Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Λόγοι ψυχικής θεραπείας

Κωδικός: IEROTHEOS-17Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Μοναχού Θωμά

Λόγοι Ψυχικής Θεραπείας

Άξιον και πρέπον, αλλά και χρέος μας είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των απελθόντων εις τας αιωνίους Μονάς, Πατέρων και Διδασκάλων μας, Αυτών οι οποίοι έγιναν στα χέρια του Θεού τα όργανα εκείνα τα οποία συνετέλεσαν εις την διδασκαλίαν, την καλλιέργειαν και την σφυρηλάτησιν, θα έλεγα, ημών των νεωτέρων.

Οι συμβουλές των, η διδασκαλία των αλλά και πάνω απ' όλα το παράδειγμά των έγιναν η δύναμις εκείνη που άλλαξε τον ρουν της ζωής μας. Μας πήραν από την αμαρτία, την αμάθεια και το κακό και μας ωδήγησαν στον δρόμο της σωτηρίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη των. Και ας πρεσβεύουν και για μας.

Αναφέρω εδώ τα ονόματα ωρισμένων Πατέρων και Διδασκάλων από εκείνους οι οποίοι συνετέλεσαν εις τον πνευματικόν καταρτισμόν και ημών και πολλών άλλων πατρινών και πέραν μάλιστα της πόλεως:

Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος
Ιερομόναχος Γαβριήλ Φραγγούλης
Μοναχός Αμφιλόχιος Θεοδωρίδης
Χαράλαμπος Καντρής,
Ράπτης
Ιωάννης Μπουτουβάς,
Στιλβωτής υποδημάτων
Ιωάννης Σπυρόπουλος, Ταχυδρομικός
Αθανάσιος Φραγκόπουλος, Θεολόγος

Διαβάστε παρακάτω εκτενέστερη περιγραφή και περιεχόμενα

 


 

Εξώφυλλο: Δεμένο
Διαστάσεις: 14,5Χ21
Σελίδες: 623
Μοναχού Θωμά ΤσονάκαΆξιον και πρέπον, αλλά και χρέος μας είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των απελθόντων εις τας αιωνίους Μονάς, Πατέρων και Διδασκάλων μας, Αυτών οι οποίοι έγιναν στα χέρια του Θεού τα όργανα εκείνα τα οποία συνετέλεσαν εις την διδασκαλίαν, την καλλιέργειαν και την σφυρηλάτησιν, θα έλεγα, ημών των νεωτέρων.

Οι συμβουλές των, η διδασκαλία των αλλά και πάνω απ' όλα το παράδειγμά των έγιναν η δύναμις εκείνη που άλλαξε τον ρουν της ζωής μας. Μας πήραν από την αμαρτία, την αμάθεια και το κακό και μας ωδήγησαν στον δρόμο της σωτηρίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη των. Και ας πρεσβεύουν και για μας.

Αναφέρω εδώ τα ονόματα ωρισμένων Πατέρων και Διδασκάλων από εκείνους οι οποίοι συνετέλεσαν εις τον πνευματικόν καταρτισμόν και ημών και πολλών άλλων πατρινών και πέραν μάλιστα της πόλεως:

Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος
Ιερομόναχος Γαβριήλ Φραγγούλης
Μοναχός Αμφιλόχιος Θεοδωρίδης
Χαράλαμπος Καντρής,
Ράπτης
Ιωάννης Μπουτουβάς,
Στιλβωτής υποδημάτων
Ιωάννης Σπυρόπουλος, Ταχυδρομικός
Αθανάσιος Φραγκόπουλος, Θεολόγος

Είναι και άλλοι οι οποίοι ζουν ακόμη και μας ενισχύουν με το παράδειγμά τους και τας συμβουλάς των.

Ακολουθώντας, λοιπόν, το παράδειγμα και τις συμβουλές των Πατέρων και Διδασκάλων μας, οργανώσαμε από το έτος 1962 "Χριστιανικούς κύκλους", δηλαδή χριστιανικές συντροφιές, με σκοπόν την συμμελέτην των Αγίων Γραφών. Και τούτο διά τον πνευματικόν καταρτισμόν τόσον ημών των ιδίων, όσον και πολλών άλλων επιθυμούντων τούτο, κατ' εφαρμογήν του ρήματος του αποστ. Παύλου λέγοντος: "Επί την τελειότητα φερώμεθα" (Εβρ. στ' 1) και αλλού: "Ίνα στήτε τέλειοι και πεπληρωμένοι εν παντί θελήματι του Θεού" (Κολ. δ' 12). Επίσης και εις άλλο μέρος των επιστολών του συνιστά να δημιουργούμε τέτοιους κύκλους και συναγωγές, όπως τις αποκαλεί (Εβρ. α' 25).

Τα πρώτα έτη είχαμε ασχοληθή με διάφορα θέματα, ως επί το πλείστον με ερωταπαντήσεις γύρω από τις περικοπές του Ευαγγελίου και των Αποστόλων. Έως το έτος 1974 δεν μαγνητοφωνούσαμε τις συζητήσεις αυτές, αλλ' ούτε καν σημειώσεις κρατούσαμε. Από το έτος όμως αυτό και μετέπειτα, μαγνητοφωνούσαμε τις συζητήσεις αυτές οι οποίες εγίνοντο άπαξ της εβδομάδος με διάρκειαν μιας ώρας.

Εν συνεχεία παρεκλήθημεν από τους αδελφούς να απομαγνητοφωνήσουμε τις συζητήσεις αυτές και να τις εκδώσουμεν σε βιβλίο προς διάδοσιν όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν. Προέβημεν, λοιπόν, συν Θεώ εις το βαρύ και δύσκολον αυτό έργον και ιδού το παραδίδομεν έτοιμον, αφού πρώτα επεξεργάσθημεν και διορθώσαμεν καταλλήλως την όλην εργασίαν φροντίζοντες ώστε να μην αλλοιώσουμε την έκφρασιν του προφορικού λόγου διά να διατηρήσουμε την φυσικότητα των συζητήσεων.

Διά τους ανωτέρω λόγους είναι φυσικόν να είναι το βιβλίο αυτό κάπως διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή. Πρωτοτυπεί στο ότι παρουσιάζει ερωτήσεις, απαντήσεις, συζητήσεις και ομιλίες οι οποίες έγιναν από όλους τους συμμετέχοντες αδελφούς.

Τα θέματα του βιβλίου στηρίζονται πάντοτε Γραφικώς και Αγιοπατερικώς, είναι δε γεμάτο από κείμενα, παραβολές, εικόνες και παραδείγματα. Λύνει, θα λέγαμε, απορίες σε πολλά θέματα, διό και είναι πολύ διδακτικό και αποδοτικό. Είναι ξεκούραστο, ευχάριστο και εύχρηστο υπό πάντων, επειδή είναι απλό και κατανοητό.

Το βιβλίο αυτό έχει τίτλον:

"Η αμαρτία ως ασθένεια και η ίασις αυτής".

Η όλη αυτή προσπάθεια και ο κόπος που κατεβλήθη από την συντροφιά μας, έχει ως σκοπόν να ιδούμε και να μελετήσουμε την αμαρτία και τα φοβερά της αποτελέσματα αφ' ενός, και αφ' ετέρου να γνωρίσουμε πώς πρέπει να πολεμή και πώς απαλλάσσεται ο άνθρωπος απ' αυτό το μεγάλο κακό.

Βεβαίως, το πόνημα αυτό, δεν έχει ρητορικές δεινότητες, ούτε υψηλές θεολογικές επιδείξεις, ούτε άλλες στροφές λογοτεχνίας και φιλολογίας. Έχει όμως την γνώσι και την γλώσσα εκείνην που κατανοείται από τους αμαρτωλούς και μόνον, τους οποίους και βοηθεί αποτελεσματικά εις την σωτηρίαν των.

Όταν πηγαίνει κανείς στον γιατρό δεν αξιώνει, ούτε θέλει να του κάνη ο γιατρός υψηλές θεωρίες περί μικροβίων, πώς λέγονται ή από πού παράγονται ή πώς το σώμα ασθενεί· αυτός θέλει ν' ακούση απλά και καθαρά και κατανοητά τι να κάνη και ποιο φάρμακο να πάρη για να γίνη καλά. Όλα τα άλλα είναι για τους γιατρούς και τους επιστήμονες. Κάτι τέτοιο περίπου έχει γίνει και στο έργο τούτο. Παρουσιάζει απλά, καθαρά, χωρίς συγκαλύψεις και δικαιολογίες την ασθένεια και δίνει κατάλληλα φάρμακα και την πρέπουσα αγωγή, ώστε να ιαθή γρήγορα και τελείως ο ασθενής.

Το έργον αυτό αποτελείται από είκοσι τρεις ομιλίες μέσα στις οποίες εξετάζονται λεπτομερώς τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα με όλες τις παραφυάδες που έχει το κάθε αμάρτημα. Παράλληλα εξετάζονται μετά σχολαστικότητος, θα λέγαμε, και όλες εκείνες οι αντίστοιχες αρετές διά των οποίων απαλλάσσεται ο άνθρωπος από τις αμαρτίες, τα πάθη, και τις προκαταλήψεις αφ' ενός και αφ' ετέρου βιώνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού το οποίον είναι και ο σκοπός της εδώ στη γη ζωής μας.

Όθεν συνιστάται ενθέρμως προς ανάγνωσιν και ευχόμεθα να γίνη ένα καθημερινό πνευματικό εντρύφημα κάθε πιστής ψυχής, και ακόμη να διαδοθή έτι περαιτέρω διά την ωφέλειαν όσον το δυνατόν περισσοτέρων ψυχών.

Μικροί εμείς, μεγάλο το έργο, διό και νιώθουμε τις ελλείψεις και τις ατέλειες, και παρακαλούμε να τύχουμε συγγνώμης αδελφικής δι' αυτάς.

Περί αμαρτίας 1
Περί υπερηφανείας Α'
31
Περί υπερηφανείας Β'
54
Περί ταπεινοφροσύνης
79
Περί φθόνου
105
Περί Καταλαλιάς και αγάπης
132
Περί Φιλαργυρίας
160
Περί ελεημοσύνης Α'
186
Περί ελεημοσύνης Β' 213
Περί ελεημοσύνης Γ' 241
Περί Πορνείας - Μοιχείας Α'
268
Περί Πορνείας - Μοιχείας Β' 296
Περί Πορνείας - Μοιχείας Γ' 323
Περί Γαστριμαργίας
348
Περί Νηστείας Α'
376
Περί Νηστείας Β'
406
Περί Ακηδείας
432
Περί Προσευχής Α'
459
Περί Προσευχής Β' 489
Περί Προσευχής Γ' 521
Περί Προσευχής Δ' 550
Περί Οργής
575
Περί Μακροθυμίας
599
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης