Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Το μυστήριο του θανάτου

Κωδικός: SOT-020


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Νικόλαος Π. Βασιλειάδης

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Τι είναι ο θάνατος; Πώς εισώρμησε στον κόσμο; Ποια η αγιοπατερική διδασκαλία περί αυτού; Ζουν οι ψυχές μετά το θάνατο; Πού; Πώς; Υπάρχει Κόλασι και Παράδεισος;

Με οδηγούς την Αγία Γραφή και την Αποστολική Παράδοσιν και με την χειραγωγίαν των θεοφόρων Πατέρων εξετάζομεν: πώς εισώρμησε εις τον κόσμον ο θάνατος; πώς ο Θεός μετέβαλε την τιμωρία εις ευεργεσία; πώς ο Θεάνθρωπος ενίκησε κατά κράτος τον θάνατον και πώς, από την στιγμή που ανεστήθη, προγευόμεθα και εμείς τον αιώνα της αναστάσεως.

Ακόμη εξετάζομεν πώς πρέπει να φιλοσοφούμε θετικώς περί θανάτου; τι είναι ο τελωνισμός των ψυχών; πού πηγαίνουν μετά θάνατον οι ψυχές των κεκοιμημένων μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας και πώς ζουν εκεί.

Πώς εμείς, που είμεθα ακόμη εις τον κόσμον αυτόν, μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκοιμημένους με τις προσευχές και τα Μνημόσυνα. Πώς θα γίνη η ανάστασις των νεκρών; Πώς θα είναι τα σώματα που θα αναστηθούν; Πώς θα γίνη η καθολική κρίσις; Υπάρχει αιώνιος κόλασις; Πώς είναι ο αιώνιος Παράδεισος και πώς θα γίνη η συντέλεια και ανακαίνισις του κόσμου;

Άδετο, σχ.14Χ21, Σελ.600

Συγγραφέας: Νικ. Π. Βασιλειάδη
Αδελφότης Θεολόγων «ο Σωτήρ»

Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη σε 18η έκδοση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11
ΠΗΓΕΣ 17
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 29
Ο ΑΠΡΟΣΩΠΟΛΗΠΤΟΣ ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ  
Πρόβλημα συγκλονιστικό 33
Ο έμφυτος τρόμος του θανάτου 37
Μέγιστο μυστήριο της θείας σοφίας 40
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ  
Ασεβής υποβιβασμός του ανθρώπου 44
Αντιλήψεις μυθικές και παιδαριώδεις 47
Επιτάφια επιγράμματα των αρχαίων Ελλήνων 50
"Οδυνηρά θλίψις" και "μελέτη θανάτου" 52
Ασάφειες και αντιφάσεις 56
Αγωνία και μελαγχολία 60
Αμφιβολία και ρηχότης 65
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΣΟΡΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
Η μακαρία ζωή των πρωτοπλάστων 69
Εξηρτάτο από την ελεύθερη θέλησή μας 74
Η πρώτη ανταρσία επάνω στη γη 78
Η απόφαση "εκυρώθη αυθημερόν"! 83
Ο πνευματικός θάνατος 86
Φυσική συνέπεια ο σωματικός θάνατος 90
Καθολικό φαινόμενο 96
Μόνον εμείς και κανένας άλλος! 100
"Οποίον αγώνα έχει η ψυχή"! 105
Χωρισμός ψυχής και σώματος 110
Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ!  
Για να μην αμαρτάνουμε "αθάνατα" 113
Καταστέλλει την αλαζονεία μας 115
Η διάλυση του σώματος είναι ευεργεσία 118
Αφορμή υγιούς φιλοσοφίας 120
Μας ανοίγει το στάδιο του μαρτυρίου 123
Ο Θεός καλλιεργεί ελπίδες 126
Μετασκευάζει "φιλανθρώπως επί το κρείττον" 130
ΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ - ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  
"Δι' ανθρώπου ο θάνατος· δι' ανθρώπου ανάστασις" 133
Η απόλυτη αναμαρτησία του Κυρίου 138
Μας άνοιξε τον δρόμο προς τον ουρανό 142
Αφανίζει τον θάνατο 145
Προκρούσματα αναστάσεως 149
ΣΤΑΥΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  
Απέθανε "υπέρ πάντων και αντί πάντων" 153
Ζωογονεί τους ανθρώπους και την κτίση 160
Εσταυρώθη εκί όπου εβασίλευσε ο θάνατος 165
"Από θανάτου γεγόναμεν αθάνατοι" 168
Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΗ  
Η νίκη επεκτείνεται και στον Άδη 173
Κάθοδος του Χριστού στον Άδη 177
"Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν" 185
Κατέβηκε στον Άδη ως εξουσιαστής 190
"Γέφυρα προς αναβίωσιν" 196
"Τον άδην εποίησεν ουρανόν"! 198
ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  
Η νίκη βεβαιώθηκε 203
Πλήρεις και λαμπροί στην αιωνιότητα 207
Άμεσα και καταφανή αποτελέσματα 211
"Γένος εγένετο εν, Θεού και ανθρώπων" 216
"Αντέδωκε του Πνεύματος την χάριν" 220
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ  
Φοβερός ο θάνατος προ Χριστού 224
Ανυπόφορος και άξιος πολλών θρήνων 227
Τώρα "όνομα μόνον έχει θανάτου" 229
Μόνος αληθινά νεκρός είναι ο διάβολος! 231
ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ!  
Η ώρα του θανάτου είναι άδηλη 236
Γιατί είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου 239
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  
Ποιοι φοβούνται τον θάνατο 246
ΠΩΣ ΝΙΚΑΤΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ;  
Ο θάνατος είναι θύρα προς την αιωνιότητα 252
"Δάκρυσε, αλλά ήρεμα" 254
Η θεοφιλής στάση έναντι του θανάτου 257
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  
"Ηρεμήσατε, εμβλέψατε, ίδετε" 265
"Πού ο πολυφάνταστος άνθρωπος;" 268
"Θέασαι και στέναξον" 271
Παίρνουμε ως καρπό ευθυμία και παντοτινή χαρά 275
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ  
Να ενθυμούμεθα τον θάνατο 279
Δεν θα αμαρτήσεις ποτέ 282
Δύναμη ενισχυτική 286
Περιεκτική πολλών αρετών 289
ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ  
"Εξέλθωμεν εν τω μνήματι" 293
Οι τάφοι των Μαρτύρων 297
"Εν σοροίς προσεύχου πυκνά" 298
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
"Το αποθανείν του ζην βέλτιον" 301
Όλων των αγαθών ρίζα και πηγή και μητέρα 304
ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ  
Ο θάνατος των προσφιλών μας 307
Για το πένθος του συζύγου ή της συζύγου 311
"Να μη θρηνήσω το παιδί μου;" 317
Απέθανε το παιδί σου; "Ευχαρίστησε τον Θεόν"! 324
Ο θάνατος των νηπίων είναι μακάριος 327
ΠΟΙΟΣ Ο ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ  
Ο σκληρός και ο άδικος θάνατος είναι κακός; 335
Ο θάνατος των αμαρτωλών 338
Ο θάνατος των δικαίων 341
ΟΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ  
Ετοιμασία, πρόθεση και εκφορά του νεκρού 345
Διδακτικοί συμβολισμοί 354
Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  
Η δραματικότερη Ακολουθία της Εκκλησίας μας 359
Ο Άμωμος 362
Τα Νεκρώσιμα Ευλογητάρια 366
Θρήνοι, οδυρμοί, απορίες, ελπίδες 368
Οι Μακαρισμοί και τα Αναγνώσματα 373
Η ανακήρυξη και ο τελευταίος ασπασμός 378
"Γη ει και εις γην απελεύση" 382
ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ  
Άφωνη αρχή της μελλούσης ζωής 386
Αυτός που αποθνήσκει βλέπει "εξουσίας αγγελικάς" 389
Τελωνίζονται οι ψυχές και των δικαίων και των αμαρτωλών 393
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ  
Η ψυχή υπάρχει και ενεργεί χωρίς το σώμα 401
Πού ζουν οι ψυχές μετά θάνατον 405
Προσωρινή κατάσταση αναμονής 409
Πώς ζουν εκεί οι ψυχές; 413
Οι κεκοιμημένοι μάς παρακολουθούν και εύχονται για μας 415
Ο Θεός αποκαλύπτει στους δικαίους τις ανάγκες μας 422
ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  
"Ευχαί υπέρ των κεκοιμημένων" 425
Τα ιερά Μνημόσυνα 428
Ψυχοσάββατα - Κόλλυβα 432
Ωφελούν τα Μνημόσυνα; 434
Αγαθοεργίες υπέρ των κεκοιμημένων 444
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ  
Η μετενσάρκωση είναι ανόητη και αφελής 448
Υπάρχει καθαρτήριο πυρ; 452
"Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών" 454
Την ανάσταση των σωμάτων απαιτεί η δικαιοσύνη του Θεού 460
Να χαίρουμε όταν διαλύεται το σώμα! 463
Η ανάσταση των νεκρών σωμάτων 466
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ  
Με νέες ιδιότητες, άφθαρτο, λαμπρό, αιώνιο 476
Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  
Θα γίνει κρίση 489
Ποιος θα είναι ο κριτής; 496
Θα συναχθούν όλα τα έθνη 499
Πώς θα γίνει η κρίση; 506
Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ  
Υπάρχει κόλαση; 512
Ποιες είναι οι ποινές της κολάσεως 518
Γιατί είναι αιώνια η κόλαση 527
Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ  
Η μέλλουσα βασιλεία 544
Άφραστο και απερινόητο κάλλος 548
Η θέωση του ανθρώπου 551
Η μακαριώτης των δικαίων 554
Η άληκτη χαρά του Παραδείσου 561
Η παμπόθητη ζωή των δικαίων 564
Η ευφρόσυνη συνάντηση 568
Η μακαριότης των δικαίων θα είναι ατελεύτητη 573
Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
"Ιδού καινά ποιώ πάντα" (Αποκ. κα' 5) 577
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 588
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης