Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Πολυέλεοι A' - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-20Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Πολυέλεοι Α΄

Δούλοι Κύριον αγιορείτικα: σύντομα, αργοσύντομα και αργά Εξομολογείσθε τω Κυρίω σύντομα, αργοσύντομα και αργά Λόγον αγαθόν: Θεοδώρου Φωκαέως και Γεωργίου Ρυσσίου Έτερα εις 8 ήχους: Ιερόμ. Ιεροθέου,  Επί των ποταμών: Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ήχος Γ'.  Τριαδικόν-Θεοτοκίον των Μακαρισμών Ιερομ. Ιεροθέου

Διαβάστε παρακάτω πρόλογο και περιεχόμενα


Δεμένο

Σχήμα: 17 Χ 24
Σελίδες: 448
Έκδοση:Ιερομ. ΙεροθέουΙδού και πάλιν με την χάριν του Θεού προσφέρομεν προς υμετέραν τροφήν και τέρψιν, φιλόμουσε αναγνώστα, και τον τέταρτον τόμον της σειράς: "ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ".

Ο παρών τόμος είναι το πρώτον βιβλίον των "ΠΟΛΥΕΛΕΩΝ" περιέχον μαθήματα, των οποίων μέγα μέρος ψάλλεται σήμερον υπό των ιεροψαλτών του Αγιωνύμου Όρους.

Τα μαθήματα αυτά είναι "καταγραφαί" εξ ακοής, καταγεγραμμέναι υπό του ημετέρου μουσικού καλάμου.

Ο παρών τόμος χωρίζεται εις τρεις μεγάλας ενότητας:

Η πρώτη ενότης περιέχει τον πολυέλεον "ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ" (ψαλμός ΡΛΔ, 134)· διαιρείται δε διά την εύληπτον και μεθοδικήν χρήσιν των Πολυελέων εις συντόμους, αργοσυντόμους και αργούς.

Η δευτέρα ενότης περιέχει τον Πολυέλεον "ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ" (ψαλμός ΡΛΕ, 135) και διαιρείται κατά παρόμοιον τρόπον ως και η προηγουμένη.

Η τρίτη ενότης περιέχει τον Πολυέλεον "ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ" (ψαλμός ΜΔ, 44) ψαλλόμενον εις τας εορτάς της Κυρίας και Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Συν τούτοις καταχωρούμε και μίαν ημετέραν ομώνυμον σειράν εις όλους τους ήχους, αφιερωμένην εις την υπό πάντων των Αγιορειτών Πατέρων υμνουμένην και δοξολογουμένην Παντάνασσαν Δέσποιναν. Ης η χάρις, η βοήθεια, η σκέπη και η προστασία είη μετά πάντων ημών. Αμήν.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή του Οσίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ
τη 24η μηνός Αυγούστου του σωτηρίου έτους 1988

  Ήχος Σελίς
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ    
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Σύντομον το εκ παραδόσεως Α' 1
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ    
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργοσύντομον ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
Δ' 9
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργοσύντομον ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ πλ. δ' 22
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ ΑΡΓΑ
   
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ Αργόν ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ "ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ"
Γ' 37
ΔΟΞΑ "ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ" Του Ιδίου Γ' 50
ΚΑΙ ΝΥΝ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" Του Ιδίου Γ' 52
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ
πλ. α' 57
ΔΟΞΑ "ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ" Του Ιδίου πλ. α' 74
ΚΡΑΤΗΜΑ Του Ιδίου πλ. α' 78
ΚΑΙ ΝΥΝ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" Του Ιδίου πλ. α' 86
ΚΡΑΤΗΜΑ Του Ιδίου πλ. α' 88
ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ "ΜΠΕΡΕΚΕΤΗ"
Α' 93
ΔΟΞΑ "ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ" Του Ιδίου Α' 109
ΚΡΑΤΗΜΑ Του Ιδίου Α' 113
ΚΑΙ ΝΥΝ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" Του Ιδίου Α' 120
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΣΥΝΤΟΜΑ    
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Σύντομον το εκ παραδόσεως Α' 127
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Σύντομον ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
Α' 133
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Σύντομον ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
πλ. α' 139
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ    
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ το εκ παραδόσεως
πλ. α' 144
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ
πλ. α' 150
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ το εκ παραδόσεως
πλ. β' 157
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Τρίηχον
πλ. α' 165
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Τρίηχον
πλ. δ' 175
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Τρίηχον. ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Α'

185
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΡΓΑ    
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ το εκ παραδόσεως Α' 195
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ το εκ παραδόσεως πλ. δ' 205
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ πλ. α' 215
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ πλ. α' 225
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Τρίηχον πλ. δ' 235
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Τετράηχον Α' 245
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ Τετράηχον Α' 257
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ "Λέγετος" 267
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΙΕΡΟΜ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ πλ. α' 279
ΕΚΛΟΓΗ "ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΩΝ"    
ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΑΡΓΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ "ΦΩΚΑΕΩΣ" πλ. δ' 295
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" Του Ιδίου πλ. δ' 310
ΚΡΑΤΗΜΑ Του Ιδίου πλ. δ' 314
ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΑΡΓΟΝ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ "ΡΥΣΙΟΥ" Δ' 323
ΔΟΞΑ "ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ" Του Ιδίου Δ' 340
ΚΡΑΤΗΜΑ Του Ιδίου Δ' 342
ΚΑΙ ΝΥΝ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" Του Ιδίου Δ' 343
ΚΡΑΤΗΜΑ Του Ιδίου Δ' 344
ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ    
ΗΧΟΣ Α'   346
ΗΧΟΣ Β'   355
ΗΧΟΣ Γ'   363
ΗΧΟΣ Δ'   371
ΗΧΟΣ πλ. α'   379
ΗΧΟΣ πλ. β'   387
ΗΧΟΣ Βαρύς   397
ΗΧΟΣ πλ. δ'   406

"ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ" ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ

Γ'

415
"ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΚΑΙ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ Α' 422
"ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΚΑΙ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
Α' 424
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΥΝ "ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ" Αργοσύντομον ΥΠΟ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ πλ. δ' 427
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης