Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Εγχειρίδιο Αιρέσεων και παραχριστιανικών Ομάδων

Κωδικός: PPU-016Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

'Ενα κλασικό βιβλίο στη διεθνή σχετική βιβλιογραφία. Εξετάζει εκατοντάδες αιρέσεις, όπως δρουν στη χώρα μας, τις μεθόδους προσηλυτισμού που εφαρμόζουν και αποκαλύπτει πίσω από τυχόν προσωπεία το αληθινό πρόσωπο αντιπαραθέτοντας στην κακοδοξία, την Ορθόδοξη αλήθεια, κατοχυρωμένη αγιογραφικά.

Άδετο, σχ. 14Χ21, Σελίδες 592Η αυξημένη δραστηριότητα των αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων δημιουργεί "καυτά" προβλήματα. Για να αντιμετωπισθούν χρειάζεται ακριβής γνώση του όλου αντικειμένου.

Στη μακρόχρονη ενασχόλησή μας με το όλο σκηνικό των αιρέσεων και των παραχριστιανικών ομάδων διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει συστηματική μελέτη, που να αναφέρεται στην κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη χώρα μας και να στηρίζεται στην αντικειμενική έρευνα και στη μελέτη των πηγών.

Πολλές ομάδες εμφανίζονται με προσωπείο και με ονόματα διαφορετικά από εκείνα, με τα οποία είναι διεθνώς γνωστές. Το αληθινό τους πρόσωπο και οι πραγματικές ιεραρχικές δομές αποκαλύπτονται βαθμιαία, μέσα από διάφορα στάδια "μαθητείας", που συνεπάγονται ψυχολογική εξάρτηση.

Το βιβλίο αυτό στηρίζεται σε εσωτερικά κείμενα, που προσδιορίζουν την αληθινή ταυτότητα των ομάδων αυτών και εξετάζει με κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες που διοχετεύονται από αυτές προς τα έξω. Είναι καρπός δεκαπενταετούς έρευνας και κριτικής αξιολόγησης του όλου υλικού, το οποίο με κόπο συγκεντρώσαμε. Το γεγονός ότι παραπέμπουμε κατά προτίμηση στις ελληνικές εκδόσεις των ομάδων αυτών, προσδίδει στο βιβλίο μας ιδιαίτερη πρακτική αξία.

Το ενδιαφέρον μας δεν αναφέρεται απλώς στην απαρίθμηση των αιρετικών και παραχριστιανικών ομάδων που δρουν στη χώρα μας ή στην απλή ανάλυση της διδαχής τους. Το βιβλίο αυτό αποβλέπει και στην οριοθέτηση της ορθόδοξης πίστης μας, σε αντιπαραβολή με την αιρετική πλάνη. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικώτερα τον κίνδυνο της αβεβαιότητας και της σύγχυσης, που απειλεί σήμερα πολλές αστήρικτες συνειδήσεις.


† π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας  Δρ. Φιλοσοφίας


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ;

(Συνοπτικά)

Σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη η Εκκλησία δεν θεμελιώνεται πάνω σε γραπτά κείμενα, αλλά στην ομολογία πως ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος, πως δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο «αδιαιρέτως, ατρέπτως, ασυγχύτως, αχωρίστως», και ο άνθρωπος ήλθε σε πραγματική κοινωνία με τον Θεό, στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε υποστατικά, δηλαδή σε μία και μοναδική υπόσταση, ο Θεός και ο άνθρωπος.
 
Ο Υιός και Λόγος του Θεού συνεχίζει να είναι υποστατικά ενωμένος με το σώμα Του και σαν κεφαλή της Εκκλησίας είναι πάντοτε ενωμένος μαζί μας (Ματθ. ιη' 20. κη' 20). Την παρουσία του Χρίστου ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας (Α' Κορ. ιβ' 3), γι' αυτό και η Εκκλησία είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α' Τιμ. γ' 15. Πρβλ. Α' Κορ. β' 7-11).

Στο σώμα του Χρίστου, «στους αγίους» παραδόθηκε η αγία μας πίστη «άπαξ», μια για πάντα- όποιος δεν ανήκει σ' αυτό το σώμα, δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά την αγία Γραφή (Β' Θεσ. γ' 6. Β' Πέτρ. γ' 16. Ιούδα 3-4). Μ' αυτή την έννοια η ιερή παράδοση είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, η ιερή μνήμη της Εκκλησίας, που διαφυλάσσεται σαν πολύτιμος θησαυρός (Β' Τιμ. α' 13-14).
 
Η αγία Γραφή δεν περιλαμβάνει την πληρότητα της θείας αποκάλυψης. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη υπογραμμίζεται η σημασία της προφορικής παράδοσης και η φροντίδα για τη μετάδοση της από γενεά σε γενεά (Ψαλμ. μγ' 2 / μδ' 1. Ιωήλ α' 3). Η Καινή Διαθήκη σημειώνει πως δεν περιέχει την πληρότητα των λόγων και των έργων του Χριστού (Ιω. κα' 25).

Η ίδια η αγία Γραφή κάνει χρήση της παράδοσης (Αριθ. κα' 14-15. Ματθ. β' 23. Πράξ. κ' 35. Β' Τιμ. γ' 8. Ιούδα 14). Ο Χριστός δεν παρακίνησε τους μαθητές του να γράψουν βιβλία, αλλά να κηρύξουν, υποσχόμενος πως θα βρίσκεται για πάντα μαζί τους (Ματθ. κη' 20) και ότι θα τους αποστείλει το Πνεύμα το Άγιο για να μείνει μαζί τους (Ιω. ιδ' 16), να τους διδάξει και να τους υπενθυμίσει το κήρυγμα Του (Ιω. ιδ' 25-26), να τους οδηγήσει «εις όλην την αλήθεια», αποκαλύπτοντας σ' αυτούς το βαθύτερο νόημα των λόγων του Χρίστου, όλα εκείνα που με τις δικές τους δυνάμεις δεν μπορούσαν να «βαστάξουν» (Ιω. ιστ' 12-15).
 
Αλλά και οι απόστολοι δεν περιορίσθηκαν στα γραπτά κείμενα- μετέδωσαν στους πρώτους χριστιανούς πολύ περισσότερα από εκείνα που κατέγραψαν «διά χάρτου και μελάνης» (Β' Ιω. 12. Γ' Ιω. 13-14. Α' Κορ. ια' 34). Μερικά από τα γραφόμενα αποδείχθηκαν ότι έχουν καιρική σημασία, γιατί δεν διατηρήθηκαν στη Εκκλησία: ο αριθμός των διακόνων (Πραξ. στ' 3), το τάγμα των χηρών (Α' Τιμ. ε' 9), το κάλυμμα των γυναικών (Α' Κορ. ια' 5), το νίψιμο των ποδιών (Ιω. ιγ' 14).

Στο κέντρο της αγίας Γραφής είναι το πρόσωπο του Χριστού (Ιω. ε' 38-39. Γαλ. γ' 24), χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αγία Γραφή (Β' Κορ. γ' 14). Έτσι η ενότης στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στη Εκκλησία, εξασφαλίζει την καθαρότητα της ευαγγελικής αληθείας (Α' Τιμ. γ' 15).

Η αγία Γραφή δεν απευθύνεται σε διασκορπισμένα άτομα, αλλά σε πιστούς, που είναι συγκροτημένοι σε ένα σώμα. Η ιερή παράδοση είναι η ατμόσφαιρα μέσα στη όποια το σώμα ζει και κατανοεί ορθά την αλήθεια, είναι η διαρκής εμπειρία της Εκκλησίας, η συνείδηση της, όχι προσωπικές γνώμες, διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων (πρβλ. Ήσ. κθ' 13. Ματθ. ιε' 3.4.9. Μάρκ. ζ' 8. Κολ. β' 8).

Μ ε βάση το θησαυρό της ιερής μνήμης της Εκκλησίας, η μελέτη της άγιας Γραφής οδηγεί στη ενότητα, όχι στη διάσπαση της Εκκλησίας. Μ' αυτό τον τρόπο εκπληρώνεται η επιθυμία του Χριστού για ενότητα των πιστών (Ιω. ιζ' 20-21). Γι’  αυτό και οι απόστολοι συνιστούσαν τους χριστιανούς να κρατούν τις παραδόσεις, δηλαδή τον θησαυρό που τους εμπιστεύθηκαν (Α' Κορ. ια' 2. Φιλιπ. δ' 9), «είτε δια λόγου, είτε δι' επιστολής» (Β' Θεσ. β' 15. πρβλ. Β' Τιμ. α' 13).

Οι ποιμένες της Εκκλησίας τοποθετήθηκαν στη θέση αυτή για να αγρυπνούν, να είναι δηλαδή φύλακες (= επίσκοποι) της καθαρότητας της ζωής και της διδασκαλίας της Εκκλησίας (Πράξ. κ' 28-31): «να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοι διά της επιθέσεως των χειρών μου... Κράτει το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων, τους οποίους ήκουσας παρ' εμού... την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του Αγίου του ενοικούντος εν ημίν» (Β' Τιμ. α' 6. 13. 14), «και όσα ήκουσας παρ' εμού διά πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους» (Β' Τιμ. β' 2).

Με άλλα λόγια η αποστολική διαδοχή συμβαδίζει με την αποστολική διδαχή. Με αυτή την έννοια κατανοούμε τους λόγους του αγίου Ιγνατίου (110): «Διότι ο Ιησούς Χριστός, η αληθινή μας ζωή, είναι η γνώμη του Πατρός, όπως επίσης και οι επίσκοποι οι οποίοι έχουν κατασταθεί εις τα πέρατα της γης είναι με την γνώμη του Ιησού Χριστού («εν Ιησού Χριστού γνώμη»). Λοιπόν, πρέπει και σεις να παρακολουθείτε τη γνώμη του επισκόπου, πράγμα το οποίο και κάμνετε, διότι το άξιον του ονόματος του πρεσβυτέριό σας, το όποιον είναι και του Θεού άξιο, είναι συνηρμοσμένο με τον επίσκοπο, όπως οι χορδές εις την κιθάρα» (Ίγν., Έφεσ. III, 2-IV,1).

Η διδασκαλία αυτή δεν είναι σημερινή- είναι πρωτοχριστιανική πεποίθηση:
«Από τα δόγματα και τας αληθείας που φυλάσσει η Εκκλησία, άλλα μεν τα έχομε πάρει από την γραπτήν διδασκαλίαν, άλλα δε που μυστικώς έφθασαν μέχρις ημών τα έχομε κάμει δεκτά εκ της παραδόσεως των αποστόλων. Και τα δύο στοιχεία, και η γραπτή και η προφορική παράδοσις, έχουν την αυτήν σημασίαν διά την πίστιν. Και κανείς εξ όσων έχουν και μικράν γνώσιν των εκκλησιαστικών θεσμών δεν εγείρει αντίρρησιν επ' αυτών. Διότι αν επιχειρούσαμε να εγκαταλείψωμεν όσα εκ των εθών είναι άγραφα, διότι δήθεν δεν έχουν μεγάλην σημασίαν, χωρίς να το καταλάβωμε θα εζημιώναμε το ευαγγέλιον εις την ουσίαν του η μάλλον θα μετατρέπαμε το κήρυγμα εις κενόν νοήματος όνομα» (Μ. Βασιλ., Περί Αγίου Πνεύματος, κζ' 66).

Στην εποχή λοιπόν του Μεγάλου Βασιλείου, όποιος είχε ακόμη και «μικράν γνώσιν των εκκλησιαστικών θεσμών», παραδεχόταν πως η θεία αποκάλυψη διαφυλάχθηκε μυστικά στη Εκκλησία σε όλη της την πληρότητα. Για παράδειγμα ο Μ. Βασίλειος αναφέρει τη συνήθεια «οι ελπίζοντες εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» να φανερώνουν την πίστη τους «με το να κάνουν το σημείο του Σταυρού».
 
Εδώ λοιπόν έχουμε βασική διαφορά με τον προτεσταντικό κόσμο. Το αξίωμα «μόνη η Γραφή» αφήνει ακάλυπτη και αυτή την ίδια τη Γραφή, εκτεθειμένη στη «ερμηνευτική αυθεντία» και στο «αλάθητο» του καθενός πάστορα.
 
Η αγία Γραφή δεν είναι δυνατόν να απολυτοποιηθεί, γιατί αυτό θα ανπκαθιστούσε το ζωντανό Χριστό με το γράμμα της Βίβλου, που θεοποιείται ξεκομμένο από τη ζωή του σώματος του Χριστού, από τη ζωή των άγιων (Ιούδα 3). Η αγία Γραφή είναι «λόγος για τον Θεό που πέρασε από την καρδιά των άγιων είναι ο περί Θεού λόγος του Θεού» (Γ.Μεταλληνός), η αλήθεια που παραδόθηκε «άπαξ» στους άγιους (Ιούδα 3) και μάλιστα όχι ολόκληρη η αλήθεια, αλλά μέρος της. Δεν μπορεί να νοηθεί ξεκομμένη από την Εκκλησία (Α' Τιμ. γ' 15).
 

Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων
π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5
 
1. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
 
α) Εκκλησία του Χριστού 8
β) Ελληνική "Εκκλησία του Χριστού" (ΕΧ) 9
  1. Ιστορία 9
  2. Διδασκαλία 10
  3. Θέσεις της Ορθοδοξίας 15
  Η θεία αποκάλυψη 15
  Πτώση και ανόρθωση του ανθρώπου 19
  Το βάπτισμα 24
  Ο νηπιοβαπτισμός 27
  Η ευχαριστία 29
  Η ιερωσύνη 32
  Το άγιο χρίσμα 36
  Η εξομολόγηση 39
  Το ευχέλαιο 41
  Ο γάμος 43
  Οι άγιοι 44
  Τα μνημόσυνα 52
  Η παρθένος Μαρία 54
  Η εκκλησία 59
  Τα τίμια λείψανα 63
  Οι άγιες εικόνες 66
γ) Ορθόδοξη πίστη 70
  1. Ιστορία 70
  2. Διδασκαλία 72
  3. Θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας 75
δ) Αρχέγονη Ορθόδοξη Εκκλησία 76
  1. Ιστορία 76
  2. Διδασκαλία - Κριτική 77
  Ο μοναχισμός 83
ε) Χριστάδελφοι 87
  1. Ιστορία 87
  2. Διδασκαλία 87
  3. Θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας 90
  Η Αγία Τριάδα 90
  Ο άνθρωπος 91
  Αιώνια κόλαση 92
  Εσχατολογία 93
  Ο σιωνισμός 98
στ) Εκκλησία των Αδελφών 99
  1. Ιστορία 99
  2. Διδασκαλία 100
ζ) "Χριστιανοί Αδελφοί" στην Ελλάδα 101
  1. Ιστορία 101
  2. Διδασκαλία 103
  3. Θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας 107
  Αγία Γραφή 107
  Εκκλησία 107
  Το "αντίλυτρον" 109
  Το νόημα των θλίψεων 112
η) Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία (ΕΕΕ) 113
  1. Ιστορία 113
  2. Διδασκαλία 117
  3. Κριτική - Θέσεις της Ορθοδοξίας 123
  Άγνοια της ορθόδοξης πίστης 130
  Βιβλιογραφία 135
 
2. ΕΥΣΕΒΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
 
α) Ο ευσεβισμός 139
β) Ο μεθοδισμός ως ευσεβιστική κίνηση 140
γ) Διάφορες ευσεβιστικές και μεθοδιστικές κοινότητες  
  1. Εκκλησία του Θεού/Anderson 142
  2. Εκκλησία του Ναζωραίου 144
  3. Χριστιανοί 146
  4. Ανώνυμοι Χριστιανοί 148
  5. Άλλες ομάδες 149
δ) Θέσεις της Ορθοδοξίας 150
  Οι πνευματικές εμπειρίες 151
  Βιβλιογραφία 156
 
3. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
 
α) Ιστορία 157
β) Διάφορες ομάδες 159
  1. Σύναξη του Θεού (Assemblies of God) 159
  2. Εκκλησία του Θεού / Κλήβελαντ 159
  3. Εκκλησία του Θεού της Προφητείας 160
  4. Διεθνής Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου
- Άλλες ομάδες

161
γ) Διδασκαλία 162
δ) Θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας 165
  Εσχατολογική Εκκλησία 166
  Η προφητεία του Ιωήλ 167
  Τα χαρίσματα 168
  Οι εμπειρίες των Πεντηκοστιανών 171
  Γλωσσολαλιά 175
 
4. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
 
α) Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής 180
  1. Ιστορία 180
  2. Δραστηριότητες 183
  3. Διδασκαλία 185
β) Αποστολική Εκκλησία του Θεού 189
γ) Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής 190
δ) Εκκλησία του Θεού της Προφητείας 195
ε) Εκκλησία του Θεού του πλήρους Ευαγγελίου 200
στ) Αποστολική Εκκλησία του Χριστού 203
ζ) Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Νέου Ψυχικού 207
η) Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής 208
  1. Ιστορία 208
  2. Διδασκαλία 211
  Η αληθινή Εκκλησία 214
  Η σωτηρία 216
  Η νέα Πεντηκοστή 216
  Υγεία, χαρά, αναμαρτησία 217
  Η συντέλεια 218
  Οι "χρόνοι και καιροί" 220
  3. Κριτική της ομάδας 220
  Ελεύθερα; 221
  Η Εκκλησία 221
  Στόματα του Αγίου Πνεύματος; 222
  Χάρισμα προφητείας; 224
  Η ταπείνωση 226
  Η σωτηρία 227
  Οι θλίψεις στη ζωή 228
θ) Αποστολική Χριστιανική Εκκλησία 229
ι) Ζωντανή Μαρτυρία 234
  Διδασκαλία 235
ια) Η Μάχαιρα του Πνεύματος 240
ιβ) Ελληνική Εκκλησία της Αποστολικής Πίστεως 244
ιγ) Αντιτριαδικές πεντηκοστιανές ομάδες 245
  1. Κοινωνία Μαθητών του Χριστού 245
  2. Χριστιανικό Κέντρο Σταυροδρόμι 248
ιδ) Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις 251
ιε) Γενικές παρατηρήσεις 254
  Βιβλιογραφία 258
 
5. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ
 
α) Η κίνηση του Ευσεβίου Παπαστεφάνου 263
  1. Ιστορία 263
  2. Διδασκαλία 265
  3. Κριτική της κίνησης 272
  Πνεύμα πλάνης 274
β) Πανελλήνια Αδελφότητα Χριστιανική Αναμόρφωση
(ΠΑΧΑ)

275
  1. Ιστορία 275
  2. Διδασκαλία 276
  3. Κριτική της κίνησης 284
  Βιβλιογραφία 287
 
6. ΝΕΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
 
α) Ηλεκτρονικές Εκκλησίες 291
  1. Ιστορία 291
  2. Δογματικές ρίζες (θεμελιωτιστές) 293
  3. Διδασκαλία 296
  4. Κριτική 298
β) Η κίνηση Μαραναθά (MCM) 299
γ) Πανεπιστημιακός Βιβλικός Σύνδεσμος 302
δ) Σιωνιστικές νεοπεντηκοστιανές ομάδες 303
  1. Η κοινότητα του Yonggi Choe 304
  2. Χριστιανικό Κέντρο Βερολίνου (CZB) 305
  3. Ιεραποστολικό Έργο Ο Δρόμος προς τη Χαρά 305
  4. Κατ' οίκον Κοινότητα του Ιησού 306
  5. Ο Χριστός για τα Έθνη 307
  6. Διεθνής Χριστιανική Πρεσβεία Ιερουσαλήμ 308
ε) Διεθνής Αδελφότης Επαγγελματιών του Πλήρους Ευαγγελίου 309
  1. Ιστορία 309
  2. Διδασκαλία 312
στ) Διακονίες Keneth Hagin 315
ζ) Γυναικεία Αδελφότητα Aglow 317
η) Πνευματικό Κέντρο Επιστημόνων και Φοιτητών 317
θ) Ομάδα στρατηγικής 318
ι) Νεολαία με αποστολή 321
  1. Ιστορία 321
  2. Ιεραρχική δομή 323
  3. Μέθοδος εργασίας 324
  4. Διδασκαλία - Κριτική 326
ια) Διακονίες του Ευαγγελίου ο Φάρος 327
ιβ) Ένωση Χριστιανικής Δράσης 329
ιγ) Διεθνή Κέντρα Αναγέννησης 330
ιδ) Θεραπευτές - ευαγγελιστές 332
  1. Ιστορία 332
  2. Ομάδες θεραπευτών - ευαγγελιστών 333
  William Branham (1909-1963) 333
  Oral Roberts 333
  T.L. Osborn 334
  Reinhard Bonnke 335
  3. Ορθόδοξες απόψεις 337
  Βιβλιογραφία 340
 
7. "ΥΠΕΡΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ" ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
 
  Ιστορία 343
  Μέθοδος εργασίας 348
  Δογματική βάση 348
α) AMG - Προωθώντας τις Διακονίες του Ευαγγελίου 349
β) Ινστιτούτο Εμμαούς 354
γ) Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση (ΕΙΕ) 359
  1. Ιστορία 359
  2. Διδασκαλία 363
  3. Τρόπος εργασίας 365
  4. Κριτική της ομάδας 366
δ) Βιβλική Εταιρία Λόγος Ζωντανός 367
ε) Επιχείρηση Κινητοποίηση (ΟΜ) 368
στ) Εταιρία Βιβλικών Σπουδών 369
ζ) Ελληνική Κίνηση Πνευματικής Αναγέννησης (ΕΚΠΑ) 371
η) Ραδιο-Τηλεοπτικές υπερδογματικές ομάδες 375
  1. Ραδιοφωνική Τάξη 375
  2. Ευρω-τηλεοπτικό έργο 375
  3. Η φωνή των Άνδεων 376
  4. Trans-World Radio (TWR) 376
  5. Άλλες εκπομπές 376
θ) Χριστιανική Παραγωγή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (CMP) 377
ι) Παγκόσμιος Ιεραποστολικός Τύπος 381
ια) Βιβλικό Μήνυμα 382
ιβ) Τα Καλά Νέα 383
  1. Ιστορία 383
  2. Δογματική βάση 384
  3. Κριτική της ομάδας 388
ιγ) Χριστιανική Κίνηση Αγάπης (ΧΚΑ) 396
  1. Ιστορία 396
  2. Δογματική βάση 397
  3. Μέθοδος εργασίας 398
ιδ) Πανελλήνια Ιεραποστολή Συμπαράστασης (ΠΙΣ) 402
ιε) Σταυροφορία Χριστιανικού Εντύπου (ΣΧΕ) 403
ιστ) Λόγοι Ζωής 405
ιζ) Ηχώ της Αληθείας 407
ιη) Φιλόπτωχοι Αδελφοί 409
ιθ) Χριστιανοί Νέοι 410
κ) Χριστιανική Αλήθεια 411
κα) Θρίαμβος εν Χριστώ 411
κβ) Κέντρο Χριστιανικού βιβλίου 412
κγ) Βιβλικός Κύκλος 412
κδ) Επιστήμη και Πίστη 412
κε) Μήνυμα αγάπης 413
κστ) Το ευαγγέλιο σε κάθε σπίτι 415
κζ) Βιβλικός Σύνδεσμος 415
κη) Χριστιανική Ευαγγελική Εκκλησίας Καλλιθέας 417
κθ) Ελληνικό Κέντρο της Βίβλου (ΕΚΒ) 418
  1. Ιστορία 418
  2. Μέθοδος εργασίας 418
  3. Διδασκαλία 419
  4. Κριτική της ομάδας 421
λ) Οργάνωση προς Διανομή του Θείου Λόγου 423
λα) Διακήρυξη του Ευαγγελίου με έντυπα (GPM) 424
λβ) Σταυροφορία Χριστιανικής Λογοτεχνίας (CLC) 424
λγ) Ερευνάτε τας Γραφάς Ιεραποστολή 424
λδ) Σταυροφορία Παγκοσμίου Λογοτεχνίας 425
λε) Ο Καλός Ποιμήν 425
λστ) Διανομή Χριστιανικών Εντύπων 425
λζ) Διεθνές Ιεραποστολικό Κέντρο 425
λη) Κίνηση για τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση του παιδιού 426
λθ) Χριστιανική Κοινωνία 427
μ) Αδελφότητα Παιδικού Ευαγγελισμού 428
μα) Ζωντανές Ιστορίες 428
μβ) Ουράνιο Τόξο 429
μγ) Ιεραποστολή Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης 429
μδ) Ευαγγελική Υπηρεσία ξένων 430
με) Ομάδα Εργασίας Χριστιανών Εκδοτών (ACP) 431
μστ) Εικονογραφημένη Διεθνής Φιλολογία 431
μζ) Ορθόδοξες θέσεις - Κριτική 431
  Βιβλιογραφία 439
 
8. ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 
α)
Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας
444
   1. Ιστορία
444
   2. Ιεραρχική δομή
446
   3. Μέθοδος εργασίας
448
   4. Διδασκαλία
449
   5. Κριτική της ομάδας
452
β)
Σχισματικές Αντβεντιστικές ομάδες
458
γ)
Μάρτυρες του Ιεχωβά
459
   1. Ιστορία
459
   2. Διδασκαλία
466
   3. Κριτική της "Σκοπιάς"
468
  Επίμαχο ζήτημα 469
  Το τριαδικό δόγμα
469
  Η χριστιανική ελπίδα
469
  Άλλες κακοδοξίες - η "αυθεντία" της "Σκοπιάς"
477
  Αξιοπιστία της "Σκοπιάς"
477
δ)
Ιεραποστολική κίνηση ο Οίκος των λαϊκών
479
ε) Μελετητές της Βίβλου 479
στ) Εκκλησία Ευαγγελιστών
483
ζ) Ελευθέρα Βιβλική Κοινότητα
485
η) Φιλανθρωπικό έργο
486
θ) Οι φίλοι του ανθρώπου
487
ι) Γεώργιος Βλαντής
487
ια) Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού
488
   1. Ιστορία
488
   2. Διδασκαλία
490
   3. Κριτική της ομάδας
497
ιβ)
Εταιρία του Ναού
499
ιγ)
Ιεραποστολή Μεσονύκτιος Κραυγή
500
ιδ)
Βασιλική Αδελφότης Ιησού Χριστού
503
ιε)
Η κίνηση Φιλαδελφείας
505
ιστ)
Η αποκαταλλαγή των πάντων
506
   1. Ιστορία
506
   2. Διδασκαλία 507
   3. Κριτική
509
   4. Ορθόδοξες θέσεις
511
 ιζ) Η εκκλησία του Χριστού
515
  Βιβλιογραφία
517
   
9. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
 
α) Αποστολική Καθολική Κοινότητα
521
β) Νεοαποστολική Εκκλησία
523
γ) Ελεύθερες Αποστολικές Ομάδες
526
  Βιβλιογραφία
527
   
10. ΜΟΡΜΟΝΟΙ
 
α)
Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών
529
   1. Ιστορία
529
   2. Διοίκηση
532
   3. Διδασκαλία
533
   4. Κριτική της ομάδας
539
β)
Άλλες ομάδες Μορμόνων
540
  Βιβλιογραφία
542
   
11. "ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑ" ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 
α)
Διεθνής Σύνδεσμος Νέας Σκέψης
544
β)
Κίνηση Unity
545
   1. Ιστορία - Διδαχή
545
   2. Κριτική της ομάδας
547
γ)
Χριστιανική Επιστήμη
549
   1. Ιστορία
549
   2. Διδασκαλία
550
  Θεία αποκάλυψη
550
  Η μόνη πραγματικότητα
551
  Αντανάκλαση του Θεού
551
  Οι ψευδαισθήσεις
553
  Η θεραπεία
554
  Η αμαρτία
556
  Ο Ιησούς
556
  Η προσευχή
557
  Η θεία χάρη
559
   3. Κριτική
559
  Βιβλιογραφία
562
   
12. ΝΕΟΙ "ΜΕΣΣΙΕΣ"
 
α)
Τα παιδιά του Θεού
563
   1. Ιστορία
563
   2. Διδασκαλία
566
   3. Κριτική
568
β)
Ενωτική Εκκλησία
569
   1. Ιστορία
569
   2. Διδασκαλία
570
   3. Κριτική
577
  Βιβλιογραφία
582
  Ευρετήριο 583
  Περιεχόμενα
615
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης