Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Η Θεία Λειτουργία Γρηγορίου Ιερομονάχου

Κωδικός: OL-GR-002Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Γρηγορίου Ιερομονάχου

Η Θεία Λειτουργία

Σχόλια

Το ευχαριστιακό Μυστήριο, που είναι το κέντρο της εν Χριστώ ζωής μας, σχολιάζεται και ερμηνεύεται βήμα προς βήμα, με βάση τους αγίους Πατέρες. Βιβλίο-σταθμός στη νεώτερη λειτουργική βιβλιογραφία, που έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής ήδη από την πρώτη έκδοσή του. Ως θησαύρισμα πατερικής σοφίας, είναι άξιο προσεκτικής μελέτης και εντρύφησης, εγχειρίδιο για τον Λειτουργό, και βοήθημα για κάθε πιστό.


Δεμένο

Σχήμα: 21 Χ 15
Σελίδες: 456
ISBN:978-960-99034-9-3

 Η θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός

Όταν ο Χριστός μίλησε πρώτη φορά για το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, ονόμασε τον εαυτό Του Άρτο ζωής, που κατέβηκε από τον ουρανό για να προσφερθή υπέρο του κόσμου ζωής και σωτηρίας: Εγώ ειμί, είπε, ο Άρτος της ζωής... ο εκ του ουρανού κ α τ α β α ί ν ω ν... Εγώ ειμί ο Άρτος ο ζων ο εκ του ουρανού κ α τ α β ά ς· εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, ζήσεται εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σαρξ μού εστιν, ην εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής.

Ο Χριστός είναι ο Άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό (ο καταβάς), τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος. Κατέβηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού μέσα στην Υπερευλογημένη Παρθένο, και η Παρθένος έγινε γη αγαθή ευλογημένη, που βλάστησε τον Άρτο της ζωής. Ο Χριστός είναι ο Άρτος της ζωής που κατεβαίνει διαρκώς από τον ουρανό (ο καταβαίνων), τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος. Κατεβαίνει την ώρα του ευχαριστιακού Ευαγγελισμού μέσα στην Παρθένο Εκκλησία, και η αγία Εκκλησία γίνεται γη αγαθή, ευλογημένη, που βλαστάνει τον Άρτο της ζωής. Αυτό το Γεγονός της καθόδου του Χριστού και της παρουσίας Του μέσα στην Εκκλησία ζούμε στην θεία Λειτουργία. Διότι η θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός ανάμεσά μας: Ιδού εγώ μεθ' υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος.

Αφού η θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός μεθ' ημών, μία ερμηνεία της είναι στην πραγματικότητα ένας λόγος για τον Χριστό. Οι άγιοι Ευαγγελιστές και οι θεφόροι Πατέρες μάς μίλησαν για τον Χριστό, όπως Τον έζησαν κοντά τους, όπως Τον έζησαν στην θεία Λειτουργία: Ο ην απ' αρχής, ο ακηκόαμεν, ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του Λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν υμίν την ζωήν την αίωνιον. Μια σημερινή ερμηνεία της θείας Λειτουργίας θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι η ακοή, η θέα και η ψηλάφηση του Χριστού από έναν σημερινό χριστιανό. Αυτός όμως που γράφει τις γραμμές αυτές είναι πνευματικά κωφός, τυφλός και αναίσθητος. Γι' αυτό κατέφυγε σ' Εκείνους που είδαν το Φως το αληθινό, που άκουσαν τον Λόγο και ψηλάφησαν την ακήρατον κορυφήν του Δεσπότου. Το βιβλίο αυτό είναι οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων: Η θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζη σήμερα η αγία μας Εκκλησία. Διότι και σήμερα, μέσα στους δύσκολους καιρούς που περνούμε, υπάρχουν καρδιές που φλέγονται από την αγάπη Του και ζουν την παρουσία Του κοντά στο Θυσιαστήριο. Και σήμερα υπάρχουν ψυχές που την ώρα της θείας Λειτουργίας συλλειτουργούν με τους Αγγέλους και τους Αγίους, και ζουν μέσα στην ευλογημένη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού.

Ίσως κάποιος αδελφός, διαβάζοντας τις λειτουργικές εμπειρίες των Αγίων που περιέχει το βιβλίο αυτό, βοηθηθή να φθάση κοντά τους, δηλαδή κοντά στον Χριστό. Εκεί μέσα στην Βασιλεία του Θεού, τον παρακαλώ να εύχεται συν πάσι τοις Αγίοις, για εκείνον που μάζεψε από τις κηρήθρες των Αγίων το μέλι που γλυκαίνει και τρέφει τον άνθρωπο.

27 Ιανουαρίου 1982

Ιερομόναχος Γρηγόριος

Στον πρόλογο της παρούσης πέμπτης εκδόσεως αισθανόμαστε την ανάγκη να δοξολογήσουμε τον Θεό για την συνεχή κυκλοφορία του βιβλίου, και να ευχαριστήσουμε τους αναγνώστες, κληρικούς και λαϊκούς, για την ιδιαίτερη αγάπη του προς αυτό. Οι κυριώτερες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση είναι: συμπληρώσεις γραφικών χωρίων και σημειώσεων, προσθήκη στο σχόλιο Τα σα εκ των σων, βελτίωση κάποιων μεταφράσεων, και κυρίως η προσθήκη του γλωσσαρίου.

Θεωρούμε πως η νεώτερη γενιά αναγνωστών έχει πλέον την ανάγκη ενός γλωσσαρίου λειτουργικών όρων. Οι λέξεις, στις οποίες παραπέμπουμε στο γλωσσάριο, τις πρώτες φορές που συναντιούνται στο κείμενο, σημειώνονται με αστερίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε όρο, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξη και στο ευρετήριο θεμάτων.

Θα επαναλάβουμε εδώ την ευχή της προηγουμένης εκδόσεως:Ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να συντελέση στην ουσιαστικώτερη συμμετοχή μας στην θεία Λειτουργία. Να κατανοήσουμε όλοι βιωματικά το θαύμα των Μυστηρίων, τι πότε εστι και διατί εδόθη και τις η ωφέλεια του πράγματος: Ὀτι δηλαδή η θεία Λειτουργία είναι το  μυστήριο της αγάπης του Θεού, και ότι αποκομίζουμε ως ωφέλεια το να γίνουμε κοινωνοί Χριστού.

Μακάρι η αίσθηση της αγάπης Του να μας φιλοτιμήση να Τον αγαπήσουμε κι εμείς εξ όλης καρδίας.

Πεντηκοστή 2014

Ιερομόναχος Γρηγόριος

  Πρόλογος 9
     
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1. Μυστικό Δείπνο και πρωτοχριστιανική Λειτουργία   15
2. Οι πρώτες λειτουργικές Ευχές 18
3. Οι πρώτες γραπτές θείες Λειτουργίες 21
4. Ο ιερός Χρυσόστομος και η θεία Λειτουργία 23
5. Τι είναι η θεία Λειτουργία 30
6. Οι καρποί της θείας Λειτουργίας 38
     
Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
1. Η ακολουθία του Καιρού 44
2. Η ενδυμασία του Λειτουργού 65
3. Η ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως 83
     
Β. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
1. Ειρηνικά και Αντίφωνα 132
2. Είσοδος του Ευαγγελίου και ιερά Αναγνώσματα 182
3. Εκτενής και μεγάλη Είσοδος 208
4. Εκτενής της Προσκομιδής και Σύμβολον της πίστεως 239
5. Η αγία Αναφορά 256
6. Δίπτυχα και Δεήσεις 297
7. Η θεία Κοινωνία 319
8. Απόλυσις 362
     
Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ 371
     
  Επίλογος 377
  Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου: Λόγος Κατηχητικός 379
     
  ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
 
  Γλωσσάριον λειτουργικών όρων 381
  Πίναξ κυριωτέρων Πατερικών κειμένων 396
  Σημειώσεις 397
  Διάγραμμα των σχολίων 443
  Ευρετήριον αγιογραφικών χωρίων 449
  Ευρετήριον θεμάτων και ονομάτων 453
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης