Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Αλλοίμονό μου εάν δεν κηρύττω

Κωδικός: KYPSELI-165Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

π. Εμμανουήλ Γαβριλάκη

Αλλοίμονό μου εάν δεν κηρύττω

Το κήρυγμα είναι ο λόγος της Εκκλησίας μας που ζωοποιεί. Τη μεγάλη σημασία του μας την φανερώνει ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος: "Πας γαρ, ος αν επικαλέσητε το όνομα του Κυρίου σωθήσεται. Πώς ουν επικαλέσονται εις ον ουκ επίστευσαν; πώς δεν πιστεύσουσιν ου ουκ ήκουσαν; πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος;" (Ρωμ. 10, 13-14).


Άδετο

Σχήμα: 14Χ21
Σελίδες: 328

 

 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
Κυριακή Α' Ματθαίου (των Αγίων Πάντων): Οι Άγιοι Πάντες, νικητές διά της πίστεως 17
Κυριακή Β' Ματθαίου: Η κλήση του Θεού και η ανταπόκριση του ανθρώπου
22
Κυριακή Γ' Ματθαίου: Από τη φύση στο Θεό
27
Κυριακή Δ' Ματθαίου: Η αυτογνωσία
32
Κυριακή Ε' Ματθαίου: Ο διάβολος σκλαβώνει, ο Χριστός ελευθερώνει
37
Κυριακή ΣΤ' Ματθαίου (των Αγίων Πατέρων): Μέγα φως ο Χριστός. Φώτα οι Χριστιανοί
42
Κυριακή Ζ' Ματθαίου: Περί συκοφαντίας  47
Κυριακή Η' Ματθαίου: Ο Τροφοδότης Κύριος
52
Κυριακή Θ' Ματθαίου: Το θάρρος στη ζωή μας
57
Κυριακή Ι' Ματθαίου: Ο αιώνιος εχθρός μας
62
Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου: Συγγνώμη - Συγχώρηση
67
Κυριακή ΙΒ' Ματθαίου: Η αδυναμία του ανθρώπου και η παντοδυναμία του Θεού
72
Κυριακή ΙΓ' Ματθαίου: Η αμαρτία και το νόημά της 77
Κυριακή ΙΔ' Ματθαίου: Γνωρίσματα του Χριστιανού
82
Κυριακή ΙΕ' Ματθαίου: Δύο αγάπες
87
Κυριακή ΙΣΤ' Ματθαίου: Η οκνηρία
92
Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου: Επιμονή στην προσευχή
97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
Κυριακή Α' Λουκά: Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού
102
Κυριακή Β' Λουκά: Η Χριστιανική αγάπη οδηγεί στη σωτηρία 107
Κυριακή Γ' Λουκά: Ιησούς, ο αιώνιος παρηγορητής 112
Κυριακή Δ' Λουκά (Αγ. Πατέρων Δ' Οικουμενικής Συνόδου): Η πνευματική σπορά 117
Κυριακή Ε' Λουκά: Η υπομονή που σώζει 122

Κυριακή ΣΤ' Λουκά: Η Χριστιανική μαρτυρία

127

Κυριακή Ζ' Λουκά: Τα δάκρυα

132

Κυριακή Η' Λουκά: Η γνήσια Χριστιανική αγάπη

137

Κυριακή Θ' Λουκά: Τα λάθη του άφρονος πλουσίου

142

Κυριακή Ι' Λουκά: Η ρύπανση του χρόνου

147

Κυριακή ΙΑ' Λουκά: Το μεγάλο δείπνο

152

Κυριακή ΙΒ' Λουκά: Η Χριστιανική Ιερωσύνη

157

Κυριακή ΙΓ' Λουκά: Εραστές της αιωνιότητος

162

Κυριακή ΙΔ' Λουκά: Τα εμπόδια της χριστιανικής ζωής

167

Κυριακή ΙΕ' Λουκά: Η αναζήτηση και γνωριμία του Ιησού

172


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 

1. Η Παναγία της Εκκλησίας, των Αγίων και των ανθρώπων

179

2. Ένα μήνυμα της Παναγίας: η σωστή εκλογή

184

3. Αναφορά της Υμνολογίας στη Θεοτόκο

188

4. Το "πέρασμα" της Παναγίας

193

5. Η πηγή των θαυμάτων

198

6. Η Παναγία διδάσκει (Α')

203

7. Η Παναγία διδάσκει (Β')

208

8. Το Μυστήριο της Παναγίας

213

9. Η αληθινή χαρά

218

10. Η καταφυγή των πιστών

223

11. Η Παναγία μας "ρόδον αμάραντον"

228
12. Η βοήθεια των πιστών 233
13. Η Παναγία, "όχημα του Λόγου" 237
14. Η Κεχαριτωμένη Μαρία. Η υπακοή της 242
15. Η Κοίμηση της Θεοτόκου 247
16. Χαρακτηρισμοί της Θεοτόκου 252
17. Η Παναγία και η Γυναίκα 257
18. Μηνύματα της Παναγίας στο σύγχρονο κόσμο 262

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  
1. "Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν" 269
2. "Κύριε ελέησον" 274
3. "Ακούσωμεν του Αγίου Ευαγγελίου" 278
4. "Ειρήνη πάσι" 283

5. "Και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν"

288

6. "Μνησθείη Κύριος ο Θεός ημών..."

293

7. "Άνω σχώμεν τας καρδίας"

298

8. "Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών..."

303

9. "Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα"

308

10. "Πρόσχωμεν. Τα Άγια τοις αγίοις"

312

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Α. Ομιλία στη χειροτονία μου εις διάκονο

319

Β. Ομιλία κατά την τιμητική εκδήλωση, επί τη λήξει της εφημεριακής μου διακονίας

324

Το κήρυγμα είναι ο λόγος της Εκκλησίας μας που ζωοποιεί. Τη μεγάλη σημασία του μας την φανερώνει ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος: "Πας γαρ, ος αν επικαλέσητε το όνομα του Κυρίου σωθήσεται. Πώς ουν επικαλέσονται εις ον ουκ επίστευσαν· πώς δε πιστεύσουσιν ου ουκ ήκουσαν; πώς δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος;" (Ρωμ. 10, 13-14).

Το κήρυγμα και στην εποχή μας είναι μια ανάγκη πνευματική. Το έργο των Αποστόλων, των αγίων Πατέρων ήταν και είναι μέχρι σήμερα ο Ευαγγελισμός του λαού μας. Με τη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης για την διάδοση του λόγου του Θεού, διαβάζω και συγκλονίζομαι τα λόγια του γίγαντα του Πνεύματος Αποστόλου Παύλου που γράφει προς τον έμπιστο και αγαπημένο μαθητή του Τιμόθεο: "Κήρυξον τον λόγον, επίστηθι ευκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή" (Β' Τιμ. Δ' 2). Δηλ. κήρυξε το λόγο του Θεού με επιμονή, στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό· έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε. Κι όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου, διδάσκοντας με κάθε τρόπο.

Έχει διαπιστωθεί ότι στην εποχή  μας δεν υπάρχει μόνο οικονομική κρίση, υπάρχει και πνευματική κρίση. Υπάρχει πνευματικό σκοτάδι. Αυτό το διαπιστώνουν τα καθημερινά γεγονότα. Για να διαλυθεί αυτό το σκοτάδι χρειάζεται φως. Ποιο είναι αυτό το φως; Απαντά ο Προφήτης Ησαΐας, οκτακόσια χρόνια προ Χριστού. "Κύριε, φως τα προστάγματά σου επί της γης" (Ησ. 26, 9). Ο δε Κύριος Ιησούς, ο Σωτήρας του κόσμου και "η Ελπίς πάντων των περάτων της γης..." βεβαιώνει: "Εγώ ειμί το φως του κόσμου" (Ιωάν. 8, 12). Στην εποχή της αμφιβολίας και του ψεύδους, χρειαζόμεθα την αλήθεια. Ποια είναι αυτή; "Πάσαι αι εντολαί σου αλήθεια" (Ψαλμ. 118, 86). Χρειαζόμεθα την ενσαρκωμένη αλήθεια που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος είπε: "Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή" (Ιωάν. 14, 6).

Πρώτος λόγος που με προτρέπει να προβώ στην καταγραφή της παρούσης συλλογής των ομιλιών, είναι τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου: "Δε θα χρειάζονταν λόγια αν έλαμπε η ζωή μας. Δε θα χρειάζονταν δάσκαλοι, αν επιδεικνύαμε έργα. Κανείς δε θα παρέμενε άπιστος αν εμείς ήμασταν πραγματικοί Χριστιανοί".

Δεύτερος λόγος είναι η επίμονη προτροπή και η αγάπη πολλών αναγνωστών των δύο προηγουμένων συλλογών ομιλιών μου που κυκλοφόρησαν.

Έτσι, επικαλούμενος την θεία βοήθεια τολμώ να καταγράψω μια τρίτη συλλογή ομιλιών με τίτλο: ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΗΡΥΤΤΩ και με υπότιτλο: Μηνύματα Ευαγγελικά, Θεομητορικά και Λειτουργικά. Ο γενικός τίτλος είναι τα ίδια τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: "Ουαί δε μοι εστιν εάν μη ευαγγελίζωμαι" (Α' Κορ. 9, 16).

Λόγια που με συγκλονίζουν, με ελέγχουν, με προτρέπουν και με υποχρεώνουν, να μη παραλείπω ποτέ να κηρύττω τον λόγο του Θεού, αναξίως βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια των πενήντα ετών της Ιερατικής μου διακονίας. Έχω βέβαια έντονα στη μνήμη μου και τα Χρυσοστομικά λόγια, ότι ο Ιεροκήρυκας είναι "Ταχυδρόμος του Θεού".

Θα ήταν αχαριστία, αν και με αυτή την ευκαιρία δεν ευχαριστούσα "πάλιν και πολλάκις" και "εκ βαθέων" τον πνευματικό μας Πατέρα, Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟ, που για μια φορά ακόμη, μου έδωσε με πολλή αγάπη την πατρική και αρχιερατική ευχή και ευλογία του για την έκδοση και κυκλοφορία του νέου βιβλίου μου.

Ευχαριστώ ακόμη, όλους τους φίλους, πνευματικούς συγγενείς και πνευματικά τέκνα μου, που ζουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, που με στήριξαν και με βοήθησαν να γράψω και να κυκλοφορήσω το νέο αυτό, πτωχό ίσως βιβλίο, που κρατάτε στα χέρια σας. Βιβλίο γραμμένο με πόνο για την ατροφική και αναιμική πίστη των σημερινών Χριστιανών, αλλά με πολλή αγάπη και προσευχή για τη σωτηρία όλων μας.

Θα ήθελα να κλείσω την παρούσα εισαγωγή με τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, που είναι πάντα επίκαιρα και διδακτικά για όλους τους πνευματικούς ανθρώπους: "Ει γαρ μη σιδήριον έχω, αλλ' έχω λόγον σιδήρου τομώτερον· Ει και μη πυρ βαστάζω, αλλ' έτσι μοι διδασκαλία πυρός θερμοτέρα, εντονώτερον δυναμένη καίειν".

Εύχομαι, όταν θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο, οι φίλοι αναγνώστες να διαπιστώσουν: "Μόλις άρχισε ο λόγος χάθηκε ο πόνος. Μόλις άρχισε η διδασκαλία, έφυγε σαν δραπέτης ο κόπος" (Ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου, μετά τον σεισμό).

Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 2010
Εορτή του Αγίου Πνεύματος

Πρωτοπρεσβύτερος
Εμμανουήλ Αριστ. Γαβριλάκης
Θεολόγος

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης