Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου (μετάφραση)

Κωδικός: PAR-003

Άδετο
Δεμένο (+10,50€)Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Κλίμαξ 
Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου

(μετάφραση)

Η «Κλίμαξ» του Οσίου Ιωάννου του Σιναϊτη. Ο κορυφαίος μετά από την Αγία Γραφή πνευματικός οδηγός των Χριστιανών, περιγράφει σε 30 κεφάλαια-βαθμίδες την ουρανοδρόμο κλίμακα των αρετών που οδηγούν τον άνθρωπο από τη γη στο Θεό της αγάπης. Εύχρηστος τόμος με το μεταφρασμένο κείμενο και χρήσιμα σχόλια. 

 


Έκδοση: 2013
Σχήμα: 13x21
Εξώφυλλο: μαλακό
Σελίδες: 472
ISBN: 978-960-99626-7-4Το αριστούργημα της ορθόδοξης ασκητικής γραμματείας, που συντάχθηκε από το θεοκίνητο χέρι του οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου. Το ιερογράφημα αυτό του Θεοβαδίστου Όρους προσφέρεται στον σύγχρονο άνθρωπο σαν ασφαλής οδηγός στην πορεία του για την πνευματική τελείωση, σε νεοελληνική μετάφραση, με τα πιο απαραίτητα σχόλια και ένα μικρό γλωσσάριο. "Αδελφέ εν Κυρίω και συστρατιώτα, συ που επιθυμείς την ανοδικήν πορείαν και μάχεσαι διά την κατάκτησιν του ουρανού, λάβε εις χείρας σου την οσιακή ταύτην βίβλον. Διάβαζε και πορεύου. Κάθε λόγος της αποτελεί και μίαν νέαν βαθμίδα ανόδου. Προχώρει με ανδρείαν, όσον και αν σου παρουσιάζεται ο δρόμος ανηφορικός και ακανθόσπαρτος. Έχε προσηλωμένον το βλέμμα του εις την τελευταίαν βαθμίδα, όπου ο Κύριος και Νυμφίος των ψυχών μας μάς αναμένει...".

(Από τον πρόλογο του μακαριστού Καθηγουμένου της Μονής Αρχιμ. Χερουβείμ).

Πρόλογος 7
Σύντομος βιογραφία του μακαρίου Ιωάννου του Σιναΐτου 11
Έτερα βιογραφικά στοιχεία 20
Επιστολή Ιωάννου ηγουμένου της Ραϊθού, προς Ιωάννην τον Σιναΐτην 23
Η απάντησις εις την επιστολήν 25
Κλίμαξ θείας ανόδου 28
ΛΟΓΟΣ Α' Περί αποταγής 31
ΛΟΓΟΣ Β' Περί απροσπαθείας
45
ΛΟΓΟΣ Γ' Περί ξενιτίας
51
ΛΟΓΟΣ Δ' Περί υπακοής
62
ΛΟΓΟΣ Ε' Περί μετανοίας
118
ΛΟΓΟΣ ΣΤ' Περί μνήμης θανάτου
139
ΛΟΓΟΣ Ζ' Περί του χαροποιού πένθους
147
ΛΟΓΟΣ Η' Περί αοργησίας
167
ΛΟΓΟΣ Θ' Περί μνησικακίας
177
ΛΟΓΟΣ Ι' Περί καταλαλιάς
181
ΛΟΓΟΣ ΙΑ' Περί πολυλογίας και σιωπής
186
ΛΟΓΟΣ ΙΒ' Περί ψεύδους
189
ΛΟΓΟΣ ΙΓ' Περί ακηδίας
192
ΛΟΓΟΣ ΙΔ' Περί γαστριμαργίας
196
ΛΟΓΟΣ ΙΕ' Περί αγνείας
206
ΛΟΓΟΣ ΙΣΤ' Περί φιλαργυρίας
232
ΛΟΓΟΣ ΙΖ' Περί αναισθησίας
237
ΛΟΓΟΣ ΙΗ' Περί ύπνου και προσευχής
242
ΛΟΓΟΣ ΙΘ' Περί αγρυπνίας 245
ΛΟΓΟΣ Κ' Περί δειλίας
249
ΛΟΓΟΣ ΚΑ' Περί κενοδοξίας
252
ΛΟΓΟΣ ΚΒ' Περί υπερηφανείας
263
ΛΟΓΟΣ ΚΓ' Περί λογισμών βλασφημίας
271
ΛΟΓΟΣ ΚΔ' Περί πραότητος και απλότητος
276
ΛΟΓΟΣ ΚΕ' Περί ταπεινοφροσύνης
283
ΛΟΓΟΣ ΚΣΤ' Περί διακρίσεως
 
   ΜΕΡΟΣ Α' Περί διακρίσεως λογισμόων και παθών και αρετών
303
   ΜΕΡΟΣ Β' Περί διακρίσεως ευδιακρίτου
332
   ΜΕΡΟΣ Γ' Σύντομος ανακεφαλαίωσις των προηγουμένων
354
ΛΟΓΟΣ ΚΖ' Περί ησυχίας
 
   ΜΕΡΟΣ Α' Διά την ιεράν "ησυχίαν", την σωματικήν και την ψυχικήν
363
   ΜΕΡΟΣ Β' Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών
371
ΛΟΓΟΣ ΚΗ' Περί προσευχής
387
ΛΟΓΟΣ ΚΘ' Περί απαθείας
402
ΛΟΓΟΣ Λ' Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως
408
Σύντομος προτροπή 416
Λόγος έτερος, Εις τον Ποιμένα
417
Σχόλια 449
Μικρό γλωσσάριο 464
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης