ. δ' 14
3. ΠΕΤΡΟΥ του "Μπερεκέτη" (καταγραφή συναυλίας) Α' 33
4. ΠΕΤΡΟΥ του "Πελοποννησίου" (καταγραφή συναυλίας)   Α' 37
 
"ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ"

   
Α/Α ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ  ΗΧΟΣ ΣΕΛΙΣ
1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ του "Φωκαέως" λέγετος  47
2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ πλ. α' 61
3. ΠΕΤΡΟΥ του "Μπερεκέτη"  πλ. β' 69
4. ΠΕΤΡΟΥ του "Εφεσίου" οκτώηχος 85
5. Ιερομ. Ιεροθέου Ρυθμός "εξάσημος Διτρόχαιος Δακτυλικός"  τρίηχος 113
 
ΔΟΞΑ "ΤΡΙΑΔΙΚΑ". ΚΑΙ ΝΥΝ "ΘΕΟΤΟΚΙΑ"
   
  ΥΠΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΑΡΓΟΝ ΜΕΤΑ ΚΡΑΤΗΜΑΤΩΝ
   
Α/Α ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ  ΗΧΟΣ ΣΕΛΙΣ
1. ΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥ Α' 125
2. ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ Ιερέως "Νομοφύλακος" της Μ.τ.Χρ. Εκκλησίας Α' 134
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥ του νέου Α' 143
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥ του νέου Α' 148
5. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΕΩΣ του "Μπερεκέτη" Α' 155
6. ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ του "Πελοποννησίου" Α' 167
7. ΙΩΑΝΝΟΥ του Πρωτοψάλτου Α' 178
8. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΕΥΪΤΙΔΗ του Πρωτοψάλτου Γ' 184
9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ του Χαρτοφύλακος Γ' 194
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ του Χαρτοφύλακος Δ' 202
11. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ του "Φωκαέως" Δ' 212
12. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΕΩΣ του "Μπερεκέτη Δ' 220
13. ΙΑΚΩΒΟΥ του Πελοποννησίου και Πρωτοψάλτου Δ' 226
14. ΔΑΝΙΗΛ Πρωτοψάλτου Δ' 232
15. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρωτοψάλτου Σμύρνης Δ' 243
16. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ του ΗΘΙΚΟΥ, ανέκδοτον πλ. β' 252
17. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ του "Λαμπαδαρίου" βαρύς 259
18. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ του "Φωκαέως" βαρύς 273
19. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ του Χαρτοφύλακος πλ. δ' 279
20. ΙΕΡΟΜ. ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ του "Κατουνακιώτου" ανέκδοτος πλ. δ' 293
21. ΙΕΡΟΜ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑ του "Αγιαννανίτου" ανέκδοτος πλ. δ' 301
 
ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΕΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
   
 
"ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ"

"ΥΠΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ"
   
       
Α/Α ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ  ΗΧΟΣ ΣΕΛΙΣ
1. ΑΝΩΝΥΜΟΥ εκ χειρογράφου, ανέκδοτος Α' 311
2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ πλ. α' 326
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑ εκ Σερρών, ανέκδοτος Β' 347
4. ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ (στίχοι) ανέκδοτος Α' 364
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΥΣΣΙΟΥ καταγραφή συναυλίας Δ' 341
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΕΛΟΥ εκ χειρογράφου ανέκδοτος Δ' 371
7. ΚΟΣΜΑ του "Μαδυτινού" (στίχοι) πλ. α' 383
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΥΣΣΙΟΥ καταγραφή συναυλίας Δ' 399
9. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΟΚΙΔΗ (στίχοι) ανέκδοτος πλ. α' 407
10. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ του "Φωκαέως" πλ. δ' 413
11. ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ οκτώηχος 435
 
ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ
   
  "ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ"    
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΕΛΟΥ εκ χειρογράφου, ανέκδοτος πλ. β' 447
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης