Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Ο θαυμαστός βίος της νέας οσίας ΦΩΤΕΙΝΗΣ της Νεαπολίτιδος Καππαδοκίας.

Κωδικός: KYPSELI-074


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

«Ο θαυμαστός βίος της νέας οσίας Φωτεινής της Νεαπολίτιδος Καππαδοκίας»
Πρεσβυτέρου Γεωργίου Νεαπολίτου

Όσοι χριστιανοί μελετούν το σύγγραμμα τούτο, πρώτον μεν θα πληροφορηθούν, ότι και εις τους εσχάτους καιρους η παντοδύναμος θεία Χάρις του Αγίου Πνευματος εφώτισεν ένα αγράμματον ιερέα και ηδυνήθη να συγγράψη τοιαύτα ωφέλιμα συγγράμματα.

Δεύτερον δε θα μάθουν με ποίον τρόπον μια απλή και αγράμματος κόρη – η Οσία Φωτεινή - εγινε σοφωτάτη, φωτισθείσα τον νούν και αγιασθείσα την καρδίαν υπο της θείας Χάριτος.

Επίσης και πως μία κόρη τρυφερά και ασθενής, εις αυτόν τον κόσμον και εις εποχήν της αποστασίας από την πίστιν, ενίκησε τα μηχανήματα του αρχεκάκου εχθρού’ και πως μεταξύ του κόσμου πολιτευόμενη εφύλαξε τα θείας εντολάς και διατηρήσασα την προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπην, την κορωνίδα των αρετών, υπέμεινε πολλούς πειρασμούς, συκοφαντίας, ασθενείας και διωγμούς’ και ούτως ευαρεστήσασα τω Θεώ έλαβε χαρίσματα ιαμάτων και διδασκαλίας, και ηξιώθη να ίδη πολλάς πνευματικάς θεωρίας, οπτασίας και αποκαλύψεις, δια την άκραν ταπεινοφροσύνην και απλότητα, ώστε δια του καλού παραδείγματος και διδασκαλίας της πολλους ωδήγησεν εις θεογνωσίαν και εις δρόμον αρετής.

Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»

Ο θαυμαστός βίος της νέας οσίας ΦΩΤΕΙΝΗΣ της Νεαπολίτιδος Καππαδοκίας

Πρεσβυτέρου Γεωργίου Νεαπολίτου
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"

Άδετο, σχ.14χ21, σ.176Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης