Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Η ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή

Κωδικός: OL-GR-001Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Γρηγορίου Ιερομονάχου

Η ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή

Σχεδίασμα Ορθοδόξου Κατηχήσεως

Οι σελίδες που ακολουθούν είναι μία ταπεινή προσπάθεια να προσεγγίσουμε -με την βοήθεια των αγίων Πατέρων- την πίστη της Εκκλησίας και να γνωρίσουμε την λατρεία της, ώστε να βιώσουμε βαθύτερα την εν Χριστώ ζωή.


 Άδετο

Σχήμα: 21 Χ 14
Σελίδες: 238
ISBN: 978-960-9903-4-8Εγώ ειμί η αλήθεια, η οδός και η ζωή.

Στις ημέρες μας πολλοί άνθρωποι, σε όλα τα σημεία της οικουμένης, ανακαλύπτουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, ως την μοναδική πηγή ζωής και αληθείας που ξεδιψά και τρέφει πνευματικά τον άνθρωπο. Επιθυμούν λοιπόν να γνωρίσουν την ορθή πίστη, και να βιώσουν την λατρεία και την εν Χριστώ ζωή, επειδή διαισθάνονται ότι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η αλήθεια και η ζωή. Διότι εκεί προσφέρονται ως θεία δωρεά από Εκείνον που είπε: Εγώ ειμί η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ο Χριστός είναι η αλήθεια την οποία πιστεύουν οι χριστιανοί, η οδός που οδηγεί στην ζωή, και η ίδια η αληθινή ζωή.

Οι σελίδες που ακολουθούν είναι μια ταπεινή προσπάθεια να προσεγγίσουμε -με την βοήθεια των αγίων Πατέρων- την πίστη της Εκκλησίας και να γνωρίσουμε την λατρεία της, ώστε να βιώσουμε βαθύτερα την εν Χριστώ ζωή. Είναι μία προσπάθεια να μεταδοθή το ευαγγέλιον της σωτηρίας, το οποίο κηρύττουν οι άγιοι Απόστολοι και οι θεοφόροι Πατέρες μας. Ίσως η καταγραφή αυτή βοηθήση όσους καλοπροαίρετα αναζητούν την αλήθεια, ώστε να εισέλθουν στην αγία μας Εκκλησία και να γίνουν μέλη του αγίου Σώματος του Χριστού. Υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη μερίδα εν Χριστώ αδελφών μας που βαπτίσθηκαν μεν και ονομάζονται ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά ζουν ως ακατήχητοι. Και σ' αυτούς λοιπόν απευθύνεται ο λόγος της πίστεως και της ζωής.

Ο λόγος για την πίστη είναι στην πραγματικότητα λόγος περί του Λόγου της ζωής. Αυτός που μας μετέδωσαν οι άγιοι Απόστολοι, οι απ' αρχής αυτόπται και υπηρέται του Λόγου: Ο ην απ' αρχής, ο ακηκόαμεν, ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του Λόγου της ζωής· και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν υμίν της ζωήν την αιώνιον, ήτις ην προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν· ο εωράκαμεν και ακηκόαμεν, απαγγέλλομεν υμίν, ίνα και υμείς κοινωνίαν έχητε μεθ' ημών και η κοινωνία δε η ημετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού.

Ευχή ταπεινή ο λόγος των θεοφόρων Πατέρων μας να βοηθήση να γνωρίσουμε καλύτερα την ορθόδοξη πίστη και να αγαπήσουμε βαθύτερα τον Χριστό. Διότι εξ Αυτού και εις Αυτόν τα πάντα. Αυτώ η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Άγιον Όρος

Πάσχα σωτηρίου έτους 2011

  Πρόλογος 9
  Εισαγωγή 11
  Α. Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
1. Εισαγωγικά 19
2. Ο Τριαδικός Θεός 25
3. Η δημιουργία του νοερού και αισθητού κόσμου 33
4. Η θεία Οικονομία 45
5. Η Υπεραγία Θεοτόκος 73
6. Η αγία Εκκλησία 81
7. Η Βασιλεία του Θεού 105
  Β. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
1. Λατρεία και Εορτές 113
2. Ο τόπος της λατρείας 119
3. Οι άγιες Εικόνες και τα ιερά Λείψανα 125
4. Τα ιερά Σκεύη 131
5. Τα ιερά άμφια και τα λειτουργικά βιβλία 135
6. Η θεία Λειτουργία 143
7. Τα ιερά Μυστήρια 161
  Γ. Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ  
1. Εισαγωγικά 179
2. Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης 183
3. Η εποχή της Χάριτος 189
4. Η προσευχή 195
5. Άσκησις και Μοναχισμός 209
6. Η τριάς των αρετών 217
7. Η θέωσις του ανθρώπου 225
  Αντί επιλόγου 233
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ 237

 

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης