Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Εφόδιον Ορθοδοξίας του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου

Κωδικός: DIA-058


Εξαντλήθηκε

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Εφόδιον Ορθοδοξίας

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εκλαϊκευμένη Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας με πλήθος αγιογραφικών, λειτουργικών και πατερικών εδαφίων. Ένα βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη στην Ορθόδοξη πίστη και ζωή, του επιτρέπει μια Ορθόδοξη τοποθέτηση στο σύγχρονο κόσμο και κυρίως του προσφέρει διατυπωμένη τη μοναδική εν Χριστώ Ορθόδοξη εμπειρία, όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας εντός της Εκκλησίας.


Μαλακό εξώφυλλο

Σχήμα: 21 Χ 14
Σελίδες: 488
ISBN:978-960-315-583-6Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παραδίδουμε στο αναγνωστικό κοινό την έκτη Έκδοση του παρόντος βιβλίου. Η υποδοχή που είχε από τον ορθόδοξο χριστεπώνυμο λαό ήταν αξιοθαύμαστη και οι κριτικές που γράφησαν και ελέχθησαν εκ μέρους κορυφαίων ορθοδόξων θεολογικών προσωπικοτήτων ήταν λίαν θετικές. Κι αυτό διότι το βιβλίο αυτό αποτελεί αναντιλέκτως "Εφόδιον Ορθοδοξίας", περιέχον τη βασική δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας με πλήθος αγιογραφικών, λειτουργικών και πατερικών εδαφίων. Υπ' αυτή την προοπτική εισάγει τον αναγνώστη στην ορθόδοξη πίστη και ζωή, του επιτρέπει μια ορθόδοξη τοποθέτηση στο σύγχρονο κόσμο και κυρίως του προσφέρει διατυπωμένη τη μοναδική εν Χριστώ ορθόδοξη εμπειρία, όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας εντός της Εκκλησίας.

Ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος (1931-2.5.1996) υπήρξε πραγματικός ακάματος λευΐτης της Εκκλησίας μας, ένας από τους κορυφαίους μελετητές του φαινομένου των νεοφανών αιρέσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο, υπηρετήσας για πολλά χρόνια στη νευραλγική θέση του Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Αξίζει μόνον να αναφέρουμε τα γραφέντα υπό του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου για τον π. Αντώνιο: "Εγνωρίσαμεν τούτον καλώς και μαρτυρούμεν, ότι έφερεν εν εαυτώ γνήσια γνωρίσματα αποστολικού ανδρός, ανεπαίσχυντου εργάτου του Ευαγγελίου. Έζησε διά τον Χριστόν και την Εκκλησίαν. Ανήρ αγαθός, πλήρης Πνεύματος αγίου, σεμνός, του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενος, ακαταπόνητος, ακατάβλητος, μαχητικός, ανυποχώρητος, θείω ζήλω πυρπολούμενος, ποιμήν άριστος και φιλοστοργώτατος πατήρ, μεθοδικός, εργατικός, σκεύος εκλογής του Θεού και την μάχαιραν του Πνεύματος εναντίον ψυχοκτόνων οργανώσεων και κινήσεων".

Η Αποστολική Διακονία της Ελλάδος προσβλέπουσα στην κατά το δυνατόν αρτιότερη κατάρτιση του πιστού λαού της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προέβη στην παρούσα νέα έκδοση με άψογη τυπογραφική επιμέλεια και με αλφαβητικό ευρετήριο ώστε η ανάγνωση του βιβλίου να γίνει πιο προσιτή και πιο ελκυστική. Ευελπιστούμε ότι την αυχμηρή εποχή που διανύουμε, το βιβλίο τούτο θα συνεχίσει να οικοδομεί και να στηρίζει τις κλονισμένες ψυχές των ανθρώπων ως ανεκτίμητο "Εφόδιον Ορθοδοξίας".

† Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος
Γενικός Διευθυντής
της Αποστολικής Διακονίας

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
σελ. 11-12
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
σελ. 13-15

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ
σελ. 17-24

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
σελ. 25-38

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
σελ. 39-45

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ
σελ. 47-63

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
σελ. 65-70

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ
σελ. 71-79

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Η ΠΤΩΣΙΣ
σελ. 81-88

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
σελ. 89-105

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ
σελ. 107-130

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
σελ. 131-143

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
σελ. 145-156

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
σελ. 157-183

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'
Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
σελ. 185-200

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
σελ. 201-218

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'
Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
σελ. 219-230

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
σελ. 231-251

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'
Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΩΝ
σελ. 253-263

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'
Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
σελ. 265-275

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΑΣ
σελ. 277-284

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
σελ. 285-290

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'
ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
σελ. 291-305

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
σελ. 307-328

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'
ΑΙ ΑΓΙΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
σελ. 329-342

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'
Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
σελ. 343-356

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ'
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
σελ. 357-381

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ'
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΣ
σελ. 383-433

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'
Η ΤΩΡΙΝΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΣ
σελ. 435-443

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ'
ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ
σελ. 445-457

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ'
ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΗΘΟΣ
σελ. 459-477
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
σελ. 479-482
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης