Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Φιλοκαλία Βυζαντινής Μελουργίας B' - Αργαί Δοξολογίαι

Κωδικός: IEROTHEOS-29Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Ιερομονάχου Ιεροθέου

Φιλοκαλία Βυζαντινής Μελουργίας

B'

Αργαί Δοξολογίαι

Πρόκειται για μία νέα μουσική σειρά βιβλίων με αρχαία μέλη των παλαιών και μεγάλων μουσικοδιδασκάλων.


Σκληρό εξώφυλλο

Σχήμα: 17Χ24,5
Σελίδες: 352

 Ευλογώ και δοξάζω τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν ημών διά την εκπλήρωσιν μιας από ετών μύχιας επιθυμίας μου, όπως ιδούν το φως της δημοσιότητος μέλη αρχαία, των παλαιών και μεγάλων μουσικοδιδασκάλων, και ούτω πως διασωθούν εκ του πανδαμάτορος χρόνου αλλά και να καταστούν προσιτά εις τους νέους ιεροψάλτας.

Πρόκειται λοιπόν διά μίαν νέαν μουσικήν σειράν βιβλίων τα οποία θα φιλοξενήσουν εις τας σελίδας των αργάς Δοξολογίας παλαιών Μουσουργών και μελοποιών, αρχίζοντας με την πρώτην την του Μελχισεδέκ Επισκόπου Ραιδεστού και φθάνοντας έως της σήμερον, επωνύμων και ανωνύμων μελοποιών.

Η ποιότης των περιεχομένων Δοξολογιών, έδωκαν τον γενικόν τίτλον εις την σειράν "ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΕΛΟΥΡΓΙΑΣ" και ειδικόν "ΑΡΓΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ".

Τα παρόντα μέλη των αργών Δοξολογιών ως καρπός των μεγάλων παλαιών κυρίως Μουσικοδιδασκάλων αλλά και ως επί αιώνας ψαλλόμενα μέλη εις ποικίλλας εορτάς και πανηγύρεις, εύλογον είναι να φέρουν και την σφραγίδα της εγκυρότητος της βυζαντινής μελουργίας, του εντέχνου και λιτού Εκκλησιαστικού ύφους και της λατρευτικής ποιότητος που πρέπει να υπάρχει εις την απόδοσιν των ύμνων της Εκκλησίας μας.

Η προσπάθειά μας, ως είναι κατανοητόν, είναι μεγάλη και κοπιώδης, κυρίως εις το να εξευρεθούν άπασαι αι Δοξολογίας συντεθείσαι υπό των Διδασκάλων, καθότι είναι διάσπαρται εις χειρογράφους κώδικας και εκδόσεις παλαιών μουσικών βιβλίων, τα οποία εξέδωσαν παλαιοί Μουσικοί Πατέρες και Διδάσκαλοι της Ψαλτικής Τέχνης, μετά πολλών κόπων και μόχθων.

Γεύσου λοιπόν, αδελφέ Ιεροψάλτα των τοιούτων ευλογημένων μελών και ίδε τον θησαυρόν τον υπάρχοντα εις τα ποικίλλα χειρόγραφα "ως εις Λειψανοθήκας" εις τας Ι. Μονάς και Βιβλιοθήκας και καθηκόντως ένταξε αυτά τα μέλη εις την ιεράν σου διακονίαν, κατά δύναμιν, εκτοπίζοντας Δοξολογίας εις ήχους και ρυθμούς που δεν φέρουν την σφραγίδα των μεγάλων Διδασκάλων της Εκκλησιαστικής μας Μουσικής αλλά προέρχονται εκ της φαντασίας διαφόρων μελοποιών ατέχνως και προχείρως, εισάγοντας μέλος και μουσικάς θέσεις εκτός της παραδόσεως.

Πλείστας όσας και εκ ψυχής οφείλω να εκφράσω τας ευχαριστίας μου εις τον Θεοπρόβλητον Μητροπολίτην Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΑ διά τον προλογισμόν της παρούσης μουσικής βίβλου, αλλά και διά την φιλομόναχον και φιλόμουσον Πατρικήν Του αγάπην διά της οποίας μας περιβάλλει.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας τον Ελογιμώτατον και φίλτατόν μου Πρωτοψάλτην του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και Επίκουρον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΛΙΑΚΟΝ διά την συμμετοχήν του διά του Προλόγου του εις το ταπεινόν μουσικόν μας έργον.

Ολοκληρώνοντας τον Πρόλογον του παρόντος πονήματος, δοξολογικώς στρεφόμενος προς τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον και Αειπαρθένον Μαρίαν και πάντας τους Αγίους, δίδοντας μίαν ακόμη ευκαιρίαν εις τους ειδικούς μουσικολόγους προς συγχώρησιν των εσφαλμένων μου, παρακαλώ εύχεσθε και διά την ημετέραν αναξιότητα. Έρρωσθε.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος
Πέντε Βρύσες Λαγκαδά τη 3η του μηνός Ιανουαρίου 2023

Ο εν Ιερομονάχοις ελάχιστος
Ιερόθεος

ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΛΙΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Α' 1
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Δ' "λέγετος" 11
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Γ' 23
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Δ' "άγια" 33
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ    πλ. β' 43
     
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Α' 55
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Β' 68
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Γ' 80
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Δ' "άγια" 91
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ πλ. α' 102
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ πλ. β' 112
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ βαρύς 122
ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ πλ. δ' 133
     
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ πλ. α' 147
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ πλ. β' με βαρύ 158
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ βαρύς 7φωνος 169
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ πλ. δ' μικτός 179
     
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ Ο ΦΩΚΑΕΥΣ Α' με βαρύ 191
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ Ο ΦΩΚΑΕΥΣ Β' 201
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ Ο ΦΩΚΑΕΥΣ Β' εκ του νη 211
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ Ο ΦΩΚΑΕΥΣ Γ' 222
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ Ο ΦΩΚΑΕΥΣ βαρύς 232
     
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ πλ. α'  245
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΔΡΥΣΤΑΣ πλ. β' 255
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ πλ. β' 268
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ πλ. β' 279
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ πλ. β' 291
ΣΥΜΕΩΝ Ο ΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΣΙΔΙΑΣ πλ. β' 302
ΔΑΝΙΗΛ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ βαρύς  312
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΡΗΣ πλ. δ' 323
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ, ΑΣΜΑΤΙΚΑ ------ 335
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης