Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Κατηγορίες

Ερμηνεία εις τας ΙΔ΄ Επιστολάς του Αποστόλου Παύλου - Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (Γ')

Κωδικός: KYPSELI-160Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Έργα Πατέρων της Εκκλησίας

ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Τόμος Τρίτος

ΑΙ ΙΔ’ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Του θείου και ενδόξου Αποστόλου ΠΑΥΛΟΥ
Ερμηνευθείσαι μεν ελληνιστί υπό του μακαρίου
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας

Μεταφρασθείσαι δε εις την καθ’ ημάς κοινοτέραν διάλεκτον και σημειώμασι διαφόροις καταγλαϊσθείσαι παρά του Αγίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ του Αγιορείτου, και αντιγραφείσαι δι’ αναλωμάτων του αοιδίμου πατριάρχου Κων/πόλεως ΝΕΟΦΥΤΟΥ· Εξεδόθησαν το πρώτον εν έτει 1819 εις την Βενετίαν παρά του Νικολάου Γλυκεί τη συνδρομή των παναγιωτάτων πατριαρχών Γρηγορίου και Κυρίλλου, και του εξοχωτάτου κόμητος κ.κ. Ιωάννου Καποδίστρια, ως και άλλων ζηλωτών κληρικών και λαϊκών, ιδία δε σπουδή των ιερομονάχων Στεφάνου και Νεοφύτου των Αγιορειτών.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ’)

Περιέχων:
Την προς Θεσσαλονικείς πρώτην και δευτέραν, την προς Τιμόθεον πρώτην και δευτέραν, την προς Τίτον, την προς Φιλήμονα, και την προς Εβραίους.

Νυν δε το τρίτον εκδίδεται εν Θεσσαλονίκη εν έτει 1990, επιμελεία μεν Χρήστου Μήτσιου, καθηγητού Θεολογίας, φιλοτίμω δε δαπάνη των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη» Στυλ. Ν. Κεμεντζετζίδη, εις κοινήν απάντων των ορθοδόξων ωφέλειαν.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α’ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ 72

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 95
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Β’ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 125

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 141
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α’ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ 259

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 285
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Β’ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 349

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 373
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 398
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 411

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 421
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ 425

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 439
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ 445
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 470
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 492
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 506
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ 519
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ 535
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ 559
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ 584
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ 596
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ 627
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ 660
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ 704
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’ 736


Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης