Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Οι Λόγοι του Χριστού επί του Σταυρού

Κωδικός: OL-GR-013Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Γρηγόριος Ιερομόναχος

Οι Λόγοι του Χριστού επί του Σταυρού

Στο μικρό αυτό βιβλίο γίνεται μία ταπεινή προσπάθεια μαθητείας, με βάση τον θεοφώτιστο λόγο των αγίων Πατέρων, στους επτά λόγους που είπε ο Κύριος κατά την διάρκεια της σταυρώσεώς Του στον φρικτό Γολγοθά, πάσχοντας μέσα σε απερίγραπτη οδύνη. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου, μαζί με την ομιλία Του κατά την διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, φανερώνουν το μυστήριο της θείας αγάπης, και είναι, κατά κάποιον τρόπο, η πνευματική Του Διαθήκη.


 Μαλακό εξώφυλλο

Σχήμα: 14 Χ 21
Σελίδες: 50
ISBN: 978-618-5138-12-7Στο μικρό αυτό βιβλίο γίνεται μία ταπεινή προσπάθεια μαθητείας, με βάση τον θεοφώτιστο λόγο των αγίων Πατέρων, στους επτά λόγους που είπε ο Κύριος κατά την διάρκεια της σταυρώσεώς Του στον φρικτό Γολγοθά, πάσχοντας μέσα σε απερίγραπτη οδύνη. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου, μαζί με την ομιλία Του κατά την διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, φανερώνουν το μυστήριο της θείας αγάπης, και είναι, κατά κάποιον τρόπο, η πνευματική Του Διαθήκη.

Οι επτά λόγοι που είπε ο Χριστός επάνω στον Σταυρό απευθύνονται στον θεό Πατέρα, στην Παναγία Μητέρα Του, στον ευαγγελιστή Ιωάννη και στον εκ δεξιών Του ληστή. Κατά τους αγίους Πατέρας, οι λόγοι αυτοί του Χριστού είναι σχολείο διδαχής της πνευματικής ζωής. Μιας διδαχής που πηγάζει από την άκρα αγάπη και την άκρα ταπείνωση του Κυρίου, και η οποία σφραγίσθηκε από το ίδιο το πανάγιο Αίμα Του.

* * *

Όπως παλαιά οι αυτοκράτορες υπέγραφαν τα επίσημα έγγραφα με κόκκινο μελάνι, έτσι και ο Χριστός, ο Βασιλεύς της δόξης, με τον Σταυρό και το άγιο Αίμα Του, υπέγραψε την άφεση των αμαρτιών μας.

Αυτήν την ωραία εικόνα μας προβάλλει ο Υμνωδός: Χριστέ ο Θεός ημών, ο την εκούσιον σταύρωσιν εις κοινήν εξανάστασιν του γένους των ανθρώπων καταδεξάμενος, και τω καλάμω του Σταυρού, βαφαίς ερυθραίς τους σαυτού δακτύλους αιματώσας, ταις αφεσίμοις ημίν βασιλικώς υπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος, μη παρίδης ημάς κινδυνεύονας και πάλιν την από σου διάστασιν. Αλλ' οικτείρησον μόνε μακρόθυμε, τον εν περιστάσει λαόν σου, και ανάστηθι, πολέμησον τους πολεμούντας ημάς, ως παντοδύναμος. Δηλαδή: Εσύ, Χριστέ ο Θεός μας, καταδέχθηκες εκουσίως να σταυρωθής, για να αναστηθή ολόκληρο το γένος των ανθρώπων, και χρησιμοποιώντας ως πέννα τον Τίμιο Σταυρό, αφού έβαψες ερυθρά τα δάκτυλά σου με το πανάγιο Αίμα σου, έκαμες την φιλανθρωπία να υπογράψης, ως Βασιλεύς που είσαι, την άφεση των αμαρτιών μας. Εσύ λοιπόν Κύριε μην μας παραβλέψης, καθώς κινδυνεύουμε πάλι να χωρισθούμε από Σένα, αλλά ως μόνος μακρόθυμος λυπήσουν τον λαό Σου, που βρίσκεται σε περιστάσεις δύσκολες, και ως παντοδύναμος πολέμησε αυτούς που μας πολεμούν.

Ευχή ταπεινή του γράφοντος είναι όλοι μας να βοηθηθούμε από αυτό το "σχολείο της πνευματικής ζωής", και να προσπέσουμε εν μετανοία στα πόδια του εσταυρωμένου Κυρίου, για να λυπηθή τον εν περιστάσει λαόν Του, και να μας λυτρώση από τους πολεμούντας ημάς ορατούς και αοράτους εχθρούς, ως παντοδύναμος.

Θεοφάνεια 2016

Ιερομόναχος Γρηγόριος

 

  Πρόλογος 7
  Λόγος και σιωπή 9
  Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ' εμέ 11
1. Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι 13
2. Σήμερον μετ' εμού έση εν τω παραδείσω 17
3. Γύναι, ίδε ο υιός σου - Ιδού η μήτηρ σου 21
4. Θεέ μου, Θεέ μου, ινατί με εγκατέλιπες; 25
5. Διψώ 29
6. Τετέλεσται 35
7. Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου  37
  Χαίρετε! 41
  Επίλογος 44
  Σημειώσεις 47
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης