Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Οι αναβαθμοί στην εν Χριστώ πορεία

Κωδικός: AN-04


Εξαντλήθηκε

Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Αναγνωστοπούλου

Οι Αναβαθμοί στην εν Χριστώ πορεία

Το βιβλίο αναφέρεται σε 36 Αναβαθμούς των 8 Ήχων και ακολουθεί την ανάλυση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο βιβλίο "ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ".

Είναι σαν "σκαλοπάτια" που η μελέτη τους ανεβάζει τον νου από τη γη στον ουρανό. Από το σκοτάδι της αμαρτίας στο ανέσπερο Τριαδικό Φως. Απο τον παρόντα κόσμο στον κόσμο του Θεού. Από την ψευτιά της πρόσκαιρης αυτής ζωής στην αλήθεια των αιωνίων αγαθών.


Δεμένο

Σχήμα: 23x16
Σελίδες: 304
ISBN: 978-960-99712-0-1Οι Αναβαθμοί που ακολουθούν στις πτωχές και περιορισμένες αναλύσεις μας, εκφωνήθηκαν, εκτός από δύο, ως πρωινά Κυριακάτικα κηρύγματα, κατά τα έτη 1995-1997.

Δυστυχώς, δεν τους αναλύσαμε όλους. Άλλους μεν διότι ομοίαζαν με τους Αναβαθμούς των πλαγίων Ήχων και άλλους, (κυρίως τους Τριαδικούς) διότι η ανάλυσί τους υπερέβαινε τις πνευματικές μας δυνατότητες... Έτσι, από το σύνολον των εβδομήντα εννέα Αναβαθμών αναλύσαμε μόνον τους τριάκοντα έξι, αφήνοντας σε κάποιους άλλους ασυγκρίτως ικανοτέρους να συμπληρώσουν εν Χριστώ Ιησού και θεία σοφία τις ελλείψεις και παραλείψεις μας.

Προσπαθήσαμε, στο κατά δύναμιν, οι αναλύσεις μας να είναι πνευματικά εποικοδομητικές στις ψυχές των χριστιανών, χρησιμοποιώντας ως κύριο βοήθημα το βιβλίο "Νέα Κλίμαξ" του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Όλες οι ομιλίες μας τελειώναν με παραινέσεις αφ' ενός μεν για την απαλλαγή από την άγνοια και την αδιαφορία (που μας διακρίνει τους περισσοτέρους), από τα πάθη και τις κακίες μας, και αφ' ετέρου για την τήρησι των ευαγγελικών εντολών, την καλλιέργεια των αρετών, τη συμμετοχή στα πανάγια Μυστήρια και την καθολική ένταξί μας στη νέα εν Χριστώ ζωή.

Επίσης, προσθέσαμε σε κάθε ανάλυσι Αναβαθμού ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή των Αγίων μας αλλά και από την πείρα απλών ευσεβών χριστιανών.

Ως επίλογο επιλέξαμε μία βραδινή ομιλία μας (της 3ης Νοεμβρίου 2010), που αφορά την εποχή μας και κάποια "σημεία" των καιρών!

Όσοι εκ των χριστιανών διαβάσουν αυτό το βιβλίο και ωφεληθούν πνευματικά, τους θερμοπαρακαλώ να προσεύχωνται και για τη δική μου σωτηρία.

Αυτά εγράφησαν την 4η Νοεμβρίου 2010,
ημέρα κατά την οποίαν η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη
του νεοφανούς αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη,
από την Αργυρούπολι του Πόντου,
που ασκήτεψε στη Σίψα της Δράμας,
κατά τα έτη 1930-1959.

Ο κατά Χάριν ηλεημένος

Πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Κ. Αναγνωστόπουλος

1) Οι Αναβαθμοί είναι δεκαπέντε μικροί ψαλμοί, από τον 119 έως τον 133, τους οποίους διαβάζουμε σε τρεις στάσεις κατά τον Εσπερινό της Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας…. Εκείνη την ώρα της αναγνώσεως ο Λειτουργός ιερέας με κλεισμένη την Ωραία Πύλη ετοιμάζει μέσα στο άγιο Βήμα τα Τίμια Δώρα.

Οι δεκαπέντε αυτοί ψαλμοί ήσαν ιερά «αποδημητικά άσματα» που εψάλλονταν από τους Ισραηλίτες στις μεγάλες γιορτές του Π¨ασχα, της Πεντηκοστής και της Σκηνοπηγίας. ΄Οσοι ήρχοντο από τα διάφορα μέρη της Παλαιστίνης στην Ιερουσαλήμ γι΄ αυτές τις γιορτές, ανεβαίνοντας στο Ναό έψαλλαν αυτούς τους Ψαλμούς. Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση και προσκύνηση στο Ναό εθεωρείτο από τους Ιουδαίους ΑΝΑΒΑΣΙΣ για αυτό και οι εν λόγω δεκαπέντε ψαλμοί ονομάστηκαν ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ.

2) Οι Αναβαθμοί της Οκτωήχου του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου είναι σαν βαθμίδες (σκαλοπάτια) που η καθημερινή τους μελέτη ανεβάζει τον νου:

- από τη γη στον ουρανό

- από το σκοτάδι της αμαρτίας στο Τριαδικό ανέσπερο Φως

- από τον παρόντα κόσμο στον κόσμο του Θεού

3) «εν τω θλίβεσθαί με, εισάκουσόν μου των οδυνών, Κύριε σοί κράζω»

Σύντροφος της ζωής μας είναι ο πόνος και η θλίψη. Και ένα είναι βέβαιο:

-ο πλούσιος και ο φτωχός,

-ο επίσημος και ο άσημος,

-ο δίκαιος και ο άδικος.

-ο καλός και ο κακός,

όλοι, μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, νέοι, γέροι και παιδιά έχουν τις θλίψεις τους. Και επιτρέπει τις θλίψεις και τον πόνο ο Θεός για τους λόγους που μόνο η πανσοφία Του και η πρόνοιά Του γνωρίζουν. Οι επιτρεπόμενες θλίψεις βγαίνουν από τα σπλάχνα των οικτιρμών και της αγάπης του αγίου Θεού και είναι πάντοτε για το καλό μας, για το συμφέρον της ψυχής μας, για την πνευματική ωφέλεια και σωτηρία.

  ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 7
  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ 9
1. "Εν τω θλίβεσθαί με, εισάκουσόν μου των οδυνών, Κύριε σοι κράζω". 13
2. "Τοις ερημικοίς άπαυστος ο θείος πόθος εγγίνεται, κόσμου ούσι του ματαίου εκτός". 21
3. "Τοις ερημικοίς ζωή μακαρία εστί, θεϊκώ έρωτι πτερουμένοις". 21
4. "Αγίω Πνεύματι, τιμή και δόξα ώσπερ Πατρί, πρέπει άμα και Υιώ, διά τούτο άσωμεν τη Τριάδι Μονοκρατορία". 30
5. "Εις τα όρη των σων ύψωσάς με νόμων, αρεταίς εκλάμπρυνον ο Θεός, ίνα υμνώ σε". 34
6. "Δεξιά σου χειρί λαβών Συ Λόγε, φύλαξόν με φρούρησον, μη πυρ με φλέξη της αμαρτίας". 40
7. "Αγίω Πνεύματι πάσα η κτίσις καινουργείται, παλινδρομούσα εις το πρώτον, ισοσθενές γάρ εστι Πατρί και Λόγω". 47
8. "Επί της ειρηκόσι μοι· οδεύσωμεν εις τας αυλάς του Κυρίου. Ηυφράνθη μου το πνεύμα συγχαίρει η καρδία". 54
9. "Επί οίκον Δαυίδ, φόβος μέγας. Εκεί γαρ θρόνων εκτεθέντων, κριθήσονται άπασαι αι φυλαί της γης και γλώσσαι". 63
10. "Αγίω Πνεύματι τιμήν, προσκύνησιν, δόξαν και κράτος, ως Πατρί τε άξιον, και τω Υιώ δει προσφέρειν· μονάς γάρ εστίν η Τριάς τη φύσει, αλλ' ου προσώποις". 70
11. "Ελέησον ημάς, τους πταίοντάς Σοι πολλά, καθ' εκάστην ώραν, ω Χριστέ μου, και δος προ τέλους τρόπους του μετανοείν Σοι". 75
12. "Ει μη ότι Κύριος ην εν ημίν, τις ικανός σώος φυλαχθήναι, εκ του εχθρού άμα και ανθρωποκτόνου;". 81
13. "Τοις οδούσιν αυτών, μη παραδώς Σώτερ τον σον δούλον, λέοντος τρόπον, κατ' εμού κινούνται και γαρ οι εχθροί μου". 89
14. "Οι πεποιθότες επί Κύριον, εοίκασιν όρει τω αγίω, οι ουδαμώς σαλεύονται, προσβολαίς του Βελίαρ". 93
15. "Εν ανομίαις χείρας αυτών, μη εκτεινάτωσαν οι θείως ζώντες· ου γαρ εά Χριστός τη ράβδω τον κλήρον αυτού". 99
16. "Την αιχμαλωσίαν Σιών, συ εξείλου εκ Βαβυλώνος. Καμέ εκ των παθών, προς ζωήν έλκυσον Λόγε". 108
17. "Εν τω νότω οι σπείροντες δάκρυσιν ενθέοις, θεριούσι στάχυας εν χαρά αειζωΐας". 114
18. "Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον των αρετών, μάτην κοπιώμεν. Την δε ψυχήν σκέποντος, ουδείς ημών πορθείται την πόλιν". 125
19. "Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον τον της ψυχής, μάτην κοπιώμεν· πλην γαρ αυτού, ου πράξις ου λόγος τελείται". 131
20. "Οι φοβούμενοι τον Κύριον, μακάριοι· τρίβους βαδιούνται των εντολών· φάγονται ζωηράν γαρ παγκαρπίαν". 137
21. "Κύκλω της τραπέζης σου, ευφράνθητι καθορών σου, ποιμενάρχα, τα έκγονα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας". 150
22. "Εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη. Αλλ' Αυτός αντιλαβού, και σώσον Σωτήρ μου". 163
23. "Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου· ως χόρτος γαρ πυρί, έσεσθε απεξηραμμένοι". 172
24. "Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται· και καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται, τη τριαδική Μονάδι ιεροκρυφίως". 179
25. "Εκέκραξά σοι Κύριε, θερμώς εκ βάθους ψυχής μου. Καμοί γενέσθω προς υπακοήν, τα θεία σου ώτα". 185
26. "Επί τον Κύριον ελπίδα πας τις κεκτημένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων". 190
27. ""Η καρδία μου προς σε Λόγε υψωθήτω· και ουδέν θέλξει με των του κόσμου τερπνών, προς χαμαιζηλίαν. 197
28. "Επί την μητέρα αυτού ως έχει τις στοργήν, επί τω Κυρίω, θερμότερον φίλτρον χρεωστούμεν". 203
29. "Αγίω Πνεύματι, θεογνωσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας. Πάντα γαρ εν τούτω τα πατρώα δόγματα, ο Λόγος εκκαλύπτει". 209
30. "Εν τω θλίβεσθαί με, δαυϊτικώς άδω σοι Σωτήρ μου· ρύσαι μου την ψυχήν εκ γλώσσης δολίας". 217
31. "Εις τα όρη ψυχή αρθώμεν· δεύρο εκείσε, όθεν βοήθεια ήκει". 223
32. "Δεξιά σου χειρ καμέ Χριστέ ιπταμένη, σκαιωρίας πάσης περιφυλαξάτω". 229
33. "Αγίω Πνεύματι, θεολογούντες φώμεν· συ ει Θεός, ζωή, έρως, φως, νους, συ χρηστότης· συ βασιλεύεις εις τους αιώνας". 239
34. "Ελέησον ημάς τους εξουθενουμένους, καταρτίζων εύχρηστα σκεύη σου Λόγε". 251
35. "Η καρδία μου τω φόβω σου σκεπέσθω, ταπεινοφρονούσα, μη υψωθείσα αποπέση εκ σου Πανοικτίρμον". 257
36. "Επί τον Κύριον ο εσχηκώς ελπίδα, ου δείσει τότε, ότε πυρί τα πάντα κρινεί και κολάσει". 267
  ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 277
  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 295
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 298
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης