Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός

Κωδικός: STA-055


Εξαντλήθηκε

Σουγδουρής Γεώργιος Ιεροδιάκονος εξ Ιωαννίνων

Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός
μετά των προϋπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών

 

Το βιβλίο περιέχει ψυχοφελείς βίους αγίων και στο τέλος την πραγματεία του Ρώσου αγίου Ιγνατίου Μπριανσιανίνοφ "περί του αδυνάτου της ψυχικής σωτηρίας αλλοθρήσκων και αιρετικών", και τη συμπληρωματική για το θέμα γνώμη του αγίου Αθανασίου του Μεγάλου.


Σχήμα: 17x24
Σελίδες: 344

Γλώσσα: Πρωτότυπη

 Το βιβλίον του Ιεροδιακόνου Γεωργίου Σουγδουρή τουπίκλην "Νέος Θησαυρός", αν και εξεδόθη εις μίαν πολυτάραχον εποχήν, καθ' ην οι επιδρομείς της Δύσεως ειργάζοντο μετά πολλή δολιότητος και πονηρίας, με σκοπόν την αλλοίωσιν των Ανατολικών συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων, ο "Νέος Θησαυρός" έμεινεν άθικτος και ακέραιος από τοιούτους επιδρομείς και παραμένει εισέτι θησαυρός ανεκτίμητος.

Τούτον τον "Νέον Θησαυρόν" απεφασίσαμεν να φέρωμεν εις το φως της δημοσιότητος προς ψυχικήν ωφέλειαν των αναγνωστών.

Ο "Νέος Θησαυρός" δεν περιέχει πλούτον ρευστόν, αλλ' αδαπάνητον, ήτοι ένθεα κατορθώματα αγίων ανδρών και γυναικών, βίους αγίων ψυχοφελείς, με θαυμασίους αγώνας και παλαίσματα θείων μαρτύρων, γέροντας θείας Χάριτος και θυμηδίας πνευματικής.

Εις το τέλος του βιβλίου, εν είδει παραρτήματος, δια την αναίρεσιν του πεπλανημένου οικουμενιστικού φρονήματος, προσθέσαμεν την πραγματείαν του Ρώσου αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ (1807 - 30 Απριλίου 1867) περί του αδυνάτου της ψυχικής σωτηρίας αλλοθρήσκων και αιρετικών, και την συμπλήρωματικήν επί του αυτού θέματος γνώμην του αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, την εκφράζουσαν την κοινήν πίστιν της καθ' ημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης