Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Εκκλησία και Ιερωσύνη

Κωδικός: AGIANNA-025


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Χρυσοστομικός Άμβων Ι'

Εκκλησία και Ιερωσύνη

Με τη χάρι του Τριαδικού μας Θεού και με τις πρεσβείες του Οικουμενικού μας Διδασκάλου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προβαίνουμε στην έκδοσι του 10ου τεύχους της σειράς Χρυσοστομικός Άμβων με θέμα "ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΙΕΡΩΣΥΝΗ".

Αναλυτικότερα περιέχονται:
Εκκλησία,
Εκκλησιασμός,
Ιερωσύνη,
Ιερέας, Ιεροκήρυκας,
Ιεροκατηγορία,
Επίσκοπος, Χειροτονία.


Εξώφυλλο: Σκληρό
Σελίδες: 460
Διαστάσεις: 14Χ21Με τη χάρι του Τριαδικού μας Θεού και με τις πρεσβείες του Οικουμενικού μας Διδασκάλου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προβαίνουμε στην έκδοσι του 10ου τεύχους της σειράς Χρυσοστομικός Άμβων με θέμα "ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΙΕΡΩΣΥΝΗ".

Αναλυτικότερα περιέχονται:
Εκκλησία,
Εκκλησιασμός,
Ιερωσύνη,
Ιερέας, Ιεροκήρυκας,
Ιεροκατηγορία,
Επίσκοπος, Χειροτονία.

* * *

"Μέγα μυστήριον" χαρακτηρίζεται από τον Οικουμενικό μας Διδάσκαλο η Εκκλησία, που αποκαλύφθηκε κατά το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτήν προωρίζονταν τα πάντα· "Διά την Εκκλησίαν ο ουρανός, ου διά τον Ουρανόν η Εκκλησία". Υπάρχει ουράνια Εκκλησία, η Εκκλησία των Αγγέλων, με γενικώτερη έννοια, αλλά ειδικώτερα μετά από αυτόν. Άρχισε από την δημιουργία των πρωτοπλάστων και οριστικά επαναιδρύθηκε διά του Χριστού ως ένας παράδεισος. Αποτελεί ένα σώμα, του οποίου το μεν θείο στοιχείο είναι η κεφαλή, το δε ανθρώπινο στοιχείο είναι τα μέλη, ανάξια ή άξια. Η ενότητά της διασφαλίζεται με την παρουσία του Χριστού εν μέσω αυτής.

Δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξη κάτι πιο ισχυρό από την Εκκλησία. Είναι δυνατώτερη από τον ουρανό. Πόσοι την πολέμησαν; Και όμως όλοι εξαφανίσθησαν, ενώ η Εκκλησία παραμένει εις τον αιώνα. Μόνο που και σήμερα, όπως και τότε, στα χρόνια του Ιερού Διδασκάλου, οι Χριστιανοί δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το μέγεθος και τον σκοπό της Εκκλησίας.

Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας; Αυτό μπορεί να το μάθη κανείς με τον Εκκλησιασμό, ο οποίος δυστυχώς, δεν είναι και ούτε γίνεται όπως πρέπει. Οι προφάσεις και οι δικαιολογίες, είναι ακριβώς όπως οι των σημερινών Χριστιανών. Ενοχλεί η ζέστη, το κρύο, το ότι δενκαταλαβαίνουμε τα λεγόμενα και τα παρόμοια. Σε όλα αυτά, μας απαντά ο Χρυσορρήμων Διδάσκαλος.

* * *

Η ιερωσύνη είναι χάρισμα θεϊκό και διακονία που αρμόζει σε αγγέλους. "Τελείται μεν επί της γης, τάξιν δε επουρανίων έχει πραγμάτων". Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να την επιδιώκουν άνθρωποι, οι οποίοι στερούνται των απαραιτήτων προσόντων της αγάπης, προς το ποίμνιο, του ζήλου, της ταπεινοφροσύνης, της διδακτικής ικανότητας, της διοικητικής ικανότητας. Οι ευθύνες του κληρικού είναι βαρύτατες, διότι αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες πολλές. Τα αμαρτήματα θεραπεύονται με αφάνταστη δυσκολία. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή για την εκλογή των καταλλήλων προσώπων. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στο αμάρτημα της φιλαρχίας, διότι αυτό διχάζει και καταστρέφει την Εκκλησία.

Ο ιερέας είναι ό,τι καλύτερο και πολυτιμώτερο έχει ο κόσμος. Είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού και ο πρέσβυς του Θεού προς τους ανθρώπους. Μεταφέρει τα βασιλικά γράμματα. Με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται δεκτός από τους πιστούς; Η τιμή, που πρέπει να του αποδίδεται είναι ανάλογη και προς το αξίωμα. Γι' αυτό και πολύ πολεμείται από τον άγιο η ιεροκατηγορία. Αυτή θίγει και τους ικανούς ποιμένες. "Τίποτε δεν καταστρέφει τόσο τις Εκκλησίες, όσο αυτή η αρρώστεια. Και όπως ένα σώμα που δεν είναι με ακρίβεια συνδεδεμένο με την σύνδεσι των νεύρων γεννά πολλές αρρώστιες και κάνει την ζωή αφόρητη, έτσι και μία Εκκλησίαν  που δεν είναι περιζωσμένη με την ισχυρή και στερεή αλυσίδα της αγάπης, γεννάει άπειρους πολέμους, αυξάνει την οργή του Θεού και γίνεται αιτία πολλών πειρασμών".

Ο στρατηγός του πνευματικού πολέμου είναι ο Επίσκοπος. Και γι' αυτό τον λόγο ο στρατηγός αυτός πρέπει να είναι έμπειρος πολεμιστής, διότι ο αγώνας του είναι προς τις αρχές του σκότους. Μάλιστα "ούτος δείται της χάριτος και της ειρήνης". Μεριμνά για όλους και είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Τα προσόντα του αναφέρονται στους λόγους περί Ιερωσύνης του Ιερού Διδασκάλου. Η φροντίδα του μάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην Εκκλησία, της οποίας προΐσταται, αλλά πρέπει να περιλαμβάνη και όλη την του Χριστού Εκκλησία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις Χειροτονίες των προσερχομένων, διότι το βάρος και η ευθύνη είναι του Επισκόπου, ο οποίος προβαίνει σε αυτές. Βέβαια ο Θεός "πάντας μεν ου χειροτονεί, διά πάντων δε ενεργεί" και αν ακόμη αυτοί είναι ανάξιοι. Και αυτό γίνεται "διά το σωθήναι τον λαόν". Αλλά κίνδυνος κείται τοις απλώς και ως έτυχε τας χειροτονίας ποιουμένους", δηλαδή· υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για εκείνους που επιπόλαια προβαίνουν στις χειροτονίες...

Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε από τον οξυγράφο κάλαμο του Ιερού Πατρός.

Ευχαριστίες πολλές οφείλονται σε όλους εκείνους που ποικιλοτρόπως βοήθησαν για την διεκπεραίωσι της εργασίας αυτής.

Ευχόμαστε ταπεινά ο Άγιος να τους αμείψη για τους κόπους τους.

Βενέδικτος Ιερομόναχος

Ιερά Νέα Σκήτη Αγ. Όρους, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 5
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 7
Το πνευματικό ιατρείο 9
Πνευματική πανήγυρις και ιατρείο των ψυχών 9
Προτύπωσι της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής Εκκλησίας 10
Είναι η κληρονομούσα. Η αγάπη του Νυμφίου προς αυτήν. Τα ενδύματα της Εκκλησίας και ποια πρέπει να είναι η σχέσι μας με αυτήν 11
Κατά αναγωγή λέγεται η Εκκλησία Σιών και Όρος 14
Η υπερβολική τιμή. Ο ποικίλος στολισμός της Εκκλησίας 14
"Επί το αυτό πλούσιος και πένης". Η ευγένεια της Εκκλησίας· κοινή σε αυτήν η διδασκαλία για πλούσιους και φτωχούς 21
"Στείρα ήν, αλλ' εγένετο μήτηρ πολλών" 23
Όταν άρχιζε να βλαστάνη, συνέχεια επετίθεντο 24
Είναι ως όρος Σιών, αλλά και "ασφαλεστέρα Ιερουσαλήμ" 25
Το σιτάρι και ο λόγος 27
"Το θαυμαστόν της Εκκλησίας..." 27
Είναι "μήτηρ πάντων" και η σύναξι σ' αυτήν είναι πανήγυρις επουρανίων και επιγείων 31
Από πόσους πολεμήθηκε η Εκκλησία; Αλλά ποτέ δεν νικήθηκε. Το πλοίο κλυδωνίζεται, αλλά δεν βυθίζεται 33
Υπάρχει στην γη, αλλά η ζωή της είναι ουράνια 35
Είναι πιο πολύτιμη από τον ουρανό 36
Δεν παίζει ρόλο η κοινωνική διαφορά των γονέων 36
Ζαρά και Φαρές 37
Ρουθ και Εκκλησία 38
Η οικία όλων μας 40
Σήμερα η εκκλησία κατάντησε οικία. Είναι πολλά εκείνα που μας ενώνουν 41
Δεν είναι η εκκλησία χρυσοχοείο, αλλά πανήγυρις αγγέλων 42
Προτύπωσις της Εκκλησίας 42
Το πνευματικό ιατρείο 43
Ο Χριστός και η Εκκλησία 43
"Αίμα και ύδωρ". Από αυτά τα δύο συστήθηκε η Εκκλησία 44
Κατάστασις αγγελική 44
Φρούριο κατασκεύασε εναντίον του διαβόλου 45
Γιατί έγινε 46
Ο Χριστός και η Εκκλησία 46
Ουρανός ήταν τότε η εκκλησία 47
Άλλο θησαυροφυλάκιο του πατρικού πλούτου 48
Η εκκλησία, είναι τόπος αγγέλων, αρχαγγέλων, βασίλειο του Θεού, ο ίδιος ο ουρανός 48
Ο θόρυβος στην Εκκλησία 49
Η Εκκλησία είναι πνευματικό λουτρό 50
Η δύναμις του συνόλου των εκκλησιών 51
Είναι το κοινό σώμα μας 52
Είναι όνομα συμφωνίας και ομονοίας 53
Το συμπλήρωμα του Χριστού είναι η εκκλησία 53
Οικοδομή αποτελούμενη από τις ψυχές μας 55
Οικία πατρική είναι η Εκκλησία 56
Το στρατόπεδο της Εκκλησίας 56
Η μικρή οικία 57
Η αλήθεια και στύλος και εδραίωμα της Εκκλησίας 57
Δεν αναγνωρίζει την διαφορά κυρίου και υπηρέτη 58
Είναι σώμα 58
Η κιβωτός προτύπωσις της Εκκλησίας 59
"Οι πύλες του Άδη δεν θα την κατανικήσουν" 60
Συγκροτήθηκε από την πλευρά του Χριστού 63
Το σώμα των πιστών είναι ένα 64
Λιμάνι και Παράδεισος 64
Ανώτερη από την κιβωτό 65
Από "αίμα και ύδωρ" 65
Ο νυμφίος και η νύμφη 66
Κενοδοξία στην Εκκλησία 69
Το θαυμαστό ιατρείο. Φάρμακο ο λόγος του Θεού 70
Πώς ενεργεί το φάρμακο 71
Εκκλησία είναι πίστις και τρόπος ζωής 72
Τίποτε δεν είναι ίσο με την Εκκλησία· κλυδωνίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται 73
Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την Εκκλησία 74
Έχει πολλά ονόματα 74
Λέγεται νύμφη, θυγατέρα, δούλη, βασίλισσα, κρίνος 75
Πόρνη επιθύμησε ο Θεός 76
Έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος ο Χριστός 77
Ο αρραβώνας και η προίκα 78
Ένδυμα της Εκκλησίας είναι η πολιτεία της Εκκλησίας 80
Οι διαφορετικοί δρόμοι 81
Το ένδυμά της είναι ποικίλο 82
"Άκουσε, θυγατέρα" (Ψαλμ. 41, 11) 82
Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την Εκκλησία 86
Πόσοι τύραννοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία; 87
Εκείνος που την πολεμά, καταστρέφει τον εαυτό του 89
Η αλήθεια της προρρήσεως και η δύναμι της εκπληρώσεως 89
Ο δημιουργικός λόγος του Θεού 91
Η υπερβολική δύναμις του λόγου του Θεού 91
Απαρίθμησε τους τυράννους 94
Η δύναμις της προρρήσεως 95
Αναρίθμητα άλλα βασανιστήρια 96
Ξεπερνά κάθε θαύμα 97
Η ευθύνη μας για την ψυχή του άλλου 98
Το λιμάνι στο πέλαγος της ζωής 98
Η ισότητα στην Εκκλησία 99
Αποκρούει τις επαναστάσεις των παραλόγων παθών 100
Τύραννοι πολέμησαν την Εκκλησία 100
Είναι ανώτερη και από την Κιβωτό 101
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 103
Το ζητούμενο 103
Το παράδοξο 105
Το περιεχόμενο 106
Εάν θέλης ευχαρίστησι, εδώ πρέπει αν συχνάζης 107
Κάθε γιορτή είναι συνάθροισις 108
Έλα και γίνε άνθρωπος 109
Τρόπος Εκκλησιασμού 111
Πώς πρέπει να γίνεται 114
Η απαιτούμενη ευταξία και πώς κατορθώνεται 115
Με σιγή μυστική 116
Χρειάζεται προθυμία 117
Το πνευματικό ιατρείο 117
Αποτελέσματα του Εκκλησιασμού. 'Ποια η ωφέλεια όταν δεν αγωνίζεσθε;' 118
Ας μπαίνουμε στην Εκκλησία με την πρέπουσα τιμή 121
"Μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν εαυτών" 123
Μεγάλο αγαθό η σύναξις των πιστών 125
Το αποτέλεσμα του συχνού εκκλησιασμού 126
Γιατί αντικαθιστάς την γαλήνη με την ταραχή; 129
Αδικαιολόγητοι οι πλούσιοι 130
Δάνεισέ μου δύο ώρες και θα γίνης ακαταμάχητος 131
Οι υπεύθυνοι για τους απόντες του Εκκλησιασμού 131
Η πρόφασις του μη εκκλησιασμού 133
Βασική αιτία η ραθυμία μας 135
Παραδειγματίσου από τους Ιουδαίους 136
Αν έλθης εδώ, θα έχης τον Θεό σύμμαχο 137
Το κέρδος της συνάξεως. Η πνευματική εξουσία 138
Πώς πρέπει να εξερχώμαστε από τον Ναό 139
Η συμπεριφορά μας 140
Η κατάλληλη στάσι μας κατά την Θεία Λειτουργία 141
Σκοπός του εκκλησιασμού 143
Ας μιμηθούμε όσους κουβαλούν το νερό με τα αγγεία 144
Ποια είναι η δικαιολογία των πολλών; 144
Με τον εκκλησιασμό κατορθώνεται ο ορθός τρόπος ζωής και η καθαρότητα των δογμάτων 146
Η παρουσία του σώματος αυξάνει την άμυνα της ποίμνης 148
Στην εκκλησία μαζί με τα παιδιά 150
Αποτέλεσμα: Ο ενάρετος βίος, η ορθή φιλοσοφία και η ορθοδοξία 151
Η βάσις όλων των αγαθών 152
Τα λιμάνια στο πέλαγος 153
Το εμπόδιο 153
"Δάνεισε δύο ώρες στον Θεό..." 154
Οι πολλαπλές ωφέλειες του εκκλησιασμού 156
ΙΕΡΩΣΥΝΗ 158
Άγγελο ονομάζει τον ιερέα η Γραφή 160
Η τιμή στους ειδωλολάτρες 160
Η τιμή μεταβαίνει στον Κύριο των όλων 161
"Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην..." 163
Συνηθίζει η Γραφή να ονομάζη τον ιερέα άγγελο και Θεό 164
"Κι αν είναι ανάξιος, εγώ τον τιμώ..." 164
Άλλα τα όρια της βασιλείας και άλλα της ιερωσύνης 165
Μη διαβάλλης την ιερωσύνη, βλέποντας ιερέα ανάξιο 166
Η ευθύνη του ιερέως και του βασιλέως 167
Η ιερωσύνη είναι ανώτερη απο την βασιλεία 168
Η ιερωσύνη είναι πιο σεβαστή και από την βασιλεία 170
Διαφορά ιερέως και βασιλέως 171
Η ιερωσύνη είναι πιο σεβαστή και από την βασιλεία 173
Τι εξοργίζει τον Θεό 176
Η ευθύνη των ιερέων, όταν μεταδίδουν στους ανάξιους 176
Μεγάλη η αξία των ιερέων 179
Δεν πρέπει να κρίνωνται από τους κατώτερους 180
Ο ιερέας δανείζει την γλώσσα του και δίνει το χέρι του 181
Έργο του αγγέλου 182
Είμαστε πρέσβεις του Θεού στους ανθρώπους 182
Μέσω αυτών γεννηθήκατε την αιώνια γέννησι 184
Τίποτε πιο ευχάριστο από τους κόπους του ιερέα 188
Το αξίωμα της ιερωσύνης είναι μεγάλο και θαυμαστό 188
Την ίδια προσφορά προσφέρουν και οι σημερινοί ιερείς 189
Η υπεροχή της ιερωσύνης 192
Ποιος πρέπει να είναι ο ιερέας 192
Γίνει βασιλιάς και ιερέας και προφήτης 193
Η καλλίτερη προσευχή του ιερέα 193
Ο κοινός πατέρας όλης της οικουμένης 194
Ο ιερέας πρέπει και να διατάσση και να ομιλή αυθεντικά 195
Πρέπει να υπερέχουν των φυσικών πατέρων 197
Αυτός που τιμά τον ιερέα, θα τιμήση και τον Θεό 198
Ο ιερέας είναι άγγελος του Κυρίου 199
Όλους δεν τους χειροτονεί ο Θεός, μέσω όλων ενεργεί 199
Αν διδάσκη ορθά, μην εξετάζης την ζωή του, αν έχη δόγμα διεστραμμένο, μην υπακούς σε αυτόν 200
Αν ο ιερέας είναι κακός, είναι παρηγοριά Στον αρχόμενο; 202
Το παν ο Θεός το εργάζεται· αυτός γίνεται μόνο το σύμβολο 204
Η προσφορά είναι η ίδια. Το παν είναι της πίστεως 205
Άνθρωποι ωρίσθηκαν προϊστάμενοι στις εκκλησίες, για να συμπονούν με τους συνανθρώπους τους 206
ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 207
ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 208
ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 208
α'. Η ιερωσύνη είναι μεγίστη απόδειξις της αγάπης προς τον Χριστό 209
β'. Η υπηρεσία της ποίμνης του Χριστού είναι μεγαλύτερη από άλλες 210
γ'. Η ιερωσύνη απαιτεί μεγάλα και θαυμαστά ψυχικά προσόντα
213
δ'. Η ιερατική διακονία είναι γεμάτη από δυσκολίες και κινδύνους. Τα επιτίμια και οι κίνδυνοι από αυτά
215
ε'. Απέφυγα την χειροτονία ένεκα αγάπης προς τον Χριστό 221
στ'. Απόδειξι της αρετής του Βασιλείου και της μεγάλης του αγάπης 223
ζ'. Δεν ήθελα να υβρίσω τους εκλέκτορες με την φυγή μου 224
η'. Με την φυγή μου απάλλαξα τους εκλέκτορες από τις κατηγορίες του κόσμου 226
ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 229
α'. Την δική τους υπόληψι έβλαψαν, όσοι υπαινίχθηκαν, ότι παραιτήθηκα από υπερηφάνεια 229
β'. Δεν έφυγα από κενοδοξία 230
γ'. Αν επιθυμούσα την δόξα, θα αποδεχόμουν την εκλογή 231
δ'. Η ιερωσύνη είναι φρικτό μυστήριο, η καινοδιαθηκική όμως φρικωδέστερη της παλαιοδιαθηκικής. Ασκείται μεν επί της γης, αλλά ανήκει στην τάξι των επουρανίων ταγμάτων
232
ε'. Μεγάλη η εξουσία και η τιμή των ιερέων
234
Διά μέσου των ιερέων ενδυόμαστε τον Χριστό 236
στ'. Οι ιερείς είναι διάκονοι των μεγαλύτερων δωρεών 236
ζ'. Ο Παύλος γέμιζε από φόβο 239
η'. Ο φόβος του Ιερού Χρυσοστόμου 240
θ'. Καταλαμβάνεται από κενοδοξία και από τα σχετικά με αυτήν δεινά 241
Η γυναίκα και η ιερωσύνη 242
ι'. Δεν είναι η ιερωσύνη αιτία αυτών των δεινών, αλλά η δική μας ραθυμία 243
Αποτελέσματα των ανεξέταστων χειροτονιών 244
Δεν πρέπει να υπάρχη η επιθυμία της ιερωσύνης 244
ια'. Η επιθυμία της φιλαρχίας πρέπει να εκβάλλεται από την ψυχή του ιερέα 245
Αποτελέσματα της άδικης καθαιρέσεως 246
Η κενοδοξία 247
ιβ'. Ο ιερέας πρέπει να έχη ψυχή καλά αρμοσμένη και πολύ δυνατή. Άλλα ηθικά προσόντα των ιερέων 248
ιγ'. Ο θυμός 250
Οι άρχοντες και το παράδειγμά τους 251
Ανάγκη μεγάλης προσοχής 252
ιδ'. Η παμφάγος φλόγα του φθόνου και το περιβάλλον
253
ιε'. Η απαιτούμενη αμεροληψία και προσοχή
256
ιστ'. Ο ιερωμένος για ένα μόνο πρέπει να φροντίζη, την οικοδομή του εκκλησιαστικού σώματος 259
Ο φθόνος 261
ιζ'. Ηθικά και διοικητικά προσόντα των κληρικών
262
Η προστασία των χηρών 263
Η φιλοξενία 268
ιη'. Η μέριμνα των παρθένων
268
Το δικαστικό έργο 272
Συμπεριφορά προς τους ποιμαινομένους 273
Το θέμα του αφορισμού 275
ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 277
α'. Όχι μόνο οι επιδιώκοντες να εισέλθουν στον κλήρο, αλλά και οι αναγκαζόμενοι τιμωρούνται αυστηρά για τα αμαρτήματα και τα σφάλματά τους 277
Το πρόβλημα των χειροτονιών 283
β'. Οι χειροτονούντες αναξίους υπόκεινται στην ίδια τιμωρία και αν ακόμη αγνοούν το ποιόν των χειροτονουμένων 285
γ'. Απαραίτητη η ανάγκη του λόγου ως φάρμακου 290
δ'. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις μάχες κατά των ειδωλολατρών, των Ιουδαίων και των αιρετικών 291
ε'. Πρέπει να είναι πολύ έμπειρος γνώστης της διαλεκτικής μεθόδου 295
στ'. Πρότυπο διδασκάλου ο Παύλος 297
ζ'. Ο Παύλος έγινε λαμπρό παράδειγμα όχι μόνο από τα θαύματα, αλλά και από την δύναμι των λόγων του 300
η'. Ο απόστολος θέλει και εμείς να κατορθώσουμε, να αποκτήσουμε την δύναμι του λόγου 302
θ'. 'Οταν δεν υπάρχη στον ιερέα η δύναμις του λόγου, το ποίμνιο παθαίνει μεγάλη ζημία 304
ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ 307
α'. Οι ομιλίες στο κοινό απαιτούν πολύν κόπο 307
β'. Ο διδάσκαλος πρέπει και τα εγκώμια να παραβλέπη και να είναι ικανός στον λόγο 308
γ'. Αποφυγή των εγκωμίων του πλήθους 309
δ'. Πρέπει να καταφρονή την βασκανία και τον φθόνο 310
ε'. Η ρητορική πρέπει να καλλιεργήται περισσότερο από τον γνώστη της παρά από τον αμαθή 311
στ'. Η παράλογη κατηγορία των πολλών πρέπει ούτε παντελώς να καταφρονήται, ούτε να υπερεκτιμάται
313
ζ'. Ο ιεροκήρυκας πρέπει να ρυθμίζη το περιεχόμενο των λόγων του μόνο με βάσι το θέλημα του Θεού 315
η'. Όποιος δεν καταφρονεί τους επαίνους, θα υποστή δεινά 315
ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ 319
α'. Οι ιερείς έχουν την ευθύνη για τις αμαρτίες των άλλων 319
β'. Ο ποιμένας και ο μοναχός 320
γ'. Ο αγώνας του μοναχού είναι ευκολώτερος από του προεστώτα της εκκλησίας 322
δ'. Στον ιερέα έχει ανατεθή η προστασία της οικουμένης 324
Η απαιτούμενη καθαρότητα ως λειτουργός 325
Η ψυχή του ιερέα πρέπει να λάμπη σαν φως 326
ε'. Ο ιερέας πρέπει να είναι κατάλληλος για όλα 327
στ'. Η διαποίμανση του πλήθους είναι μεγαλύτερο σημείο καρτερίας από την μοναχική άσκησι
329
ζ'. Ο μοναχός και ο ιερέας δεν ωφελούνται στον ίδιο βαθμό από την άσκησι 329
η'. Η αρετή επιτυγχάνεται ευκολώτερα από τους μοναχούς παρά από εκείνους οι οποίοι φροντίζουν για πολλούς
332
Οι κίνδυνοι από το ιερατικό αξίωμα 333
θ'. Δεν πρέπει να καταφρονούνται οι κατηγορίες του πλήθους, έστω και αν είναι ψευδείς 335
ι'. Η ατομική σωτηρία δεν είναι μεγάλο κατόρθωμα
337
ια'. Μεγαλύτερη τιμωρία επίκειται για τα αμαρτήματα των ιερέων, παρά για εκείνα των ιδιωτών 338
ιβ'. Παράστασι της οδύνης και του φόβου, που προκάλεσε η προσδοκία της ιερωσύνης με παραδείγματα 339
Παραδείγματα οδύνης επί τη προσδοκία της ιερωσύνης 344
ιγ'. Ο εναντίον ημών πόλεμος του διαβόλου είναι ο χαλεπώτερος 347
Δεν είναι άγγελος ο ιερέας 351
Ο ιερέας ανώτερος του βασιλιά 351
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ 353
Ο ταχυδρόμος του Θεού 353
Ο έπαινος του ιεροκήρυκα 354
Πώς πρέπει να είναι ο ιεροκήρυκας 354
Ο ιατρός: 'Εσύ με μισείς, εγώ σε αγαπώ' 355
Ιατρός, δικαστής και νομοθέτης 357
Όποιος δεν κηρύττει είναι υπεύθυνος 358
Τι πρέπει να λένε 359
Ο υπηρέτης του Θεού 360
Όποιος σαλπίζει, και αν δεν βγη κανένας στον πόλεμο, πρέπει να σαλπίζη 361
Πώς πρέπει κανείς να κηρύττει τον λόγο 362
Η αρετή του ιεροκήρυκα 363
Πότε κοπιάζει ευχάριστα 364
Ο νόμος του Θεού για τους ιεροκήρυκες 364
Πες και συμβούλευσε. Δεν σε άκουσε; 369
Συμβούλεψες και δεν έπεισες; Δάκρυσε! 371
Η περίπτωσις του Ιούδα 372
Ας κάνουμε το χρέος μας 375
Πρέπει να αναμένη τον κατάλληλο καιρό 376
Εγώ δεν θα παύσω να τα λέω 376
Πρέπει να είναι γενναίος και δυνατός 377
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 379
Ο Θεός γνωρίζει να οικονομή τα πράγματα με τον πιο χρήσιμο τρόπο 379
Ανερχόμαστε στην εξουσία για την δόξα 379
Δεν νομίζω, ότι είναι πολλοί, ανάμεσα στους Ιερείς, εκείνοι που σώζονται 381
Όταν επιθυμήσης την Ιερωσύνη, σύγκρινε με την γέεννα 383
Τα πάντα χάθηκαν και καταστράφηκαν 384
Ο στρατηγός του πνευματικού πολέμου. Έχει ανάγκη από βοήθεια 386
Ποιος πρέπει να είναι ο επίσκοπος 387
Ένοχος ο επίσκοπος, όταν δεν κηρύττη 396
Οι μεγάλες ευθύνες 397
Χρειάζεται την χάρι και την ειρήνη του Θεού 398
Είναι υπεύθυνος για πολλούς. Αυτό είναι τιμή και εξουσία; 398
Φάσεις και αντιφάσεις 400
Μεγάλος ο κίνδυνος 401
Γνωρίσματα του προεστώτα 403
Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο προϊστάμενος 404
Η εξουσία του δεν είναι διά της βίας 407
Να μην είναι μέθυσος, βίαιος 407
Το απαιτούμενο ύψος της αρετής 408
Πρέπει να στηρίζη στη σωστή διδασκαλία 409
Ο επίσκοπος πρέπει να φροντίζη για όλους 410
Ο προϊστάμενος της Εκκλησίας πρέπει να φροντίζη κάθε εκκλησία της οικουμένης 411
"Ουδέν δέδοικα ως επισκόπους..." 412
Ο μοιχός επίσκοπος 413
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ 414
Τι είναι η χειροτονία 414
Με αυτήν γίνεται προσθήκη Πνεύματος 414
Αγώνας για την κανονικότητα της χειροτονίας 415
Προσοχή στις χειροτονίες 415
Η ευθύνη του χειροτονούντος 416
ΙΕΡΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 417
Το απαραίτητο για την σωτηρία μας 417
Η θεία χάρις και σε ανάξιο ενεργεί 417
Καταστρέφει την Εκκλησία 418
Τους ιερείς, όταν τους κακολογούμε, δεν τους βλάπτουμε καθόλου 421
Για ποιον λόγο ανέχεσαι να τον κακολογούν; Καταστρέφει τις Εκκλησίες το πάθος αυτό 424

 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης