Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00
Κατηγορίες

Το ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την Νεοελληνικήν (κατά τον ΙΘ΄ αι.)

Κωδικός: ARM-014Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι

Ποσότητα:

π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού

Το ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την Νεοελληνικήν
κατά τον ΙΘ΄αι.

Η παρούσα έρευνα έχει ως κεντρικόν άξονα την υπό το όνομα του Ν. Βάμβα φερομένην Μετάφρασιν της Αγίας Γραφής. Συνοπτικώτερον διαλαμβάνει περί της υπό του Αρχιμανδρίτου (και είτα Μητροπολίτου Τορνόβου) Ιλαρίωνος του Σιναΐτου χάριν της B.F.B.S. συνταχθείσης Μεταφράσεως ολοκλήρου της Α. Γρ. εν Κων/λει.


Μαλακό εξώφυλλο

Σχήμα: 24 Χ 17
Σελίδες: 423
ISBN: 978-960-527-303-3Η εξάντληση της α' εκδόσεως της Διδακτορικής μας Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από πολλών ετών και η κατά τα τελευταία έτη συχνή ζήτησή της λόγω της νέας επικαιροποίησης των θεμάτων με τα οποία ασχολείται, οδήγησε στην απόφαση για την ανατύπωσή της. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στις Εκδόσεις "Αρμός" και στον διευθυντή τους κ. Γεώργιο Χατζηϊακώβου, που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην παράκλησή μας να αναλάβουν αυτό το έργο. Λόγω του όγκου της, αλλά και λόγω της κατανοητής "καθαρεύουσας" , στην οποία είχε αρχικά γραφεί, δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να την απλουστεύουμε γλωσσικά. Διατηρήσαμε, έτσι, την αρχική μορφή της, διορθώνοντας όμως τα βασικά αβλεπτήματα της πρώτης εκδόσεως. Ελπίζουμε ότι και η β' έκδοση θα έχει την αποδοχή της πρώτης.

 

Μάιος 2004

π.Γ.Δ.Μ.

                  ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ      5
                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12
                  ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ                                                                 15
                  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 17
   
Μ Ε Ρ Ο Σ    Α'
 
    ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ "ΒΑΜΒΑ"  
ΚΕΦ. Α'   Αι εκ της Ελληνικής πραγματικότητος προϋποθέσεις 37
1.   Αι προ του ιθ' αι. μεταφραστικαί προσπάθειαι 37
2.   Η κατά το α' ημ. του ιθ' αι. εν Ελλάδι κατάστασις 58
ΚΕΦ. Β'   Προτεστάνται Μισσιονάριοι εν Ελλάδι - Διάδοσις Μεταφράσεων  71
1.   Η δράσις των Μισσιοναρίων 71
2.   Η B.F.B.S. εν Ελλάδι 83
3.   Αι περί της Ορθοδόξου Ανατολής αντιλήψεις των Μισσιοναρίων 96
4.   Ενότης ενεργείας και σκοπού των εν Ελλάδι Μισσιοναρίων 104
ΚΕΦ. Γ'   Η μετάφρασις του Ιλαρίωνος 120
1.   Αι διαπραγματεύσεις της Β. Εταιρείας 120
2.   Αι προς επίτευξιν εκκλησιαστικής εγκρίσεως απόπειραι 135
3.   Αι περιπέτειαι της Μεταφράσεως του Ιλαρίωνος  
  α) Η Μετάφρασις της Π. Διαθήκης 157
  β) Η Μετάφρασις της Κ. Διαθήκης 172
   
Μ Ε Ρ Ο Σ     Β'
 
    Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ "ΒΑΜΒΑ"  
ΚΕΦ. Δ'   Τα Πρόσωπα και η επιλογή αυτών  
1.   Η απόφασις της Βιβλικής Εταιρείας. Leeves και Lowndes επόπται του έργου 183
2.   Οι Έλληνες Μεταφρασταί  
  α) Νεόφυτος Βάμβας  
  Ι. Η εκλογή του Βάμβα ως Μεταφραστού 188
  ΙΙ. Αι μετά του Βάμβα συμφωνίαι 200
  β) Κωνσταντίνος Τυπάλδος - Ιακωβάτος  
  Ι. Η εκλογή του Τυπάλδου ως Μεταφραστού 204
  ΙΙ. Αι μετά του Τυπάλδου συμφωνίαι 210
  γ) Γεώργιος Ιωαννίδης 212
3.   Οι συνεργάται  
  α) Χρήστος Νικολαΐδης - Φιλαδελφεύς 214
  β) Έτεροι Συνεργάται 219
ΚΕΦ. Ε'   Εκπόνησις της Μεταφράσεως - εκδόσεις - αναθεωρήσεις  
1.   Η εν Κερκύρα, Σύρω και Αθήναις μεταφραστική εργασία 225
2.   Τα αίτια της σημειωθείσης βραδύτητος 238
3.   Εκδοτική και αναθεωρητική εργασία μέχρι του 1850/51 242
ΚΕΦ. ΣΤ'   Η μετάφρασις φιλολογικώς θεωρουμένη  
1.   Προβλήματα μεθοδολογικά 262
2.   Η εξέλιξις του κειμένου 276
3.   Η επί της Μεταφράσεως ασκηθείσα φιλολογική κριτική 282
   
Μ Ε Ρ Ο Σ    Γ'
 
    Η ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΕΡΙΣ  
ΚΕΦ. Ζ'   Γενική θεώρησις της Έριδος 291
1.   Εξέλιξις της έναντι των Μισσιοναρίων στάσεως των Ελλήνων 292
2.   Αι διαστάσεις της έριδος 300
ΚΕΦ. Η'   Η εν τη Έριδι ανάμειξις Τυπάλδου και Βάμβα  
1.   Η στάσις του Κ. Τυπάλδου 301
2.   Η στάσις του Ν. Βάμβα 330
ΚΕΦ. Θ'   Η Έρις κατά την κρίσιν των Άγγλων Μισσιοναρίων  
1.   Αι κατά της Μεταφράσεως και των Μισσιοναρίων αντιδράσεις  
  α) Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου 345
  β) Εκ των εν Ελλάδι Εκκλησιαστικών Αρχών 356
  γ) Εκ του Ιερού Κλήρου και του Λαού 362
2.   Τα αίτια των αντιδράσεων 371
3.   Συνέπειαι των αντιδράσεων και άμυνα των Μισσιοναρίων 378
4.   Υποστηρικταί των Μισσιοναρίων 389
5.   Η στάσις της Ελληνικής Πολιτείας (1828-1845) 395
               ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ    411
               ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ                                                 419
               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1* - 60*
Login-iconLogin
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης