Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Η τέχνη της σωτηρίας τόμος Α'

Κωδικός: KYPSELI-045


Εξαντλήθηκε

Η Βασιλεία του Θεού, η θέωσις, είναι ο σκοπός κάθε χριστιανού. Η είσοδος όμως σ' αυτήν δεν είναι ανεξάρτητη από την γεμάτη από την Χάρι του Αγίου Πνεύματος καρδία, γράφει ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής: «Χρη πρώτον εν τη καρδία ενεργούσαν έχειν χάριν του Αγίου Πνεύματος και ούτω κατά την αναλογίαν εισελθείν εις την Βασιλείαν των ουρανών». Η καρδιά στην νηπτική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας χαρακτηρίζεται ως τα άγια των αγίων, ως ναός, όπου ιερατεύει ο αληθινός ιερεύς της θείας χάριτος, ως το δοχείον του ελέους, ως το φυσικόν μοναστήριον.

Αυτό επιτυγχάνεται με την βαθειά και ολοκληρωμένη μετάνοια, με την εφαρμογή των εντολών του Χριστού, με την Θεία Κοινωνία, με την νοερά - καρδιακή προσευχή. Αυτά αναφέρονται σ' όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαιρέσεις. Ο ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για την ανατροφή των παιδιών και έχοντας υπ' όψιν του τους γονείς, που δεν συνιστούσαν στα παιδιά τους να τηρούν όλο το θέλημα του Θεού, διότι δήθεν αυτό ισχύει μόνον για τους μοναχούς, έλεγε χαρακτηριστικά: «Εξ αρχής αυτό έκτρεφε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», και αμέσως συμπλήρωνε: «Μη είπης τούτο μοναζόντων εστί, μη γαρ μονάζοντα αυτόν ποιώ; Ουκ έστιν ανάγκη γενέσθαι αυτόν μονάζοντα. Τι δέδοικας δέον πολλού κέρδους ανάμεστον; Χριστιανόν αυτόν ποίησον». Η τήρησις των εντολών του Χριστούδεν αναφέρεται μόνον στους μονάζοντας αλλά γενικά στον Χριστιανό.

Αυτές, λοιπόν, οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του σεβαστού Πατρός ημών και Γέροντος, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Εφραίμ, Προηγουμένου της καθ' ημάς Ιεράς Μονής του Φιλοθέου, εις αυτό ακριβώς αποβλέπουν, κατά Παύλον, «μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες ... εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ.δ', 13). Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι χαρακτηριστικός, όταν τονίζη επιγραμματικά: Δια πασών όδευσον αμέμπτως των ηλικιών του Χριστού δυνάμεων ως Χριστούμαθητής, αγνίσθητι, περιτμήθητι,...,συσταυρώθητι, συντάφηθι προθύμως, ίνα συναναστής και συνδοξασθής και συμβασιλεύσης».

ΔεμένοΓέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Το τελειωτικό κτύπημα

Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα η γη μας ποτίζεται συνεχώς από πολύ αίμα, από τους πολέμους και τόσα άλλα που συμβαίνουν. Ποτίζεται όμως και με αθωότερο αίμα από το του Άβελ, και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστάτευτων υπάρξεων, το οποίον χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες των.

Όλα τα ιατρεία κι όλα τα μαιευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ηρώδου. Εκατομμύρια, εκατομμύρια βρέφη σ' όλον τον κόσμο έχουν πεταχθή στους ντενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους. Μήτε τα γατάκια δεν πετούν έτσι. Όπως γνωρίζουμε αυτός ο φονιάς, ο γιατρός, ο μαιευτήρ με το νυστέρι του σκοτώνει το βρέφος μέσα στην μήτρα -όπως έχουμε δη σε ταινία- και μετά με το εργαλείο του σπάζει, θραύει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Και η μητέρα δεν βλέπει τίποτε και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της....

...Βλέπετε πόσο τραγική είναι η έκτρωσις, πόσο μεγάλο έγκλημα είναι! Θα πρέπει λοιπόν να σταματήση. Οι αθώες αυτές υπάρξεις δεν πρέπει να σκοτώνωνται τόσο τραγικά και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως, Έτσι με τον απλό λογισμό, ότι δεν μπορείς να θρέψης άλλο παιδί. Κανονίζουμε δηλαδή εμείς, πώς θα μας φερθή ο Θεός; Κανονίζουμε εμείς, αν θα μπορέσουμε ή όχι να φέρουμε εις πέρας όσα παιδιά μας δώση ο Θεός μέσα στην οικογένεια; Εμείς οι ίδιοι κανοναρχούμε τον Θεό πώς θα μας φερθή;

Το έγκλημα αυτό παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, επικίνδυνες και πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες πόσο φοβερό είναι και να κάνουν έναν αγώνα να το σταματήσουν ή να εμποδίσουν άλλες γυναίκες που πρόκειται κατά διαβολική ενέργεια να το διαπράξουν. Γιατί συνήθως φθάνουν στο έγκλημα αυτό είτε από άγνοια είτε από πίεσι είτε από πάλη εσωτερική. Κυρίως συμβάλλει η συνεργεία του διαβόλου με αιτίες και αστήρικτες δικαιολογίες και προφάσεις και αδυναμίες, όπως π.χ. δεν φθάνουν τα οικονομικά, με πιέζει ο άντρας μου, μου ήλθε η ασθένεια κλπ. Από την άλλη πλευρά είναι και η άγνοια και όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κατορθώνει να παρασύρη τις μητέρες σ' αυτό το τραγικό αμάρτημα.....

Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης