Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Το Μέγα Γεροντικόν (Τόμος Β')

Κωδικός: PERIVOLI-009Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΤΟ
ΜΕΓΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

Τόμος Β'

Θεματική Συλλογή

Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια

 


 

 

Εισαγωγικό σημείωμα

Είναι γνωστό ότι "το μαρτύριο του αίματος" που υπέστησαν τα πιστά μέλη της πρώτης Εκκλησίας κατά την περίοδο των διωγμών, το διαδέχθηκε το εξίσου επώδυνο, αλλά και βαρυσήμαντο "μαρτύριο της συνειδήσεως". Ο ισόβιος δηλαδή και συνεχής αγώνας κάθε χριστιανού να επιτύχει στον κόσμο αυτό με τη χάρη του Θεού την εν Χριστώ ελευθερία από τον τυραννικό κλοιό της αμαρτίας και τον εξαγιασμό του.

Στη μεταβατική αυτή περίοδο, προς το τέλος των διωγμών και στα πρώτα ειρηνικά χρόνια του Χριστιανισμού (τέλη 3ου-αρχές 4ου αι.), κάποιες ψυχές, που σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλαπλασιάστηκαν, "θεϊκώ έρωτι πτερούμενοι" τόλμησαν, "ως ουδέν λογισάμενοι" τα τερπνά του κόσμου, "να εξέλθουν" στην απαράκλητη έρημο, για να υπομείνουν εκεί απερίσπαστοι από βιοτικές μέριμνες τα παθήματα του Υιού του Θεού, συσταυρούμενοι και συνανιστάμενοι μ' Αυτόν στον ισόβιο αγώνα κατά της αμαρτίας. Έτσι "επολίσθη" η έρημος.

Στην εισαγωγή του Α' τόμου της σειράς μπορεί ο αναγνώστης να κατατοπισθεί πάνω σε ενδιαφέρουσες πτυχές του όλου θέματος. Να γνωρίσει δηλαδή ποιοι ήσαν οι πρωτοπόροι ερημίτες Γέροντες, ποιες μορφές παρουσίασε ο μοναχισμός στην πρώτη του εμφάνιση, ποιος ο χαρακτήρας και η σημασία των Αποφθεγμάτων των αγίων Γερόντων, αλλά ακόμη και τον οικοδομητικό τρόπο προσέγγισης του αναγνώστη σ' αυτά, ώστε να ανασύρει τον σωτήριο θησαυρό που κρύβουν και να εντρυφήσει σ' αυτόν.

Στον τόμο αυτόν περιοριζόμαστε σε μια σύντομη κατατόπιση πάνω στο αντικείμενο του βιβλίου.

Δύο παραλλαγές Αποφθεγμάτων υπάρχουν· η αλφαβητική και η θεματική ή συστηματική. Στην πρώτη παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά τα ονόματα των Πατέρων με τα Αποφθέγματά τους, αρχίζοντας από τον Μ. Αντώνιο μέχρι τον αββά Ωρ*.

Στη θεματική ή συστηματική παραλλαγή το υλικό κατατάσσεται σε 21 κεφάλαια, που το καθένα αναφέρεται σε ένα κύριο θέμα της εν Χριστώ ζωής. Αυτή η θεματική παραλλαγή, η οποία μέχρι των ημερών μας παρά τη μεγάλη σπουδαιότητά της παρέμενε ανέκδοτη**, αποτελεί το περιεχόμενο των τόμων του Μεγάλου Γεροντικού με μετάφραση στη νεοελληνική  και τα σχετικά σχόλια. Ο τίτλος αυτός προτιμήθηκε, επειδή η θεματική πραλλαγή περιλαμβάνει όλα τα Αποφθέγματα των Πατέρων της ερήμου.

Η έκδοσή μας βασίστηκε κυρίως στου εξής τρεις κώδικες: Coislin 108 (11ου αι.), Coislin 127 (12ου αι.) και Σιναϊτικός 454 (18ου αι.).

Ακολουθούμε τη διαίρεση των Αποφθεγμάτων σε 21 κεφάλαια, όπως είναι στους προαναφερθέντες βυζαντινούς χειρόγραφους κώδικες.

______________________

* Στους βυζαντινούς κώδικες στο τέλος των επωνύμων αποφθεγμάτων παρατίθενται στη συνέχεια τα αποφθέγματα των ανωνύμων Γερόντων. Η αλφαβητική παραλλαγή εκδόθηκε στην PG 65 (από την οποία και έχουν αντλήσει ως επί το πλείστον οι μέχρι τούδε χρηστικές εκδόσεις Γεροντικών) χωρίς όμως τα αποφθέγματα των ανωνύμων Πατέρων.

** Κατά την πορεία των εργασιών της έκδοσής μας εκδόθηκαν στη σειρά Sources Chrétiennes (τ. 387, Paris 1993) από τον Jean-Claude Guy τα πρώτα εννέα κεφάλαια της θεματικής παραλλαγής με τίτλο Les apophtegmes des Pères, την οποία και λάβαμε υπόψιν.

 


Δεμένο
Διαστάσεις: 14Χ21

Σελίδες: 550
Περιεχόμενα  
Χάρτες 4-5
Αντί προλόγου 7
Περιεχόμενα 9
Οδηγός παραπομπών και συντομογραφιών
10
Εισαγωγικό σημείωμα
11
Κεφάλαιο Δ'  
Περί εγκρατείας. Και ότι δεν πρέπει να τηρούμε την εγκράτεια μόνο στην
τροφή αλλά και στις υπόλοιπες κινήσεις της ψυχής

17
Κεφάλαιο Ε'  
Διάφορες διηγήσεις ωφέλιμες για τους πολέμους που ξεσηκώνει μέσα μας
το πάθος της πορνείας

113
Κεφάλαιο ΣΤ'  
Περί ακτημοσύνης. Παράλληλα πρέπει να φυλαγόμαστε και από την πλεονεξία
237
Κεφάλαιο Ζ'  
Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία
285
Κεφάλαιο Η'  
Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη
417
Κεφάλαιο Θ'
Είναι ανάγκη να επαγρυπνούμε ώστε να μην κρίνουμε κανένα
465
Βιογραφικά σημειώματα 517
Ευρετήρια  
Α' Ονομάτων - Τοπωνυμίων - Πραγμάτων 529
Β' Εννοιών 536
Γ' Αγιογραφικών Χωρίων 548
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης