Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Από την Ορθόδοξη Λατρεία μας (σε απλούστερη γλώσσα)

Κωδικός: SOT-036Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Παναγιώτης Τρεμπέλας

Από την Ορθόδοξη Λατρεία μας
(Σε απλούστερη γλώσσα)

 

 Η θυσία του Χριστού ήταν θυσία λογική, επειδή ακριβώς με όλη τη θέλησή του δέχθηκε το ποτήριο του θανάτου και δεν αντιστάθηκε σ' αυτό, όπως αντιστέκονται, όταν σφάζονται τα ζώα, που δεν έχουν λογικό. Η θυσία του ήταν θυσία λογική και επειδή ακόμη ήξερε καλά τον σκοπό για τον οποίο θυσιαζόταν, αφού ο ίδιος είπε ότι ήλθε για να δώσει τη ζωή του "λύτρον αντί πολλών" (Μάρκ. ι' 45). Μια τέτοια λοιπόν λογική θυσία απαιτείται να προσφέρουμε κι εμείς, ενωμένοι βέβαια με τον Χριστό. Θυσία δηλαδή υπακοής μέχρι θανάτου. Θυσία που συντελείται με τη νέκρωση του παλαιού ανθρώπου αφενός, την ομοίωση σε όλα με τον Χριστό αφετέρου. Θυσία του εαυτού μας ολόκληρου, ο οποίος με την ενσωμάτωσή του στο Χριστό έγινε νέος άνθρωπος. Νήπιος στην αρχή, αλλά που διαρκώς αυξάνεται, έως ότου γίνει τέλειος και φθάσει "εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού" (Εφ. δ' 13).


Μαλακό εξώφυλλο

Σχήμα: 21 Χ 14
Σελίδες: 495
ISBN: 978-618-5107-45-1 Προλεγόμενα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Κεφ. Α', "ΕΥΦΡΑΝΘΗΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΟΜΑΙ ΕΝ ΣΟΙ, ΥΨΙΣΤΕ".

"Ακαταπαύστοις στόμασιν, ασιγήτοις δοξολογίαις"
"Κατατρύφησον του Κυρίου"
"Η εξομολόγησις αυτού επί γης και ουρανού"
Παιδί μου, δώσε την καρδιά σου
"Δος μοι, υιέ, σην καρδίαν"
Όχι μόνο με τα χείλη
"...Και παρά Σε τι ηθέλησα επί της γης;"
Κεφ. Β'. ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ "ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"
"Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον"
"Εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον"
"Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου..."
Θυσιαστήριο υπερουράνιο
"Εν ενί στόματι και μία καρδία"
Πού έγκειται το υπέροχο της λατρείας
"Πάσαν αποθώμεθα μέριμναν"
"Αγαπήσωμεν αλλήλους"
Κεφ. Γ'. ΜΙΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
"Οι μυστικώς τα Χερουβείμ εικονίζοντες" 
"Τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες"
"Άγιος Κύριος Σαβαώθ..."
Τον τρισάγιο και επινίκιο ύμνο...
"Τον επινίκιον ύμνον άδοντα..."
"Ωσαννά εν τοις υψίστοις..."
"Άδοντα, βοώντα, κεκραγότα και λέγοντα"
Τα τέσσερα ζώα και οι πρεσβύτεροι
Τα ζώα πρώτα, οι πρεσβύτεροι έπειτα
Κεφ. Δ'. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ Η ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άγγελοι συλλειτουργοί
"Αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον"
Τα επτά κέρατα και οι επτά οφθαλμοί του Αρνίου
"Φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων"
"Έπεσαν ενώπιον του Αρνίου"
"Αι εισιν αι προσευχαί των αγίων"
Και εμείς υπέρ εκείνων
Μεγάλη τιμή και μέγιστη ωφέλεια
Κεφ. Ε'. ΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
"Ηγόρασας ημάς τω Θεώ"
"Και τω Αρνίω η ευλογία και η τιμή και η δόξα"
Όλος ο λαός τα επισφράγιζε με το Αμήν
"Όταν πίνω αυτό μεθ' υμών καινόν" 
Είναι ποτήριο αιώνιο
"Φείσαι ημών, Κριτά δικαιότατε"

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κεφ. ΣΤ'. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
Προσφέρεις και τον εαυτό σου
Επάνω στο Θυσιαστήριο και μέσα στο Ποτήριο
Το εκκλησίασμα μαζί με τους λειτουργούς
Αναίμακτη και λογική
Θα παραμείνει άψυχη και νεκρή
Συμβολική αναπαράσταση του πάθους
Σύμβολο ιερό και καθαγιασμένο
Αναπαράσταση της ταφής του Κυρίου
"Κηδεύσας απέθετο"
Κεφ. Ζ'. ΣΥΝΑΠΤΕΣ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΕΚΤΕΝΕΙΣ, ΑΝΤΙΦΩΝΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Μεγάλη της ευχής των πολλών η δύναμη
"Ομοθυμαδόν και εν ενί στόματι"
Από πού προέρχεται ο όρος "Ειρηνικά"
Ειρήνη και πάλι ειρήνη
Συντόνως και εκτενώς
"Πάντοτε προσεύχεσθαι"
"Υπέρ βασιλέων και των εν υπεροχή όντων"
Θεόπνευστοι και πνευματοφόροι
Από κοινού και εξ ενός στόματος
Φωνή μία και μελωδία μία
Μας λείπει η καλλιέργεια
Κεφ. Η΄. ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ, ΚΗΡΥΓΜΑ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Η μικρά Είσοδος
Προφητευόμενος και εξιστορούμενος
Μιλά προς εμάς και σήμερα
"Διά λόγου την νουθεσίαν... ποιείται"
"Όσοι οι κατηχούμενοι προέλθετε"
Όχι μόνο στο όνομα Χριστιανοί

"Άγγελοι επισκοπούσι"

Έναρξη της Προαναφοράς
Κεφ. Θ'. ΑΠΟΝΙΨΗ ΧΕΡΙΩΝ, ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
"Νίψον ανομήματα"
"Αγαπήσωμεν αλλήλους"
"Εν φιλήματι αγίω"
Ένα κομμάτι του ουρανού
"Έλεον ειρήνης"
"Ο Κύριος μεθ' ημών"
"Άνω σχώμεν τας καρδίας"
"Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω"
"Άξιον και δίκαιον"
Κεφ. Ι'. ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ
Η κατεξοχήν ευχαριστία
Ευχαριστούμε, όπως και ο Κύριος ευχαρίστησε
"Ανέκφραστος και απερινόητος"
Μία ουσία, μία δύναμη, μία προσκύνηση
"Υπέρ των φανερών και αφανών ευεργεσιών"
"Καίτοι σοι παρεστήκασι μυριάδες αγγέλων"
Μένουμε προσκολλημένοι στη γη
"Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου"
"Ευλογημένος ο ερχομένος..."
Κεφ. ΙΑ'. ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο χαρακτήρας της ευχαριστίας μας
Ευχαριστία καθολική αλλά και ειδική 
"Μάλλον δεν εαυτόν παρεδίδου"
"Λαβών άρτον... ομοίως δε και το ποτήριον"
Κατεβαίνει, για να ανακλιθεί στο σπήλαιο της καρδιάς σου
"Εν ταις αγίαις και αχράντοις και αμωμήτοις χερσί"
"Ευχαριστήσας, αγιάσας, κλάσας"
"Έδωκε τοις αγίοις αυτού μαθηταίς"
Κεφ. ΙΒ'. ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
"Λάβετε, φάγετε"
"Εις άρτος οι πολλοί εσμέν"
"Τούτο εστί το σώμα μου"
"Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν"
"Σώμα δεν κατηρτίσω μοι"
"Δια πνεύματος Αγίου"
"Το υπέρ υμών κλώμενον"
"Εις άφεσιν αμαρτιών"
"Πίετε εξ αυτού πάντες"
"Το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης"
"Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν"
"Το υπέρ υμών και πολλών εκχυνόμενον"
Κεφ. ΙΓ'. "ΘΥΣΙΑ ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ"
"Εις την εμήν ανάμνησιν"
Για "ανάμνηση" μπροστά στα μάτια του Θεού
Για ανάμνηση και ανανέωση της σταυρικής θυσίας
Η "Ανάμνηση"
"Και της δευτέρας Παρουσίας"
"Σοι προσφέρομεν"
"Σοι προσφέροντες... Σε υμνούμεν"
"Τα σα εκ των σων"
"Τα σα εκ των σων Σοι προσφέρομεν"
"Σοι προσφέρομεν κατά πάντα και διά πάντα"
"Σοι προσφέροντες... Σε υμνούμεν"
Κεφ. ΙΔ'. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΑΥΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ
"Και δεόμεθά Σου..."
"Κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον εφ' ημάς"
"Ώστε γενέσθαι τοις μεταλαμβάνουσι..."
"Ημάς δε πάντας ενώσαις αλλήλοις"
"Ο λαός Σου και η Εκκλησία Σου ικετεύουσί Σε"
Προσφέρουμε και υπέρ της θριαμβεύουσας Εκκλησίας
Προσφέρουμε υπέρ των προκεκοιμημένων
Προσφέρουμε και υπέρ αυτών ακόμη των αγίων
Υπέρ όλης της θριαμβέβουσας Εκκλησίας
Κεφ. ΙΕ'. ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΦΕΛΟΥΝΤΑΙ
"Μεγίστην όνησιν πιστεύοντες έσεσθαι..."
"Μεγίστη" σε ποιο βαθμό;
Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη η ωφέλεια
Ωφέλεια για αμαρτίες μη θανάσιμες
Υπέρ όλων των κεκοιμημένων
"Ή λήθην ή πλήθος ονομάτων"
"Και ων έκαστος κατά διάνοιαν έχει"
Κεφ. ΙΣΤ'. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ
Και γενικότερες ικετευτικές δεήσεις
"Εν ενί στόματι και μιά καρδία"
"Τα ελέη του μεγάλου Θεού και Σωτήρος"
"Εις το άγιον και υπερουράνιον θυσιαστήριον"
"Εις οσμήν ευωδίας πνευματικής"
"Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών"
"Ανεπαίσχυντα..."
"Ειρηνικά..."
"Καλήν απολογίαν"
"Την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα"
Κεφ. ΙΖ'. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Η Κυριακή προσευχή
"Τολμάν επικαλείσθαι..."
Μας προετοιμάζει να κοινωνήσουμε επάξια
"Ως και ημείς αφίεμεν..."
Σε ατμόσφαιρα βαθιάς ειρήνης
"Τα άγια τοις αγίοις"
Η κλάση του Άρτου
"Ο εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος"
Μερικές άλλες προετοιμασίες
Κεφ. ΙΗ'. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
Ξεχωριστά και πάνω στην παλάμη
Προσέλευση ευλαβική με εκδηλώσεις λατρείας
"Τον λαόν σου και την κληρονομίαν σου"
Ευγνώμων ομολογία και βαρυσήμαντη ευχή
"Αξίως ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω"
Ευχαριστίες μαζί με αιτήματα
Η ευχαριστήρια ευχή
Είναι επουράνια και αθάνατα
Τα αιτήματα που ακολουθούν
Οι ευχές και ικεσίες των Αγίων
Η τελική ευλογία
"Κλίνατε και ευλογείσθε"
Η οπισθάμβωνος ευχή
Άλλες οπισθάμβωνοι και η επισφράγισή τους
Σύνοψη γενική και συμπεράσματα
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης