Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Η Καινή Διαθήκη

Κωδικός: DIA-012


Εξαντλήθηκε

 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Το πρωτότυπο κείμενο με νεοελληνική μετάφραση

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Ι' ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού εισήλθαμε ήδη στην τρίτη χιλιετία χριστιανικού ορθοδόξου βίου και η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προβαίνει σε μία ακόμη ανατύπωση της Καινής Διαθήκης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Χριστεπωνύμου πληρώματος.

Ο σπόρος του κηρύγματος του αποστόλου των εθνών Παύλου μέσα σ' ένα ειδωλολατρικό ελληνικό περιβάλλον βλάστησε σιγά σιγά και άνθησε, δίνοντας καρπούς πλούσιους και ευωδιαστούς. Ο σωτήριος λόγος του Σταυρού φάνηκε τότε σε πολλούς "μωρία", σήμερα όμως αποτελεί το κέντρο αναφοράς του βίου των Ελλήνων.

Ο νέος βίος, η νέα πίστη που εδραιώθηκε προοδευτικά, αποτυπώθηκε στα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Έτσι η Καινή Διαθήκη κατέστη το ιερό, θεόπνευστο κείμενο των αγωνιζομένων να ενωθούν με τον Θεό. Και παρά το γεγονός ότι τα επί μέρους βιβλία της κάλυψαν αρχικά συγκεκριμένες ποιμαντικές ανάγκες τοπικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων, εν τούτοις προοδευτικά κυριάρχησαν στην οικουμενική συνείδηση της Εκκλησίας τόσο σε οριζόντια, όσο και σε κάθετη διάσταση. Το γεγονός αυτό, εξ άλλου, σε συνδυασμό με τις απόπειρες παραχάραξης του αυθεντικού περιεχομένου των βιβλίων αυτών από ποικιλώνυμους αιρετικούς, ώθησαν στην οριοθέτηση του Κανόνα της Καινής Διαθήκης.

Το θεόπνευστο, λοιπόν, των βιβλίων της Καινής Διαθήκης τα κατέστησε πολύ γρήγορα κέντρο αναφοράς του ορθού βίου των μελών της Χριστιανικής Εκκλησίας, το σωτηριώδες μήνυμα της οποίας εξαπλωνόταν σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έγινε κατανοητή η αναγκαιότητα της μελέτης αλλά και περαιτέρω της βιωματικής υιοθέτησης του ιερού κειμένου της Καινής Διαθήκης. Η αναγκαιότητα αυτή προβλήθηκε από πολύ νωρίς και συνεχίσθηκε να τονίζεται από όλους τους Πατέρες της Εκκλησίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιερός Χρυσόστομος θεωρεί την ανάγνωση της Αγίας Γραφής παράδεισο τρυφής, τον οποίο φύτεψε ο Θεός στις ψυχές των πιστευόντων όλης της Οικουμένης. Και μπορεί μεν η διάδοση του θεοπνεύσου κειμένου να έγινε μέσα από διαφορετικές γλώσσες, όμως το περιεχόμενό του πιστεύθηκε και βιώθηκε με τον ίδιο σωτηριώδη τρόπο: "...πνευματικός λειμών, και παράδεισος τρυφής η των θείων Γραφών ανάγνωσις... Τούτον τον παράδεισον ουκ εν τη γη αλλ' εν ταις των πιστευόντων ψυχαίς εφύτευσεν ο Θεός... τούτον τον παράδεισον ουκ εν Εδέμ... αλλά πανταχού της γης εξήπλωσε, και ως τα πέρατα της οικουμένης εξέτεινε... γλώσση με διαφόρω, διανοία δε συμφώνω. Ο μεν γαρ φθόγγος της γλώσσης ενήλλακται, ο δε τρόπος της ευσεβείας ουκ ενήλλακται" (Ότι χρήσιμος η των Γραφών ανάγνωσις, PG τομ. 51, στ. 87-88). Αυτός ο παράδεισος της Γραφής είναι πολύ ανώτερος από τον παράδεισο της Εδέμ, διότι "ουκ ύδατός εστι τα νάματα, αλλά Πνεύματος τα χαρίσματα" (όπ. π., στ. 88).

Η μελέτη της Καινής Διαθήκης είναι μία συνεχής κατάσταση, με την έννοια ότι αποτελεί όχι απλά ένα κείμενο, αλλά μία οδό, ή, καλύτερα, την οδό, την οποία πρέπει να ακολουθεί, και τη ζωή που πρέπει να βιώνει καθημερινά ο πιστός χριστιανός: "Ου γαρ διά ταύτα εδόθησαν αι Γραφαί, ίνα εν βιβλίοις αυτάς έχωμεν μόνον, αλλ' ίνα και εν καρδίαις αυτάς εγκολάψωμεν" (ι. Χρυσοστόμου, Υπόμνημα εις τον άγιον Ιωάννην, Ομιλία ΛΒ', PG τομ. 59, στ.187).

Για τον λόγο αυτόν εξ άλλου, η βίωση του μηνύματος της Καινής Διαθήκης πρέπει να είναι καθημερινή και διηνεκής, διότι δεν πρόκειται για ένα απλό βιβλίο. Πρόκειται για τον φύλακα μας στην εν Χριστώ ζωή. Έτσι, μπορούμε να κατανοήσουμε τις συνεχείς προτροπές των θεοπνεύστων Πατέρων της Εκκλησίας να μελετούμε βιωματικά τις Γραφές, "μη πάθωμεν όπερ έπαθεν ο Αδάμ και εκπέσωμεν του παραδείσου" (ι. Χρυσοστόμου, Ότι χρήσιμος η των Γραφών ανάγνωσις, οπ. π., στ. 90).

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η Καινή Διαθήκη αποτελεί το γνησιότερο κείμενο-οδηγό του χριστιανού στην πορεία του κατά την τρίτη χιλιετία, την πορεία του προς τη θέωση, πορεία που είναι ενταγμένη στο σχέδιο της θείας οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ας αφήσουμε το πνεύμα της Καινής Διαθήκης να εγκατοικήσει στις καρδιές μας, ώστε να οδηγηθούμε στους λειμώνες της θείας δόξης.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ


ISBN: 978-960-315-644-4
Εξώφυλλο: ΣΚΛΗΡΟ
Έκδοση: Ι'   
Έτος Έκδοσης: 2011
Σελίδες:1012
Σχήμα: 12x18
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
  Σελ.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 68
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 110
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 181
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 231
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 298
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' 326
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' 350
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 368
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 377
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 386
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 393
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' 399
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' 404
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α' 407
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' 415
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 420
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 423
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 424
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 444
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α' 450
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β' 458
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α' 462
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β'
469
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ'
470
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ 471
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 474
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης