Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Ξεσκέπασμα της Θεοσοφίας

Κωδικός: ORTYP-03


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου
Αρχιμανδρίτου

Ξεσκέπασμα της Θεοσοφίας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α'

Αφορμήν να γραφή το ανά χείρας βιβλίον έδωσαν δύο γεγονότα: Το ένα ήτο η στυγερή δολοφονία του υποψηφίου Προέδρου της Αμερικής Ροβέρτου Κέννεντυ, η οποία συνετάραξε την ανθρωπότητα.

Η κατάπληξις τότε όλων ήτο, ότι ο μυσαρός δολοφόνος Σιρχάν εζήτησε μέσα στη φυλακή του να του πάνε, σαν άλλο Ευαγγέλιο, το θεοσοφιστικό βιβλίο της Μπλαβάτσκυ. Και τούτο, διότι ήτο προφανώς, όπως άλλωστε και εγράφη, μέλος της Θεοσοφίας.

Αρκετά εγράφησαν τις ημέρες εκείνες εις τον Παγκόσμιον Τύπον περί της σατανικής αυτής Οργανώσεως.

Το δεύτερον γεγονός ήτο η επανεμφάνισις του Κρισναμούρτι, με μίαν διάλεξίν του στη Ρώμη, που έδωσε την εποχήν εκείνην. Τον επρόβαλαν μετ' εμφάσεως και επιτάσεως τα διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Κρισναμούρτι ζούσε στην αφάνεια επί μίαν τεσσαρακονταετίαν. Προ σαράντα περίπου ετών έγινε πολύς θόρυβος περί αυτού. Τον επρόβαλλε τότε εις τον κόσμον η θεοσοφίστρια Άννα Μπεζάντ, ως τον Μεσσίαν, ο οποίος, καθώς διετείνετο, επεσκέφθη εκ δευτέρου την ανθρωπότητα.

Επεσκέφθη, μάλιστα, τότε ο Κρισναμούρτι και τας Αθήνας. Η δε φιλοπερίεργη αριστοκρατία των Αθηνών έτρεξε να πάρη την ..."ευλογίαν" του και φυσικά να πάρη θέσι εις τον Παράδεισον του νέου Χριστού, ο οποίος ήρχετο απο τας Ινδίας. Ανεστατώθησαν, φυσικά, πολλοί τότε με την εμφάνισιν του Μεσσίου αυτού, η οποία, έλεγε, ότι συνεδυάζετο με την Δευτέραν Παρουσίαν.

Ευτυχώς όμως ο Κρισναμούρτι βαρέθηκε να φέρη τον βαρύν τίτλον του Χριστού και προσγειώθηκε πάλιν εις τας Ινδίας, ζώντας την ζωήν των άλλων θνητών. Τώρα όμως, που ασπρίσαν τα μαλλιά του, τον βγάλανε από την ναφθαλίνη, για να λάβη ενεργόν δράσιν, πάλιν εις τους σκοπούς της Θεοσοφίας.

Πίσω, φυσικά, από αυτά τα γεγονότα δεν είναι δύσκολο να διακρίνη κανείς την απάτη και τον σκοτεινό ρόλο της Θεοσοφίας. Αλλά είναι καιρός να ξεσκεπασθή επί τέλους και η Θεοσοφία. Κι αυτό θα γίνη με το βιβλίο αυτό. Πρέπει επί τέλους να μάθουν όλοι οι άνθρωποι τι κρύπτεται πίσω από τας μεγαλοστόμους διδασκαλίας και τας στομφώδεις θεωρίας της, διά να γνωρίζη ο κόσμος τι του γίνεται.

Με αυτό το βιβλίο, αναγνώστα, συμπληρώνεται το "ξεσκέπασμα των Σκοτεινών Δυνάμεων" και του "Αποκρυφισμού". Έξη δε σχετικά βιβλία, με την βοήθεια του Θεού, εξεδώσαμε:

1ον) "Τέρατα και σημεία των Σκοτεινών Δυνάμεων",

2ον) "Υπάρχουν μάγια;",

3ον) "Ξεσκέπασμα της Μασωνίας",

4ον) "Ξεσκέπασμα των Χιλιαστών",

5ον) "Ο Οικουμενισμός" (χωρίς μάσκα) και

6ον) "Ξεσκέπασμα της Θεοσοφίας".

Κατόπιν της εκδόσεως αυτών των βιβλίων, δεν υπάρχουν πλέον μυστικά και σκοτεινά πράγματα. Με αυτά τα βιβλία θα γνωρίζη καθαρά ο Ορθόδοξος Χριστιανός, τι γίνεται πίσω του και πώς εξηγείται το τόσο κακό στην Κοινωνία και γιατί ο κόσμος βαδίζει κατά κρημνών και "πηγαίνει κατά Ισραήλ".

Εγώ, αναγνώστα, με την έκδοσιν των βιβλίων αυτών, έκαμα το καθήκον μου. Ευλογητός ο Θεός! Ευχαριστώ τον Θεόν, διότι με αξίωσε και το ετελείωσα. Τώρα πλέον ημπορώ να πω: "Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα", διότι εξεπλήρωσα τον προορισμόν μου.

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή βιβλίου και βιβλιογραφία παρακάτω


Άδετο
Διαστάσεις: 11,5Χ16,5
Σελίδες: 150Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου
Αρχιμανδρίτου

Ξεσκέπασμα της Θεοσοφίας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α'

Αφορμήν να γραφή το ανά χείρας βιβλίον έδωσαν δύο γεγονότα: Το ένα ήτο η στυγερή δολοφονία του υποψηφίου Προέδρου της Αμερικής Ροβέρτου Κέννεντυ, η οποία συνετάραξε την ανθρωπότητα.

Η κατάπληξις τότε όλων ήτο, ότι ο μυσαρός δολοφόνος Σιρχάν εζήτησε μέσα στη φυλακή του να του πάνε, σαν άλλο Ευαγγέλιο, το θεοσοφιστικό βιβλίο της Μπλαβάτσκυ. Και τούτο, διότι ήτο προφανώς, όπως άλλωστε και εγράφη, μέλος της Θεοσοφίας.

Αρκετά εγράφησαν τις ημέρες εκείνες εις τον Παγκόσμιον Τύπον περί της σατανικής αυτής Οργανώσεως.

Το δεύτερον γεγονός ήτο η επανεμφάνισις του Κρισναμούρτι, με μίαν διάλεξίν του στη Ρώμη, που έδωσε την εποχήν εκείνην. Τον επρόβαλαν μετ' εμφάσεως και επιτάσεως τα διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Κρισναμούρτι ζούσε στην αφάνεια επί μίαν τεσσαρακονταετίαν. Προ σαράντα περίπου ετών έγινε πολύς θόρυβος περί αυτού. Τον επρόβαλλε τότε εις τον κόσμον η θεοσοφίστρια Άννα Μπεζάντ, ως τον Μεσσίαν, ο οποίος, καθώς διετείνετο, επεσκέφθη εκ δευτέρου την ανθρωπότητα.

Επεσκέφθη, μάλιστα, τότε ο Κρισναμούρτι και τας Αθήνας. Η δε φιλοπερίεργη αριστοκρατία των Αθηνών έτρεξε να πάρη την ..."ευλογίαν" του και φυσικά να πάρη θέσι εις τον Παράδεισον του νέου Χριστού, ο οποίος ήρχετο απο τας Ινδίας. Ανεστατώθησαν, φυσικά, πολλοί τότε με την εμφάνισιν του Μεσσίου αυτού, η οποία, έλεγε, ότι συνεδυάζετο με την Δευτέραν Παρουσίαν.

Ευτυχώς όμως ο Κρισναμούρτι βαρέθηκε να φέρη τον βαρύν τίτλον του Χριστού και προσγειώθηκε πάλιν εις τας Ινδίας, ζώντας την ζωήν των άλλων θνητών. Τώρα όμως, που ασπρίσαν τα μαλλιά του, τον βγάλανε από την ναφθαλίνη, για να λάβη ενεργόν δράσιν, πάλιν εις τους σκοπούς της Θεοσοφίας.

Πίσω, φυσικά, από αυτά τα γεγονότα δεν είναι δύσκολο να διακρίνη κανείς την απάτη και τον σκοτεινό ρόλο της Θεοσοφίας. Αλλά είναι καιρός να ξεσκεπασθή επί τέλους και η Θεοσοφία. Κι αυτό θα γίνη με το βιβλίο αυτό. Πρέπει επί τέλους να μάθουν όλοι οι άνθρωποι τι κρύπτεται πίσω από τας μεγαλοστόμους διδασκαλίας και τας στομφώδεις θεωρίας της, διά να γνωρίζη ο κόσμος τι του γίνεται.

Με αυτό το βιβλίο, αναγνώστα, συμπληρώνεται το "ξεσκέπασμα των Σκοτεινών Δυνάμεων" και του "Αποκρυφισμού". Έξη δε σχετικά βιβλία, με την βοήθεια του Θεού, εξεδώσαμε:

1ον) "Τέρατα και σημεία των Σκοτεινών Δυνάμεων",

2ον) "Υπάρχουν μάγια;",

3ον) "Ξεσκέπασμα της Μασωνίας",

4ον) "Ξεσκέπασμα των Χιλιαστών",

5ον) "Ο Οικουμενισμός" (χωρίς μάσκα) και

6ον) "Ξεσκέπασμα της Θεοσοφίας".

Κατόπιν της εκδόσεως αυτών των βιβλίων, δεν υπάρχουν πλέον μυστικά και σκοτεινά πράγματα. Με αυτά τα βιβλία θα γνωρίζη καθαρά ο Ορθόδοξος Χριστιανός, τι γίνεται πίσω του και πώς εξηγείται το τόσο κακό στην Κοινωνία και γιατί ο κόσμος βαδίζει κατά κρημνών και "πηγαίνει κατά Ισραήλ".

Εγώ, αναγνώστα, με την έκδοσιν των βιβλίων αυτών, έκαμα το καθήκον μου. Ευλογητός ο Θεός! Ευχαριστώ τον Θεόν, διότι με αξίωσε και το ετελείωσα. Τώρα πλέον ημπορώ να πω: "Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα", διότι εξεπλήρωσα τον προορισμόν μου.

Τώρα όμως, πρέπει να κάμης και συ το ιδικόν σου καθήκον. Ποιο είναι; Να διαδώσης, όσο μπορείς ευρύτερα, τα βιβλία αυτά. Προσφέρεις με αυτόν τον τρόπον την μεγαλύτερη υπηρεσία στους συνανθρώπους σου. Τους σώζεις...

Πόσοι άνθρωποι από τα βιβλία αυτά είδαν το βάραθρον και γυρίσανε πίσω! Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα: Κάποιος βαρύγδουπος μασώνος δεν επέτρεπε εις τους οικείους του να του πουν τίποτε διά την Μασωνίαν του. Γι' αυτό οι σπιτικοί του το βιβλίο "ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ" το άφηναν αδιαφόρως επάνω στο τραπέζι. Από περιέργεια εκείνος το πήρε κάποτε και το διάβασε. Στο τέλος είπε:
- Ώστε τέτοιοι είναι οι Μασώνοι και μας καλέσανε να δηλώσουμε, ότι δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ μυστικά; Δεν ξαναπηγαίνω πλέον στη Στοά. Και δεν ξαναπήγε.

Στη Λάρισα τελευταίως, είχε παρατηρηθή κάποια μασωνική δραστηριότης. Κάποιος όμως Καθηγητής, ωμίλησε στους μαθητάς της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου περί Μασωνίας και τους εδιάβασε συγχρόνως κομμάτια από το βιβλίον μου "Ξεσκέπασμα της Μασωνίας". Λαμβάνω κατόπιν επιστολή από ένα μαθητήν, που ζητούσε 102 βιβλία "Ξεσκέπασμα της Μασωνίας" και 13 "Τέρατα και σημεία των Σκοτεινών Δυνάμεων". Εντός δύο μηνών διέδωσαν εκεί άνω των 1500 από αυτά τα βιβλία. Και το αποτέλεσμα ήτο να περιορισθή η δραστηριότης της εκεί Μασωνίας και να πέσουν πολλοί "εν ύπνω". Τους ευχόμεθα να ξυπνήσουν και να "μη υπνώσουν εις θάνατον", οπότε θα τους βρη ο αιώνιος ύπνος, ο δεύτερος θάνατος, ο αθάνατος.

Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τον ανώνυμον εκείνον Χριστιανόν, ο οποίος εισέδυσε εις τα ενδότερα της Μασωνίας και της Θεοσοφίας και ο οποίος μου απεκάλυψε και έγραψε τα στοιχεία του παρόντος βιβλίου, όπως μου είχε γράψει και το "Ξεσκέπασμα της Μασωνίας".

Ωφείλω επίσης και πάλιν να κάμω την δήλωσιν, ότι όλες αι εισπράξεις του βιβλίου αυτού θα διατεθούν, διά τον Αντιαιρετικόν Αγώνα. Εκ των εκατό περίπου  βιβλίων που έγραψα δεν έλαβα εγώ ούτε μίαν δραχμήν. Ο αγών, αγαπητέ, δεν γίνεται υπέρ χρημάτων, αλλ' υπέρ Πίστεως και Πατρίδος και σωτηρίας ψυχών. Γίνεται για την Πίστι του Χριστού την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία από τας σκοτεινάς δυνάμεις.

Έγραφον εν τη Ι. Μονή Πετράκη την 9ην Μαρτίου 1973

Εορτήν των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Αρχιμ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β'
του Ανωνύμου


Βρίσκομαι εδώ στο Σικάγον μπροστά στο τραπέζι μου, έχοντας ολόγυρά μου σωρούς από χειρόγραφα, δικά μας και ξένα, σύγχρονα και παμπάλαια. Μερικά είναι από τα χρόνια εκείνα, που ο πολύς κόσμος δεν είχε μάθει ακόμη τίποτε, για τον ερχομό του Χριστού. Μερικά είναι σε γλώσσες ξένες και παράξενες.

Μα, να! Παρακεί τα αμερικάνικα και γαλλικά περιοδικά με φωτογραφίες και λεπτομέρειες, για την συνάντησι του Πάπα με τον Αθηναγόρα. Όλα χρειάζονται και όλα θα πιάσουν τόπο στο  βιβλίο αυτό...

Γράφω βιαστικά, αλλά με προσοχή. Πρέπει να συναρμολογήσω, να τσιμεντώσω, όσο  μπορώ πιο καλά, το ένα στοιχείο με το άλλο. Τα νέα με τα παληά, το παρελθόν με το παρόν, για να τα έχουν στο μέλλον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ξεύρουν την Αλήθεια.

Γράφω βιαστικά, γιατί αυτή είναι η προσταγή του Πνευματικού μου. Να το γράμμα του, που πήρα προ καιρού. Μου γράφει:

"Τα βιβλία μου βρήκαν μεγάλη απήχησι μέσα στο Λαό μας! Μου γράφουν από τα χωριά των βουνοκορφών της Κρήτης και από τον Έβρο, από την Κύπρο και την Μάνη. Ο Ορθόδοξος Λαός μας διψάει, για την Αλήθεια. Μου γράφουν και πολλοίο ξένοι από το εξωτερικό...

Χωρίς χρονοτριβή να γράψης την συνέχεια της Μασωνίας: την ΘΕΟΣΟΦΙΑ, που μου υποσχέθηκες. Είναι ανάγκη να βιαστούμε. Ο κόσμος ακόμη δεν κατάλαβε, ότι κινδυνεύουμε όλοι από τις αόρατες σκοτεινές δυνάμεις. Μικροί και μεγάλοι, πτωχοί και πλούσιοι, άσημοι και ισχυροί πρέπει να διαφωτισθούν το συντομώτερο.

Ας βιαστούμε, λοιπόν, να αποκαλύψουμε την Αλήθεια στον κόσμο, για να προλάβουμε το κακό. Γιατί αυτοί και μόνον την Αλήθεια του Θεού φοβούνται. Αυτή η αλήθεια είναι ο θάνατός τους! Ας βιαστούμε λοιπόν να τους ξεσκεπάσωμε! Το "Ξεσκέπασμα  της Θεοσοφίας" πρέπει να βγη το ταχύτερον...".

Παράξενος, ώρες-ώρες, ο Πνευματικός μου. Μερικές φορές η αγία μορφή του γίνεται εντελώς άλλη! Πετάνε αστραπές τα μάτια του και βροντάει η φωνή του. Αυτό όμως γίνεται μόνον, όταν καυτηριάζη και επιτίθεται εναντίον των εχθρών της Ορθοδοξίας. Και αυτό τελευταία συμβαίνει συχνά...

Θυμάμαι, κάποτε, πως ύστερα από κάποια επίσκεψι, που του έκανα, ξάφνου με κατακεραύνωσε με τα μάτια του, καθώς μου βροντοφώναξε κάτι, σαν ευχή και κατάρα μαζί:

- "Να μη βρης ησυχία, ούτε σ' αυτήν, ούτε στην άλλη ζωή, να δεν αποκαλύψης στους Χριστιανούς αυτά, που γνωρίζεις! Αυτό δεν σου το προστάζω εγώ, αλλά "ΑΥΤΟΣ"! και μου έδειξε την Βυζαντινή Εικόνα του Χριστού Βασιλέως, που ήταν στο Ηγουμενείο του, επάνω από το γραφείο του...

Μα το τελευταίο του γράμμα, έχει και κάτι παρήγορο προσωπικά για μένα! Πριν ένα μήνα του είχα γράψει τους φόβους μου, για τη σωτηρία της ψυχής μου, όταν διάβασα το βιβλιαράκι του με τον Βίον του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου, που έζησε 130 χρόνια και από δαύτα τα 95 στην έρημο της Ανατολικής Αφρικής, χωρίς να δη άνθρωπο.

Ποια σκεπτόμουνα να είναι η δική μου τύχη του τρισαμαρτωλού, αφού και την ψυχήν του Αγίου Μάρκου τα κακά τελώνεια προσπαθούσαν να κρατήσουν και δυσκολεύτηκαν πολύ οι Άγγελοι του Κυρίου να την αποσπάσουν!...

Για όλα όμως ο Πνευματικός μου έχει έτοιμη την σωστή, την παρήγορη απάντηση:

- Μην απελπίζεσαι, παιδί μου. Και σταυρωμένος ακόμη ο Χριστός συνεχώρησε ένα δολοφόνο και ληστή. Και μάλιστα την ίδια στιγμή τον πήρε στον Παράδεισο! Και δεν θα συγχωρέση και εσένα, που μετάνοιωσες και αγωνίζεσαι τώρα να καταρτισθής στην αρετή και να σώσης και άλλους; Συνέχισε μόνον τον αγώνα άφοβα και εντατικά και θα πάρης τον μισθό σου από τον Κύριο... Προσεύχομαι κι εγώ για σένα καθημερινά...".

Να, λοιπόν, γιατί βιάζομαι τόσο. Πώς να παρακούσω τις προσταγές του; Μα και κάτι άλλο με κάνει να βιάζωμαι... Κάτι μου λέγει μέσα μου, πως αν δεν βιαστούμε ΟΛΟΙ μας και επανέλθωμεν εις τον δρόμον του Χριστού, τότε θα υποστούμε την δικαία αλλά και τρομερή τιμωρία...

Σε τούτο το πόνημα θα αποκαλυφθή όλο το καταχθόνιο βάθος του σκληρού πυρήνος  της Μαύρης Μασωνίας, που είναι η ΘΕΟΣΟΦΙΑ. Διότι η Μασωνία και η Θεοσοφία είναι μεταξύ των αλληλένδετα, όπως είναι ο Παπισμός με την Ουνία... Γεννήματα γαρ του αυτού "πατρός"... Αυτό πρέπει να το έχουμε υπ' όψι μας, διότι στη συνέχεια της Θεοσοφίας θα αναφερώμεθα συχνά και στη Μασωνία. Τονίζομε και πάλιν, ότι η Θεοσοφία είναι ο σκληρός πυρήν της Μασωνίας.

Σικάγον, Ιανουάριος 1973

Βιβλιογραφία

1Α) Η ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ

1) "ESSAI SUR LA SECTE DES ILLUMINES" (Γαλλική έκδοσις 1792), υπό DE LUCHET.

2) "LE THEOSOPHISME" του RENE GUENON (Γαλλική έκδοσις 1921).

3) "H. P. BLAVATSKY: HER LIFE AND WORK FOR HUMANITY" υπό ALICE LEIGHTON CLEATHER (CALCUTTA, 1922).

4) "H. P. BLAVATSKY - A GREAT BETRAYAL" υπό ALICE LEIGHTON CLEATHER (CALCUTTA, 1922).

5) "LE DR STEINER ET LA THEOSOPHIE ACTUELLE" ( Γαλλική επιθεώρησις "LE FEU" 1913).

6) DON BELL REPORT (ΗΠΑ) - Περιοδική έκθεσις 14/2/1958.

7) ALBERT PIKE - Έκθεσις ενώπιον Μασωνικού Συνεδρίου της 20/10/1884

8) "NEWSWEEK" (ΗΠΑ) Περιοδικόν της 14/8/1972

9) "THE CROSS AND THE FLAG" (ΗΠΑ) Περιοδικόν - Μάιος 1968

10) "THE REGISTER" (ΗΠΑ) Περιοδικόν της 31/3/1968.

11) GEORGE GUSTAV TELBERG, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ, 1919

12) MODERN RELIGIONS, του C. E. BROWN.

13) THE THEOSOPHICAL QUARTERLY (NEW YORK) Οκτωβρίου 1920, Απριλίου 1921, Απριλίου 1922.

14) THE REAL HISTORY OF THE ROSICRUCIANS, του A. WAITE.

15) LES SOCIETES SECRETES DE FRANCE ET D' ITALIE του JAN WITT (1830).

16) MORNING HERALD (Εφημερίς Λονδίνου) της 2/11/1786.

17) ROSICRUCIAN QUESTIONS AND ANSWERS, του H. SPENCER LEWIS (ΗΠΑ) Σαν Χωσέ, 1941.

18) ROSICRUCIAN MANUAL (ΗΠΑ) 1918, 1941, 1944.

19) ROBERT WILTON (Ανταποκριτής των "TIMES" Λονδίνου στην Ρωσία). Εμπιστευτική Έκθεσις προς Βρεταννικήν Κυβέρνησιν, 1919.

20) MOI MEMOUARY (ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥ) του A. A. BRUSSILOFF (Ρωσιστί) έκδοσις Σοβιετικού ΓΕΣ - Μόσχα, 1963.

21) ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

22) EGYPTIAN SECRETS, του ALBERTUS MAGNUS (1702)

23) LA KABBALE, υπό ADOLPHE FRANK.

24) SPUTNIK ATEISTA ("Ο ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΕΙΣΤΟΥ") έκδοσις Μόσχας (Ρωσιστί) 1961.

25) SECRET SOCIETIES AND SUBVERSIVE MOVEMENTS της NESTA H. WEBSTER (Λονδίνον), 1955.

26) "ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, του C. W. LEADBEATER (Μεταφρ. Ελλ.) Αθήναι 1927.

27) RASPOUTINE - LA FIN DES TSARS υπό R. FULOP - MILLER (Μεταφρ. Γαλλική) Παρίσι, 1952.

28) ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Θ. Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

29) THE GREY WOLF, του H.C. ARMSTRONG έκδοσις, 1933.

30) ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Αθήναι), Τεύχος της 15/9/1933.

31) ΕΦΗΜΕΡΙΣ "ΤΑ ΝΕΑ" (Αθηνών) της 28/7/72, 26/1/72, 27/1/72, 10/2/72, 4/9/72, 26/1/70.

32) ΕΦΗΜΕΡΙΣ "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" (Αθηνών) της 7/9/72.

33) ΕΦΗΜΕΡΙΣ "THE DAILY CHRONICLE" (Λονδίνον), 9/4/1894.

34) ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάι Μπερντιάγιεφ (Ελλ. Μετάφρασις υπό Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου), Αθήναι, 1952.

35) ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΕΝΤΥΠΟΝ αρ. 12/Μαρτίου 1973 της υπ' αριθμ. 116 Στοάς Αθηνών ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ.

Ως και διάφορα πανάρχαια κείμενα παραδόσεων της εξαφανισθείσης φυλής των Ουϊγκούρ.


Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης