Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Το Μέγα Γεροντικόν (Τόμος Γ')

Κωδικός: PERIVOLI-010Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΤΟ
ΜΕΓΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

Τόμος Γ'

Θεματική Συλλογή

Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια

 


Eισαγωγικό σημείωμα

Ευδόκησε ο Θεός και έχουμε ήδη ανά χείρας τον Γ' τόμο του Μεγάλου Γεροντικού. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από βάθους καρδίας τον Θεό Πατέρα που χορηγεί "παν δώρημα τέλειον".

Είναι γνωστό στους αναγνώστες των δύο πρώτων τόμων ότι αυτή η θεματική συλλογή* περιέχει τα αποφθέγματα οσίων ασκητών και Γερόντων της ερημικής παλαίστρας Αιγύπτου, Θηβαΐδος, Σινά και Παλαιστίνης**, επωνύμων και ανωνύμων, κατά θέματα, όπως διαφυλάχθηκαν επί αιώνες καταχωρημένα στους χειρόγραφους κώδικες.

Οι δύο πρώτοι τόμοι παρουσίασαν τα πρώτα εννέα κεφάλαια των αποφθεγμάτων:

Α'. Παραίνεση των αγίων Πατέρων για προκοπή στην τελειότητα.

Β'. Πρέπει να επιδιώκουμε την "ησυχία" με κάθε μας δυνατότητα.

Γ'. Περί κατανύξεως.

Δ'. Περί εγκρατείας...

Ε'. Διηγήσεις ωφέλιμες για τους πολέμους που ξεσηκώνει μέσα μας το πάθος της πορνείας.

ΣΤ'. Περί ακτημοσύνης... και πλεονεξίας.

Ζ'. Διηγήσεις... για υπομονή και ανδρεία.

Η'. Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη.

Θ'. Είναι ανάγκη να επαγρυπνούμε ώστε να μη κρίνουμε κανένα.

Ο ανά χείρας τρίτος τόμος περιλαμβάνει τα εξής πέντε κεφάλαια, όπως είναι στη σειρά των κωδίκων.

Ι'. Περί διακρίσεως.

ΙΑ'. Είναι ανάγκη πάντοτε να είμαστε νηφάλιοι.

ΙΒ'. Για την αδιάλειπτη και νηφάλια προσευχή.

ΙΓ'. Είναι ανάγκη να φιλοξενούμε και να ελεούμε με ιλαρότητα.

ΙΔ'. Περί υπακοής.

Παρατίθεται απόδοση των αποφθεγμάτων στη νεοελληνική (έναντι του κειμένου), καθώς και ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια, όπου εκρίθη απαραίτητο. Αν ο Θεός ευδοκήσει, θα περατωθεί το έργο με τον τέταρτο τόμο. Για περισσότερα κατατοπιστικά στοιχεία, σχετικά με την πρώτη μορφή του μοναχισμού στους χώρους που αναφέρονται τα κείμενά μας, καθώς και τον χαρακτήρα και το πνεύμα των ρήσεων των αγίων αναχωρητών, μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει στην Εισαγωγή του Α' και Β' τόμου.

"Βίος άνευ λόγου -λέει ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης- μάλλον ωφελείν πέφυκεν ή λόγος άνευ βίου".*** Με άλλα λόγια, το παράδειγμα και μόνο ενός ανθρώπου χωρίς το λόγο, ωφελεί κατά κανόνα περισσότερο από την διδασκαλία που δεν συνοδεύεται με ανάλογο ήθος. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ίσχυσε και ισχύει για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας·  ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση των ασκητών Πατέρων της Ερήμου, τα κείμενα των οποίων δεν αποτελούν θεολογική πραγματεία αλλά είναι σύντομες συνήθως ρήσεις που ειπώθηκαν σε ανύποπτο χρόνο, με κάποια τυχαία αφορμή της καθημερινής πραγματικότητας ή ως απάντηση σε ερωτήματα, που υπέβαλλαν υποτακτικοί και συνασκητές τους και γενικότερα ζηλωτές του αγίου βίου τους. Οι ίδιοι "διήνυσαν την οδόν του Θεού λανθάνοντες, εν σιωπή και ποικίλοις παλαίσμασι", έδωσαν αίμα και έλαβαν Πνεύμα· και οι αδάμαντες των μετρημένων λόγων τους, που ήσαν καρπός του αγίου Πνεύματος του ενοικούντος εν τη καρδία τους, διασώθηκαν διά μέσου των αιώνων θεία Προνοία μέχρις ημών προσανατολίζοντας με βεβαιότητα τους εραστές της αγίας βιοτής προς το "άκρως εφετόν", την πηγή της ζωής, τον Θεό.

Ανάμεσα στα αποφθέγματα παρεμβάλλονται και κάποιες διηγήσεις περιστατικών σημαντικών της ζωής των αββάδων που με το αγιασμένο ήθος τους αποτελούν υποδείγματα προς μίμηση θεανθρώπινης ζωής. Όπως και δεν παραλείπονται γεγονότα πτώσεων μεγάλων, που οφείλονται στην σύμπραξη ανθρώπινης αδυναμίας και πανουργίας του Σατανά, οι οποίες όμως πτώσεις κατά κανόνα οδηγούν στην βαθειά, την αμετάκλητη και σώζουσα μετάνοια.

Με τις πρεσβείες των αγίων Πατέρων ας αξιωθούμε να βρεθούμε στα ίχνη τους.

Εκ του ιερού Ησυχαστηρίου

 

_________________

* Ας σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον στον Ελλαδικό χώρο, δημοσιεύεται η σειρά αυτή από τους χειρόγραφους κώδικες.

** Χώροι όπου πρωτοάνθισε ο ορθόδοξος χριστιανικός μοναχισμός.

*** Ισιδώρου Πηλουσιώτου Επιστολές, ΙΙ σοε'. PG 78, 708

 

 


Δεμένο
Διαστάσεις: 14Χ21
Σελίδες: 512
Περιεχόμενα  
Περιεχόμενα 7
Χάρτες 8-9
Οδηγός παραπομπών και συντομογραφιών 10
Εισαγωγικό σημείωμα 11
Κεφάλαιο Ι'  
Περί διακρίσεως
15
Κεφάλαιο ΙΑ'  
Είναι ανάγκη πάντοτε να είμαστε νηφάλιοι
271
Κεφάλαιο ΙΒ'  
Για την αδιάλειπτη και νηφάλια προσευχή
355
Κεφάλαιο ΙΓ'  
Είναι ανάγκη να φιλοξενούμε και να ελεούμε με ιλαρότητα
381
Κεφάλαιο ΙΔ'  
Περί υπακοής 445
Βιογραφικά σημειώματα 491
Ευρετήρια  
Α' Ονομάτων - Τοπωνυμίων - Πραγμάτων 497
Β' Εννοιών 503
Γ' Αγιογραφικών Χωρίων 509
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης