Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Ο Ιησούς Χριστός

Κωδικός: OL-GR-003



Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Ιερομόναχος Γρηγόριος

Ο Ιησούς Χριστός

Σειρές ραδιοφωνικών ομιλιών στον απόδημο ελληνισμό σχετικές με το πρόσωπο του Χριστού. Με σύντομο και απλό τρόπο σχολιάζονται οι Δεσποτικές εορτές, το Σύμβολο της πίστεως, τα Μυστήρια, οι Μακαρισμοί, κλπ.


 Μαλακό εξώφυλλο

Σχήμα: 22 Χ 15
Σελίδες: 200
ISBN: 978-960-89067-2-3

 



Εγώ το Α και το Ω, αρχή και τέλος

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι η ενυπόστατη αλήθεια· η καθολική αλήθεια για τον Θεό και τον άνθρωπο: Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι η οδός της θεώσεως, στην οποία συγκεφαλαιώνεται η σωτηρία. Χαρακτηριστική είναι η έκφραση του μεγάλου Αθανασίου: "Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν". Ο Χριστός ήλθε προς τους ανθρώπους ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν.

Ο Χριστός είναι η αναίρεση της ανθρώπινης τραγωδίας· είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μεθ' ημών, ο Σωτήρας όλου του κόσμου. Η αδιάλειπτη βιοτή εν Χριστώ, το ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός, είναι το κέντρο και το κριτήριο της ορθόδοξης πνευματικότητας, όπως διασώζεται στη μακραίωνη πατερική και ασκητική παράδοση.

Τα Χριστοκεντρικά κείμενα που ακολουθούν εκφωνήθηκαν αρχικώς ως ομιλίες από την βαυαρική ραδιοφωνία προς τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, οι οποίοι συνέρχονται λειτουργικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Στόχος τους να αθξήσωμεν εις Αυτόν τα πάντα, ος εστιν η κεφαλή, ο Χριστός. Τα υπογράφει με το αίμα της καρδιάς του ένας λόγιος αγιορείτης ιερομόναχος, ο οποίος ηγάπησε πολύ τον Κύριο και Δεσπότη της ζωής μας και τους αδελφούς Του. Θεϊκώ έρωτι πτερούμενος αγκάλιασε με την αγαπώσα ύπαρξή του πολλούς πονεμένους ορθοδόξους χριστιανούς της γης της αποδημίας και στάλαξε στις καρδιές τους το βάλσαμο και την δροσιά της Αγιοπνευματικής παρηγορίας. Η συλλογή των ραδιοφωνικών ομιλιών του και η έκδοσή τους σ' έναν καλαίσθητο τόμο δίδει την ευκαιρία σε περισσότερα μέλη του Σώματος του Χριστού να γευθούν έναν από τους πολύτιμους καρπούς της ευλογημένης εκκλησιαστικής διακονίας του π. Γρηγορίου.

Ευχή μας η διάνοιξη των οφθαλμών των διανοιών και καρδιών μας για την κατανόηση του λόγου και η αναζωπύρωση του θείου έρωτος στην εν Χριστώ πνευματική ζωή μας, ώστε να ισχύη για όλους ο μακαρισμός του αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου: "Μακάριος, όστις τοιούτον προς Θεόν εκτήσατο πόθον, οίον μανικός εραστής προς την εαυτού ερωμένην κέκτηται".

† Ο Γερμανίας Αυγουστίνος

  Πρόλογος 9
  Πρόλογος δευτέρας εκδόσεως 11

Α.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
 
1. Ο Χριστός: Το Ευαγγέλιον της σωτηρίας μας  15
2. Ευαγγελισμός: Της σωτηρίας το κεφάλαιον 18
3. Χριστούγεννα: Θεός εφανερώθη εν σαρκί 22
4. Η περιτομή και ονοματοδοσία του Χριστού 25
5. Η Υπαπαντή του Κυρίου 29
6. Η Βάπτισις του Χριστού 32
7. Μεσοπεντηκοστή: Η διδασκαλία του Χριστού 36
8. Ο Χριστός: Φως και Ζωή του κόσμου 39
9. Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου 42
10. Την κοινήν ανάστασιν πιστούμενος 46
11. Τα άχραντα Πάθη του Κυρίου 49
12. Η Ανάστασις του Χριστού 53
13. Η εις ουρανούς Ανάληψις 56
14. Πεντηκοστή: Η έλευσις του Παρακλήτου 60
15. Η μίμησις του Κυρίου 63

Β.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
 
1. Θεοφανεία Τριαδική 69
2. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται 73
3. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα 77
4. Και εις ένα Κύριο Ιησούν Χριστόν 80
5. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα 83
6. Σταυρωθέντα υπέρ ημών 86
7. Αναστάντα τη τρίτη ημέρα 89
8. Εις το Πνεύμα το Άγιον 93
9. Η μία και αγία Εκκλησία 96
10. Ομολογώ εν Βάπτισμα 100
11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών 103

Γ.

ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
 
1. Η οδός της Βασιλείας του Θεού 109
2. Αρχή ζωής το Βάπτισμα 112
3. Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου 116
4. Η θεία Ευχαριστία 120
5. Η θεία Κοινωνία 123
6. Το μυστήριον της Ιερωσύνης 127
7. Μετάνοια και ιερά Εξομολόγησις 130
8. Το μυστήριον του Γάμου 134
9. Το άγιο Ευχέλαιο 137

Δ.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΥΣ
 
1. Μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι 143
2. Μακάριοι οι πενθούντες 147
3. Μακάριοι οι πραείς 150
4. Μακάριοι οι πεινώντες την δικαιοσύνην 153
5. Μακάριοι οι ελεήμονες 156
6. Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία 159
7. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί 163
8. Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς 166

Ε.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 
1. Βασιλεία Θεού: Η παρουσία του Χριστού 173
2. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστι 176
 
Σημειώσεις

179




Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης