Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Φιλοκαλία (Γ' Τόμος)

Κωδικός: PERIVOLI-020Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Φιλοκαλία
Τόμος Γ'

  • Θεμελιακό έργο της ορθόδοξης πνευματικότητας, η Φιλοκαλία αποτελεί όχι μόνο διδασκαλία της νοεράς προσευχής, αλλά και το σύνολο της πνευματικής εμπειρίας των αγίων Πατέρων. Kαι τώρα σε μετάφραση γίνεται κτήμα του ευρύτερου κοινού.  

Διαβάστε παρακάτω περιεχόμενα και πρόλογο του βιβλίου

 


 

Δεμένο
Σχήμα: 17,5 x 24,5
Σελ. 333
Γλώσσα: Καθομιλουμένη
Με την χάρη του Θεού παραδίδεται στην κυκλοφορία ο πρώτος τόμος της Φιλοκαλίας, σε μετάφραση του αειμνήστου πατέρα μου*, προς ψυχικήν ωφέλεια των ευσεβών χριστιανών. 

Οι "φιλοκαλικοί" πατέρες, τους οποίους ανθολόγησε ο μέγας άγιος των νεωτέρων χρόνων, ο Αγιορείτης Νικόδημος, ασχολούνται λιγότερο με θέματα πίστεως και περισσότερο και κυρίως με θέματα πνευματικής "θεωρίας", ασκητικά, ησυχαστικά, νηπτικά. Και απευθύνονται μεν κυρίως τα θέματα αυτά στους μοναχούς, αφορούν όμως και κάθε πιστό, που θέλει να μορφώσει μέσα του τον Χριστό και να φτάσει στην τελειότητα, "εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού" (Εφ. 4, 13). Γι' αυτό οι νηπτικοί πατέρες της Φιλοκαλίας υπήρξαν πάντοτε το εντρύφημα και οι αυθεντικοί οδηγοί της πνευματικής ζωής για γενεές γενεών, και διέπλασαν το ήθος των θεουμένων, υποδεικνύοντάς τους τις πρακτικές μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουν στην κάθαρση και στο φωτισμό και θα αξιωθούν να ατενίσουν το άκτιστο φως της θείας δόξας. Και εθεολόγησαν έτσι, όχι μια στείρα σχολαστική θεολογία, αποκομμένη από το Πνεύμα και γι' αυτό νεκρή, αλλά μία θεολογία πυρπολούμενη από τη ζωή, μια θεολογία νήψεως και προσευχής: "Εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀληθῶς· καὶ εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, θεολόγος εἶ" (Ευάγριος Ποντικός, PG 79, 1180Β). Αυτή τη θεολογία έχει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνθρωπος του άγχους και των τεχνητών παραδείσων, ο άνθρωπος που κατέκτησε τη σελήνη αλλά έχασε τον εαυτό του, ο "απελευθερωμένος", κι όμως δούλος στην τεχνολογία και στις όποιες θεωρίες που επαγγέλονται τη σωτηρία "απ' ανθρώπων" και "δι' ανθρώπων".

Η χρονική απόσταση από τους πατέρες και η συνακόλουθη δυσκολία της γλωσσικής προσπελάσεως, ήταν ένα σημαντικότατο εμπόδιο για να γίνει η Φιλοκαλία κτήμα του φιλοχρίστου λαού. Το εμπόδιο αυτό θέλησε να εξομαλύνει ο μεταφραστής, ο οποίος από την παιδική του ηλικία γαλουχήθηκε με τους νηπτικούς πατέρες και τους κατείχε όσο λίγοι. Γι' αυτό ανέλαβε τον άθλο να μεταφέρει όλη τη Φιλοκαλία στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Από το 1974 μέχρι το 1978 ήταν η μοναδική του απασχόληση. Ο Κύριος της ζωής τον άφησε να ολοκληρώσει το έργο της μεταφράσεως πριν τον καλέσει κοντά Του. Ο Θεός θέλησε να αναλάβει μετά έξη χρόνια ο εκδοτικός οίκος "Το Περιβόλι της Παναγίας" τον μόχθο και τα έξοδα της εκδόσεως. Ο διακεκριμένος φιλόλογος, γενικός επιθεωρητής Μ.Ε. κ. Ιγνάτιος Σακαλής είχε τη γενική φιλολογική επιμέλεια και ο σοφός γέροντας π. Θεόκλητος Διονυσιάτης προθυμοποιήθηκς να γράψει την εισαγωγή και τα σχόλια.

Ως δείγμα της διαθέσεως, με την οποία προσήγγιζε τα φιλοκαλικά κείμενα ο μεταφραστής, ας επιτραπεί να παραθέσουμε αποσπάσματα από μια προσευχή, που συνέταξε όταν επρόκειτο να αρχίσει την εργασία αυτή:

"Άγιε Θεέ, Τρισυπόστατε Δημιουργέ, φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου και στρέψον με όλον προς Σε... Ίδε την ταπείνωσίν μου και βοήθησόν μοι, ίνα διαπλεύσω το πέλαγος της θεολογίας των ηγαπηκότων Σε και διά γραφής παραδοσάντων ημίν την εξήγησιν των δικαιωμάτων Σου. Ημίν μόνον το θέλειν παράκειται, ουχί και το δύνασθαι. Αλλά και το θέλειν εκ Σου της αεννάου πηγής των αγαθών πηγάζει. Ο εναρξάμενος και τελείωσον. Αγία Τριάς ο Θεός, ο δους μοι την έφεσιν, δος και το τέλος.

Μεγάλα, ένδοξα και δυνατά τα των αγίων Σου, Θεέ Δημιουργέ. Και τις εκδιηγήσεται ταύτα; Πώς εις βάθη ωκεανού της υψηλής πράξεως και της ενθέου θεωρίας των αγίων Σου να διαπλεύση τις;... Αλλά πάντα παρά Σου και παρά Σοι εστι. Λείπομαι σοφίας, δος μοι ταύτην, η Πανένδοξος Σοφία. Λείπομαι δυνάμεως, έκτεινον ω Δυνατέ την άμαχόν Σου χείρα και βοήθησον.

Κύριε Ιησού, Υιέ του Θεού και Θεέ αληθινέ, όρεξόν μοι χείρα ίνα ψελλίσω τα δικαιώματά Σου. Αειπάρθενε Πάναγνε Θεοτόκε Μαρία, αντιλαβού μου εν τω επιχειρείν τα του Υιού Σου διαλέγεσθαι. Όσιοι πατέρες και άγιοι Μάρτυρες, οι τε παλαιοί και οι επ' εσχάτων το αίμα υμών υπέρ του Κυρίου Ιησού εκχέαντες, δότε ισχύν τη ασθενεία μου".

Τελειώνοντας πρέπει να υπομνήσομε, πως κανένα έργο ανθρώπινο δεν είναι τέλειο. Η παρούσα μετάφραση δεν μπορεί ασφαλώς να ξεφύγει από τον κανόνα αυτό. Παρά τις όποιες ατέλειές της όμως, ένα είναι βέβαιο: ότι έγινε από μια καρδιά "νήφουσα" και φλεγομένη από την επιθυμία να καταστήσει την εντρύφηση στη Φιλοκαλία δυνατή στο ευρύ κοινό και την οδό προς τη νήψη προσιτή, μέσω της μυστικής εμπειρίας των αγίων νηπτικών πατέρων, σ' αυτούς που επιθυμούν τον ησύχιο βίο, είτε έχοντας διαλέξει την μακάρια ερημική ζωή που πτερούται από το θείο έρωτα, είτε όντας υποχρεωμένοι να ζούνε μέσα στην ανήσυχη και πολύβουη ματαιότητα του κόσμου, προκρίνοντας τη μωρία του κηρύγματος από την άσοφη σοφία του αιώνος τούτου.

Αυτή την ιερή πρόθεση και τη φλόγα ας δει ο Θεός και ας ανταμείψει το μόχθο του αειμνήστου μεταφραστή, αναπαύοντας την ψυχή του "εν χώρα ζώντων" και "εν σκηναίς δικαίων".

Γ. Α. Γαλίτης
Καθηγητής Πανεπιστημίου

______________________

* Η Φιλοκαλία θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους (Σ.Ε.) 
Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης 11
     Νηπτικά κεφάλαια 14
Όσιος Ηλίας ο Έκδικος 29
     Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων 32
     Γνωστικά κεφάλαια 43
     Πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαια 47
Μοναχός Θεοφάνης 60
     Κλίμακα θείων χαρίτων 61
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός 63
     ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ  
     Προοίμιο 68
     Περί των επτά σωματικών πράξεων
82
     Περί του θείου φόβου ως πρώτης εντολής
84
     Περί του πένθους ως δεύτερης εντολής
86
     Οι τέσσερις αρετές της ψυχής
91
     Η έμπρακτη γνώση
92
     Οι σωματικές αρετές είναι εργαλεία των ψυχικών
94
     Περί προσοχής και φυλάξεως του νου
95
     Περί αποφυγής των θελημάτων, υποταγής και ησυχίας
96
     Οι οκτώ νοητές θεωρίες
98
     Η πρώτη γνώση
99
     Η δεύτερη θεωρία
101
     Η τρίτη θεωρία
103
     Η τέταρτη θεωρία
110
     Η πέμπτη γνώση - Η έκτη γνώση
119
     Η έβδομη γνώση
125
     Η όγδοη γνώση
126
     Δεν υπάρχει ασυμφωνία στις θείες Γραφές
127
     Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση
129
     Η ταπεινοφροσύνη - Η απάθεια
130
     Υπόμνηση των επτά σωματικών πράξεων
133
     Η διάκριση
134
     Η κατά Θεόν ανάγνωση
137
     Η αληθινή διάκριση
139
     Απόρριψη της απογνώσεως
141
     Σύντομος δρόμος προς απόκτηση των αρετών και αποχή των παθών 
142
     Η απόκτηση της αληθινής πίστεως
144
     Η ησυχία συμφέρει περισσότερο στους εμπαθείς
147
     Η αληθινή μετάνοια είναι μεγάλο αγαθό
149
     Γενικές και ειδικές ευεργεσίες του Θεού
151
     Ο Θεός τα έκαν όλα προς το συμφέρον μας
152
     Ο λόγος του Θεού δεν είναι πολυλογία
154
     Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς ταπεινοφροσύνη
155
     Οικοδόμηση της ψυχής με τις αρετές
159
     Είναι μεγάλο αγαθό η αγάπη και η συμβουλή με ταπείνωση
161
     Η επανάληψη στη θεία Γραφή δεν είναι πολυλογία
164
     Η ψεύτικη γνώση
167
     Κατάλογος των αρετών
177
     Κατάλογος των παθών
178
     Διαφορά λογισμών και προσβολών
180
     ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
 
     Λόγος α'
183
     Λόγος β'
184
     Λόγος γ'
187
     Λόγος δ'
190
     Λόγος ε'
192
     Λόγος ζ'
195
     Λόγος η'
198
     Λόγος θ'
201
     Λόγος ι'
204
     Λόγος κ'
207
     Λόγος λ'
211
     Λόγος μ'
214
     Λόγος ν'
216
     Λόγος ξ'
218
     Λόγος ο'
219
     Λόγος π'
221
     Λόγος ρ'
222
     Λόγος σ'
223
     Λόγος τ' - Λόγος υ'
224
     Λόγος φ'
225
     Λόγος χ'
226
     Λόγος ψ'
229
     Λόγος ω'
233
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος 244
     Παράφραση των 50 λόγων του αγίου Μακαρίου σε 150 κεφάλαια
248
Ευρετήρια 317
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης