Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Πατερική Θεολογία

Κωδικός: ARS-01Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου
Καθηγητού Πανεπιστημίου

ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Πρόλογος
Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Καθηγητού Πανεπιστημίου

Επιμέλεια - Σχόλια
Μοναχού Δαμασκηνού Αγιορείτου


Ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός διδάσκαλος και κληρικό προσέφερε μία Δογματική "άλλου είδους", πέρα από τα γνωστά ως τότε σχολαστικά πρότυπα, τον ακαδημαϊσμό και τη νοησιαρχία, που βαραίνουν ακόμη την πανεπιστημιακή μας Θεολογία. Ο λόγος του επανδιατύπωνε την πατερική διδασκαλία, που δεν συνίσταται στην απλή παράθεση πατερικών χωρίων, αλλά στη διείσδυση στο πνεύμα και την εμπειρία τους, μέσα από την καρδιακή σχέση τους με τον Τριαδικό Θεό μας. Αυτές οι μαρτυρίες για τον καθηγητή π. Ιωάννη Ρωμανίδη, μαζί με τις δικές μου διαπιστώσεις από την μελέτη των έργων του, με έπεισαν ότι μπορούμε να αναφερόμεθα πανεπιστημιακά σε εποχή "προ Ρωμανίδη" και εποχή "μετά Ρωμανίδη". Διότι για πρώτη φορά η πανεπιστημιακή Θεολογία γνώρισε στο πρόσωπό του τη διασύνδεσή της με την Ιστορία και τη Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως έκφραση της εμπειρίας του εκκλησιαστικού σώματος και μαρτυρία ζωής εν Χριστώ, και όχι μιας αυτονομημένης επιστημονικής γνώσεως, χωρίς την αμεσότητα με τον αγώνα του πιστού για σωτηρία.

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή βιβλίου και περιεχόμενα παρακάτω

 


Άδετο
Διαστάσεις: 15X22
Σελίδες: 304  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
  Πρόλογος 5
  Προλογικό Σημείωμα 9
  Περιεχόμενα 13
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
 
  Στοιχεία Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας και Θεολογίας  
1. Τι είναι ο νους του ανθρώπου 19
2. Ποιος είναι ψυχοπαθής, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας 22
3. Περί της αποκλίσεως της Δυτικής Χριστιανοσύνης από το Ορθόδοξο ήθος 25
4. Τι είναι η Ορθοδοξία 29
5. Ο κοινωνικός σκοπός της Ορθοδοξίας 32
6. Ποια είναι η κατάστασις καταλλαγής με τον Θεό 35
7. Περί της εννοίας του δόγματος 37
8. Περί της πτώσεως του Αδάμ 37
9. Ποια είναι η ουσία της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας 39
10. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία 42
11. Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας 49
12. Περί νοεράς προσευχής 51
13. Η επιστημονική μέθοδος Θεολογίας και ποιος είναι ο θεόπνευστος 58
14. Περί θρησκείας 62
15. Περί των δύο πίστεων 65
16. Περί Απολογητικής στο θέμα της ψυχής 67
17. Περί των σκέψεων και νοημάτων στον άνθρωπο 69
18. Ποιο είναι το βασικό δόγμα της Πατερικής Παραδόσεως 71
19. Τι είναι η εμπειρία της θεώσεως 73
20. Περί έρωτος 81
21. Περί ορολογίας, ως και περί των ρητών και των νοημάτων στην Θεολογία 82
22. Περί των δύο ειδών της αποκαλύψεως 89
23. Περί αντικειμενικότητος στην έρευνα και στην Θεολογία 93
24. Ποια είναι η ραχοκοκκαλιά της Ορθοδόξου Παραδόσεως 95
25. Ποιος είναι ο προφήτης στην Καινή Διαθήκη 97
26. Περί του Μυστηρίου του Χρίσματος 101
27. Περί λαϊκών και κληρικών, ως και περί Εκκλησίας 103
28. Περί Φραγκοκρατίας και περί Ησυχασμού 105
29. Περί συντηρητικών και φιλιλευθέρων 111
30. Περί θεοπνευστίας 115
31. Περί του αν η Ορθόδοξος Θεολογία είναι θετική επιστήμη ή αν η Ορθοδοξία είναι θρησκεία 124
32. Περί της διαφοράς μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως 127
33. Ποια είναι η μεταφυσική θεώρησις της θεολογίας 129
34. Περί θεώσεως 135
35. Ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο άνθρωπος 138
36. Ο Χριστός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη 149
37. Περί της Αγίας Τριάδος. Ποιος είναι ο Θεός 150
38. Η Αγία Γραφή υπό το πρίσμα της Δυτικής Θεολογίας 155
39. Περί της ουσίας του Θεού 157
40. Πατερικές διακρίσεις στην Αγία Τριάδα 159
41. Διάκρισις μεταξύ ουσίας και ενεργείας του Θεού 161
42. Περί του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας 163
43. Περί της Ενσαρκώσεως 164
44. Περί του Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος 166
45. Περί της εμπειρίας της θεώσεως και περί των τριών σταδίων της πνευματικής ζωής 171
46. Περί των ενεργειών του Θεού 179
47. Η μεταφυσική θεώρησις της θρησκείας 181
48. Περί μοναχισμού 184
49. Ορθοδοξία και ιδεολογία 187
50. Περί Υπαρξισμού 189
51. Περί της Θεολογίας 190
52. Στοχασμός στην Ορθόδοξο Θεολογία 195
53. Δυτική Θεολογία και μοντέρνα επιστήμη 197
54. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και αιρετικών 202
55. Ποιος είναι ο αληθινός θεολόγος 204
56. Περί προσευχής 206
57. Η σημερινή πνευματική κατάστασις στην Ελλάδα 212
58. Περί των Συνόδων 213
59. Η Ορθοδοξία ως επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους 215
60. Περί εκκλησιαστικής μουσικής 219
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
 
  Περί της διδασκαλίας των αιρετικών και πώς οι Πατέρες τους αντιμετώπισαν  
61. Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς 224
62. Περί της Μεσαιωνικής φιλοσοφίας και της Σχολαστικής Θεολογίας 231
63. Πώς οι Πατέρες θεολογούν 238
64. Τα θεμέλια της εμπειρίας της θεώσεως 252
65. Διάκρισις ουσίας και ενεργείας 257
66. Περί της υπάρξεως του Θεού και περί της δημιουργίας του κόσμου 264
67. Οι αιρετικοί και η διδασκαλία τους 271

Πρέπει να χαιρετισθεί ιδιαίτερα η έκδοση και παράδοση στο αναγνωστικό κοινό των πανεπιστημιακών παραδόσεων του γνωστού και τιμωμένου πανορθοδόξως δογματολόγου Καθηγητού, πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Ρωμανίδου. Η μαγνητοφώνησή τους το α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1983-1984 στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γέννησε την ιδέα στον πιστό μαθητή του π. Ιωάννου, παραδοσιακό Μοναχό π. Δαμασκηνό Καρακαλληνό, να τις απομαγνητοφωνήσει και να τις προσφέρει στο ορθόδοξο πλήρωμα για την θεολογική κατάρτιση και πνευματική οικοδομή τους.

Κάθε φορά, που συνομιλώ με μαθητάς του π. Ιωάννου, διαπιστώνω την ισχυρά εντύπωση, που τους προκαλούσε ο λόγος του. Τον παρακολουθούσαν δε όχι μόνο φοιτηταί της Θεολογικής Σχολής, αλλά και πολλοί άλλοι, φοιτηταί άλλων Σχολών, αλλά και ιδιώται, που εθέλγοντο από την διδασκαλία του.

Ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός διδάσκαλος και κληρικό προσέφερε μία Δογματική "άλλου είδους", πέρα από τα γνωστά ως τότε σχολαστικά πρότυπα, τον ακαδημαϊσμό και τη νοησιαρχία, που βαραίνουν ακόμη την πανεπιστημιακή μας Θεολογία. Ο λόγος του επανδιατύπωνε την πατερική διδασκαλία, που δεν συνίσταται στην απλή παράθεση πατερικών χωρίων, αλλά στη διείσδυση στο πνεύμα και την εμπειρία τους, μέσα από την καρδιακή σχέση τους με τον Τριαδικό Θεό μας. Αυτές οι μαρτυρίες για τον καθηγητή π. Ιωάννη Ρωμανίδη, μαζί με τις δικές μου διαπιστώσεις από την μελέτη των έργων του, με έπεισαν ότι μπορούμε να αναφερόμεθα πανεπιστημιακά σε εποχή "προ Ρωμανίδη" και εποχή "μετά Ρωμανίδη". Διότι για πρώτη φορά η πανεπιστημιακή Θεολογία γνώρισε στο πρόσωπό του τη διασύνδεσή της με την Ιστορία και τη Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως έκφραση της εμπειρίας του εκκλησιαστικού σώματος και μαρτυρία ζωής εν Χριστώ, και όχι μιας αυτονομημένης επιστημονικής γνώσεως, χωρίς την αμεσότητα με τον αγώνα του πιστού για σωτηρία.

Το παρόν βιβλίο προσλαμβάνει, έτσι, και τον χαρακτήρα της συμβολής στην ιστορία της ακαδημαϊκής μας Θεολογίας, που αρχίζει με τη Θεολογική Σχολή της Ιονίου Ακαδημίας (1824) και ιδιαίτερα ως προς το μάθημα της Δογματικής, που συνιστά την καρδιά της Θεολογικής μαθήσεως και την επιστημονική εισαγωγή στην Πίστη της Εκκλησίας. Είναι γι' αυτό βέβαιο, ότι όχι μόνο οι ειδικοί και οι φοιτηταί, αλλά και το ευρύτερο εκκλησιαστικό σώμα πολύ θα ωφεληθεί από τις παραδόσεις αυτές, λόγω της εκκλησιαστικότητος και παραδοσιακότητος του Συντάκτου τους, που έβλεπε και ζούσε την Δογματική Θεολογία ως εκκλησιαστική λειτουργία.

Βέβαια, η συμβολή του π. Δαμασκηνού στην κατάστρωση του τελικού κειμένου είναι σπουδαία. Διότι, χωρίς να αλλοιώσει στο ελάχιστο το γράμμα και το πνεύμα του αειμνήστου Καθηγητού, εμερίμνησε για την εξομάλυνση φραστικά του κειμένου και την αναγκαία μεταφορά του προφορικού λόγου (ο π. Ιωάννης μιλούσε και δίδασκε πάντα από στήθους) σε γραπτό, χωρίς όμως να προδίδεται στο ελάχιστο ο χυμώδης λόγος του Διδασκάλου. Γι' αυτό και τον συγχαίρουμε εκ καρδίας και τον ευχαριστούμε για τον μόχθο του, που τόση πνευματική ωφέλεια θα προξενήσει.

 

Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών


Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης