Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Μικρόν Ιερατικόν Α' Η Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Κωδικός: DIA-020Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΜΙΚΡΟΝ
ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ

Α΄

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Δείτε παρακάτω περιγραφή και περιεχόμενα


Δεμένο
Διαστάσεις: 14Χ21
Σελίδες: 216
Έκδοση ΙΒ'
ISBN: 978-960-315-064-0Στην Θεία Ευχαριστία, την "συγκεφαλαίωση της όλης Θείας Οικονομίας", πραγματοποιείται η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και συγχρόνως αποκαλύπτεται η φύση και ο χαρακτήρας του μυστηρίου της Εκκλησίας, ως μυστηρίου θεανθρωπίνης κοινωνίας. Η Θεία Λειτουργία συνιστά και εκφράζει αυτό τούτο το είναι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εφ' όσον αυτό τούτο το είναι της Εκκλησίας είναι λειτουργικό και αυτή η ζωή της είναι ευχαριστιακή. "Νυν αι δυνάμεις των ουρανών συν ημίν αοράτως λατρεύουσι". Ο κόσμος προσφέρεται στον Θεό και καθίσταται του Θεού. "Τα Σα εκ των Σων Σοι προσφέρομεν...". "Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν". Ο άρτος και ο οίνος που προσφέρουμε στον Θεό συνοψίζουν και περιλαμβάνουν όλη τη ζωή μας και όλο τον κόσμο μας. Αλλά και ο άνθρωπος, ο οποίος εν μετανοία μετέχει της Ευχαριστίας καθίσταται καθολικός άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος που υπερβαίνει την διάσπαση και τη μερικότητα διά της μετοχής του στην καθολική Αλήθεια και Ζωή.

Ως εκ τούτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την άγρυπνη και εμπνευσμένη καθοδήγηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, συνεχίζει την από ετών αρξαμένη προσπάθειά της για την κυκλοφορία των καλυτέρων, κατά το δυνατόν, λειτουργικών εκδόσεων. Εκ της λειτουργικής πείρας των ευλαβεστάτων αδελφών και συλλειτουργών Ιερέων, δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός Μικρού Ιερατικού πλέον ευχρήστου, μικρού σχήματος και απηλλαγμένου του φόρτου των γνωστών οδηγιών και σημειώσεων του Ιερατικού. Για να ανταποκριθή η Αποστολική Διακονία στην ανάγκη αυτή, απεφάσισε την παρούσα έκδοση του Α' Τόμου Ιερατικού, συμπληρωμένη και επηυξημένη, περιλαμβάνοντας τον Εσπερινόν, τον Όρθρον και την Θείαν Λειτουργίαν Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ονομάσασα τούτο "Μικρόν Ιερατικόν - Α'", εκ του Ιερατικού το οποίον εξεδόθη κατά το παρελθόν έτος τη επιστασία της επί της εκδόσεως Νέου Ιερατικού Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής και επιμελεία του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Κωνσταντίνου Παπαγιάννη. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου θα περιληφθή στον υπό έκδοσιν Β' Τόμον του Μικρού Ιερατικού. Εις τον Α' Τόμον του Μικρού Ιερατικού περιελήφθησαν επίσης αι Απολύσεις και τα Εισοδικά των Δεσποτικών Εορτών, τα Αναστάσιμα Απολυτίκια και τα Κοντάκια των Δεσποτικών, Θεομητορικών και άλλων εορτών, καθώς και διάφοροι ακολουθίαι και ευχαί και σύντομον εορτολόγιον.

Προσφέρουμε αυτή την νέα έκδοση του Μικρού Ιερατικού προς τους αδελφούς και συλλειτουργούς Ιερείς με την ολόθερμη ευχή, κατά την διάρκεια της ιερατικής μας πορείας, σταυρικής και μαρτυρικής όσο ποτέ άλλοτε, να μετέχουμε όλοι στην αναπνοή του Σώματος του Χριστού που είναι η προσευχή της Εκκλησίας, να λατρεύουμε τον Θεό μετά φόβου και αγάπης, και να παριστάμεθα ακατακρίτως ενώπιον του ιερού Θυσιαστηρίου, της καθέδρας και αναπαύσεως και του τόπου του Θεού, ενεργούντες εν Χριστώ το Μυστήριο της ζωής της Εκκλησίας, την Θεία Ευχαριστία.


† Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος
Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Πρόλογος 5
Παράγγελμα του Μ. Βασιλείου προς ιερέα 7
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 11
Απολύσεις των δεσποτικών εορτών 35
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ  
Α' Μεσονυκτικόν των καθημερινών
39
Β' Μεσονυκτικόν της Κυριακής
42
Γ' Μεσονυκτικόν των εορτών 42
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 43
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ 65
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 83
Εισοδικά δεσποτικών εορτών 132
Αναστάσιμα απολυτίκια 135
Κοντάκια ψαλλόμενα εν τη Θ. Λειτουργία 138
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ 151
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ 181
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ  
Ευχή συγχωρητική επί τους μέλλοντας μεταλαβείν 186
Ευχή επί των κολλύβων εορταζομένου αγίου 187
Ευχή εις το ευλογήσαι βάια τη Κυριακή των Βαΐων 189
Ευχή εις ευλόγησιν σταφυλής τη στ' Αυγούστου 190
Κατηχητικός Λόγος Ιερού Χρυσοστόμου 191
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ 193
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης