Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Ωρολόγιον το Μέγα

Κωδικός: DIA-014


Εξαντλήθηκε

Μεγάλο
Μικρό (-6,00€)

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ
 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακολουθίες του ημερονυκτίου και πλήρες εορτολόγιο.


Δεμένο
Σελίδες: 1) Μικρό μέγεθος:798 σελ. 2) Μεγάλο Μέγεθος: 688 σελ.
Διαστάσεις: 1) Μικρό μέγεθος (14Χ21) 2) Μεγάλο μέγεθος: (17Χ24)
ISBN:
978-960-315-097-8Πρόλογος 5
Παράγγελμα του Μ. Βασιλείου προς Ιερέα 7
Το Σύμβολον της Πίστεως του αγίου Αθανασίου 9
Προοιμιακή προσευχή 13
Ακολουθία του Μεσονυκτικού:  
Α' Καθ' ημέραν  

§ 1 Δευτέρας έως και Παρασκευής

16

§ 2 Της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής

40
Β' Σαββάτου 42
Γ' Κυριακής  
§ 1 Άνευ άλλης εορτής
53
§ 2 Κατά την περίοδον του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου
55
§ 3 Μεθ' εορτής
56
Ακολουθία του Μεσονυκτικού μετά Λιτής 57
Ακολουθία του Όρθρου 59
Ύμνοι τριαδικοί 71
Ευλογητάρια αναστάσιμα 76
Ευλογητάρια νεκρώσιμα 77
Αι εννέα Ωδαί 80
Φωταγωγικά 102
Εξαποστειλάρια 103
Ακολουθία των Ωρών  
Ώρα Α' 114
Μεσώριον της Α' Ώρας 123
Ώρα Γ' 128
Μεσώριον της Γ' Ώρας 135

Ώρα Ϛ’

140

Μεσώριον της Ϛ’ Ώρας

149
Ακολουθία των Τυπικών 152
Ακολουθία της Τραπέζης 166
Σύντομος Ακολουθία της Τραπέζης 172
Ώρα Θ' 173
Μεσώριον της Θ' Ώρας 181
Ακολουθία του Εσπερινού 185
Ευχή της Τραπέζης 198
Ακολουθία του Αποδείπνου  
Απόδειπνον το μέγα 200
Απόδειπνον μικρόν 228
Πασχάλιος ημερονύκτιος Ακολουθία 232
Τροπάρια των ακινήτων εορτών όλου του ενιαυτού
και των καθ' ημέραν Αγίων:
 
Μηνός Σεπτεμβρίου 237
Μηνός Οκτωβρίου 266
Μηνός Νοεμβρίου
293
Μηνός Δεκεμβρίου
318
Μηνός Ιανουαρίου
345
Μηνός Φεβρουαρίου
370
Μηνός Μαρτίου
389
Μηνός Απριλίου
401
Μηνός Μαΐου
411
Μηνός Ιουνίου
438
Μηνός Ιουλίου
462
Μηνός Αυγούστου
489
Τροπάρια των εν τω Τριωδίω και Πεντηκοσταρίω κινητών εορτών  
Τριώδιον 514
Πεντηκοστάριον 531
Απολυτίκια Αναστάσιμα των οκτώ ήχων, συν τοις Θεοτοκίοις
και ταις Υπακοαίς αυτών

547

Απολυτίκια εν ταις λοιπαίς της εβδομάδος ημέραις ψαλλόμενα 554
Θεοτοκία εις έκαστον ήχον ψαλλόμενα εν όλω τω ενιαυτώ,
μετά τα Απολυτίκια των μη εορταζομένων Αγίων
558
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 578
Ευχαριστία μετά την θείαν Μετάληψιν 601
Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου 607
Παρακλητικοί κανόνες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον  
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος 636
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος 656
Κανόνες ικετήριοι  
Κανών, Οίκοι και Ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα 674
Εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν 690
Οι ΚΔ' Οίκοι εις τον Τίμιον Σταυρόν 699
Εις τον Άγγελον, τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής 719

Εις τας επουρανίους Δυνάμεις και εις πάντας τους Αγίους

729
"Πανάγιον" ή πίναξ αλφαβητικός πάντων των Αγίων 737
Πασχάλιοι κύκλοι και πίνακες  
Περί της Ινδικτιώνος 770
Περί του Κύκλου της Σελήνης 771
Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν 772
Περί του Κύκλου του Ηλίου 773
Κανόνιον προς εύρεσιν του ονόματος της πρώτης εκάστου μηνός 774
"Αιώνιον Κανόνιον" της ημερομηνίας του Πάσχα 775
Πίναξ Πάσχα κατά το Ιουλιανόν ημερολόγιον 776
Πίναξ Πάσχα κατά το διορθωμένον Ιουλιανόν ημερολόγιον 777
Αι προηγούμεναι του Αγίου Πάσχα Κυριακαί 778
Αι επόμεναι του Αγίου Πάσχα Εορταί-Κυριακαί 779
Μηνολογίαι του Αγίου Πάσχα (1941-2099) 780
Πασχάλια του Κ' αιώνος (1901-2000) 781
Πασχάλια από έτους 1995-2026 783
Περιληπτικός Πασχάλιος πίναξ από 2027-2099 792
Πίναξ των περιεχομένων 793

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης