Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Φιλοκαλία (Ε' Τόμος)

Κωδικός: PERIVOLI-022Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Φιλοκαλία
Τόμος Ε'

Θεμελιακό έργο της ορθόδοξης πνευματικότητας, η Φιλοκαλία αποτελεί όχι μόνο διδασκαλία της νοεράς προσευχής, αλλά και το σύνολο της πνευματικής εμπειρίας των αγίων Πατέρων. Kαι τώρα σε μετάφραση γίνεται κτήμα του ευρύτερου κοινού.  

Διαβάστε παρακάτω περιεχόμενα και πρόλογο του βιβλίου

 


 

Δεμένο
Σχήμα: 17,5 x 24,5
Σελ. 335
Γλώσσα: Καθομιλουμένη
Με την χάρη του Θεού παραδίδεται στην κυκλοφορία ο πρώτος τόμος της Φιλοκαλίας, σε μετάφραση του αειμνήστου πατέρα μου*, προς ψυχικήν ωφέλεια των ευσεβών χριστιανών.

Οι "φιλοκαλικοί" πατέρες, τους οποίους ανθολόγησε ο μέγας άγιος των νεωτέρων χρόνων, ο Αγιορείτης Νικόδημος, ασχολούνται λιγότερο με θέματα πίστεως και περισσότερο και κυρίως με θέματα πνευματικής "θεωρίας", ασκητικά, ησυχαστικά, νηπτικά. Και απευθύνονται μεν κυρίως τα θέματα αυτά στους μοναχούς, αφορούν όμως και κάθε πιστό, που θέλει να μορφώσει μέσα του τον Χριστό και να φτάσει στην τελειότητα, "εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού" (Εφ. 4, 13). Γι' αυτό οι νηπτικοί πατέρες της Φιλοκαλίας υπήρξαν πάντοτε το εντρύφημα και οι αυθεντικοί οδηγοί της πνευματικής ζωής για γενεές γενεών, και διέπλασαν το ήθος των θεουμένων, υποδεικνύοντάς τους τις πρακτικές μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουν στην κάθαρση και στο φωτισμό και θα αξιωθούν να ατενίσουν το άκτιστο φως της θείας δόξας. Και εθεολόγησαν έτσι, όχι μια στείρα σχολαστική θεολογία, αποκομμένη από το Πνεύμα και γι' αυτό νεκρή, αλλά μία θεολογία πυρπολούμενη από τη ζωή, μια θεολογία νήψεως και προσευχής: "Εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀληθῶς· καὶ εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, θεολόγος εἶ" (Ευάγριος Ποντικός, PG 79, 1180Β). Αυτή τη θεολογία έχει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνθρωπος του άγχους και των τεχνητών παραδείσων, ο άνθρωπος που κατέκτησε τη σελήνη αλλά έχασε τον εαυτό του, ο "απελευθερωμένος", κι όμως δούλος στην τεχνολογία και στις όποιες θεωρίες που επαγγέλονται τη σωτηρία "απ' ανθρώπων" και "δι' ανθρώπων".

Η χρονική απόσταση από τους πατέρες και η συνακόλουθη δυσκολία της γλωσσικής προσπελάσεως, ήταν ένα σημαντικότατο εμπόδιο για να γίνει η Φιλοκαλία κτήμα του φιλοχρίστου λαού. Το εμπόδιο αυτό θέλησε να εξομαλύνει ο μεταφραστής, ο οποίος από την παιδική του ηλικία γαλουχήθηκε με τους νηπτικούς πατέρες και τους κατείχε όσο λίγοι. Γι' αυτό ανέλαβε τον άθλο να μεταφέρει όλη τη Φιλοκαλία στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Από το 1974 μέχρι το 1978 ήταν η μοναδική του απασχόληση. Ο Κύριος της ζωής τον άφησε να ολοκληρώσει το έργο της μεταφράσεως πριν τον καλέσει κοντά Του. Ο Θεός θέλησε να αναλάβει μετά έξη χρόνια ο εκδοτικός οίκος "Το Περιβόλι της Παναγίας" τον μόχθο και τα έξοδα της εκδόσεως. Ο διακεκριμένος φιλόλογος, γενικός επιθεωρητής Μ.Ε. κ. Ιγνάτιος Σακαλής είχε τη γενική φιλολογική επιμέλεια και ο σοφός γέροντας π. Θεόκλητος Διονυσιάτης προθυμοποιήθηκς να γράψει την εισαγωγή και τα σχόλια.

Ως δείγμα της διαθέσεως, με την οποία προσήγγιζε τα φιλοκαλικά κείμενα ο μεταφραστής, ας επιτραπεί να παραθέσουμε αποσπάσματα από μια προσευχή, που συνέταξε όταν επρόκειτο να αρχίσει την εργασία αυτή:

"Άγιε Θεέ, Τρισυπόστατε Δημιουργέ, φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου και στρέψον με όλον προς Σε... Ίδε την ταπείνωσίν μου και βοήθησόν μοι, ίνα διαπλεύσω το πέλαγος της θεολογίας των ηγαπηκότων Σε και διά γραφής παραδοσάντων ημίν την εξήγησιν των δικαιωμάτων Σου. Ημίν μόνον το θέλειν παράκειται, ουχί και το δύνασθαι. Αλλά και το θέλειν εκ Σου της αεννάου πηγής των αγαθών πηγάζει. Ο εναρξάμενος και τελείωσον. Αγία Τριάς ο Θεός, ο δους μοι την έφεσιν, δος και το τέλος.

Μεγάλα, ένδοξα και δυνατά τα των αγίων Σου, Θεέ Δημιουργέ. Και τις εκδιηγήσεται ταύτα; Πώς εις βάθη ωκεανού της υψηλής πράξεως και της ενθέου θεωρίας των αγίων Σου να διαπλεύση τις;... Αλλά πάντα παρά Σου και παρά Σοι εστι. Λείπομαι σοφίας, δος μοι ταύτην, η Πανένδοξος Σοφία. Λείπομαι δυνάμεως, έκτεινον ω Δυνατέ την άμαχόν Σου χείρα και βοήθησον.

Κύριε Ιησού, Υιέ του Θεού και Θεέ αληθινέ, όρεξόν μοι χείρα ίνα ψελλίσω τα δικαιώματά Σου. Αειπάρθενε Πάναγνε Θεοτόκε Μαρία, αντιλαβού μου εν τω επιχειρείν τα του Υιού Σου διαλέγεσθαι. Όσιοι πατέρες και άγιοι Μάρτυρες, οι τε παλαιοί και οι επ' εσχάτων το αίμα υμών υπέρ του Κυρίου Ιησού εκχέαντες, δότε ισχύν τη ασθενεία μου".

Τελειώνοντας πρέπει να υπομνήσομε, πως κανένα έργο ανθρώπινο δεν είναι τέλειο. Η παρούσα μετάφραση δεν μπορεί ασφαλώς να ξεφύγει από τον κανόνα αυτό. Παρά τις όποιες ατέλειές της όμως, ένα είναι βέβαιο: ότι έγινε από μια καρδιά "νήφουσα" και φλεγομένη από την επιθυμία να καταστήσει την εντρύφηση στη Φιλοκαλία δυνατή στο ευρύ κοινό και την οδό προς τη νήψη προσιτή, μέσω της μυστικής εμπειρίας των αγίων νηπτικών πατέρων, σ' αυτούς που επιθυμούν τον ησύχιο βίο, είτε έχοντας διαλέξει την μακάρια ερημική ζωή που πτερούται από το θείο έρωτα, είτε όντας υποχρεωμένοι να ζούνε μέσα στην ανήσυχη και πολύβουη ματαιότητα του κόσμου, προκρίνοντας τη μωρία του κηρύγματος από την άσοφη σοφία του αιώνος τούτου.

Αυτή την ιερή πρόθεση και τη φλόγα ας δει ο Θεός και ας ανταμείψει το μόχθο του αειμνήστου μεταφραστή, αναπαύοντας την ψυχή του "εν χώρα ζώντων" και "εν σκηναίς δικαίων".

Γ. Α. Γαλίτης
Καθηγητής Πανεπιστημίου

______________________

* Η Φιλοκαλία θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους (Σ.Ε.) 

Κάλλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι 15
     Μέθοδος και κανόνας ακριβής για όσους διαλέγουν την ησυχαστική και μοναστική ζωή 20
     1. Η θεία και υπερφυσική δωρεά και χάρη που ενυπάρχει διά του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς 20
     2. Το περιεχόμενο αυτού του λόγου εκτίθεται εξαιτίας της ερωτήσεως κάποιου αδελφού
20
     3. Σκοπός της πραγματείας αυτής είναι να μάθομε ποιο είναι το θεμέλιο
21
     4. Αρχή κάθε κατά Θεόν εργασίας είναι το να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Σωτήρα, και
     τέλος η επιστροφή μας στην τέλεια χάρη του παναγίου και ζωαρχικού Πνεύματος που μας έχει
     δωρηθεί αρχικά κατά το άγιο βάπτισμα.
21
     5. Ποια είναι η χάρη και πώς θα την επιτύχομε. Ποια είναι εκείνα που τη θολώνουν και ποια είναι πάλι εκείνα που την ανακαθαίρουν
22
     6. Στο άγιο βάπτισμα δεχόμαστε δωρεάν τη θεία χάρη· αφού όμως τη συγκαλύψομε ύστερα με τα πάθη, την καθαίρομε πάλι με την εκπλήρωση των εντολών
24
     7. Όποιος πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πρέπει να ασκεί όλες τις εντολές, αλλά την περισσότερη εργασία να την αφιερώνει σ' αυτές που είναι σπουδαιότερες από τις άλλες και κάπως γενικότερες.
24
     8. Αρχή κάθε θεάρεστης εργασίας είναι η με πίστη επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μαζί μ' αυτήν η ειρήνη και η αγάπη που ανατέλλουν από αυτήν
25
     9. Με κάθε μία από αυτές και με τις τρεις μαζί χαρίζεται άφθονα σε μας ο πλούτος όλων των αγαθών
25
     10. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κατά τον καιρό του σωτηρίου πάθους Του αυτά άφησε στους Μαθητές Του σαν αποχαιρετιστήριες εντολές και θεία κληρονομία, όπως επίσης και μετά την ανάσταση
26
     11. Με αυτά τα τρία διαπλέκονται όλες οι αρετές
27
     12. Η δωρεά και η επέλευση του Αγίου Πνεύματος από το Θεό Πατέρα στους πιστούς, χαρίζεται με τη
     δύναμη του Ιησού Χριστού και στο άγιο όνομά Του
28
     13. Εύλογα παραγγέλουν οι άγιοι Πατέρες μας με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που είχαν μέσα τους, να προσευχόμαστε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και από Αυτόν να ζητούμε το έλεος
28
     14. Μαζί με την καθολική απάρνηση των πάντων, πρέπει κανείς να εκλέγει και την τέλεια υποταγή
29
     15. Ποια είναι τα σημάδια της αληθινής υποταγής
31
     16. Όποιος επιθυμεί τη γνήσια και κατά Θεόν ησυχία πρέπει να φροντίζει, μαζί με την ορθόδοξη πίστη, να είναι γεμάτος και από καλά έργα. Η πίστη είναι διπλή. Ο ησυχαστής πρέπει να έχει πίστη, να είναι ειρηνικός, απερίσπαστος, αμέριμνος, σιωπηλός, ήσυχος, να ευχαριστεί το Θεό για όλα, να αναγνωρίζει την αδυναμία του, να υπομένει γενναία τους πειρασμούς και να ελπίζει στο Θεό, περιμένοντας από Αυτόν το έλεος
36
     17. Ο φόβος του Θεού είναι διπλός, ο φόβος των αρχαρίων και ο φόβος των τελείων
43

     18. Για χάρη των εντολών και της πίστεως του Κυρίου Ιησού Χριστού οφείλομε, όταν το καλεί η περίσταση, να θυσιάσομε και τη ζωή μας.

45
     19. Μέθοδος φυσική για την είσοδο έξοδο μέσα στην καρδιά με την εισπνοή από τη μύτη και την προσευχή που κάνομε κατ' αυτή και που είναι το "Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με"
45
     20. Η φυσική μέθοδος με την εισπνοή
46
     21. Και ο ιερός Χρυσόστομος, όμοια με άλλους παλαιούς Αγίους Πατέρες, παραγγέλλει να προσευχόμαστε
     στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας μέσα στην καρδιά
47
     22. Και πάλι για τη μνήμη του Ιησού μέσα στην καρδιά με την εισπνοή και με προσοχή
47
     23. Εκείνος που θέλει να νήφει νοερά, πρέπει να κάθεται στον καιρό της προσευχής σε ήσυχο και σκοτεινό δωμάτιο
47
     24. Η απουσία ρεμβασμού χορηγείται στο νου πρώτα απ' όλα μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της επικλήσεως με πίστη μέσα στην καρδιά του αγίου ονόματός Του.
48
     25. Πώς πρέπει να περνά ο ησυχαστής το διάστημα από το βράδυ ως το πρωί. Αρχή της λεπτομερειακής διδασκαλίας
49
     26. Πώς πρέπει να περνάς από τον όρθρο μέχρι το πρωί
50
     27. Πώς πρέπει να περνάς από το πρωί μέχρι την ώρα του φαγητού
51
     28. Προφύλαξη από την αργία. Είναι αναγκαίο να τηρεί και ο ησυχαστής την εκκλησιαστική τάξη
51
     29. Συνέχεια στα περί προσευχής. Πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε
52
     30. Η σωματική δίαιτα
55
     31. Πώς πρέπει να τρέφεται ο αγωνιζόμενος τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή
57
     32. Πώς πρέπει να τρέφεσαι την Τρίτη και την Πέμπτη
57
     33. Πώς πρέπει να τρέφεσαι το Σάββατο. Για τις αγρυπνίες, και πώς πρέπει να τρως κατ' αυτές
58
     34. Πώς πρέπει να τρως τις Κυριακές. Διάφορα άλλα ζητήματα. Επίσης περί κόπου και ταπεινώσεως
59
     35. Πώς πρέπει να τρως και να πράττεις στις άγιες Τεσσαρακοστές και μάλιστα τη Μεγάλη
60
     36. Η διάκριση και η υποταγή
60
     37. Πώς πρέπει ο αγωνιζόμενος να περνά το διάστημα μετά το γεύμα ως τη δύση του ηλίου. Τα θεία χαρίσματα μας δίνονται ανάλογα με τον κόπο και το μέτρο της εργασίας μας.
61
     38. Η καθαρή προσευχή είναι ανώτερη από κάθε εργασία
63
     39. Ο αριθμός των γονυκλισιών του 24ώρου
65
     40. Η διανομή των θείων αγαθών δε γίνεται μόνο ανάλογα με τον αγώνα και την εργασία μας, αλλά και με την κατάσταση, τη δεκτικότητα, την πίστη και τη φυσική μας διάθεση
65
     41. Η καθολική και τελειότατη διάκριση. Ποιος είναι αυτός που ζει παρά φύση και σαρκικά, ποιος ο κατά φύση και ψυχικά, και ποιος είναι που ζει υπέρ φύση και πνευματικά
66
     42. Συνέχεια για τη διάκριση με παράδειγμα
67
     43. Η μεταβολή και αλλοίωση του καθενός. Η υπερβολική δόξα της ταπεινώσεως
68
     44. Η μετάνοια, η καθαρότητα και η τελειότητα
70
     45. Οι πέντε εργασίες της πρώτης ησυχίας, δηλαδή η προσευχή, η ψαλμωδία, η ανάγνωση, η μελέτη και το εργόχειρο
71
     46. Από πού πρέπει να κάνουν αρχή εκείνοι που θέλουν να ησυχάσουν ορθά, και ποια είναι η αρχή και η αύξηση και η προκοπή και η τελείωση
71
     47. Η τάξη της ησυχίας των αρχαρίων
72
     48. Η καρδιακή προσευχή και πώς ενεργείται
73
     49. Πώς παρέδωσαν οι θείοι Πατέρες να λέμε την προσευχή με διάφορους τρόπους, και ποια είναι η προσευχή
73
     50. Τα λόγια της ιερής και θεοποιού προσευχής έχουν μυσταγωγηθεί πνευματικά όχι μόνο από τους αγίους Πατέρες που αναφέραμε, αλλά και από αυτούς τους κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο, Παύλο και Ιωάννη
75
     51. Οι αρχάριοι μπορούν να προσεύχονται άλλοτε με ολόκληρη την προσευχή, άλλοτε με ένα μέρος της
77
     52. Για να καρποφορήσει η προσευχή μέσα στην καρδιά, χρειάζεται καιρός πολύς και αγώνας και βία
78
     53. Η μη καθαρή καρδιακή προσευχή, και πώς φτάνει κανείς στην καθαρή και αρρέμβαστη προσευχή
79
     54. Η αρρέμβαστη και καθαρή καρδιακή προσευχή και η θέρμη που δημιουργείται από αυτή
79
     55. Η θέρμη παράγεται από διάφορες αιτίες
81
     56. Ποιο είναι το έργο που ακολουθεί την καρδιακή θέρμη
81
     57. Ο πόθος και ο έρωτας που γεννιέται από τη θέρμη, την προσοχή και την προσευχή
82
     58. Τα καρδιακά δάκρυα. Ο θείος πόθος και  έρωτας
82
     59. Παραίνεση να μη ζητούμε τα υπέρμετρα
83
     60. Ο θερμός ζήλος και η θεία εμφάνεια μέσα μας και ο ενυπόστατος φωτισμός της χάρης
83
     61. Ενέργεια θεία και ενέργεια δαιμονική
84
     62. Ο φωτισμένος και απλανής διδάσκαλος
84
     63. Ο αληθινός και ο ψευδής φωτισμός
84
     64. Η απρεπής και η ευπρεπής φαντασία
85
     65. Όχι μόνο η απρεπής φαντασία, αλλά και η ευπρεπής είναι απορριπτέα από τους Αγίους στην καθαρή προσευχή και στην απλή και ενιαία εργασία του νου
85
     66. Η καθαρότητα και η τελειότητα του νου, της ψυχής και της καρδιάς
87
     67. Πώς φαντάζονταν οι Προφήτες
88
     68. Συνέχεια για τις φαντασίες και τις πολλές και ποικίλες θεωρίες
89
     69. Οι πέντε δυνάμεις της ψυχής
92
     70. Περισσότερα για το νου
93
     71. Ακόμη λίγα για την καθαρή προσευχή
95
     72. Άλλο είναι η απάθεια του νου και άλλο η αληθινή προσευχή
95

     73. Συνέχεια για τη φαντασία και για εντυπώσεις στο νου και για τα σημάδια της πλάνης και της αλήθειας

96
     74. Η θεία και η επίπλαστη παρηγορία
98
     75. Η θεία ηδονή που πηγάζει από την καρδιά
99
     76. Η πνευματική ηδονή είναι και πολυώνυμη και ανώνυμη
100
     77. Όποιος θέλει να ησυχάσει στην εντέλεια, πρέπει οπωσδήποτε να είναι πράος στην καρδιά
102
     78. Πώς θα κατορθώσουμε την πραότητα. Τα τρία μέρη της ψυχής, το θυμικό, το επιθυμητικό και το λογιστικό
102
     79. Πρέπει κανείς να μετανοεί γρήγορα για όσα παραπτώματα του συμβαίνουν, κι έτσι να προφυλάγεται σοφά για το μέλλον
103
     80. Το ολίσθημα και η μετάνοια
104
     81. Η μετάνοια, ο φόβος, η αγάπη, το πένθος, τα δάκρυα και η αυτομεμψία
104
     82. Η σοφή ασφάλιση και η προσοχή
106
     83. Ο ησυχαστής πρέπει να αγωνίζεται για όλα τα παραπάνω, και προπάντων για να είναι ήσυχος, πράος και να επικαλείται καθαρά και με σπουδή τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά του
106
     84. Ο καλός και εκστατικός έρωτας και το θείο κάλλος
107
     85. Ο πόλεμος, η παιδαγωγική παραχώρηση και η εγκατάλειψη εξαιτίας αποστροφής
107
     86. Η απάθεια. Τι είναι η ανθρώπινη απάθεια
109
     87. Συνέχεια για την απάθεια και την τελειότητα
111
     88. Η εμπάθεια, η ηδυπάθεια, η προσπάθεια και η απάθεια
111
     89. Τι είναι εμπαθής, ηδυπαθής, προσπαθής και απαθής και ποια η θεραπεία τους
111
     90. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη
112
     91. Η αγία Κοινωνία
114
     92. Είναι ανάγκη να μάθομε το θαύμα των αγίων Μυστηρίων· τι είναι, γιατί δόθηκαν και ποια είναι η ωφέλειά τους
115
     93. Το τέλος των αναλυτικών θεμάτων και μικρή παραίνεση προς τον ερωτήσαντα
119
     94. Πώς πρέπει να ακούμε και να εννοούμε τα πνευματικά λόγια των Πατέρων
119
     95. Ανακεφαλαίωση. Πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ο αληθινός φωτισμός και η θεία δύναμη
120
     96. Άλλη ανακεφαλαίωση
121
     97. Η ησυχία με υπακοή είναι πράγματι η απλανής και αληθινή και πατροπαράδοτη και θεάρεστη ζωή. Αυτή ευλόγως ονομάστηκε από τους Αγίους "κρυμμένη εν Χριστώ ζωή"
122
     98. Αν και υπάρχουν κο άλλοι δρόμοι σωτηρίας, αυτός όμως είναι ο ξεχωριστός και βασιλικός που οδηγεί στην υιοθεσία
123
     99. Αυτός ο τρόπος ζωής έχει πολλά ονόματα επειδή η εργασία του είναι υψηλή
123
     100. Ηθικός επίλογος. Μαζί με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, πρέπει κι εμείς όσο μπορούμε να φροντίζομε και να αγωνιζόμαστε να αξιωθούμε αυτές τις υπερφυσικές και μέγιστες δωρεές από τώρα, σαν αρραβώνα, και να μην τις χάσομε, ο μη γένοιτο, από μια μικρή ραθυμία
124
[Κάλλιστος Αγγελικούδης] 126
     Κεφάλαια 131
     1-14. Περί προσευχής 131
     15. Ο Παράδεισος που αναφέρεται στη Γραφή είναι εικόνα του ανθρώπου
133
     16. Η πνευματική δωρεά
136
     17. Η θεία και η ανθρώπινη ενέργεια. Η ειρήνη
137
     19. Ο θεωρητικός βίος. Από τι έχει ανάγκη ο θεωρητικός. Οι Πατέρες αποτιμούν τη θεωρία ως προσευχή
141
     20. "Ο Θεός είναι Πνεύμα, και όσοι Τον προσκυνούν πρέπει να το κάνουν πνευματικά και αληθινά"
142
     21. Η προσευχή
143
     22. Από ποια πράγματα έχει ανάγκη η προσευχή και πόσο αξίζει να την τιμούμε
144
     23. Η προσευχή
145
     24. Στο χωρίο· "Είπε ο Θεός στον Αβραάμ, 'φύγε από την πατρίδα σου' ", και περί θεωρίας
146
     25-26. Η ταπείνωση και η θεωρία
148
     27. Περί θεωρίας
149
     28-30. Ο πρακτικός και ο θεωρητικός
151
     31-33. Η μετοχή του Αγίου Πνεύματος
154
     34-37. Περί θεωρίας
155
     38. "Είπε ο Θεός στον Αβραάμ, 'Θα πληθύνω πολύ το σπέρμα σου κλπ' "
157
     39. "Να υμνείς, ψυχή μου, τον Κύριο" 159
     40-41. Περί θεωρίας 160
     42. Ο θείος φωτισμός
162
     43. Από πού γεννιέται ο θείος έρωτας μέσα στην ψυχή
163
     44. Συνέχεια για το θείο έρωτα
164
     45. Ο φόβος που περιέχει η αγάπη
165
     46. Η αγάπη είναι τριών ειδών
166
     47. Ο νους κινείται με τρεις τρόπους προς τη θεωρία του Θεού
167
     48. Η συμμετοχή της οράσεως
168
     50. Περί θεωρίας
169
     51. Ο πρακτικός και ο θεωρητικός
170
     52. Πώς θεωρούν οι θεωρητικοί
170
     53-54. "Η Ιερουσαλήμ που οικοδομείται ως πόλη, της οποίας οι μέτοχοι είναι συναγμένοι κλπ"
175
     55. Στο χωρίο· "Εκείνοι ήταν οι ευγενείς από τις ανατολές του ηλίου"
178
     64. Ο Θεός από φιλανθρωπία γίνεται αντιληπτός σε όλα τα νοερά αισθητήρια
196
     65-73. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στους πιστούς
198
     74. Κάθε πιστός έχει τιμηθεί υπερβολικά από το Θεό
200
     75. Στο χωρίο· "Άνοιξε τα φτερά Του και τους δέχτηκε και τους πήρε πάνω στη ράχη Του"
201
     80. Ποια είναι η κυρίως ηδονή
204
     81. Για τη σαρκική ηδονή
204
     Καλλίστου Τηλικούδη· Περί ησυχαστικής τριβής
207
     Εκλογή από τους αγίους Πατέρες περί προσευχής και προσοχής 213
     Καλλίστου Καταφυγιώτη· Περί της ενώσεως με το Θεό και του θεωρητικού βίου
216
Άγιος Συμεών αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 280
     Κεφάλαια για την ιερή και θεοποιό προσευχή 281
[Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός] 284
     Περί των λόγων που περιέχει η θεία ευχή 285
Ανωνύμου· Ερμηνεία του "Κύριε ελέησον"
289
Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος 293
     Λόγος περί πίστεως και διδασκαλία για εκείνους που λένε, ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση επωφελής στην αρχή 293
     Περί των τριών τρόπων της προσευχής 300
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης 309
Απόσπασμα από το βίο του οσίου Μαξίμου του Καψοκαλύβη 310
Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται ακατάπαυστα 314
Ευρετήρια 321
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης