Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Βίος της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Κωδικός: LYD-002Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

Ο Αρχαίος και κατά πλάτος Βίος της

Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου

και Αειπαρθένου Μαρίας

 

Μεταφρασθείς στην γεωργιανήν γλώσσα τον 10ον αιώνα από τον άγιον Ευθύμιον τον Ιβηρίτην.

Μετάφραση στην ελληνικήν - επιμέλεια: Ιερόν Κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη


Άδετο
Σχήμα: 20,5Χ14
Σελίδες: 246Αφ' ότου η Θεόνυμφος Μαριάμ, δεχομένη τον αρχαγγελικόν ασπασμόν συγκατετέθη στην προαιώνιον Βουλήν του Θεού για την "εν αυτή" σάρκωσιν του μονογενούς Υιού Αυτού, τότε όντως "ο Λόγος σαρξ εγένετο", η δε Παρθένος ανεδείχθη τιμιωτέρα και αυτών των Χερουβίμ και ασυγκρίτως ενδοξοτέρα των πυριμόρφων Σεραφίμ.

Ως εκ τούτου, όποιος ευλαβείται την Κυρίαν Θεοτόκον τιμά τον εαυτό του, επειδή κατανοεί, εν μέρει βέβαια, το ύψος της. Χαίρει η ιδία, ως μήτηρ του ελέους, για την ευλογίαν και την Χάριν που λαμβάνουν ένεκα τούτου τα τέκνα της εκ μέρους του Υιού Αυτής.

Χαιρόμεθα μαζί της και εμείς, οι ταπεινοί οικήτορες του Περιβολίου της, διαπιστώνοντας ότι ο λαός του Θεού επιθυμεί να πλησιάση και να γνωρίση καλλίτερα το πανάγιον πρόσωπον της Αειπαρθένου, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι εξετίμησε δεόντως την πρώτην, μετά από πολλούς αιώνες, επανακυκλοφορία, στην ελληνικήν γλώσσα, του κατά πλάτος βίου αυτής.

Επειδή λοιπόν εξηντλήθη η πρώτη έκδοσις και πολλοί πιστοί συνεχίζετε να ζητήτε το βιβλίον, μετά χαράς προβαίνομε στην δευτέραν έκδοσι, ευχόμενοι από καρδίας η Θεομητορική Χάρις να σκεπάζη τον καθένα σας προσωπικώς αλλά και ολόκληρον το γένος των Ορθοδόξων.

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης