Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Το τέλος του κόσμου και η αιωνιότητα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Κωδικός: NEASKITI-035Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Θ'

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Yπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου


Με τη χάρι του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προβαίνουμε στην έκδοσι του Θ' τεύχους της σειράς "Χρυσοστομικός Άμβων". Τα θέματά του είναι τα ακόλουθα.

Αντίχριστος
Συντέλεια
Β' παρουσία
Κρίσις Μέλλουσα
Αιωνιότητα
Δόξα Μέλλουσα
Παράδεισος
Βασιλεία του Θεού
Κόλασις

Α' Μέρος

Το τέλος του κόσμου: α) Συντέλεια, β) Αντίχριστος, γ) Β' Παρουσία, δ) Μέλλουσα Κρίσις

Β' Μέρος

Η αιωνιότητα: α) Αιωνιότητα, β) Παράδεισος, γ) Μέλλουσα δόξα, δ) Βασιλεία του Θεού ε) Κόλασις.

Είναι αλήθεια ότι τα θέματα αυτά είναι θέματα, τα οποία απασχολούν και προβληματίζουν τον οποιονδήποτε.

Όλους απασχολεί το πότε θα γίνη η Συντέλεια. Ο Άγιος απαντά με βάσι την Αγία Γραφή και την λογική, χωρίς να παύη να χρησιμοποιή και ιστορικά στοιχεία σε όλα του τα θέματα.

Ποιο είναι το κέρδος γνωρίζοντας πότε θα γίνη η συντέλεια; Το τέλος του κάθε ανθρώπου είναι και η συντέλεια. Γιατί έχει αποκρυβή αυτή η ημέρα;

Μετά την συντέλεια έρχεται ο Αντίχριστος. Ποιος είναι και πώς θα ενεργήση, τα αναφέρει ο Χρυσοστομικός κάλαμος, χωρίς όμως μεγάλες λεπτομέρειες.

Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει, ότι θα είναι άνθρωπος, ο οποίος θα κάμνη και υπερφυσικά πράγματα, με σκοπό να παραπλανήση, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Στις ημέρες του θα ενταθή η ηδονική και αισθησιακή ζωή, όπως στις ημέρες του Νώε. Θα κινήση τα πάντα με την ωμότητα, τον φόβο και την ταραχή που θα προκαλέση. Ο Χριστός όμως με το πρόσταγμά Του και με την παρουσία Του θα τον καταστρέψη......

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή βιβλίου και περιεχόμενα παρακάτω


Δεμένο
Διαστάσεις: 21,5Χ14,5
Σελίδες: 259
Με τη χάρι του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προβαίνουμε στην έκδοσι του Θ' τεύχους της σειράς "Χρυσοστομικός Άμβων". Τα θέματά του είναι τα ακόλουθα.

Α' Μέρος

Το τέλος του κόσμου: α) Συντέλεια, β) Αντίχριστος, γ) Β' Παρουσία, δ) Μέλλουσα Κρίσις

Β' Μέρος

Η αιωνιότητα: α) Αιωνιότητα, β) Παράδεισος, γ) Μέλλουσα δόξα, δ) Βασιλεία του Θεού ε) Κόλασις.

Είναι αλήθεια ότι τα θέματα αυτά είναι θέματα, τα οποία απασχολούν και προβληματίζουν τον οποιονδήποτε.

Όλους απασχολεί το πότε θα γίνη η Συντέλεια. Ο Άγιος απαντά με βάσι την Αγία Γραφή και την λογική, χωρίς να παύη να χρησιμοποιή και ιστορικά στοιχεία σε όλα του τα θέματα.

Ποιο είναι το κέρδος γνωρίζοντας πότε θα γίνη η συντέλεια; Το τέλος του κάθε ανθρώπου είναι και η συντέλεια. Γιατί έχει αποκρυβή αυτή η ημέρα;

Μετά την συντέλεια έρχεται ο Αντίχριστος. Ποιος είναι και πώς θα ενεργήση, τα αναφέρει ο Χρυσοστομικός κάλαμος, χωρίς όμως μεγάλες λεπτομέρειες.

Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει, ότι θα είναι άνθρωπος, ο οποίος θα κάμνη και υπερφυσικά πράγματα, με σκοπό να παραπλανήση, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Στις ημέρες του θα ενταθή η ηδονική και αισθησιακή ζωή, όπως στις ημέρες του Νώε. Θα κινήση τα πάντα με την ωμότητα, τον φόβο και την ταραχή που θα προκαλέση. Ο Χριστός όμως με το πρόσταγμά Του και με την παρουσία Του θα τον καταστρέψη.

* * *

Μετά την παρουσία και την κατάλυσι της παρουσίας του Αντιχρίστου ακολουθεί το περί της Β' Παρουσίας θέμα.

Ο Άγιος αναφέρεται στο πώς θα έλθη τότε ο Κύριος. Τότε όλοι θα Τον ιδούν, διότι θα γίνη "εν ριπή οφθαλμού" και όπως η αστραπή. Και όπως κανένας δεν μπορεί να ισχυρισθή, ότι δεν έγινε η αστραπή, έτσι δεν θα μπορέση να αρνηθή τον Κύριο και την Παρουσία Του.

Τότε οι δίκαιοι "εκλάμψουσιν ως ο ήλιος" και οι αμαρτωλοί θα υποστούν τα φοβερώτερα πράγματα. Ακόμη αναφέρει ότι κατά το μεσονύκτιο θα γίνη η Β' Παρουσία. Θα φανή ως αστραπή, θα γίνουν φυσικές μεταβολές, θα φανή ο Σταυρός του Κυρίου, θα φανή "εν δόξη και νεφέλη πολλή"· και όλα αυτά θα συμβούν αστραπιαία "εν ακαριαίω".

* * *

Πώς θα γίνει η Μέλλουσα Κρίσις; Πώς θα κρίνη ο Κύριος την Οικουμένη; Η ημέρα εκείνη χαρακτηρίζεται ως φοβερή, πονηρή, ημέρα κρίσεως, θλίψεως και δυνάμεως, γεμάτη από θυμό και οργή.

Το δικαστήριο εκείνο θα είναι φοβερό, διότι θα γίνη με μεγάλη ακρίβεια. Δεν χρειάζονται εκεί μάρτυρες και αποδείξεις. Ο πλούσιος θα δώση λόγο για την ελεημοσύνη και ο φτωχός για την υπομονή.

Δεν παραλείπει να προσκομίση και αποδείξεις για το απαραίτητο της μελλούσης κρίσεως για τους δύσπιστους. Και αυτές είναι: Η κυριαρχία των ανθρώπων επί των αλόγων και η δικαιοσύνη του Θεού.

* * *

Το αρχικό θέμα του Β' Μέρους είναι η Αιωνιότητα. Αιώνια είναι η βασιλεία του Θεού, αιώνια και η κόλασις.

Είναι απαραίτητη η αιωνιότητα; Ως αποδείξεις για το απαραίτητο θα μας προσκομίση α) τη βεβαίωσι των λόγων του Θεού, β) την εφαρμογή της δικαιοσύνης και γ) την τάξι της φύσεως.

Εάν δεν υπάρχη δικαιοσύνη "ουδέν διαφέρομεν των αλόγων ζώων". Τότε και ο Νέρων και ο Παύλος και οι εγκληματίες και οι άγιοι θα είναι στην ίδια κατάστασι.

Εάν δεν υπάρχη δικαιοσύνη, δεν υπάρχη Θεός, διότι ο Θεός είναι δίκαιος...

* * *

Ο Χριστός "παραγέγονεν" για να δούμε την Μέλλουσα δόξα. Η εδώ δόξα είναι μηδαμινή και άστατη. Από εκείνη την δόξα δεν υπάρχει τίποτε το σεβαστότερο. Εκείνη είναι δόξα, ενώ αυτή είναι ατιμία.

* * *
Παράδεισος και Βασιλεία Θεού.

Η πραγματική ανάπαυσις δεν υπάρχει εδώ. Υπάρχει εκεί, όπου όλα είναι ημέρα, φως, άνεσις. Ποιος θα μπορέση να παραστήση εκείνη την μακαριότητα;

Εδώ το μεγαλύτερο αγαθό είναι ένα: Η συνεχής συναναστροφή με τον Χριστό, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, τις ανώτερες δυνάμεις.

Αυτή πρέπει να είναι και η προσδοκία μας. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι ατέλειωτη και άπειρη. Το φως εκείνο είναι ανώτερο και από το φως του ηλίου. Είναι πόλις της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός.

Ποια είναι εκείνα, τα οποία οδηγούν σε εκείνη την ουράνια ομήγυρι;

* * *

Το θέμα της κόλασης και της γέεννας είναι από τα πλέον προσφιλή στον Άγιο. "Κανένα πράγμα" λέει, "δεν είναι πικρότερο από την γέεννα και την κόλασι, αλλά και κανένα πιο ευχάριστο από το να ομιλή κάποιος για τα θέματα αυτά. Πώς γίνεται αυτό; Την απάντησι την δίνει ο ίδιος ο Άγιος: Το πιο φοβερό από όλα είναι το να πέση κάποιος στην γέεννα. Οι λόγοι όμως για την γέεννα δεν μας κάνουν να αποφύγουμε την γέεννα: "Τίποτε δεν είναι πιο ευχάριστο από αυτά τα λόγια. Διότι η μνήμη της γέεννας και της κολάσεως δεν μας αφήνει να πέσουμε μέσα σε αυτήν. Εκείνοι πέφτουν στην γέεννα, που δεν θυμούνται καθόλου την γέεννα".

Με πολύ πειστικά λόγια και με αποδείξεις από την Αγία Γραφή, ιστορικά γεγονότα και την λογική αποδεικνύει την ύπαρξί της.

Υπάρχει όμως και μία άλλη κόλασι πολύ φοβερώτερη από την πρώτη: "Η σύγκρουσις με τον Χριστό...".

Μικροί και μεγάλοι ας θυμώμαστε πάντοτε τους λόγους για την γέεννα και την κόλασι για να μην πέσουμε ποτέ σε αυτήν...

Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά στα Χρυσοστομικά κείμενα, που ακολουθούν.

Βενέδικτος Ιερομόναχος
Νέα Σκήτη Αγ. Όρους

15 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  
Οι δέκα βασιλείς 15
Θα επιταθούν οι ανάρμοστες ηδονές 15
Μπορεί να γίνη και τώρα η συντέλεια 16
Θα έλθη εξ ονόματος του εαυτού του 17
Τι σημαίνει "η αποστασία" 18
Ο Χριστός, με το πρόσταγμά Του και με την παρουσία Του
θα καταστρέψη τον αντίχριστο

18
Τα πάντα θα ταράξη 20
Άλλη αιτία ελεύσεως. Να κατακρίνη τους Ιουδαίους 21
ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ 23
Κοντά είναι ο καιρός 25
Ποιο είναι το κέρδος γνωρίζοντας πότε θα γίνη η συντέλεια; 25
Το τέλος του καθενός είναι καιρός της συντέλειας 27
Γιατί έχει αποκρυβή αυτή η ημέρα 27
Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ  
Πώς θα έλθη τότε 33
Τότε και τώρα 33
Θα έλθη εν μέσω της δόξης του Πατρός 34
Κατά την Β' Παρουσία "άπαντες όψονται αυτόν" 34
Οι δίκαιοι θα εκλάμψουν, όπως ο ήλιος 35
Οι αμαρτωλοί θα υποστούν τα φοβερότερα 36
Τα γνωρίσματά της: α) Θα φανή ως αστραπή
β) Θα γίνουν φυσικές μεταβολές και θαύματα φοβερά
γ) Θα φανή ο σταυρός
δ) Θα έλθη "εν δόξη και νεφέλη πολλή"
ε) και όλα αυτά θα συμβούν "εν ακαριαίω, εν ατόμω"
37
Θα έλθη ξαφνικά και ενώ μερικοί θα διασκεδάζουν.
Θα έλθη νύκτα. Άγνωστος ο χρόνος.
42
Θα γίνη κατά την διάρκεια νύκτας 46
Είναι πολύ κοντά και θα παρουσιασθούν όλοι 47
Σαν την αστραπή 47
Θα έρθη με τον σταυρό 48
Για ποιον λόγο θα είναι φοβερό το δικαστήριο 49
Με μυστηριώδη και απερίγραπτη δόξα 50
ΚΡΙΣΙΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑ 53
Πώς θα γίνη η κρίσις 55
Πώς θα κρίνη την οικουμένη 56
"Θα δικάση την οικουμένη με δικαιοσύνη" 57
Η φοβερή ημέρα 58
"Η πονηρή ημέρα" 60
"Καιρός κρίσεως" 60
"Ημέρα θλίψεως" 61
"Ημέρα δυνάμεως" 62
"Ημέρα γεμάτη από θυμό και οργή" 63
Δεν είναι παρηγοριά η τιμωρία του άλλου 64
Αποδείξεις 65
"Φρικώδης η ημέρα εκείνη" 67
Από τους συνδούλους καταδικάζει 70
Ημέρα περιπόθητη στους εναρέτους, φοβερή στους καταδίκους 72
Το μεγάλο θέατρο. Κάθε ένας αυτοκατάκριτος 73
Απαραίτητη η συνεχής μνήμη της 74
Γιατί αναφέρεται συχνά κρίσι και ανάστασι; 75
Απαραίτητη η μνήμη της μελλούσης κρίσεως 76
Εάν υπάρχη ανάστασι και η κρίσι, πεπρωμένο δεν υπάρχει 77
Πότε θα γίνη η μέλλουσα κρίσις 78
Απαραίτητη για την δικαιοσύνη 79
Ποιοι απιστούν 79
Φοβερό το δικαστήριο.
Η σύγκρουση με τον Θεό είναι πιο φοβερή από την τιμωρία
80
Πώς θα έλθη ο Χριστός 81
Θα είναι ακριβής εξέτασις όλων 82
Αποδείξεις αγιογραφικές 83
Θα γίνη με μεγάλη ακρίβεια 85
Σημεία 87
Λογική απόδειξι: Η απονομή της δικαιοσύνης 87
Αποδείξεις:
α) Η λογική κυριαρχία των ανθρώπων επί των αλόγων,
β) Η δικαιοσύνη του Θεού
87
Ποιος δυσπιστεί στην κρίσι 88
Η ψυχή δεν αντέχει τον έλεγχο της συνειδήσεως 89
Το αναμμένο καμίνι 89
Δεν χρειάζονται εκεί μάρτυρες και αποδείξεις 90
Οπωσδήποτε θα υπάρξη κρίσις και ανταπόδοσις 91
Βασιλείς και στρατηγοί, πλούσιοι και πτωχοί, δούλοι και ελεύθεροι,
όλοι εξετάζονται με ακρίβεια
92
Ο πλούσιος δίνει λόγο για την ελεημοσύνη
και ο φτωχός για την υπομονή
93
Και οι προεστοί των Εκκλησιών θα δώσουν λόγο 94
Κρινόμαστε και για τα ακούσματα 95
Είμαστε υπόλογοι και για τις σκέψεις μας 95
Σκέψου κάθε αξία, κάθε ηλικία, κάθε φύλο χωριστά 96
Για ποιον λόγο ζητεί να λογοδοτήσουμε 96
Ογδόη ημέρα, η ημέρα της κρίσεως 97
Φοβερό το δικαστήριο εκείνο 97
Πώς θα έλθη ο Θεός για να κρίνη την γη 98
Δεν χρειάζονται μάρτυρες και έλεγχοι 100
Συμπαρατάσσει δούλους και δούλους 102
Σύνδουλοι θα κρίνουν συνδούλους. Αγιογραφικά παραδείγματα 102
Γίνεται σύγκρισις και με ανόμοια 104
Και ένας άνθρωπος θα κρίνη ολόκληρο λαό 104
Το δικαστήριο. "Πάντα εκεί ασύγγνωστα" 105
Εκεί όλα είναι ασυγχώρητα 108
Σκέψου την φοβερά ημέρα της κρίσεως 109
Οι ασεβείς και οι δίκαιοι κατά την ημέρα της κρίσεως 110
ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ 116
Η λαμπρότητα εκείνη δεν έχει τέλος 117
Η χώρα των ζώντων 117
Ποια είναι η αιώνια οδός και πώς θα μπορούσε κάποιος να οδηγηθή
προς την οδό εκείνη
119
Εγώ επιζητώ άλλη κοινωνία 120
Αποδείξεις λογικές για την αιωνιότητα. Η βεβαίωσι των λόγων του
Θεού, η εφαρμογή της δικαιοσύνης και η τάξι της φύσεως. Εάν δεν
υπάρχη δικαιοσύνη "ουδέν διαφέρομεν των αλόγων ζώων".
120
Οι δύο πολύτιμες πέτρες 126
Κερδίζεται με κόπους 126
Και οι εθνικοί δέχθηκαν την μετά θάνατο ζωή 126
Εκεί όλα είναι άφθαρτα και αθάνατα 128
ΔΟΞΑ ΜΕΛΛΟΥΣΑ 129
Ο Χριστός "παραγέγονεν" για να δούμε και την μέλλουσα δόξα 131
Ανώτερη και στην ποιότητα και στην ποσότητα της παρούσας δόξας 132
Η εδώ δόξα είναι μηδαμινή και άστατη 133
Από εκείνη την δόξα δεν υπάρχει σεβαστότερο 134
Εκείνη είναι δόξα, ενώ αυτή είναι ατιμία 136
Για να επιτύχουμε δόξα επουράνια, ας περιφρονήσουμε την εδώ δόξα 142
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ  
Πραγματική ανάπαυσις εκείνη είναι 147
Εικόνες της εκεί καταστάσεως 147
Θα υπάρχη διαφορά και βαθμοί 150
Ποιος νους θα μπορέση να παραστήση εκείνη την μακαριότητα; 151
Σκέψου την κατάστασι εκείνης της ζωής 151
Το μεγαλύτερο αγαθό 152
Ποιος θα μας παραστήση την ηδονή της συναναστροφής μας
με τον Χριστό;
155
Η δωρεά και η αφαίρεσις του Παραδείσου είναι δείγμα
της θείας αγαθότητας
157
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΕΟΥ  
"Ζητήτε πρώτα την βασιλεία του Θεού" 163
Η προσδοκία μας 163
Είναι ατέλειωτη και άπειρη 164
Τι σημαίνει "Ελάχιστος στην βασιλεία..." 164
Το μέγεθος της απωλείας της 165
Κόκκος σινάπεως και ζύμη 166
Το φως εκείνο θα είναι ανώτερο και από το φως του ηλίου 168
Πόλις, της οποίας τεχνίτης είναι ο Θεός 169
Ούτε σαν μικρέμποροι ασχολούμαστε με την Βασιλεία των Ουρανών 172
Από εδώ ήδη έχεις την Βασιλείαν, αν ευδοκιμής 174
Ποια είναι εκείνα που οδηγούν στην Βασιλεία 174
Βασιλείες του Θεού δύο γνωρίζει η αγία Γραφή 174
Εξαρτάται απο την δωρεά του Θεού 175
Τι σημαίνει το "να σωθής στην Βασιλεία του Θεού" 176
Η δόξα εκείνη δεν περιγράφεται με λόγια 176
Η ουράνια ομήγυρις 178
ΚΟΛΑΣΙΣ  
Η επινοητικότητα του Θεού 183
Η χρησιμότητα των λόγων 183
Εικόνες της κολάσεως 184
Είναι άσβεστο το πυρ εκείνο 184
Είδη τιμωριών 185
Ανυπόφορος και ο τόπος της κολάσεως και η τιμωρία εκείνη 186
Η κρίσις των προ του νόμου και των μετά τον νόμο 186
Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού 188
Η σύγκρουσις με τον Χριστό φοβερώτερη από γέεννα 190
Πώς πρέπει να θεωρούμε την γέεννα 191
Κανένα άλλο δεν είναι πικρότερο από την γέεννα 192
Το ευχάριστο της ομιλίας για την γέεννα 192
Διπλή θα είναι η κόλασις 193
Αθάνατη θα είναι η κόλασις 194
Ο τόπος της κολάσεως 194
Τίποτε δεν είναι πιο ευχάριστο από αυτά τα λόγια 195
"Και κρίσι θα υπάρξη και ανταπόδοσι" 198
Δεν έχει τέλος το πυρ της κολάσεως 199
Τι θα γίνουμε τότε; 200
Δεν θα καταδικασθούμε εξ ίσου όλοι 201
Γιατί ο Θεός απειλεί με γέεννα 201
Ποιος θα είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος 201
Η έκπτωσις από την Βασιλεία των Ουρανών είναι πιο ανυπόφορη 202
Η θλίψις είναι περισσότερο δυσάρεστη, διότι δεν έχει την ελπίδα 204
Είναι απειλές μόνον οι τιμωρίες; 206
Ο κατακλυσμός, απόδειξι υπάρξεως της κολάσεως.
Τα Σόδομα και τα Γόμορα
206
Το παράδειγμα του Φαραώ και οι άλλες τιμωρίες 210
Εξέτασε τα έργα του Ιωσήπου 212
Αν λοιπόν δεν υπάρχη κόλασις, πού η δικαιοσύνη 213
Άγραφες αποδείξεις 214
Πόσους δεν βλέπεις να τιμωρούνται με τιμωρία; 215
Ήθελα και εγώ ο ίδιος να μη υπάρχη κόλασις 215
Αν σκεπτώμαστε πάντοτε την γέεννα, δεν θα πέσουμε μέσα της.
Οι ωφέλειες από την μνήμη της
217
Να μη μνημονεύουμε τόσο την Βασιλεία του Θεού, όσο την γέεννα 217
Μην περιφρονής την απειλή 219
Και τα παιδιά να μαθαίνουν για την κόλασι 220
Δεν είναι πρόσκαιρη η κόλασις 223
Η παρουσία του για άλλους θα είναι φως, ενώ για άλλους τιμωρία 224
Η ψεύτικη ελπίδα και παρηγοριά 224
Η γέεννα βοηθά την βασιλεία του Θεού 226
Λέει αντίθετα από εκείνα που θέλει να κάνη, για να κάνη εκείνα που θέλει 227
Τιμωρός τότε και τώρα 227
Δικαιοσύνη και μακροθυμία 229
Φωτιά και σκοτάδι 230
Οπωσδήποτε υπάρχει κόλασι 231
Αποδείξεις υπάρξεως κρίσεως και ανταποδόσεως:
α) Η κοινή συμφωνία
β) Η απόδοσις της δικαιοσύνης
γ) Η ύπαρξις της συνειδήσεως
232
Άφθαρτο και οι αμαρτωλοί και το πυρ 234
Πώς θα αντέξη η σάρκα την αιώνια τιμωρία; 236
Η χειρότερη κόλασι: Η απώλεια εκείνης της δόξας 237
Η απειλή της γέεννας δείχνει την φιλανθρωπία 238
Αποδείξεις υπάρξεως της κολάσεως:
α) Ο κατακλυσμός
β) Τα Σόδομα και τα Γόμορα
γ) Η τιμωρία του φαραώ
δ) Τιμωρία των Ιουδαίων
ε) Η μαρτυρία του Ιωσήπου
στ)Οι υπόλοιπες τιμωρίες των Ιουδαίων
ζ) "Τα εν τω βίω τούτω γινόμενα"
239
Γιατί δεν τιμωρούμαστε τώρα 242
Κάθε τύραννος θα αναγνωρίση τον μάρτυρα, τον οποίο βασάνισε 245
Περιεχόμενα 249
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ 256
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης