Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Αγιονικοδημικόν Ανθολόγιον

Κωδικός: SPI-013


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου
Αγιονικοδημικόν Ανθολόγιον

Ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο ζων θεματοφύλαξ της πίστεώς μας στο Άγιον Όρος, είναι από τους πρώτους που συνέτειναν στην προβολήν του Αγίου Νικοδήμου ως φάρου της Ορθοδοξίας, αφού με τα εισαγωγικά σχόλια στις εκδόσεις των έργων του, αλλά και με τη βιογραφία του Αγίου, τον ανέδειξε ως την πολύκαρπον και αιωνόβιον ελαίαν της Ορθοδοξίας και του γένους μας.

Υπακούοντες με χαρά εις την παράκλησιν του πατρός Θεοκλήτου προβαίνομεν σήμερα στην έκδοσιν του βιβλίου

"Αγιονικοδημικόν Ανθολόγιον"

που είναι ένας κήπος πνευματικών ανθέων του Αγίου Νικοδήμου. Την έκδοσιν αυτήν την θεωρούμε ως βαρύ πνευματικό χρέος οφειλόμενον προς τον Άγιον, στον οποίον κατά κύριον λόγον οφείλεται η στήριξις και αναγέννησις της Ορθοδοξίας από τον 17ο αιώνα έως σήμερα. Πιστεύουμε, πρέπει να ομολογήσουμε, ότι από την εποχήν μετά την άλωσιν έως σήμερα, ο Άγιος Νικόδημος είναι το μεγαλύτερο πνευματικό ανάστημα της Ορθοδόξου Θεολογίας μας, και σ' αυτόν και στους περί αυτόν, οφείλεται η αναβάθμισις του Αγίου Όρους και η ανάδειξις των παραγνωρισμένων νηπτικών κειμένων μας.

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή βιβλίου και περιεχόμενα παρακάτω


Άδετο
Διαστάσεις: 17χ24
Σελίδες: 350
ISBN: 960-7718-54-2Ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο ζων θεματοφύλαξ της πίστεώς μας στο Άγιον Όρος, είναι από τους πρώτους που συνέτειναν στην προβολήν του Αγίου Νικοδήμου ως φάρου της Ορθοδοξίας, αφού με τα εισαγωγικά σχόλια στις εκδόσεις των έργων του, αλλά και με τη βιογραφία του Αγίου, τον ανέδειξε ως την πολύκαρπον και αιωνόβιον ελαίαν της Ορθοδοξίας και του γένους μας.

Υπακούοντες με χαρά εις την παράκλησιν του πατρός Θεοκλήτου προβαίνομεν σήμερα στην έκδοσιν του βιβλίου

"Αγιονικοδημικόν Ανθολόγιον"

που είναι ένας κήπος πνευματικών ανθέων του Αγίου Νικοδήμου. Την έκδοσιν αυτήν την θεωρούμε ως βαρύ πνευματικό χρέος οφειλόμενον προς τον Άγιον, στον οποίον κατά κύριον λόγον οφείλεται η στήριξις και αναγέννησις της Ορθοδοξίας από τον 17ο αιώνα έως σήμερα. Πιστεύουμε, πρέπει να ομολογήσουμε, ότι από την εποχήν μετά την άλωσιν έως σήμερα, ο Άγιος Νικόδημος είναι το μεγαλύτερο πνευματικό ανάστημα της Ορθοδόξου Θεολογίας μας, και σ' αυτόν και στους περί αυτόν, οφείλεται η αναβάθμισις του Αγίου Όρους και η ανάδειξις των παραγνωρισμένων νηπτικών κειμένων μας.

Το βιβλίο αυτό περιέχει σε κάθε ενότητα προλεγόμενα-εισαγωγικά του πατρός Θεοκλήτου και στην συνέχειαν ακολουθεί ένα επιλεγμένο κείμενον αντιπροσωπευτικόν από το έργον του Αγίου. Η επιλογή έχει γίνει από όλο το έργον του Αγίου Νικοδήμου και καλύπτει όλο το ευρύ φάσμα της εργογραφίας του. Παρουσιάζονται κείμενα της μυστικής θεολογίας, νηπτικά κείμενα, ερμηνευτικά, αλλά και θέματα πρακτικής φιλοσοφίας που αφορούν την καθημερινήν ζωήν του χριστιανού. Είναι λυπηρόν ότι οι Έλληνες αγνοούν την νηπτικήν θεωρίαν, που ως βάσιν έχει την νοεράν προσευχήν, και επιδίδονται σε ασκήσεις και θεωρίες που δεν ταιριάζουν ούτε με την εθνικήν ούτε με την θρησκευτικήν μας παράδοση.

Αναμφίβολα τα κείμενα αυτά δεν ταιριάζουν με το πνεύμα της νέας εποχής και της παγκοσμιοποιήσεως και για τον λόγον αυτόν πολλοί αγωνίζονται να μειώσουν το ύψος του αναστήματος του Αγίου αυτού και των έργων του. Όμως είναι συγκινητικόν ότι ακόμη και σ' αυτήν την δύσκολην εποχήν για το γένος και την Ορθοδοξίαν μας, τα κείμενα του Αγίου Νικοδήμου είναι όσον ποτέ άλλοτε επίκαιρα. "...Περισσότερον δε από κάθε άλλο φανερώνεται η αγάπη του Κυρίου, από τας δυσκολίας, όπου ενίκησε διά να μας ευεργετήση με αυτό το μυστήριον (της Θείας Ευχαριστίας)· διότι ο Κύριος μολονότι επρόβλεπεν ένα άπειρον πλήθος ανευλαβείας, καταφρονήσεων, χλιαρότητος ή μάλλον ειπείν ψυχρότητος και άλλων μυρίων ιεροσυλιών όπου έμελλον να δείχνουν εις τον πανάγιον σώμα και αίμα του τόσον οι ιερείς του, όσον και οι λαϊκοί χριστιανοί του· με όλον τούτο, ενίκησεν η αγάπη του όλας ταύτας τας δυσκολίας και τα εμπόδια "ύδωρ γαρ, φησί; πολύ ου δυνήσεται σβέσαι την αγάπην και ποταμοί ου συγκλύσουσιν αυτήν" (Άσμ. η' 7)...".

Τέλος, πιστεύουμε ότι όσες φορές το γένος μας και η Ορθοδοξία αισθάνονται αμήχανα μπροστά στις επερχόμενες λαίλαπες, η φωνή των αρχαίων προγόνων μας και των πατέρων της εκκλησίας μας είναι το καταφύγιον και η απαρχή μιας νέας πορείας.

Ο Εκδότης

  Πρόλογος 7
  Προλεγόμενα 9
1. Πρόλογος της "Φιλοκαλίας" (Περί νοεράς Προσευχής)-
αλφαβητάριον της μυστικής Θεολογίας
23
2. Προοίμιον του "Ευεργετινού" (Συμπόσιον Οσίων Γερόντων)-
πρακτική φιλοσοφία
34
3. Το "πηδάλιον", η έγκρισή τους υπό του Πατριαρχείου, νέες εκδόσεις του-
η νοητή ναυς της Εκκλησίας
42
4. Μαριολογίας ορθόδοξη-"Χαίρε, η μετά Θεόν θεός..." 57
5. Μεγαλύνει η ψυχή μας την Θεοτόκο-
Μεγαλύνουσα η ψυχή μας μεγαλύνεσαι
71
6. Ύμνοι ερώτων προς την Μητέρα του Θεού-Απαθείς θείοι έρωτες-εγκώμια 88
7. Αι δέκα τέσσαρες επιστολαί του Αποστόλου Παύλου-
αγιοπνευματικές νικοδημικές ερμηνείες
100
8. Αι επτά καθολικαί επιστολαί-δεύτερες απλανείς νικοδημικές εξηγήσεις 121
9. "Νέον Μαρτυρολόγιον"-ο στολισμός της Εκκλησίας με τα αίματα 134
10. Πρόλογος στα Παλαμικά συγγράμματα-σύνοψη της Παλαμικής θεολογίας 163
11. Απάνθισμα προφητανακτοδαβιτικών ψαλμών-σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ 178
12. Περί της νοεράς και καρδιακής προσευχής-αδιαλείπτως προσεύχεσθαι 196
13. Το συμβουλευτικόν εγχειρίδιον-αγωγή των 5 αισθήσεων 205
14. Περί φυλακής της οράσεως-"εκ του οράν τίκτεται το εράν" 217
15. Περί φυλακής της ακοής-"ακούσωμαι τι λαλήση εν εμοί Κύριος ο Θεός" 231
16. Περί φυλακής της οσφρήσεως 237
17. Περί φυλακής της γεύσεως ή του στόματος 244
18. Περί φυλακής της αφής 260
19. Περί φυλακής της φαντασίας 280
20. Ποίαι είναι αι πνευματικαί και οικείαι του νοός ηδοναί 290
21. Τοις εν Χριστώ σεβασμιωτάτοις πνευματικοίς πατράσι την υιϊκήν προσκύνησιν 312
22. Ότι εις το μυστήριον της θείας ευχαριστίας παρασταίνεται 325
  Επιλεγόμενα-"Σημείον αιτούσι..." 339
  Άπαντα Αγίου Νικοδήμου 343
  Έργα του ιδίου (ανθολόγου) 345
  Περιεχόμενα 347

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης