Χριστιανικός Ορθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος Φίλων
Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ο Άγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς
Καλάθι αγορών : 0 | 0,00

Βίος και θαύματα της Παναγίας

Κωδικός: KYPSELI-141


Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Βίος και θαύματα της Παναγίας
Δη. Γ. Καραχάλιου

Από πολύ καιρό εσκεπτόμουν να γράψω το βίο της Παναγίας κι όσα ημπορέσω από τα θαύματά της αλλά διαρκώς εδίσταζα, επειδή έκρινα ότι οι γνώσεις και οι πνευματικές δυνάμεις μου ήσαν δι' αυτό ανεπαρκείς. Επίσης εδίσταζα, επειδή γνωρίζω ότι όλοι οι Θεοφώτιστοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι ενάρετοι ασκητές, οι βαθυστόχαστοι κήρυκες του θείου λόγου, οι υπέροχοι υμνογράφοι και οι μεγάλοι θεολόγοι της εδήλωσαν ότι είναι πολύ μικροί κι ανίσχυροι να περιγράψουν τις αρετές της Παναγίας ούτε και να εκτιμήσουν το τεράστιο μέγεθος της προσφοράς της σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, καθ' ότι η Παναγία έπραξε εκείνο το ανεπανάληπτο ανά τους αιώνες· εκατέβασε, δηλαδή, μέσα στα πάναγνα σπλάχνα της το Θεό στη γη, διά να σώση τους ανθρώπους κάθε εποχής.

Αλλά συν τω χρόνω ο απεριόριστος σεβασμός και η ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία υπερνίκησαν τους δισταγμούς μου κι έτσι ετόλμησα κι εγώ να συγκεντρώσω και επιμεληθώ, κατά δύναμιν, όσα σχετίζονται με το βίο και τα θεάρεστα έργα της.

Διαβάστε εκτενέστερη περιγραφή και τα Περιεχόμενα παρακάτω.


Άδετο
Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 216Από πολύ καιρό εσκεπτόμουν να γράψω το βίο της Παναγίας κι όσα ημπορέσω από τα θαύματά της αλλά διαρκώς εδίσταζα, επειδή έκρινα ότι οι γνώσεις και οι πνευματικές δυνάμεις μου ήσαν δι' αυτό ανεπαρκείς. Επίσης εδίσταζα, επειδή γνωρίζω ότι όλοι οι Θεοφώτιστοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι ενάρετοι ασκητές, οι βαθυστόχαστοι κήρυκες του θείου λόγου, οι υπέροχοι υμνογράφοι και οι μεγάλοι θεολόγοι της εδήλωσαν ότι είναι πολύ μικροί κι ανίσχυροι να περιγράψουν τις αρετές της Παναγίας ούτε και να εκτιμήσουν το τεράστιο μέγεθος της προσφοράς της σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, καθ' ότι η Παναγία έπραξε εκείνο το ανεπανάληπτο ανά τους αιώνες· εκατέβασε, δηλαδή, μέσα στα πάναγνα σπλάχνα της το Θεό στη γη, διά να σώση τους ανθρώπους κάθε εποχής.

Αλλά συν τω χρόνω ο απεριόριστος σεβασμός και η ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία υπερνίκησαν τους δισταγμούς μου κι έτσι ετόλμησα κι εγώ να συγκεντρώσω και επιμεληθώ, κατά δύναμιν, όσα σχετίζονται με το βίο και τα θεάρεστα έργα της. Να μεταφέρω, δηλαδή, από βιβλία της Εκκλησίας μας, πού και πώς έζησε την επίγεια ζωή της, ποίες αρετές είχε, το πώς συνέβαλε στην πραγματοποίηση του απ' αιώνων υπάρχοντος θεϊκού σχεδίου διά τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, αλλά και όλα εκείνα τα θαυμαστά γεγονότα, που συνέβησαν στην Κοίμηση και στην Ταφή της. Επίσης να γράψω το πώς Την τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Χριστιανοί, καθώς και μερικά από τα αναρίθμητα θαύματά της.

Στην Αγία Γραφή όμως δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες διά την Παναγία. Εν τούτοις μερικοί Προφήτες την είδαν με το βαθύ προφητικό βλέμμα τους και Την προεφήτευσαν. Αλλά πιο καθαρά απ' όλους τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης την είδε και την προεφήτευσε ο Προφήτης Ησαΐας, που δι' αυτό ωνομάσθη και πέμπτος Ευαγγελιστής, με τα εξής: "Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει, και τέξεται υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ" (Ησ. ζ' 14). Δηλαδή: "ιδού, η παρθένος θα συλλάβη υπερφυσικώς και θα γεννήση υιό και το όνομα του υιού της αυτού θα είναι Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας". Οι δε ιεροί συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναφέρουν μόνο εκείνα τα γεγονότα του βίου της, που σχετίζονται με την Ενανθρώπηση του Σωτήρος Χριστού και την ίδρυση της Εκκλησίας Του. Έτσι τις υπόλοιπες πληροφορίες διά την Παναγία τις παίρνουμε από τους υμνογράφους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και από τα συναξάρια των εορτών της, τα οποία βασίζονται στην Ιερή Παράδοσή της, που είναι ισόκυρη (=ίσης αξίας) με την Αγία Γραφή.

Ο βασικός σκοπός της συγγραφής αυτού του βιβλίου είναι το να μεταδώσω στον καλοπροαίρετο αναγνώστη αυτό που κι εγώ συνειδητοποίησα, ύστερα από την έρευνα και τη μελέτη του βίου και των έργων της Παναγίας· ότι Αυτή υπήρξε στην επίγεια ζωή της η πλέον πιστή, η πλέον ταπεινή, η πλέον αγία καιη πλέον αξιοσέβαστη απ' όλες τις γυναίκες· ότι από αυτή τη γη επέρασαν, αλλά και θα περάσουν αναρίθμητες γυναίκες: φιλόδοξες βασίλισσες, θεραπαινίδες των τεχνών και της επιστήμης, του πλούτου και της πολιτικής, της επιδείξεως και της ανωνυμίας, αλλ' όλες αυτές, όταν επέθαναν, συν τω χρόνω ελησμονήθησαν· και ότι μόνο η Παναγία δεν πρόκειτα να λησμονηθή ποτέ, διότι θα υπάρχουν πάντοτε και μέχρι της συντελείας του κόσμου Χριστιανοί, οι οποίοι θα Την σέβονται, θα Την τιμούν σαν Μητέρα του Χριστού και θα κρατούν συνεχώς στα χείλη τους το σεπτό, αλλά και τόσο γλυκό όνομά Της...

Αλλά αυτά που νοιώθει κάθε πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός διά την Παναγία, είναι ανθρωπίνως αδύνατον αν γραφούν από κάποιον στο χαρτί, επειδή ξεπερνούν κατά πολύ τον ανθρώπινο λόγο. Γράφονται όμως στην καρδιά του, κι εκείνη τα εκφράζει με τη γλώσσα της σαν αδιάκοπη προσευχή στο Χριστό και σαν άξια υμνολογία της Υπερτέρας όλων των Αγγελικών Δυνάμεων.

Ύστερα λοιπόν από τα προαναφερθέντα, με ιερό δέος πιάνω την πένα στο χέρι μου, διά να εξιστορήσω τα Θαυμάσια της Παναγίας, ενώ αισθάνομαι και την ψυχική ανάγκη να επαναλαμβάνω καθ' όλην την διάρκεια της συγγραφής αυτού του βιβλίου το του ψαλμωδού: "εγώ δε είμαι πτωχός και άθλιος. Ελπίζω όμως και πιστεύω ακλόνητα ότι ο Κύριος θα φροντίση δι' εμέ. Συ, Κύριε, είσαι βοηθός και υπερασπιστής μου. Μην αργοπορήσης να με βοηθήσης στην περίστασή μου αυτή" (Ψαλμ. λθ' 18).

Δημήτριος Γ. Καραχάλιος
τ. Γυμνασιάρχης
Τρίπολις 2010

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5
  ΜΕΡΟΣ Α'
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 
1. Τι σημαίνει το όνομα: Μαρία, Θεοτόκος, Παναγία 11
2. Η γέννησις της Θεοτόκου 15
3. Τα Εισόδια της Θεοτόκου 23
4. Η έξοδος και η μνηστεία της Παρθένου 34
5. Ο Ευαγγελισμός 41
6. Η Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ 48
7. Ο κλονισμός του Ιωσήφ 54
8. Η Παρθένος γεννά το Θεάνθρωπο 61
9. Η Περιτομή και η Υπαπαντή του Χριστού 69
10. Η προσκύνησις των Μάγων, ο Ηρώδης και η φυγή της Αγίας Οικογενείας στην Αίγυπτο 75
11. Η Παναγία και ο δωδεκαετής Ιησούς στο ναό του Σολομώντος 79
12. Από το 12ο μέχρι το 30ο έτος. 83
13. Ο Χριστός και η Παναγία στο γάμο της Κανά 87
14. Η Θεοτόκος στις περιοδείες με τον Ιησού Χριστό 91
15. Η Παναγία στη σταύρωση του Χριστού 96
16. Η Θεοτόκος μετά από την Ανάσταση και μέχρι την Πεντηκοστή 103
17. Από την Πεντηκοστή μέχρι την Κοίμηση 107
18. Η Κοίμησις της Θεοτόκου 109
  ΜΕΡΟΣ Β'
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ
 
1. Η πίστις της 123
2. Η αναμαρτησία 127
3. Η ταπεινοφροσύνη 131
4. Η υπακοή 135
5. Η αειπαρθενία 138
  ΜΕΡΟΣ Γ'
ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
 
Α' Ακίνητες Θεομητορικές εορτές 145
Β' Κινητές Θεομητορικές εορτές 156
Γ' Ακολουθίες 158
  ΜΕΡΟΣ Δ'
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
 
1. Η πρώτη εμφάνισις της Παναγίας μετά απο την Κοίμησή της 164
2. Η Παναγία η Αντιφωνήτρια 166
3. Η Παναγία μόνιμη οικονόμος της μονής της Μεγίστης Λαύρας
167
4. Η Παναγία η "Άξιόν εστίν"
169
5. Η Παναγία η Τριχερούσα
171
6. Η Παναγία έσωσε την Κωνσταντινούπολη από τους Αβάρους
175
7. Το αποτύπωμα της Εικόνος της Παναγίας επί του δένδρου 177
8. Η Μεγαλόχαρη της Τήνου έκανε έξι θαύματα σε μία ημέρα 180
9. Η Παναγία η Τρυπητή του Αιγίου
181
10. Η Παναγία Σεϊντάγια - Ελαφίνα
183
11. Η Παναγία η Λιμνιά έσωσε την κωμόπολη Λίμνη από τους Γερμανούς
186
12. Η Παναγία η Μαλεβή εθεράπευσε δόκιμη Μοναχή από καρκίνο
187
13. Η Παναγία της Σκριπούς ακινητοποίησε τα τανκς των Γερμανών
190
14. Το όραμα ενός ησυχαστού 192
  ΜΕΡΟΣ Ε'
ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
 
1. Σήκω να φύγης, διότι θα σε φονεύσουν οι Τούρκοι 197
2. Η επίκλησις του ονόματος της Παναγίας έσωσε νεαρό από την εκτέλεσή του 199
3. Μία γυναίκα μάς έφερε το τραπεζομάντηλο 200
  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 203
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 207
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης