Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Πολυέλεοι Β' - Αθωνική Μουσική Ανθοδέσμη

Κωδικός: IEROTHEOS-09Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ

ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ Β'

Περιγραφή
Πρώτη έκδοση των χειρογράφων Ιερομονάχου Ιωάσαφ του Διονυσιάτου. Δούλοι Κύριο εις ήχους: Α', Β', Δ', πλ. β', Βαρύς, πλ. δ'. Παρθενίου Μετεωρίτη ήχος Β'. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ήχος Γ'. Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ήχος πλ. β'.


Πρόλογος του συγγραφέως 

Κατά τον ΙΘ' αιώνα εις την εν τω Αγίω Όρει Ιεράν Μονήν του Οσίου Διονυσίου ήκμασεν ο μακάριος Ιερομόναχος Ιωάσαφ, μουσικός περίφημος και μελοποιός εξαίρετος, καταλειπών περί τους τριάκοντα και πλέον, χειρόγραφους κώδικας, εμπεριεχόντων συνθέσεις ιδικάς του και ετέρων διδασκάλων, των περισσοτέρων εκ τούτων ευρισκομένων εις την Ιεράν Μονήν της μετανοίας του.

Εμελοποίησεν ούτος, πλείστα όσα μαθήματα: Ευλογητάρια, Αντίφωνα, Πασαπνοάρια αργά, Δοξολογίες αργές, Δοξαστικά εις διαφόρους εορτάς, Προσόμοια αργά "κατά το ύφος του Αγίου Όρους", Χερουβικά, Κοινωνικά καθώς και πλήθος άλλων μαθημάτων της ακενώτου πηγής της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, τα οποία παραμένουσιν ανέκδοτα εν τη βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Διονυσίου.

Προς δόξαν, λοιπόν, του εν Τριάδι Θεού ημών, ορθόδοξον οικοδομήν του λαού μας και εις μνημόσυνον του κορυφαίου τούτου Αγιορείτου διδασκάλου, προβαίνομεν εις την έκδοσιν του Β' τόμου των Πολυελέων, "ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ", ανεκδότων όντων.

Πρέπει να σημειωθή ότι οι Πολυέλεοι αυτοί εμελοποιήθησαν ή εξηγήθησαν εις την νέαν παρασημαντικήν υπό του μουσικού καλάμου του Ιωάσαφ Διονυσιάτου και αποτελεί ο τόμος ούτος  τον Ε' της σειράς "ΑΘΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ".

Καθηκόντως πλείστας όσας και εγκαρδίους ευχαριστίας οφείλω εις τον Πανοσιολογιώτατον Προηγούμενον της Ι. Μονής Διονυσίου κ. Χαράλαμπον, τον νυν Καθηγούμενον Παν/τον Αρχιμ. κ. Πέτρον και προς πάντας τους σεβαστούς Πατέρας της Μονής, διά την έμπρακτον αγάπην και εμπιστοσύνην προς το πρόσωπόν μου διά την αντιγραφήν και έκδοσιν των μουσικών χειρογράφων.

Έτι δε ευχαριστίας οφείλω και εις τον Οσιολογιώτατον  Γέροντα π. Θεόκλητον Μοναχόν τον Διονυσιάτην, διά την προλόγησιν του παρόντος τόμου, και πάντων επικαλούμαι τας ευχάς όπως, η προσπάθεια αυτή διά την διάσωσιν και διάδοσιν των μουσικών θησαυρών του Αγίου Όρους, ευωδοθή τη ευδοκία και χάριτι του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών, ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

Έγραφον εν τη Ιερά Μονή του Φιλοθέου τη 11η μηνός Ιανουαρίου του σωτηρίου έτους 1990.

Ιερομόναχος Ιερόθεος

 


Δεμένο
Διαστάσεις: 17Χ24
Σελίδες: 238

Έκδοσις: Ιερομ. Ιεροθέου  Περιεχόμενα    
    Ήχος Σελίς
1) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Α' 1
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " Α' 12
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " Α' 15
2) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΤΟΥ
Β' 21
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " Β' 38
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " Β' 42
3) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Β' 47
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " Β' 58
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " Β' 60
4) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
συντμηθείς υπό ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ
Γ' 65
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ             
Γ' 74
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " Γ' 77
5) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Δ' 83
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " Δ' 93
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " Δ' 95
6) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Δ' 97
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " Δ' 116
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " Δ' 120
7) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Δ' 123
8) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ
πλ. β' 135
9) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ πλ. β' 159
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " πλ. β' 176
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " πλ. β' 180
10) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ πλ. β' 185
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " πλ. β' 195
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " πλ. β' 198
11) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Βαρύς 203
  ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Βαρύς 221
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " Βαρύς 231
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " Βαρύς 233
12) ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ πλ. δ' 237
  ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ              " πλ. δ' 248
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ         " πλ. δ' 250
13) ΔΟΞΑ: ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΑΡΓΟΝ: ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ
Α' 253
  ΚΑΙ ΝΥΝ: ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΑΡΓΟΝ        " Α' 260
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης