Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Επιστολή προς την σεμνοτάτην εν Μοναζούσαις Ξένην Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Κωδικός: SPI-006Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Επιστολή προς την σεμνοτάτην εν Μοναζούσαις Ξένην
 

Μετάφρασις - Εισαγωγή
Υπό Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου

Μετά τις τρεις εκδόσεις του παρόντος (1974, 1986 και 1994) παραδίδομεν στο Ορθόδοξον Ελληνικόν κοινόν την θεολογικοτάτην και υψηλής πνευματικότητος "Επιστολήν προς την σεμνοτάτην εν μοναζούσαις Ξένην" του μεγάλου Μυστικού Θεολόγου και Αγίου Πατρός μας Γρηγορίου του Παλαμά.

Για την σημασίαν της διδασκαλίας αυτής, αναπτύσσω την ακολουθούσαν Εισαγωγήν. Γενικότερα, η διδασκαλία του Αγίου Παλαμά, εκτίθεται στο βιβλίον μου υπό τον τίτλον "Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο βίος και η θεολογία του", σε γ' έκδοση από τις εκδόσεις Σπηλιώτη.

Στη σειρά των εκδόσεων αυτών εντάσσεται και η δ' της Επιστολής προς την Ξένην. Με την ευκαιρίαν αυτήν ευχαριστώ τον φίλον καθηγητήν κ. Γ. Σπηλιώτην για την προθυμίαν του να εκδίδει Πατερικά βιβλία με εκλεπτυσμένην αισθητικήν.

Άγιον Όρος
θ.μ.δ.


Άδετο
Σελίδες:144
Διαστάσεις: 11,5Χ16,5
ISBN:960-7718-40-2  ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 5
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7
α' Ασυμβίβαστος ο ησυχασμός με την μέριμναν 20
β' Η αμαρτία και ο θάνατος της ψυχής 27
γ' Ζωή της ψυχής η με τον Θεόν ένωσις 34
δ' Καιρός μετανοίας η παρούσα ζωή 41
ε' Οι έγγαμες και οι παρθένες 47
στ' Ουδεμία συγγένεια σαρκική της νύμφης Χριστού 53
ζ' Μακάριοι οι πτωχοί (ταπεινοί) τω πνεύματι 58
η' Το τριμερές της ψυχής και τα πάθη 62
θ' Ο νους του φιλαργύρου νεκρός 67
ι' Οι δύο μορφές της κενοδοξίας 72
ια' Λεπτότατο το πάθος της ανθρωπαρεσκείας 77
ιβ' Η γαστριμαργία και ο ασθενής νους 82
ιγ' Θεραπεία με την ταπείνωσι και με την προσευχή 87
ιδ' Η σημασία των πειρασμών 92
ιε' Το πένθος και η πτωχεία εν Χριστώ 97
ιστ' Η ενότης των μορφών της πτωχείας 99
ιζ' Προϋποθέσεις θείου φόβου και ταπεινώσεως 103
ιη' Η ταπείνωσις και η ειρήνη των λογισμών 106
ιθ' Ο μακάριος γέλως της ψυχής 110
κ' Υπέρ την νόησι και τα νοητά 114
κα' Εντός του φωτός της Αγίας Τριάδος 118
κβ' Η θέωσις της σαρκός και τα χαρίσματα 121
κγ' Το μη πνευματικό πένθος 124
κδ' Κρούοντες με την προσευχή 127
κε' Ανάγκη προσλήψεως του πνευματικού πένθους 130
κστ' Το πνευματικό πένθος πηγή αγαλλιάσεως 133
κζ' "Δεύτε πάντες... κλαύσωμεν" 136

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης